Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, April 18, 2011

Het antwoord van Rob Groenhuijzen

Op 9 april vroeg ik de voorzitter van de Stichting Nederland-Gaza om commentaar op de bladzijdes uit het boek "Rood Verzetsfront" van kraker Paul Moussault. Staat Rob nog steeds achter zijn terroristische verleden of kiest hij voor een geweldloze strijd? Hier is zijn antwoord: 

"Artikelen in kranten of weblogs zijn minder belangrijk. Het gaat er niet om de wereld te interpreteren, het gaat erom haar te veranderen (Marx). "

Het gaat om een uitgangspunt: je bent tegen of voor het internationaal recht. Wanneer elk jaar in de Verenigde Naties over Israël gestemd wordt, veroordelen alle landen in de wereld Israël voor het schenden van het internationaal recht met alleen de tegenstemmen van de VS, Israël.en 4 of 5 militair met de VS samenwerkende eilanden in de Grote Oceaan. Ik ben niet anti-Israël, ik ben voor het internationaal recht, voor gelijke monniken, gelijke kappen. De pro-Israël lobby erkent het internationaal recht niet. Israël is een land dat boven de wet mag staan...

Plo_arafat_mandela_kiss Ik ken de argumentatie: als Hamas het voor het zeggen heeft, dan ....... . Denk dan aan Nelson Mandela: hij was een terrorist, rebel, communist en alle andere scheldwoorden die blanken konden bedenken. Hij werd door de internationale pers gekozen tot de beste president die de wereld in de 20e eeuw gekend heeft.

Het enige gebied dat nog een westerse kolonie is, is Israël. De pro-Israël lobby ondersteunt Israël wanneer het andere landen en gebieden binnenvalt en daar grondstoffen weghaalt, land inpikt, water afneemt en mensen, die zich daartegen verzetten, gevangen neemt of afschiet. De strijd voor gelijkheid is onomkeerbaar: vroeg of laat respecteert Israël het internationaal recht en erkent het alle resoluties van de Verenigde Naties. Het land staat dan gelijkheid van iedereen voor de wet toe, zoals dat ook gebeurde in Zuid Afrika.

Pro-Israel zijn heeft consequenties. Het betekent medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, meehelpen in illegale activiteiten en racisme. De pro-Israël lobby is daarin een willig werktuig.

In het geheim onderhandelen afgevaardigden van Israel, Europa en de VS met Hamas en Fatah over de toekomst, zoals destijds De Klerk in Zuid Afrika met Mandela onderhandelde voordat de macht naar het ANC overging. De pro-Israël lobby wordt misbruikt om een groep mensen achter Israël te houden en die groep te laten geloven dat Israël de eeuwige voorpost van het Westen is..

Ik onderschrijf de geweldloze beginselen van de Stichting Nederland-Gaza zodat de Freedom Flotilla Israël voor de zoveelste keer confronteert met het feit dat het land een paria in de wereld blijft wanneer het zich boven de wet stelt..

Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Ik ben niet pro of contra Hamas. Daarmee zijn ook de overige vragen beantwoord. Geweldloze demonstranten in de Arabische wereld dwingen hun leiders hun rommel te herzien en te kiezen voor internationaal recht en gelijkheid voor de wet voor iedereen. Netanyahu vroeg Ban Ki-moon de Gaza Flotilla 2 tegen te houden. Het antwoord: hef de blokkade van Gaza op. Dan is het probleem opgelost.

Rob Groenhuijzen

5 comments:

Benjamin said...

Dat is verfrissend zeg, dat heb ik nu echt nog nooooit gehoord. Maar serieus deze gasten zouden eens in overweging moeten nemen hun eigen materiaal te gaan schrijven misschien wel op grond van onderzoek.

Ik vind het antwoord dan ook eerder een oppervlakkige reclame boodschap die niet aan een specifiek persoon gebonden is. Maar eerder tekstboek materiaal dat door elke willekeurige activist voorgedragen had kunnen zijn.

Ik zie overigens de relatie niet tussen de kitischerige non-boodschap van Marx en artikelen in kranten en weblogs.

Harm Schouten said...

Die man spoort niet.

Peter Siebelt said...

Rob Groenhuijzen is weer zo’n verkrampte communist die met zijn Stalinistische gebral zijn gelijk wilt halen vanuit de vrijheid onze warme westerse deken. Hij is pas een echte vent wanneer hij naar Gaza verhuist en vandaar zijn propaganda verkondigd. Met enige trots verwijst hij naar Zuid-Afrika een land dat hard op weg is om ‘just another african country’ te worden.
En hoe durft deze klaploper - met bergen boter op zijn hoofd - te zeggen dat Israel oorlogsmisdaden pleegt, nota bene de enige democratische staat in het Midden Oosten.
Heeft dit links gedrocht ooit stil gestaan bij het feit dat zijn heilsdynamiek 22 miljoen onschuldige burgers heeft vermoord in de voormalige Goelagkampen, of meer dan 50 miljoen door Mao?

Erik Mokum said...

Wanneer breekt het uur aan waarop we ons van de Rob Groenhuijzen van deze wereld niet alleen theoretisch, maar ook praktisch weten te bevrijden!?
In de jaren '70 bevond ik mij tegenover een sollicitatie-commissie van de toenmalige Sociale Academie van Amsterdam - bestaande uit zeker zo'n twaalftal leden, want het collectief moest het in die tijd doen - waarbij een van de leden mij die "11e these over Feuerbach" voorlegde (zie het Marx' citaat hierboven). Helaas heb ik hem toen niet een flinke stoot voor z'n kanes gegeven - teneinde hem praktisch op andere gedachten te brengen -, maar reageerde daarop (filosofisch academisch-gediplomeerd als ik ben) met de bewering: "Tja, dat is op zichzelf een stelling die filosofische reflectie behoeft." Of woorden van die strekking.
Warhoofdige, oppervlakkige, marxistisch geindoctrineerde "denkers" als Rob Groenhuijzen zijn onder andere blind voor het feit, dat "internationaal recht" berust op een "interpretatie van de wereld" en uiteindelijk en in het bijzonder op een "interpretatie van het wezen van de mens en diens rechten" en dat die "interpretaties" een betere woning vinden in de staat Israel dan in de omringende landen. Landen die beheerst worden door een "interpretatie van de wereld"
die eerder als een "interpretatie van de hel" gekarakteriseerd kan worden.
Schei toch uit met dat "geroofd" en "gekoloniseerd", een jargon dat met betrekking tot Israel kant noch wal raakt. Maar dat binnen het discours van "de praktische verandering van de wereld" - wat dat al niet in de 20e eeuw heeft opgeleverd: miljoenen doden, vernietiging van cultuur en samenlevingen - nog steeds, bij de verblinden, van grote betekenis wordt geacht.
Coda: Niet alleen de Rob Groenhuijzen, maar ook de Bertus Hendriksen de wereld uit!

Lex said...

Ik kan me slecht voorstellen dat er in Israel mensen zijn welke de opinie van Rob Groenhuizen enig stof tot nadenken geeft.
Anderzijds ben ik er van overtuigd dat bijvoorbeeld het Libisch voorzitterschap van de VN Veiligheidsraad de Israëliërs heel erg tot nadenken heeft gestemd, en nu ook weer gegeven de huidige situatie.

En als Rob Groenhuizen op 18 april 2011 schrijft:

"Pro-Israel zijn heeft consequenties. Het betekent medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, meehelpen in illegale activiteiten en racisme. De pro-Israël lobby is daarin een willig werktuig".

dan durf ik te beweren dat Rob Groenhuijzen een absurde fixatie te heeft. Rob wordt in dit leven niet meer geestelijk wakker.