Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, April 09, 2011

Rob Groenhuijzen en de Nederlandse Boot naar Gaza

In mei 2011 varen ze weer. Zelfbenoemde vredesactivisten brengen met gehuurde en gekochte bootjes hulpgoederen naar Gaza. Vanuit Nederland heeft een bont gezelschap van radicale Christenen, andersgeluide Joden, Moslimbroeders en extreem-linkse activisten zich samengeraapt om een Nederlandse boot naar Gaza te laten varen. Onder voorzitterschap van Rob Groenhuizen en waar kennen we die van?  

Rob Groenhuijzen de topvolleybalspeler van de Rotterdamse club Libanon (nomen est omen), die in 1964 nog naar de Olympische Spelen in Japan mocht. Rob Groenhuijzen die op de Sociale Academie Markendael in Breda politicologie les gaf en ontslagen werd vanwege zijn betrokkenheid bij de Rode Jeugd.  De studenten bezetten vanwege dit ontslag de academie.

Roodverzetsfront Je moet de mensen niet alles willen nadragen en ze ook eens een nieuwe kans geven. Keesjemaduraatje was kraker en heeft ooit ruiten van een bank ingegooid. Je moet toch wat. En toch doet hij nu ICT-projecten van overheidsinstellingen. Dus waarom zo zeuren?

Dat vroeg ook de Ameidense dominee Johan van den Berg (Jominee.nl) van Sabeel aan mij met een verwijzing naar de vergevingsgezinde geest van de kerk. Nobel, nobel. Sabeel is één van de organisatoren van de bootreis naar Gaza. Het gaat hier echter niet om kwajongensstreken, maar om serieuze terreur. Weliswaar 30 jaar geleden, maar toch terreur. En de steun aan Hamas is ook de steun aan een terreurorganisatie. Relevant om te weten wie je voorzitter is en wat voor terreurdaden hij in het verleden in Nederland gepleegd heeft,  lijkt me. En dan ben ik nooit te beroerd om dat even uit te leggen.

In het boek "Rood Verzetsfront, aanzetten tot stadsguerilla in Nederland" van mijn mede-kraker Paul Moussault, dat handelt over de verschillende marxistische groepen die de gewapende strijd met de staat der Nederlanden en het kapitalisme in het algemeen hebben aangebonden, staan maar liefst 13 bladzijden waarin Rob Groenhuizen wordt genoemd. Als lid van de Rode Jeugd, Rode Hulp, de Capelse Groep en met contacten tot het Rood Verzetsfront. Niet voor niets werd Rob Groenhuijzen in 1977 door de Telegraaf bestempeld als de gevaarlijkste man van Nederland. Ere wie ere toekomt. 

Capelse Groep
"Op 7 oktober 1977 werd in een garagebox in Capelle aan de IJssel een merkwaardige verzameling goederen aangetroffen. Politie uniformen, sleutels, blanco papieren en stempels van gemeenten, verdovende middelen met daarbij behorende injectiespuiten, onderscheidingstekens van uniformen, drie vuurwapens, plattegronden van woningen van drie VMF-Stork-topmensen (F.Sickinghe, M.de Jong en F.Prakke) waarop eerder dat jaar brandaanslagen waren gepleegd en 170 foto's die niet opvielen door bijzondere belichting, artistieke vormgeving of een verrassende compositie. Bij de garagebox werd Rob Groenhuijzen aangehouden op het moment dat hij naar buiten kwam."

De BVD schat de groep is als een 'organisatie die in het huidige stadium van zijn Nlbootnaargaza ontwikkeling aangemerkt moet worden als een volwassen stadguerillagroep naar het model van de Italiaanse Rode Brigade en de Duitse Rote Armee Fraktion' (11 oktober 1977, Betreft:de Groep Groenhuijzen. Archief Docom) . Ze houdt zich onder andere bezig met het maken van foto's van medewerkers en gebouwen van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Rob Groenhuizen was ook opgevallen doordat hij op 25 mei 1977 in Luik in België een geweer en patronen kocht. Hij werd vrijgesproken voor het bezitten van staatsgeheimen en de diefstal, maar voor verboden wapenbezit  tot anderhalf jaar cel veroordeeld. In hoger beroep wordt Rob Groenhuizen tot drie jaar cel veroordeeld.

Rob Groenhuijzen over die periode: "Ik had mijn werk en ik had mijn illigale praktijk. Die dingen hield ik strikt gescheiden. Met een kleine groep van mensen pleegden we acties tegen machtige financiële figuren. Molotov coctails naar binnen lazeren, rotzooi in de tuin gooien, auto's in brand steken. Er zijn eind jaren zeventig heel wat aanslagen onopgehelderd gebleven."

Relatie met de PFLP (Popular Front for the Liberation of Palestine)
De groep van Rob Groenhuizen heeft een relatie met de  PFLP. Aanvankelijk maakte Rob Groenhuizen deel uit van de Rode Hulp. In 1976 namen enkele Nederlandse leden van de Rode Hulp en ook de Molukker Sam Pormes deel aan een terroristisch trainingskamp in Zuid-Jemen. In ruil voor deze bewezen diensten heeft de Rode Hulp beloofd deel te zullen nemen aan een actie van de PFLP.  

Ludwina (Lida) Janssen heeft samen met Marius Nieuwburg in 1976 een verkenningsactie ter voorbereiding van een vliegtuigkaping op het vliegveld van Tel Aviv uitgevoerd en ze zijn daarbij gearresteerd.  De naam van de Rode Hulp werd door deze actie dermate besmet dat de groep werd opgeheven.

De PFLP wordt door de Rode Hulp activisten van die tijd gezien als de schakel tussen de bevrijdingsbewegingen in de derde wereld en de gewapende verzetsbewegingen in West-Europa. 

Ik stelde naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan Rob Groenhuijzen:

-Sta je nog steeds achter de acties van Rode Jeugd, Capelse Groep en Rood Verzetsfront?
-Zijn de activiteiten van de Stichting Nederland-Gaza te zien als voortzetting van de strijd met andere middelen?
-Wat zijn de overwegingen geweest om iemand met jouw verleden tot voorzitter te bombarderen en zijn er discussie over geweest?
-Hoe zie je de relatie tussen de Stichting Nederland-Gaza en de gewapende strijd van Hamas die zich zowel tegen Israel als tegen Fatah-strijders richt
-Wat is je huidige relatie tot de PFLP die toch een tegenstander van Hamas genoemd mag worden?

Rob heeft te kennen gegeven dat hij eerst mijn artikel wil lezen en daarna zal reageren. Ik ben benieuwd.

Relevantie
Het heeft mij verbaasd, dat een gerenommeerde journalist en een dominee van de Protestantse Kerk zo laconiek reageerden, nadat ik ze met het bovenstaande matariaal confronteerde. Wil je een terrorist als voorzitter van je Gazabootclubje, vroeg ik hen. Blijkbaar is dat geen punt. Maar hulp geven aan Hamas vinden ze ook geen punt. Blijkbaar zijn de referentiekaders dermate verschillend, dat ik met allerlei materiaal aan kan komen zetten en dan nog vinden ze de haat tegen Israel belangrijker dan de achtergrond van de mensen die hun boot organiseren.  Juist de jonge en onervaren deelnemers aan de reis worden hierdoor ernstig in gevaar gebracht. 

19 comments:

hansjepansje said...

Met een beetje geluk volgt er een arrestatie, door het Israelisch leger, van de hele club (gaat Gretta ook mee, en v Bommelen of Anja. M. ??)
En dan zitten ze daar in een Israelische cel, samen met arabische mentaal verstoorden...
We hebben geen uitleveringsverdrag met Israël toch?
.
Dat het maar een mooie zomer mag worden.

Carlo said...

Houden ze van rood? Geef ze rood: enkeltje Noord-Korea.

Henk said...

We hebben in Nederland een AIVD, maar Ik vraag me af wat deze lui doen.
Iedere sukkel kan op het internet uitvinden met welk gespuis we te doen hebben maar de AIVD kan niks gevonden krijgen aangaande dit soort terroristen.
Als het niet zo in en in triest was zou je je bescheuren.
Verkoop die lui een boot waarvan zeker is dat hij na een halve dag zinkt en zorg dat er geen schepen in de buurt zijn die hulp kunnen bieden.
Het word eens langzaamaan tijd om spijkers met koppen te slaan en dat tuig met de neus op de feiten drukken, want dat hele slappe gedoe maakt dat de wonden steeds erger gaan stinken.

Jan van Dijk said...

De wegen van Allah zijn ondoorgrondelijk.
Dries van Agt aan de leiband van een veroordeelde Rode Jeugd-terrorist. Het is om je te bescheuren!

Charles de Gaulle said...

En dat, Jan van Dijk, is het nou juist niet!Het is eerder om te janken!

syroya said...

Kees,

Het beginsel van hoor en wederhoor houdt in dat, als iemand beschuldigd wordt, er geluisterd moet worden naar wat de beschuldigde er op heeft te zeggen, voor er over hem geoordeeld wordt.

Jij vraagt Groenhuijzen om een wederhoor voordat je beschuldigt? Dat lijkt me contradictio in terminis.

Nu ik je artikel heb gelezen, blijkt er zelfs niet eens een beschuldiging in te zitten.

Er zit een onderhuidse aanname in. Namelijk dat de Flotilla een club is 'van' iemand. Niets is minder waar. De voorzitter is gekozen. Gewoon omdat hij de beste is.
De tweede aanname zegt meer over jou dan over de organisatie: ooitverleden-link organisatie-nu-zelfde organisatie.

In die trant gaat de redenering: Keeskraker-banken ruiten ingooien-nu overheid-Kees gooit ruiten overheid in.

Hoe wil je dat er naar jou verwezen wordt? Als anarchistische kraker die de ruiten van banken ingooide uit ongetemde woede, of als brave ICT-medewerker in overheidsdienst?

Welke redenen heb jij om de vroegere activiteiten van Rob Groenhuijzen aan te voeren als zijn belangrijkste?

syroya said...

De AIVD is nauw betrokken bij deze activiteit.
Het zou naïef zijn te denken dat het anders is.

syroya said...

Keesje,

een beetje kritische reacties verwijderen, zeg!

jejojootje said...

Die alinea met dat scheepje erin, Kees, is regelrechte verlakkerij.

Die tekst komt uit het Telegraafartikel uit 1977. Maar jij zet de tekst rond een beeld van de Gaza-flotilla 2011.

Dit heet ronduit manipulatie.

Een alinea ervoor, die je ook uit de Telegraaf van 1977 haalt, zet je keurig in Italics.
Maar de bewuste paragraaf zet je in gewoon lettertype, alsof het een uitspraak van de BVD (haha?) anno 2011 betreft.

Een ander woord voor manipulatie op grote schaal is volksmennerij.

Ik vraag je vriendelijk je aan de feiten te houden en niet een artikel op basis van insinuaties in elkaar te zetten.

keesjemaduraatje said...

@Syroya: ik heb Rob Groenhuijzen per email enkele vragen gesteld. Ik kan de email integraal publiceren en dan kan je zien dat ik hem heb aangeboden zijn antwoord hier te publiceren. Rob heeft geantwoord dat hij een reactie zou geven zodra hij het artikel gelezen heeft. Dat is nu zo'n beetje.

Aan mijn artikel hierboven is niets insinuerend, volgens mij. Ik heb alle feiten over arrestaties met brandbommen en betrokkenheid bij latere wapenaankopen weggelaten omdat Rob daarvoor niet is veroordeeld. Alleen het belangrijkste wapenfeit staat er in.


Ik heb mijn eigen verleden er expres bij gezet om aan te geven dat ik ook niet brandschoon ben. Toch zijn de feiten van 1977 wel relevant omdat de groep steun aan Hamas geeft. Als Rob had gevraagd het niet te publiceren omdat hij intussen volledig van mening veranderd was en alleen nog maar geweldloos bezig is, dan was ik daar wel op ingegaan. Maar dat is niet zo. Rob steunt nog steeds gewelddadige regimes als die van China. En dmv Stichting Nederland-Gaza ook Hamas.

Iedereen weet dat een stichting geen gekozen bestuur heeft. De voorzitter wordt benoemd door de rest van het bestuur. In dier voege raar om een veroordeelde terrorist als voorzitter te hebben.

De opmerkingen over in italic zetten van tekst en het erbij zetten dat het over 1977 gaat, zal ik meenemen en de tekst aanpassen. Het was niet bedoeld als manipulatie. De feiten zijn ernstig genoeg en hoeven helemaal niet gemanipuleerd te worden

Stella said...

In mijn ogen heeft Keesje hier melding gemaakt van het verleden van de voorzitter van een groep die doelbewust de confrontatie wil aangaan met het Israelische leger.
Het verleden van de heer Groenhuijzen past geheel bij die onderneming.
Daarom is het relevant dat verleden te kennen met name voor de jonge vredestichters, die denken dat ze een vredelievende onderneming steunen.Het is het goed om even kennis te nemen waar de voorzitter in het verleden voor stond: geweld, niet eenmalig, maar veelvuldig en bewezen.
Persoonlijk denk ik dat men in Gaza niet op de overtollige, verlopen medicijnen van Nederland zit te wachten. Te meer, daar men in Gaza pertinent weigerde de troep van de vorige bootzending te accepteren , toen die werd afgeleverd.

keesjemaduraatje said...

even voor de de duidelijkheid: Reaguurder Syroya werkt op dezelfde PC als Jejojootje, waarvan acte. Maar hebben niet hetzelfde IP-adres als Rob Groenhuijzen.
Misschien is ie FF bij zijn vriendin aan het mailen, of hij heeft nog niet gereageerd.
Ik ben benieuwd naar Rob zijn officiele reactie.

Jan van Dijk said...

Nou, Charles de Gaulle,
Dat een pedante kwast als Dries van Agt zo afgaat, dat roept bij mij toch enig leedvermaak op. Ik hoop althans, dat mijn dierbaren mij, tegen de tijd dat ik minder toerekeningsvatbaar word, mij tegen mijzelf beschermen.

Rob Groenhuijzen said...

Artikelen in kranten of weblogs zijn minder belangrijk. Het gaat er niet om de wereld te interpreteren, het gaat erom haar te veranderen (Marx).
Het gaat om een uitgangspunt: je bent tegen of voor het internationaal recht. Wanneer elk jaar in de Verenigde Naties over Israël gestemd wordt, veroordelen alle landen in de wereld Israël voor het schenden van het internationaal recht met alleen de tegenstemmen van de VS, Israël.en 4 of 5 militair met de VS samenwerkende eilanden in de Grote Oceaan. Ik ben niet anti-Israël, ik ben voor het internationaal recht, voor gelijke monniken, gelijke kappen. De pro-Israël lobby erkent het internationaal recht niet. Israël is een land dat boven de wet mag staan...
Ik ken de argumentatie: als Hamas het voor het zeggen heeft, dan ....... . Denk dan aan Nelson Mandela: hij was een terrorist, rebel, communist en alle andere scheldwoorden die blanken konden bedenken. Hij werd door de internationale pers gekozen tot de beste president die de wereld in de 20e eeuw gekend heeft.
Het enige gebied dat nog een westerse kolonie is, is Israël. De pro-Israël lobby ondersteunt Israël wanneer het andere landen en gebieden binnenvalt en daar grondstoffen weghaalt, land inpikt, water afneemt en mensen, die zich daartegen verzetten, gevangen neemt of afschiet. De strijd voor gelijkheid is onomkeerbaar: vroeg of laat respecteert Israël het internationaal recht en erkent het alle resoluties van de Verenigde Naties. Het land staat dan gelijkheid van iedereen voor de wet toe, zoals dat ook gebeurde in Zuid Afrika.
Pro-Israel zijn heeft consequenties. Het betekent medeplichtig zijn aan oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, meehelpen in illegale activiteiten en racisme. De pro-Israël lobby is daarin een willig werktuig.
In het geheim onderhandelen afgevaardigden van Israel, Europa en de VS met Hamas en Fatah over de toekomst, zoals destijds De Klerk in Zuid Afrika met Mandela onderhandelde voordat de macht naar het ANC overging. De pro-Israël lobby wordt misbruikt om een groep mensen achter Israël te houden en die groep te laten geloven dat Israël de eeuwige voorpost van het Westen is..
Ik onderschrijf de geweldloze beginselen van de Stichting Nederland-Gaza zodat de Freedom Flotilla Israël voor de zoveelste keer confronteert met het feit dat het land een paria in de wereld blijft wanneer het zich boven de wet stelt..
Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Ik ben niet pro of contra Hamas. Daarmee zijn ook de overige vragen beantwoord. Geweldloze demonstranten in de Arabische wereld dwingen hun leiders hun rommel te herzien en te kiezen voor internationaal recht en gelijkheid voor de wet voor iedereen. Netanyahu vroeg Ban Ki-moon de Gaza Flotilla 2 tegen te houden. Het antwoord: hef de blokkade van Gaza op. Dan is het probleem opgelost.
Rob Groenhuijzen

pietje said...

x2

pietje said...

x2....

Misschien worden ze gezamelijk uitgeleverd aan de Islamitische Jihad... Die lossen het verder wel op, in naam van allah.

Bart said...

Eh...waarom een boot met goederen sturen naar Gaza? Kunnen deze spullen niet aan het Rode Kruis worden geschonken zodat zij dit kunnen overhandigen? Of kan er geen contact worden gezocht met Israel en afspraken worden gemaakt over de toelevering? Als deze linkse goeddoeners zo begaan zijn met het lot van de mensen in Gaza, dan zijn er meer praktische manieren om hen te helpen.

Nee, het lijkt mij dat het alleen bedoeld is als provocatie aan het adres van Israel. Bovendien hebben de mensen in Gaza deze spullen niet direct nodig, aangezien Israel humaan genoeg is om de nodige spullen toe te laten.

Bart said...

Wow, Groenhuizen vind zichzelf niet anti-Israel. Frapant. Bovendien vindt hij zichz\elf een strijder voor het Internationaal Recht. Hmmm...Bemoeit u zich ook met de wantoestanden in Iran? Die in Noord Korea? Alle vervolgingen van minderheden en de onderdrukking van vrouwen in Islamitische landen? Eh...de discriminatie van Koerden in Turkije? Nee? Vindt u dat niet vreemd dan?

Over het vermeende racistische apartheidsregime van Israel. Ik zou zeggen: doe eens beter uw best met uw huiswerk. Die arme Palestijnen die zomaar door Israel worden onderdrukt. Denkt u niet dat Israel er reden toe heeft zo te handelen? Of denkt u dat de Palestijnen allemaal zo lief zijn en er niets aan kunnen doen? Hoe kan het dat Israel zo'n florendede democratie is en dat de Palestijnen niets voor elkaar hebben gekregen? Wellicht heeft Israel meer geld gekregen, zeker, maar de Palestijnen hebben ook genoeg geld, vergis u niet. Zal ik het verklappen? Palestijnen worden gewoon gebruikt door de omringende Arabische regimes omdat zij baat hebben bij de demonisering van moslims. Dit zorgt namelijk voor onrust en haat bij de bevolking welke weer gekanaliseerd kan worden richting onder andere het Westen.

Ach, ik doe mijn zegje in de hoop een lichtje bij u te laten branden. Mag ik ook idealistisch zijn?

Natasha said...

Natuurlijk gaat het niet om een hulptransport. De grens Gaza-Egypte is inmiddels open. Laat ze koers zetten naar Benghasi als ze mensen in nood willen helpen.