Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 14, 2011

Het gedachtegoed van Rob Groenhuijzen

De Nederlandse Boot naar Gaza. In mei 2011 gaat hij, zo God het wil, varen. Wat zijn de ideologische achtergronden van de opvarenden? In de vorige uitzending hebben we al laten zien dat de voorzitter van de boot, Rob Groenhuijzen, niet alleen een extreem-linkse achtergrond heeft, maar ook reeds tot drie jaar gevangenisstraf veroordeeld is voor verboden wapenbezit in Nederland. De gewelddaden waarvoor hij wel gearresteerd is, maar niet veroordeeld, zoals het in bezit hebben van een brandbom en het stelen van een geweer in België, hebben wij buiten beschouwing gelaten. Misschien later deze maand meer daarover. Vandaag willen we het met u hebben over de ideologie van Rob Groenhuizen.

Nlbootnaargaza Het gedachtegoed van Rob Groenhuijzen blijkt niet zozeer uit de artikelen die hij schrijft, want die zijn spaarzaam. De reaguurselen die Rob Groenhuijzen produceert, daar kunnen we wel wat mee. Daar blijkt een zeer zwart-wit beeld van de werkelijkheid uit.

Rob Groenhuijzen, 01-02-2009 13:36
"De opmerkingen van eajg zijn zeer mild. Israel heeft anno 2009 niets anders te bieden dan geweld. Al het andere: onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, etc. is verdwenen. Sinds 2000 is israel aan het verliezen. Dat is een historische ontwikkeling en welke leiders zijn er in israel die dit proces aan kunnen. Sharon en Olmert niet. De wet van geweld leidt tot afwijzing van steeds meer landen en arabieren. Israel heeft een leider nodig die boven de partijen kan staan. Die is er tot nu toe niet te vinden en ook niet bij de mensen van deze site die hun gelijk willen halen."

Over de blanke mythes
rob groenhuijzen  - the white fairy tales

"You are right about the jews and their misty past. One step further: it is a white race aspect. Not only jews, but the western system uses fairy tales, distorted histories and other propaganda to justify their existence. The white men have a lot to hide. They violate the essential human rihts all over the world"

Wat kunnen we uitbovenstaande citaten van respectievelijk Aljazeera en mijnkijkop.infonu.nl aflezen? Dat Een Ander Joods Geluid nog te gematigd is volgens Rob Groenhuijzen. Hij wil het gehele systeem veranderen. Op zich vind ik dat wel een sympathiek ideaal. Hij richt zich ook niet speciaal tegen Joden, maar tegen de gehele westerse wereld, nee, tegen het witte ras in zijn geheel. Vind ik ook ok. Waarom zou je je beperken tot slechts één volk? Je kan beter het kwaad met wortel en tak uitroeien. Geen wonder dus dat Rob Groenhuijzen een aanhanger van de Chinese staat is, waarover later meer.

Wat wel weer sympathiek is, dat hij  de Israelische staat niet a priori afwijst, maar pleit voor een veel strakkere leiding, die boven de partijen staat.    

10 comments:

Lex said...

Ik zou wel eens van Rob Groenhuijzen willen weten wat blanke mannen te verbergen hebben.

Rob Groenhuijzen said...

Lex

Het westers systeem is het enige kapitalistische systeem dat zijn tentakels over de hele wereld verspreid heeft. Volkeren die het tegenkwam van Aborigials in Australie tot Chinezen in Oost Azie en Indianen in Amerika kenden geen kapitalisme en geen kolonien. Door specifieke Europese omstandigheden ontwikkelden eerst de Italiaanse steden en daarna Holland, Engeland en tenslotte de VS een specifiek kapitalistisch systeem.
Witte mannen in zijn algemeenheid bewapenden zich superieur, vermoordden en verhandelden anderen, namen land en water in beslag en proberen dat te legitimeren. Westers gedrag wijkt af van het gedrag van andere volkeren en de wijze waarop deze met hun wereld omgaan. Westerse mensen weten niet dat zij westerse mensen zijn Zij verbergen in woord en daad dat de wereld in meerderheid anders denkt en handelt. DAT proberen zij te verbergen. Westerse mensen proberen net te doen alsof zij ook wereldmensen zijn. Ze zijn slechts westerse mensen en kennen daardoor hun beperkingen niet. Blanke mannen denken dat er geen beperkingen zijn want op een kunstmatige propagandistische wijze denken zij dat wit in woord en daad superieur is.

Lex said...

Rob,

Vriendelijk dank voor je reactie. Zelf ben ik een andere mening toegedaan en namelijk dat alle mensen op aarde zo ongeveer dezelfde behoeftes en wensen hebben.

Door culturele en ingesleten maatschappelijke ingesleten kunnen die behoeftes onderdrukt of versterkt worden en dat heeft volgens mij niets met blank, zwart of wat dan ook te maken.

Jouw verhaaltje is niet eens interessant en valt te rangschikken onder demagogische propaganda.

Lees anders eens wat over de Azteken, een uiterst kapitalistische maatschappij in twee standen, met slaven, bloedige straffen welke voor de lagere klasse zwaarder waren dan voor de hogere klasse en dat allemaal al voor de komst van Columbus.

Ik vind al het menselijk leed heel betreurend en gedenkwaardig, maar het is onmogelijk om je al het leed aan te trekken of op de schouders nemen. Je moet ook leven.

Dat het machtscentrum nu in het westen ligt is nu eenmaal zo, maar kan in de toekomst ergens anders liggen. Sommigen opperen zelfs dat dit binnen 50 jaar bij de Chinezen ligt. Het zij zo, zolang ik m'n biertje en m'n varkensbraadworstje kan genieten, vind ik het allemaal best.

Lex said...

"Door culturele en ingesleten maatschappelijke ingesleten"

Dat tweede "ingesleten" moet dus "patronen" zijn.

Filantroop said...

Wat een leeg gejammer van die Groenhuyzen. Er is in de lange historie van de mensheid nauwelijks een volk te vinden dat zich niet naar elders voortbewoog om te veroveren en koloniseren. Daar bezit de blanda allerminst het monopolie over. Zelfs de indianen waren kolonisators, en ook die kregen een koekje van hetzelfde deeg. En dan dat horrorachtige “tentakels”. Het lijkt welhaast alsof hij het over de islam heeft, want die zit momenteel op meer plaatsen dan de blanda. Nog afgezien van het areaal waar voorheen uitsluitend de zwarte mens woonachtig was. Kijkend naar de oorspronkelijke ontstaansregio van de islam en het huidige verspreidingsgebied waar het zich bevindt zou de term “tentakels” hier niet misplaatst zijn. Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat het ene volk een wat geavanceerder gedrag vertoont dan het ander, zodat er van economische en wetenschappelijke superioriteit sprake is. Maar zolang de mensheid nog niet verplicht wordt dief van zijn eigen kwaliteiten te zijn kan daar weinig tegen ingebracht worden. Trouwens, wat heeft het niet-blanke volk der Japanners ook al weer uitgespookt in het niet blanke Nanking van de Chinezen. Nee, laten we het daar maar niet over hebben.

Louisa said...

Ik ben bij Keesje terechtgekomen omdat ik werd geband bij mevrouw Meulenbelt.
En ik besef dat ik ben terechtgekomen in een strijd van ouwe krakers, iets wat mij totaal niet interesseert, (krakers zijn voor mij zeikers uit gegoede kringen die met hun tijd geen raad weten) en andere ouwehoeren die denken dat zij belangrijk zijn.
Waarschijnlijk figuren die de aansluiting met de maatschappij gemist hebben.

En andere semi/intellectuele ouwehoeren, die verder niet aan de bak kunnen komen, behalve via internet.

Los van het feit dat ik sympathie heb voor Paardestaart en Natasja neem ik nu afscheid.

Het is vrijdagavond dus:

Shabat Shalom .
Exit Louisa.

keesjemaduraatje said...

Volgens mij zijn Louisa en Painted Bird twee kanten van één medaille. Gaat de één weg, verdwijnt de anderook.
Dit is een blog van een oud-kraker. Inderdaad.

Anton said...

" Blanke mannen denken dat er geen beperkingen zijn want op een kunstmatige propagandistische wijze denken zij dat wit in woord en daad superieur is."

En omdat Rob dat zegt is het waar.

Louisa said...

Geldt dat ook voor jou en Meulenbelt ?

keesjemaduraatje said...

@Louisa: Als ik zeker wist dat Anja zou stoppen als ik ook zou stoppen, dan zou ik me zeker willen opofferen.