Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, June 15, 2010

Gods liefde voor moslims

De Stichting Gave organiseert op woensdag 16 juni een minicongres over de islam en het omgaan met moslims

Het minicongres is speciaal voor predikanten, voorgangers en andere leidinggevenden in de kerken van Friesland en de omliggende regio. Hoofdspreker is dhr. Sam Solomon uit Engeland. Hij spreekt over ‘Het ware gezicht van de islam'. Deze spreker was voorheen een belangrijke islamgeleerde en onderwees de sharia. Nadat hij christen is geworden houdt hij zich bezig met de verkondiging van het evangelie, maar levert ook een belangrijke bijdrage aan de discussie over de invloed van de islam in Europa.

Dhr Poppe, woordvoerder Gave: "We willen kerkleiders helpen om goed in beeld te krijgen wat de islam is, wat beweegt moslims? Daar hopen we met elkaar over te praten. Het is niet zodat we een bepaalde mening propageren, maar we vinden het belangrijk dat de kerk zich een houding weet te geven tegenover zowel mensen die de islam als een bedreiging zien als de mensen die een goede band hebben met hun moslimburen. En wij zijn van mening dat dat beter kan via zo'n congres als via de media, die toch vaak een gekleurd beeld geeft."

Gave Naast dhr. Solomons bijdrage en de discussie over dit thema zijn er 's middags getuigenissen van moslims die in Nederland tot geloof zijn gekomen. Daarnaast komt ook het werk in beeld van plaatselijke kerken en christenen rond de asielzoekerscentra (azc's) in Friesland. Een bijzondere bijdrage wordt gegeven door Gave-medewerker Johanna Marten die met zijn team van 80 evangelisten een geweldige bediening heeft onder Arabisch sprekenden in Nederland. Samen met Nederlandse kerken maken zij het evangelie van Jezus Christus bekend onder asielzoekers. De middag heeft dan ook  het thema: Gods liefde voor moslims.

"We zien dat er een grote groep mensen met een islamitische achtergrond naar Nederland komt, die hier de ruimte krijgen om zich af te vragen wat het christelijk geloof nu eigenlijk inhoudt, die op onderzoek uitgaan. Dat biedt kansen. Wij hebben nu zo'n duizend vrijwilligers die contacten hebben met asielzoekers. Die groep zou wat ons betreft nog behoorlijk mogen groeien, gezien de hoeveelheid asielzoekers. Zending is vaak gericht op landen ver weg, terwijl we toch ook mogen zeggen dat God heel veel van die volken ook naar Nederland brengt om hier met het geloof in aanraking te komen. Dat is vaak een zaak van de lange adem, maar wel een mooie uitdaging."

Meer informatie: www.gave.nl/gave

7 comments:

Steady Freddy said...

Hahahahhahaha, geweldig Keesje en doe jij ook mee? Ik zie het zomaar voor me. Fantastisch, gaan we ook doen met de islam in Gristelijke gebieden en dan kijken hoe vredelievend men dat ontvangt. Ik vindt het geweldig, zieltjes winnen om zelf dichter bij god te komen en te denken dat je de wereld kunt redden. Redden van wat denk ik dan altijd maar. God kolere wat ben ik blij dat ik dat christelijke juk lang geleden van mij heb af geworpen. Een last minder... Bevrijdend kan ik zeggen.

Prof. Drs. G.B.J. VanFrikschoten said...

Ik denk dat de evangelisten zich geen enkele illusie hoeven te maken. Met liefde is de duivel niet te overwinnen. Met standvastigheid wel.

roel said...

Steadyfreddy wordt er bang van. Dat ziet er goed uit.

cokkie said...

De enige manier om moslims in aanraking te laten komen met het Evangelie is een van hogerhand, van regeringswege een uitleg over de ideologie als zijnde een vijand van het westen en verder korte metten ermee te maken en grenzen duidelijk aan te geven.
Geert Wilders is de enige politicus die dat doet door voet bij stuk te houden dat de Joods-Christelijke normen en waarden de beste zijn en dat dat zo moet blijven en dat er op geen enkel punt water bij de wijn gedaan moet worden wat de islam betreft!
De zg 'Christelijke' partijen zijn verplicht Geert hierin tegemoet te komen, maar ze verzaken het volk te beschermen tegen de mossen uit lafheid!

curvedwater said...

Goeie zaak.

Moslims die bekeerd zijn tot het christenodm loven de rol van het "eigen geweten" in de godsdienst, want dat bestaat niet in de islam. Daar draait het vooral om "eer", "respect" en "navolging".
En aan gewetensvol gedrag heeft deze maatschappij meer dan ooit behoefte

J. Sobieski said...

Uit ervaring weet ik dat asielzoekers werkelijk in alles willen geloven om hier maar binnen te komen.

Jezus, Boedha, Krisna, Mao, het maakt hen geen ene moer uit!

Zodra de nieuw (ingerichte) woning is betreden, de uitkeringen binnenstromen, een 20 tal ziekenhuisopertaties in gang zijn gezet, de dichtsbijzijnde moskee is gevonden en 5 opbouwwerkers hen begeleiden, gelooft de 'cultuurverrijker' opeens nergens meer in.

Laat deze (ex???)-islamiet zich eerst maar eens melden bij "Open doors" in Andijk.
Via deze instantie kan hij het échte zendingsveld op bij zijn islamitische broeders en niet bij een paar achterlijke Friezen, die na de tweede wereldoorlog niet meer buiten zijn geweest.

Eens kijken of hij dan nóg zoveel praatjes heeft!

vanhetgoor said...

Ja, misschien wel leuk, nuttig, aardig of goed bedoeld. Alleen komt het een beetje (te) laat. Ik heb toch de afgelopen jaren meerdere maken leeghoofden horen reutelen dat islam "vrede" betekent. Tegen zoveel onbenul is niet op te werken, ik neem het balkenende dan ook persoonlijk kwalijk dat hij nooit gehandeld heeft. Hij heeft willens en weten de Nederlandse maatschappij naar de sodemieter laten gaan en de moslims zijn moreel gezien alleen maar verder in de stront gezakt.
Direct bij binnenkomst had elke moslim bevrijd moeten worden van zijn juk, er zou direct bij binnenkomst uitleg hebben moeten zijn dat het hele Mohammedaanse geloof is bedoeld om mensen dom te houden en om hun maandelijks 2,5% van hun loon of uitkering afhandig te maken.
Goed dat Balkenende weg is, hij was maar tijdelijk, maar de schade is bijna niet meer te herstellen. Een christen-politicus en de duivel heeft nog nooit zoveel terrein gewonnen in Nederland als de afgelopen vier kabinetten met Balkenende er in. Het is godgeklaagd!
Misschien is er nog iets te verbeteren, maar veel verwacht ik er niet van. De schade heeft al te veel om zich heen gekankerd, de onderdrukkers, vrouwenhaters, jodenhaters, drugsdealers en pedofielen krijgen steeds meer vaste grond onder de voeten.
Er moet een sterke tegenbeweging komen die elke moslim gaat uitleggen dat de islam bedacht is om geld mee te verdienen. De slachtoffers zijn de moslims, die moeten zich dood werken, oorlogen voeren en misdaden begaan, de imam en de mufti, de muezzin, de voorganger en de rest van het twaalfkoppige moskee-bestuur die vangen veel geld elke maand. Het wordt tijd dat moslims een goed in het kruis getrapt gaan worden (overdrachtelijk) maar de kans dat dit signaal aankomt is bijzonder klein. Het signaal dat Geert Wilders gewonnen heeft zien ze ook al niet voor wat het is, ze denken dat Geert Wilders een racist is, en dat alle mensen van het moslimse ras nu vervolgd gaan worden.
Zolang er nog randdebielen zijn die moslims helpen de stront in getrapt te worden zal het resultaat van de bevrijding van de moslims nog niet veel effect hebben.