Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, April 14, 2011

Pro-Israel avond in de Protestantse Kerk Nuenen

Nadat Dries van Agt drie weken geleden zijn gal over Israel mocht spuien, pliessie voor de deur, alleen schriftelijke vragen, schreeuwende bezoekers die het verhaal van van Agt tegen wilden spreken, werd gisteren de Pro-Israel-Avond met CIDI, Christenen voor Israel en de Rooms-Katholieke Raad voor Israel gehouden. De mensen mochten gewoon vragen stellen. Prettige sfeer.

Ronny Naftaniel hield een zeer duidelijk betoog waarin hij opsomde hoe de Arabische terreur keer op keer, sinds het bestaan van Israel, het vredesproces om zeep heeft geholpen. Hij wil graag een keer met Dries van Agt in discussie,maar dat houdt van Agt tegen.

Er kwam een vraag van een mevrouw achterin de zaal, die vroeg of er met de Islam überhaupt wel vrede mogelijk was en dat de invloed van de Islam op het vredesproces toch steeds groter wordt. Hilarisch hoe Michael naast mij steeds probeert Ronny te verbeteren. "Zijn bloed kome over ons en onze kinderen" Zo is het goed Ronny. Deze keer mocht Michael uitpraten, maar het schoot nog steeds niet op.

6 comments:

angela said...

Het gaat wel over voor of tegen Israel, maar zijn we ook nog bezig met voor of tegen godsdienstvrijheid van Joden in ons eigen land? Zij worden nu toch in een hoek gezet met het voorstel om koosjere slacht te verbieden

vanhetgoor said...

Er stond: "Hij wil graag een keer met Dries van Agt in discussie, maar dat houdt Van Agt tegen."

Mijn gedachten gingen naar iets anders, ik zou graag Dries van Agt eens rondgereden zien worden, kaalgeschoren en ingesmeerd met pek en veren op een strontkar door het achterlijke dorp waar hij vandaan komt. Dat zal Dries van Agt leren, behandeld worden als de eerste en de beste moffenhoer! Want wat mentaliteit betreft staat hij daar aan gelijk.

Waarom gaat men nog in discussie met die man, hij deugt gewoon niet, en hoe men het ook tracht, het zal nooit lukken om moraal in de hersens van Van Agt te pompen, het is gewoon onmogelijk!

Overigens is het niet aardig om Naftaniel te laten worstelen met een ("joods") citaat dat hij kennelijk niet paraat in het hart heeft. Het is ook overigens een citaat wat voor tweeërlei uitleg vatbaar is! De toegedichte betekenis staat voor mij in het geheel niet vast, zou best heel goed mogelijk kunnen zijn dat de werkelijke betekenis voor de volle 100% exact het tegenovergestelde inhoudt en dus totaal anders moet worden gezien.

keest said...

Dat moet inderdaad een geweldig leuke bijeenkomst zijn geweest, en wat een briljante spreker! maar wat ik wou zeggen is dat de reactie van 'vanhetgoor' hierboven, die graag de keurige meneer Van Agt met pek in wil smeren en op een strontkar door een dorp wil zeulen, zo goed gekozen is. Exemplarisch voor het denken (nou ja) van de twaalf reaguurders hier die het steeds met elkaar eens zijn dat iedereen die het niet met hen eens is door de stront moet (of door Israelische militairen mishandeld, die wens komt ook regelmatig voor). Ga zo door, ter lering ende vermaeck

keesjemaduraatje said...

Hallo Kees Stad. Wie "keurig" of een "keurige mijnheer" is, daarover kunnen we van mening verschillen. Dat jij en ik geen "keurige mijnheren" zijn, in 1980 niet en nu ook nog niet, daar zijn we het denk ik wel over eens.
Jij besmeurt nog steeds Duitse ambassades of laat stinktaarten tegen politici gooien en ik hou me nog steeds bezig met volkomen kansloze acties als tegen de Nederlandse Boot naar Gaza. Terwijl ik gewoon lekker zou kunnen zeilen. Voer voor psychologen.

keesjemaduraatje said...

Mattheus 27
21 En de stadhouder, antwoordende, zeide tot hen: Welken van deze twee wilt gij, dat ik u zal loslaten? En zij zeiden: Barabbas.
22 Pilatus zeide tot hen: Wat zal ik dan doen met Jezus, Die genaamd wordt Christus? Zij zeiden allen tot hem: Laat Hem gekruisigd worden.
23 Doch de stadhouder zeide: Wat heeft Hij dan kwaads gedaan? En zij riepen te meer, zeggende: Laat Hem gekruisigd worden!
24 Als nu Pilatus zag, dat hij niet vorderde, maar veel meer dat er oproer werd, nam hij water en wies de handen voor de schare, zeggende: Ik ben onschuldig aan het bloed dezes Rechtvaardigen; gijlieden moogt toezien.
25 En al het volk, antwoordende, zeide: Zijn bloed kome over ons, en over onze kinderen.
26 Toen liet hij hun Barabbas los, maar Jezus gegeseld hebbende, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden.

Benjamin said...

Naftaniel heeft prima gesproken op het filmpje. Het vredesprocess wordt voortdurend gasaboteerd omdat het niet over het oprichten van een staat gaat maar het ontmantelen van een bestaande staat (van zee tot rivier) Dit is bijvoorbeeld ook waar Dries van Agt achter staat, het zionisme/Israel vernietigen. De westerse versie van dit oude idee is verpakt in een vocabulaire van recht en verzets retoriek (en activisme taal is nu eenmaal veel subjectiviteit). Wat enkel valid gemaakt kan worden door het verdraaien van geschiedenis en feiten. Het is aandoenlijk om te zien hoe mensen hier geloven dat Dries van Agt zijn eigen mantra's gelooft, dit is echter niet zo.

Dries van Agt liegt namelijk niet voor zijn eigen werkelijkheid, maar voor de werkelijkheid van de andere. Ofwel propaganda, dit betekent dus dat Dries van Agt wel het verstand heeft, alleen wil hij zijn positie behouden als prediker van deze propaganda. En een gesprek met Naftaniel zou dit op het spel zetten.