Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 05, 2010

Israël dreigt PR oorlog in Europa te verliezen

Drie fases van oorlog heeft Israel sinds 1948 doorlopen. Eerst probeerden Arabische staten gewoon met  een conventionele oorlog de pas opgerichte staat Israel te veroveren. Na enkele jaren merkten ze dat deze vorm van oorlog geen succes was. Aldus de Israelische ambassadeur Harry Kney Tal, gisteravond in het gloednieuwe gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam. Het onderstaande is een door mij opgetekende en weergegeven verslag van zijn verhaal.  

De tweede fase van oorlogvoeren is een assymetrische oorlog in de vorm van gijzelingen, kapingen, zelfmoordaanslagen en intifada. Vooral de zelfmoordaanslagen hebben de Arabieren een heel slechte naam bezorgd. Bovendien werd er een heel groot hek om Judea en Samaria gebouwd en dat helpt ook niet echt voor de economische opbouw. Geen succes dus.

Ethnicecleansing Nu zijn we in de derde fase aangekomen en dat is een cognitieve oorlog. Een PR oorlog. Israel wordt stelselmatig vergeleken met Zuid-Afrika, waar een scheiding van bevolkingsgroepen bij wet geregeld was. Het bestaan van Israel wordt door de tegenstanders als een vergissing van de geschiedenis voorgesteld. Iets wat helemaal niet had mogen bestaan. De acties van Palestijnen, gericht op het vernietigen van de Joodse staat, worden stelselmatig gerelativeerd en als klein voorgesteld. Om in de woorden van Anja Meulenbelt te blijven: "Een paar rakketjes". Israel wordt in de burgerlijke massamedia voorgesteld als de veroorzaker van het hele conflict. Alle VN resoluties tegen Israel worden zonder de historische context en zonder de opeenvolging te beschouwen, gepresenteerd als "internationale rechtsorde". De geschiedenis van 1948 wordt consequent als "ethnic cleansing" voorgesteld.

De laatse maanden van deze PR oorlog wordt gekenmerkt door het frontaal aanvallen van Israel als een "criminal state"  In de vrije westerse pers zijn verhalen verschenen waarin Israel met een nazistaat wordt vergeleken. In het gunstigste geval wordt in zo'n artikel geschreven dat Israel weliswaar het recht heeft zich te verdedigen, maar dat het "disproportioneel handelt" 

Het probleem bij deze PR oorlog is, dat er in de vrije westerse staten een cultuur van discussie en debat is. Mensen zijn het niet met elkaar eens en bestrijden elkaar met woorden. Terwijl de Arabische- en islamitische  cultuur juist een cultuur van "geen kritiek" heerst. Zelfs Joden in en buiten Israel doen mee aan deze debatcultuur en beginnen de verhalen van de aanvallers over te nemen.

 Het PR slagveld omIsrael bevindt zich in Europa. Tot nog toe heeft de Israelische regering steeds met Europese regeringen gesproken en informatie met de Europese leiders gedeeld. Blijkbaar is dat niet genoeg om deze oorlog te winnen. Daarom is een nieuwe strategie nodig. De hasbara is een integraalonderdeel van deze strategie.  Hasbare is de "public diplomacy' , de uitleg van israelisch beleid door gewone burgers aan  de publieke opinie in de rest van de wereld.   

14 comments:

Abu Pessoptimist said...

Geen slechte weergave van Kney-Tal's woorden. Ik liet dit deel grotendeels weg uit mijn verslag, omdat het stuk te lang dreigde te worden. Wat vooral jamner was aan Kney-Tal's woorden was 1) de gelijkstelling van scherpe kritiek aan delegitimatie. Mensen die uiterst scherp waren over de Gaza-oorlog willen heus niet allemaal dat Israel verdwijnt
en 2) zijn opmerking dat er in de Arabische wereld een cultuur van geen kritiek zou heersen, klopt natuurlijk niet. Ik heb in de Arabisch wereld gewoond (en de hele PLO top gekend) en ik weet wel beter. Kney-Tal kletst maar wat.

Tod said...

De neo-nazies van de Internationale Socialisten, met steun van het Iraanse regime, zijn hier debet aan.

Mensen als Peter Storm ( ja ik weet dat hij zijn lidmaatschap heeft opgegeven, maar dat maakt niet uit) en Jelle Klaas ( hoezo niet Tanja Nijmeijer de dood ingejaagd), en hun academische vriendjes zijn anti-semieten en racisten pur sang omdat ze dag en nacht bezig zijn met haatcampagnes tegen Israel en de Joden.

Kan iemand mij even vertellen waarom de Islamofobie van de PVV racisme heet en het Anti-Zionisme van de linkse hypocrisie geen anti-semitisme mag heten?

keesjemaduraatje said...

@Abupessoptimist: merk je wel dat ik een verhaal kan schrijven zonder andere mensen te demoniseren. Het is gewoon schandalig hoe je Ratna en Yochanan op jouw weblog portreteerd. helemaal onnodig

keesjemaduraatje said...

@Tod: Peter Storm is een goede kennis van mij.

keesjemaduraatje said...

Tis alleen jammer dat hij iedereen die het niet met hem eens is een fascist noemt

roelz said...

Mensen kennen de geschiedenis van Israel niet. Lees het boek "De Kern van de Zaak" van Wim Kortenoeven en je bent meteen genezen. De berg leugens die over Israel is uitgestort is onvoorstelbaar en kan alleen verklaard worden uit het onder links nog altijd levende antisemitisme. Waarom haat links de joden? Omdat ze zo hun troetelpopje van zogenaamd onderdrukte Palestijnen en islamieten aan hun hartje kunnen drukken. En geheel gratis de held uithangen. Ik kan er werkeijk razend van worden. Al die ex communisten die schaamteloos hun oude misdaden achter zich lieten en nu zich op de joden storten... Het is van een waanzin, daar zijn gewoon geen woorden voor.

wiesje de lange said...

Heeft Israel de PR-oorlog in Europa niet alreeds verloren in 1940 of in de zeven jaren ervoor, dus sedert Hitler de macht overnam in Duitsland?
Nimmer, nergens is welk volk dan ook totaler, absoluter gedelegitimeerd dan Israel in Europa. Een tijdje leek Europa geschokt een andere koers te hebben gekozen maar zoals gezegd "een tijdje". Dat tijdje is voorbij, Europa keerde terug naar zichzelve en ging meedoen met de nieuwe/oude vijanden van Israel (er is dat pakt tussen Hitler en de Gross-mufti der "palestijnen").
Wat is er nieuw aan dit alles? Dat er thans een Joodse staat is die men delegitimeert, dagelijks, ja uurlijks?
De vijanden van Israel veroveren thans Europa dat niets beters weet te doen dan de eigen politieke verdedigers (o.a. Wilders) aan te vallen. Ik zie de toekomst donker in. Voor Europa.
Israel? De geschiedenis leert ons dat Israel zal blijven bestaan, haar vijanden zullen ondergaan in een nog niet te definieren zondvloed.

keesjemaduraatje said...

@Wiesje: De sociaal-democraat Den Uijl is in 1974 toch achter Israel blijven staan. Van daar de olieboycot en de autoloze zondagen.
Hij was heel wat standvastiger dan de huidige politici.

Philippine said...

Zo te lezen een niet gelukte bijeenkomst. Gelukkig hoefde ik er vanmezelf niet bij te wezen. En wie is Abupessimist? Of had ik dat moeten begrijpen uit zijn weblog.

Louisa said...

Keesje:
WAt zeg je nu?
De olieboycot tov Nederland en de daaruit voortvloeidende autoloze zondagen was juist het bewijs dat Nederland zwichtte voor de druk vanuit de Arnabiosche landen om niet meer achter Israel te staan..
Nederland "stond achter Israel" tot de oliekraan dichtging...

Anton said...

Beschrijving van het komende bezoek van Mahmoud Ahmadinejad aan Libanon.

vanhttp://www.debka.com/article/9065/

Steady Freddy said...

Met een PR oorlog geven de sympathisanten van de Palestijnen aan geleerd te hebben van de propaganda en verdraaiing van feiten en het naar de hand zetten van informatie waar de Israëlische overheid en haar aanhangers zo goed in zijn. Mede geholpen door de pro Israël lobby in de VS. Ook het gebruik van nieuwe media en consumenten videocamera's om juist geweld van kolonisten tegen Palestijnse burgers te laten zien brengen die kolonisten en het IDF in de problemen. Gisteren is daar weer een zaak bekend van geworden, de dansende soldaat om een gevangene heen...

Louisa said...

En ik persisteer !

Louisa said...

Ik was op vakantie, maar mijn vakanties spelen zich altijd af in ons land.
Want ik haat reizen, los van het feit dat ik af en toe het vliegtuig pak naar de VS, of Israel,bah !
Dat is geen vakantie, maar familiebezoek..
(Voortaan komen mijn familieleden maar naar mij, hiero in 010 of 070)
Op Prinsjesdag, 21 september, keek ik op mijn vakantieadres TV.
Verenigde Vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer.
De Afmeldingen, voor de Majesteit in een Afzichtelijke Robe met Bijpassende Afzichtelijke Hoed:
Mevrouw Meulenbelt, dus op 21 september, wegens ziekte en nog een naam, die mij ontschoot, "wegens persoonlijke omstandigheden".
Spoort dat met haat afzichtelijke weblog..en trouwens, houdt die kul van haar op, met het nieuwe kabinet ?