Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, November 13, 2010

Frits Bolkestein in NBK demonstratie 1992

Nederlandse regeringsleiders en politici liepen in 1992 nog mee in demonstraties tegen racisme en uitsluiting, van Nederland Bekent Kleur. Zelfs VVD-fractieleider Frits Bolkestein, die in die tijd reeds waarschuwde tegen de radicale islam en teveel immigratie, liep mee. Waarom?

Ten eerste waren de burgerlijke partijen bang voor de opkomst van Centrum Partij en Centrum Democraten. Het kabinet Lubbers III legde zelfs een 'cordon sanitaire' om de Centrum Democraten van Hans Janmaat. De peilingen wezen op 6 tot 8 zetels voor Janmaat. In die tijd een schrikbeeld voor de anti-racisten en overige partijen.

In het begin van de jaren negentig kwamen er tot 700.ooo asielzoekers per jaar de Europese Unie binnen. In Nederland steeg het aantal tot 20.000 asielzoekers per jaar.

Het is logisch dat de politici bang waren voor racistische incidenten. De tijdgeest was zodanig dat de autochtone bevolking opgevoed moest worden en duidelijk gemaakt dat ze aan het grote aantal immigranten moest wennen.

Beperking van immigratie werd wel geprobeerd, onder andere door PvdA Staatssecretaris Kosto, die zijn beleid in 1991 met een bomaanslag op zijn huis, door de terreurbeweging RARA , moest bekopen.

In dit politieke klimaat vonden de eerste demonstraties tegen racisme onder auspicien van NBK plaats. De Kristallnachtherdenking werd in dit jaar ook voor het eerst door Rene Danen georganiseerd.

Let op hoe intolerant de demonstranten reageren op de deelname van Frits Bolkestein in de demonstratie (08:01 minuut)Asielzoekers 
aantallen asielzoekers in Europa

AsielzoekersNL 
Aantallen asielzoekers Nederland

1 comment:

Ramon Mercader said...

Toen geloofden we nog in het sprookje.
De tijd geeft visionairs als Janmaat toch gelijk.