Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 25, 2011

Onrustige Sabeel avond in Nuenen

De kerkeraad van de Protestantse Kern in Nuenen wist van te voren niet wat ze over zich heen zouden halen. Dries van Agt uitnodigen om zijn uitermate eenzijdige en beperkte visie over het Heilige Land te berde te brengen. Daarnaast nog Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid op laten treden en dan als klap op de vuurpijl nog Meta Floor van Sabeel over de vloer. Zoveel eenzijdigheid is een provocatie en een klap in het gezicht van een ieder die Israel een warm hart toedraagt.

Gisteravond was het zover. Ruim van te voren zat de zaal al vol en we wachtten gespannen het Meta_floor verloop van deze meeting af. Voor de deur stond een politieauto geparkeerd in verband met de enkele dreigtelefoontjes die bij de Protestante kerkeraad waren binnengekomen. Wat Sabeel en de Protestanten misschien niet wisten is, dat de Israelische Ambassade in het kader van de laatste tijd populaire pro-Israel-Hasbara, opgeroepen had tijdens deze anti-Israel-avond te protesteren. Zo'n 40% van de aanwezigen was dan ook fel tegen het bezoek van Dries van Agt gekant. 

We liepen naar binnen en kwamen bij de toiletten al meteen Dries himself tegen. "Sjalom", voegde Ruud hem toe. Daar kon de grijsaard wel om lachen. Andere aanwezigen waren minder enthousiast en we werden bij de deur met argusogen bekenen. Zomaar de hele kerk vol met onbekenden, dat hadden ze de laatste 30 jaar niet meer mogen beleven.

De sprekers draaiden hun standaard verhaal af. Dries van Agt vindt echt en nu heb ik het uit zijn eigen mond gehoord, dat Israel de schuld draagt voor al het leed dat de Palestijnen ooit is aangedaan. Het bestaan van Hamas of Fatah komt in zijn denken niet voor. Israel moet zich terugtrekken tot de grenzen van 1967 en daarmee is voor van Agt de kous af. Dat die strategie niet werkt en dat de terugtrekking uit Gaza dat bewezen heeft, dat stoort hem niet. In 1990 is mijnheer opgehouden met denken.

Meta Floor wil Israel boycotten, de muur moet afgebroken en dat de Palestijnse Christenen uit de Westbank verdwijnen, dat is de schuld van Israel. Korter kan ik haar toespraak niet samenvatten.

Missing Peace
De toespraak van Jaap Hamburger is zeer interessant om twee redenen.  Hij noemde de organisatie Missing Peace als één van de invloedrijke pro-Israel organisaties in Nederland. Nu zaten er zeker 5  Missing Peace sympatisanten in de zaal en die weten allemaal dat Missing Peace geen subsidie krijgt en gewoon bestaat uit goed geinformeerde onderzoekers, woonachtig in Israel, de Westbank en Nederland, die artikelen schrijven. Dat die groep mensen nu als invloedrijk en in de ogen van Jaap Hamburger fout bezig worden beschouwd zegt heel veel over Jaap Hamburger en Een Ander Joods Geluid. Blijkbaar is Jaap in de eerste plaats links en wil andere meningen de mond snoeren. Zelfs het kleinste pro-Israel geluid dat in Nederland nog tot de door de linkse grachtengordelelite beheerste media doordringt wil EAJG nog smoren.

Bovendien noemde Jaap Hamburger in zijn toespraak nog andere tegenstanders op en vertelde hoezeer die het bij het verkeerde eind hebben. Zijn eigen mening is heel kort samen te vatten, maar het is ook voldoende als u het PLO Handvest leest, want daar staat het ook in. 
Vanagt_metafloor_jaaphamburger  

 

 

 

 

 

 

Met name de opmerkingen van Dries van Agt werd enkele aanwezigen te veel. Ze probeerden iets terug te roepen en dat werd door enekele stevige Nuenense Protestanten verhinderd. Zie ook de filmpjes hieronder.


Zelfs als Meta Floor een zaal aan de vraag stelt, namelijk wie er denkt dat de afscheidingsmuur er neer is gezet om Israel tegen terreur te beschermen, wordt er agressief op mensen die iets roepen gereageerd.

Mijn mening over deze verstoringen van de zaalorde: Het zal eens tijd worden dat er iets teruggeroepen wordt tegen deze schandalige ophitsers. Goed dat Joden dat niet meer allemaal over hun kant laten gaan. Op 13 april is er weer een avond. Die keer komen de pro-Israel groepen aan het woord. Ik ben benieuwd of het tegengeluid dan ook gesmoord wordt.

24 comments:

Peter Siebelt said...

Goed werk Kees.

Painted Bird said...

Wie in hemelsnaam gaat een discussie aan met Nuenense Protestanten..? Met een Dries van Agt? Een Ander Joods Geluid, dat in notabene een kerk een partij met de Protestanten is? Ik snap het eerlijk niet. Het lijkt allemaal zo klein en onbelangrijk, en wederom een discussie die aan de standpunten van welke deelnemer dan ook niets zal veranderen.

Pepijn E said...

Goed gedaan Kees!

Louisa said...

Ik vind het allemaal niet zo klein en onbelangrijk.
Het wemelt in ons land van de beschaafde clubjes, die als het er op aan komt Israël en de Joden (nog maar ongeveer 40.000 in ons land, las ik ergens) van al het kwaad op aarde de schuld geven.
Als ze zich gewoon aansloten bij het Stormfront waren ze tenminste eerlijk.

Overigens stelt Meulenbelt zich niet meer beschikbaar voor de Eerste Kamer, dus dat is weer mooi meegenomen voor de democratie in Nederland.

Jominee said...

Hoi Kees,

Het was goed om elkaar bij de lectuurtafel van Sabeel te ontmoeten! Leuk om je eens in persoon te hebben gesproken.
Wel vind ik dat je hierboven had mogen vermelden dat het "ingrijpen" van de (vergeleken met mij geheel niet) "stevige Nuenense protestanten" pas gebeurde nadat al meerdere malen de verhalen van de sprekers door geroep en geschreeuw en naar voren lopen waren verstoord. Dit verstoren gebeurde redelijk georkestreerd, met o.a. de stemmen van rabbijn Tzvi Marx en de alom beruchte joods-christelijke pastor met Israël-cape.

Ik durf wel een wedje aan dat de pro-Israël avond die door dezelfde kerkcommissie (PKN én RKK) op 13 april wordt georganiseerd (CIDI, Christenen voor Israël en de RK raad voor Israël mogen daar hun zegje doen!) niet op zo'n beschamende manier zal worden verstoord door Sabeel. Kwestie van fatsoen.

Wat die "anti-terroristenmuur" betreft: die is voor nog geen tweederde af. Zouden Palestijnse terroristen echt zo stom zijn dat ze zich daardoor laten tegenhouden? Dat er nu pas na 7 jaar weer een bomaanslag in Israël is gepleegd (die ik ten zeerste veroordeel!!!) is dus echt niet aan die muur te danken. En zoals Meta Floor zei: als je dan een muur wilt bouwen, zet dat ding dan op je eigen grond. Zelfs de rijdende rechter zou korte metten maken met de muur zoals die nu is gebouwd - daar heb je een Internationaal Strafhof niet voor nodig.

Maar, zoals gezegd, ik vond het prettig om je "van aangezicht tot aangezicht" te ontmoeten. Wie weet tot een volgende keer!

Louisa said...

Hopelijk zijn Palestijnse terroristen zo stom dat zij zich door die muur laten tegenhouden.
Dat is nl. de bedoeling van die muur.
Want iedere terroristische daad lokt weer een zo mogelijk nog hardere reactie uit en zo gaat het maar door.

keesjemaduraatje said...

het is ongelooflijk dat iemand die achter in de zaal heeft gezeten en alles heeft gezien, toch zo'n foute en onware waarneming doet. Ben Kok heeft helemaal niet geroepen.
Er hebben vier mensen iets geroepen en die hadden niets met elkaar te maken en het was ook niet afgesproken. Het was pure emotie doordat de holocaust op een volkomen onverantwoorde manier bij de discussie betrokken werd en omdat van Agt onwaarheden sprak. Het ging om een tot nog toe onbekende Joodse mijnheer uit Eindhoven, daarnaast inderdaad rabi Tsvi Marx, onze vriend Michael en een Israelische vriend. Die mensen staan onafhankelijk van elkaar. Jominee veronderstelt een Joods complot dat er aantoonbaar niet is.

Ik heb met eigen ogen gezien hoe een Nuenens lid van de kerkeraad probeerde Michael het zwijgen op te leggen en hem mee wilde trekken. "Niet hem aanraken" heb ik toen geroepen. Later hebben we met deze man vriendelijk staan praten. Dus zo agressief was het nou ook weer niet. je moeten tegen een stootje kunnen als je terroristen verdedigt, of als je sympatisanten van terroristen wilt ontmaskeren.

Andere onwaarheden van Jominee: het is vier jaar in plaats van 7 jaar geleden dat de laatste bomaanslag in Jerusalem plaats vond. Er worden wel voortdurend raketten naar onbetwist gebied geschoten.

de vrienden van sabeel zullen niet zo snel een avond verstoren, maar hun vrienden van IS en Stichting ISRAA, die de boot naar Gaza mee helpen financieren, hebben aantoonbare contacten met Hamas en Hezbollah. Dat is nog wel een graadje erger. Bovendien gaan extreem-linkse mensen regelmatig op de vuist politieke tegenstanders, Dus ik ben benieuwd wat er 13 april in nuemen gaat gebeuren.
Misschien gaan de extreem-linkse websites wel oproepen de kerk te blokkeren. eens kijken of ze dan nog zo vriendelijk worden ontvangen.

Het was best leuk Jominee eens in levende lijve te sreken. In het echt is ie veel redelijker dan op het internet. Hij heeft zich bijvoorbeeld gedistancieert van de raketbeschietingen door Hamas.

Louisa said...

Overal in de Arabische wereld is onrust, men is de dictatuur, de corruptie en alles wat daarmee samenhangt spuugzat.
Het zou een grote stap voorwaarts zijn als de Palestijnen eens zouden kunnen worden verlost van Hamas, die het nu voor het zeggen heeft.
De staat Israël verdedigt de burgers, Hamas roeit de eigen bevolking uit.
Onbegrijpelijk dat dit door die pro-Palestijnse clubjes en de heer mr. van Agt niet wordt gezien.
Of men doet maar alsof men dit niet weet, natuurlijk.

Philippine said...

Beste Keesjemaduraatje, hartelijk dank voor dit verslag. Je schrijft: 'Er worden wel voortdurend raketten naar onbetwist gebied gestuurd'. Eenvoudiger en doeltreffender heb ik het nog nooit geformuleerd gezien. Mieters. Prima De Luxe.

Johan van den Berg said...

Kees,

Er hebben meer dan vier mensen iets geroepen. Ik heb achter in de zaal niet enkel gezeten maar ook heen en weer gelopen. En net voor een mevrouw helemaal achterin heel hard begon te schreeuwen, zag en hoorde ik de door jou genoemde cape-drager minimaal 5x achter elkaar luid een woord roepen - naar ik in al het gedruis meende te horen: "schande!".

Ik zou het trouwens prettig vinden als je de bovenstaande beschuldiging van antisemitisme aan mijn adres zou verwijderen. Ten eerste omdat die onjuist is en bovendien anderen mede-beschuldigt die er niets mee te maken hebben. Ten tweede omdat een dergelijke beschuldiging zo ernstig is, dat ze niet op een blog maar elders gedeponeerd dient te worden.

Even over die 4 en 7 jaar: waarom zeggen ze dan 7 jaar op het NOS-journaal? Of wordt er soms verschil gemaakt tussen zelfmoordaanslagen en bomaanslagen? Wellicht kun jij daar wat meer feitenmateriaal over aandragen. En daar leg ik me dan graag bij neer. 4 of 7 jaar maakt voor mijn argumentatie trouwens weinig uit, n'est-ce pas? ;o)
En bovendien: waarom gebruik je het meervoud "onwaarheden" als je vervolgens maar een - volgens aan jou bekende feiten - vergissing noemt? ;o)
Retoriek, hoe mooi ook, hoort inhoudelijk wel redelijk consequent te zijn.

Gegroet!

Ben Kok (joods-chr.pastor) said...

Anti-semitisme? Zie CIDI http://www.cidi.nl/Wat-is-antisemitisme.html
Daar lezen we:
"Op vooroordelen gestoelde vijandige opstelling jegens Joden" en dan volgt:
"Joden anders behandelen dan andere mensen, en met name je vijandig opstellen jegens Joden op grond van vooroordelen, noemt men antisemitisme."

Als je een actie als die tegen de Tzahalmuziekgroep steunt, via Joke van Leeuwen en Sabeel met 5 PKN voorgangers in het bestuur, w.o. Johan vd Berg alias Jominee, die de actie ook nog op zijn web-log steunde, dan is er sprake van actief antisemitisme.
Zie de verslagen hier en op http://torayeshua.nl/cms/?p=1930 met videofilm, waar de actie Van Leeuwen/Sabeel/Jominee opgeluisterd werd met Neo-Nazi's.
Hoewel die NeoNazi's niet waren georganiseerd zover we weten, maar zich "spontaan" tot de actie van Sabeel c.s. voelden aangetrokken, werd hen geen strobreed in de weg gelegd en riepen ze dezelfde spreekkoren gezamenlijk: "Israel moordenaars" en " Israel schande , bloed aan je hande(n)"
Hoe zo mag dat geen antisemitisme worden genoemd? Het lijkt me evident en helaas moet ik dat vaststellen als feitelijk gebeurd, dus ik blijf onverkort stellen, dat Jominee en Sabeel en Joke van Leeuwen zich schuldig hebben gemaakt met deze aktie tegen muziekroep Tzahal.
En dat geldt ook voor Dries en zijn vriendjes in Nuenen.
Het verbaast me overigens, dat ik het uit moet leggen.
Shalom,
Ben

Louisa said...

Complimenten voor Ben !

vanhetgoor said...

De muur staat NIET in Jordanië en ook NIET in Egypte! De Palestijnse 'staat' heeft zeer veel nut van die 'apartheidsmuur', het heeft veel jongen Palestijnen het leven gered.

Verder moet er nu maar een begonnen worden met de realiteit onder ogen zien, een operette-republiek dat als fantasie land alleen bestaat in de gedachten van de inwoners met als enig doel het vernietigen van Israël dat heeft geen enkel bestaansrecht.

Zolang er nog mensen zijn die vreemde gedachten hebben dat er een Allah bestaat die mensen (moslims) een opdracht zou hebben gegeven om de joden te vermoorden, zolang is er nog plaats voor een zeer grote inrichting voor geestelijk gehandicapten. Desnoods met een 'apartheidsmuur' er om heen.

Alles wat met Allah te maken heeft, dat riekt naar oplichting en misbruik. Steeds is de reden weer dat er geld van de ene plaats naar de andere plaats toe moet. Als er werkelijk een almachtige Allah zou hebben bestaan die de joden haat dan moet dat achterlijke varken zelf de joden maar eens uitmoorden, maar dat kan Allah niet omdat het een sprookjesgod is.

ben kok (joods-chr.pastor) said...

Bedankt Louisa.
Overigens moet ik een taalfoutje corrigeren, het is natuurlijk "muziekgroep" en in die zin moet worden toegevoegd " aan antisemitisme" achter de woorden "schuldig gemaakt".
Verder: Gretta voert als legale eretitel "antisemiet", dus waar klaag je over Jominee?
Alleen een welgemeend openbaar excuus van jouw kant naar het Joodse volk over je gedrag kan je bevrijden van dit etiket.
En zoals je hopelijk nog weet als PKN dominee, dat excuus en vragen om vergeving dien je bovenal aan de God van Abraham, Isaak en Jacob/Israel te richten en vergeving te vragen in de Naam van Yeshua.
Shalom,
Ben

Painted Bird said...

'Alleen een welgemeend openbaar excuus van jouw kant naar het Joodse volk over je gedrag kan je bevrijden van dit etiket.'

Dus nu spreekt Ben Kok voor het Joodse volk en een ieder ander? Dit na een vrij krampachtige poging een tegenstander weg te zetten als anti-semiet? Me dunkt dat we dezelfde vijanden hebben maar nu niet bepaald dezelfde vrienden. De denkfout is dat het Joodse volk en Israel een enkele entiteit zijn. Gezien de kritische houding tegenover Israel van vele Joden in de diaspora, en ook in Israel zelf, nogal een gotspe. Meneer Kok, u spreekt enkel voor u zelf, en misschien ook voor de paar sukkels die werkelijk geloven dat een wezenlijk belangrijke discussie gediend is met wat gebrul in de marge.

ben kok (joods-chr.pastor) said...

Dag Geverfde Vogel,
Ik zou het niet in mijn hoofd halen voor het Joodse volk te spreken, snap niet waar je het vandaan haalt.
Wie zijn "we" in jouw optiek?
Vervolgens denk ik niet dat het Joodse volk en Israel een en hetzelfde zijn, dus ook dat slaat niet op mij.
Beste Vreemde Geverfde Vogel, ik weet best dat er allerlei soorten Joden zijn, donderdag j.l. in Nuenen nog Jaap Hamburger (EAJG)aangehoord met afgrijzen.
Maar de meerderheid van Israeli's /Joden waardeer ik en vooral ook, omdat ze ons via de Tora en uiteindelijk de hele Bijbel ons de waarheid over God duidelijk maken.
En uit hun midden is Yeshua van Nazareth voortgekomen, de Mashiach naar mijn uitleg, die spoedig als Koning komt, Mashiach ben David.
Hopelijk helpt deze toelichting om je van de besproken misverstanden af te helpen en anders praat ik graag verder, hier of op www.tora-yeshua.nl
Shalom,
Ben

PS: overigens is "sukkel" niet helemaal de goede benaming voor mij. Hooguit zie ik soms wat Geverfde Vogels vliegen, maar verder gaat het goed, dank je.

Painted Bird said...

Ten eerste, heer Kok, wordt ik graag aangesproken als Painted Bird. Ik noem u tenslotte ook niet Sir Cock, wat ook rijkelijk flauw zou zijn.

Ten tweede, u eist een excuus richting het Joodse volk (Het Joodse Volk...) omdat enkel dat uw tegenstander kan redden van het etiket dat u hem zelf eerst hebt opgeplakt. Denkt u niet namens het Joodse volk te spreken, waarmee in hemelsnaam bemoeit u zich dan?

'Maar de meerderheid van Israeli's /Joden waardeer ik en vooral ook, omdat ze ons via de Tora en uiteindelijk de hele Bijbel ons de waarheid over God duidelijk maken.
En uit hun midden is Yeshua van Nazareth voortgekomen, de Mashiach naar mijn uitleg, die spoedig als Koning komt, Mashiach ben David.'

En dat noemt u een toelichting? Misschien zou het meer zuiver zijn om religie en politiek niet met elkaar te verwarren. Wel schattig trouwens, een hardcore ex-kraker die nu hand in hand met God nieuwe barricades beklimt.

De 'we' waar ik het in mijn eerste reactie over had zijn u en ik, de aanhalingstekens zijn inderdaad zeer toepasselijk, dank daarvoor. Had u beter gelezen was u opgevallen dat ik u geen sukkel genoemd heb, dat wil ik bij deze herstellen. Iemand die in een politieke discussie het geloof er met de haren bijsleept verdient niet beter. Het maakt uw positie meer dan duidelijk en ik zal met alle liefde de discussie aangaan over of politiek of religie maar de mix daarvan vindt ik licht onsmakelijk.

ben kok (joods-chr.pastor) said...

Beste PB, ik heb niet het idee, dat je op een beetje goed nivo de zaak kan bespreken, gezien deze reactie.
Inhoudelijk niet en ook niet vanuit je ivoren toren/voliere, waaruit je neerkijkt op sukkels als ik en nog een paar.
Shalom even goed,
Ben

Painted Bird said...

Nivo..? Inhoudelijk..? En dat dan van iemand die religie vermengt met politieke mening? Mocht u de maat der dingen zijn zou ik me nog bijna schamen pro-Israel te zijn.

Jaan said...

Jee ze bestaan echt, pestvogels? Jee, jee. Wel snel in der kuif gepikt overigens.

Benjamin said...

Ik snap niet dat de pro-Israel aanhang zich laat 'naaien' door deze gasten, Deze zogenaamde pro-Palestijnse aanhang weet dondergoed hoe het in elkaar zit. Maar denken dat ze door hun geveinzde naiviteit, de context kunnen verwaarlozen/diskwalificeren. - Ik snap goed dat dit mensen kwaad kan maken - Er zijn veel 'onschuldige' mensen (een massa die onbewust is van de complexiteit van het conflict) die in de energie kunnen mee gaan van mensen met titels die zogenaamd iets wijs probeert te zeggen over het conflict (ik noem een Dries van Agt). Doormiddel van allerlei analogieen te maken en de Palestijnen niet als autoriteit onder de loep te nemen maar als hulpeloos volk en het te reduceren tot een humanitair iets, Deze rethoriek is slechts het topje van de ijsberg.

Sabeel richt zich op een christelijk publiek door geloof te politiceren ( denk aan de 'cartoons' waar een gestoven palestijns kind op de schoot van de moeder ligt, of Josef en maria voor een muur staan, en de vele acties van internationale organisaties Sabeel die Kerst implementeren in hun haat, Palestijnen die een steen gooien verkleed als kerstman om vervolgens zich te laten omringen met traangas voor de foto) Als je goed oplet is hun woord keuze ook heel precies. ze gebruiken graag de woorden 'ethnisch zuiveren', 'apartheid' en trekken nog liever de paralellen met nazi Duitsland.

De pro-Israel aanhang laat zich belazeren, door deze haatzaaiers die niets met vredes activisme te maken hebben. En laten zich telkens weer onderwerpen aan de zelfde mantra die gepredikt wordt. Als een Meta Floor een vraag stelt als "wie denkt dat.." is er al iets mis. Alsof de veiligheid van Israel een subjectief iets is wat geridiculiseerd en verdraaien kan worden in een soort apartheids politiek die van Gaza een ghetto maakt etc etc. Dit is echt te bespottelijk voor woorden.

In plaats van een op voorhand zinloze discussie aan te gaan met deze gasten, Al jaren wordt individu Gretta Duisenberg als schild gebruikt om de achterban te kunnen ontzien van hun praktijken. In plaats van deze focus misschien eens juist naar de achterban kijken en gewoon de stekker eruit. Want verdraaien en liegen is ook gewoon haatzaaien.

Nienke said...

Hopla, de eerste verstandige reactie kwam van Benjamin..couldn't agree more, met name met de stelling dat de pro-'palestijnen' activisten heus wel weten hoe de vork in de steel zit maar bewust deze context totaal weglaten.

Re Sabeel: zij beginnen in hun doelstellingen te stellen dat zij de Arabische christenen uit de gebieden ondersteunen. Een nobele daad, denk je dan, met name deze christenen zitten in een lastig pakket, niet alleen in de gebieden maar in heel de arabische wereld. En dan schertst de verbazing dat vanuit deze nobele en hoog nodige doelstelling Sabeel bij de zgn Freedom Flotilla uitkomt met heel veel tussen stappen zoals bezettings macht en apartheids staat. Erg naief en onverstandig zoniet totaal onbegrijpelijk. In plaats van zich daadwerkelijk te richten op de werkelijke bedreiging van de arabische christenen in de gebieden komt men met een Meta Floor die haar licht over de 'apartheids-muur' schijnt. Ik begrijp het dan niet meer.Aan de andere kant moet ik ook eerlijk bekennen, dat ondanks de uiteraard goede intenties de vermenging van politiek en religie van Ben Kok het degenen die ontzettend legitiem bezorgd zijn om de veiligheid van de staat Israel en dit ook kenbaar maken, het deze zaak ook geen goed doet.

truusje wijdemeren said...

Kees bedankt! Erg plezierig om zo een goede indruk te krijgen als je zelf niet kunt komen zoals ik.
De discussie hier... daar word ik niet vrolijk van. Ben Kok meent zijn messias te dienen door hem en zichzelf als ondermessias iedereen door de strot te duwen. Jammer dat hij niet inziet dat hij zo Israel niet dient,noch zijn messias, ook al doet hij soms erg dapper - waarvoor respect. Maar hij vervuilt helaas elke discussie met zijn bijbedoelingen en misleiding.

Frodo said...

Van dit soort arrogantie zou je toch bijna anti semiet worden. Ach Heer, vergeef Ben zijn zonden, hij weet niet wat hij doet