Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, April 26, 2011

Vergelijkingen met WOII

Leiden is in last, als een zogenaamd progressieve, zogenaamd weldenkende en zogenaamd vrijheidslievende columnist zijn Arondéuslezing niet in het Nood-Hollands provinciehuis mag uitspreken. Intussen hebben alle weldenkende columnisten van Volkskrant tot en met NRC al gereageerd en hun afschuw uitgesproken. Hun geliefde columnist Thomas von der Dunk mag zijn lezing niet zelf uitspreken. Wat een schande.

Nu houdt hij de lezing a.s. woensdag om 20.0 uur in samenwerking met obscure anti-discriminatie-groepjes en de obligate linkse partijen vóór het provinciehuis. Cool. Misschien mogen we deze keer wél iets terugzeggen. Leuk idee om een openbare discussie rondom de omstreden lezing te houden.

Tot morgen!!

9 comments:

gentle giant said...

Als je de link legt met het verbod op het opvoeren van het toneelstuk Aisha door Fatima Elatik wordt je door tante Anja kaltgestellt.
Raar eigenlijk.

Likoed Nederland said...

Maar al je Von der Dunk uitdaagt met de de nazi-inspiratie van moslim-fundamentalisme, geeft hij niet thuis, zie:

http://www.likud.nl/artik054.html

Fredo F. said...

Kees, het is jammer dat je het niet voor von der Dunk opneemt. De reactie van Brinkman: "als jullie deze antisemiet Von der Dunk een podium geven om zich tegen de PVV af te zetten, zal ik hem niet alleen in het debat bij de enkels afzagen, maar dan is het misschien ook de laatste Willem Arondéus Lezing geweest" is toch werkelijk idioot.
Eerst je tegenstander zonder enig bewijs antisemiet noemen (wie demoniseert er nu eigenlijk?) en vervolgens zijn enkels willen afzagen (zal wel overdrachtelijk bedoeld zijn) en daarna dreigen om een dit soort lezingen in het vervolg helemaal af te schaffen. Je moet er toch niet aan denken dat zo'n man nog meer macht krijgt.
Brinkman kan toch echt niet klagen dat von der Dunk aangeeft dat zijn voorstel (geen hoofddoekjes in de Provinciale bus - de reactie van Brinkman: 'nu nog te vroeg voor zo'n voorstel' - doet alleen maar het ergste vrezen voor de voorstellen die de PVV wil doen als ze nog meer stemmen krijgen) tegen de basisprincipes van de rechtsorde is waarin elke burger gelijk behandelt wordt. Als je dit soort voorstellen doet moet je echt niet raar opkijken als iemand de geschiedenis induikt en parallellen ziet met de opkomst van de Nationaal Socialisten.
Zeker de voorstel van de PVV zijn geen nieuwe Neurenberger rassenwetten en er is zeker een verschil tussen het vervolgen van een volk of ras of aaanhangers van een geloof.
Zeker, de PVV heeft tot nu toe geen enkele indicatie gegeven dat men naar een 'Groot-Nederland' met meer 'lebensraum' streeft.
Opvallend is wel dat de PVV duidelijk streeft naar maatschappelijk isolatie van islamieten, naar het weren van islamieten uit openbare beroepen, naar het tegengaan van vermenging van niet-westerse allochtonen met autochtonen (zie de felheid in de discussie over het bezit van twee paspoorten). Juist zo'n opmerking van Brinkman dat het nu nog te vroeg is voor een verbod op hoofddoekdragers in de provinciale bus doet het ergste vrezen. Blijkbaar heeft hij en de PVV nog heel wat 'ideetjes' achter de hand voor als men inschat dat de tijd wel rijp is. Is het raar om te denken dat in zo'n geval het volgende idee van Brinkman is om hoofddoekjes te weren uit provinciale musea of de gesubsidieerde speeltuin van de Gemeente Volendam / Edam? Of dat je niet meer met hoofddoek op mag trouwen in het stadhuis van Venlo? Het rijtje is niet helemaal toevallig maar ontleend aan de praktijken van de eerste jaren van de NSDAP.
Ook de nationaal Socialisten begonnen met het idee dat het genoeg was om de Joden uit te zetten. Pas later (toen de tijd rijp was) kwamen de voorstellen voor Endlosung.

Nogmaals er zijn zeer duidelike verschillen tussen een NSDAP en een PVV maar dat de PVV op wezenlijke punten (aantasting gelijkheidsbeginsel) in die richting is geschoven kan toch niet ontkend worden.

Het had je gesierd als je in je vrijheidslievendheid achter von der Dunk was gaan staan.

Fredo F. said...

O, je mag niet nadenken over mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen de opkomst van de PVV en het Nationaal Socialisme maar wel Nazi's en moslim-extremisten op direct op 1 lijn zetten?

gentle giant said...

@Fredo F. De PVV verzoekt moslima's om hun hoofddoek af te doen en zich niet te onderscheiden in de samenleving, doe gewoon mee!
De NSDAP verzocht Joden vrij dwingend om Jodensterren te dragen en zich daardoor te onderscheiden in de samenleving.
Vind ik een heel verschil.
PVV: U woont hier, wij willen u niet herkennen, doe lekker mee.
NSDAP: U woont hier wel, maar wij willen u herkennen, want u zuigt.

keesjemaduraatje said...

allang voordat Hero Brinkman deze dingen zei was er in bloggers- en PVV-kringen ophef over het feit dat men een antisemiet als von der Dunk zo'n lezing zou laten houden.Dus ik vind het goed als hij hem buiten bij zijn IS-vriendjes houdt, zodat je nog iets terug kan zeggen. No Passaran! Laat dit soort types alsjeblieft buiten een hagepreek houden en niet in het Provinciehuis. Niemand snoert von der Dungen de mond,maar hij moet wel zijn plaats weten. Tot morgen!!!

roel said...

Lezers: Het provinciebestuur wordt geacht uitvoerende taken te verrichten en geen politiek te bedrijven. Daarom is het zo fout dat zij von der Dunk dachten te laten spreken. Heeft niets met censuur te maken maar alles met de regels van openbaar bestuur. Links lapt die regels wel vaker aan zijn laars. De politisering van de Eerste Kamer is ook zo'n linkse overtreding van onze bestuurlijke grondslag.

jelle said...

@keesje
heb je die meneer nog iets horen zeggen?:
Cornelis Mooij (voorzitter Mondiaal Centrum Haarlem en oud-gedeputeerde (VVD) van de Staten van Noord-Holland).
Ben razend benieuwd wat zo'n vvd-er na zijn avondje met Hamas-Hezbollah-fans daar nog te vertellen had.

Frodo said...

@Gentle Giant:
De PVV mag best vragen, verzoeken, vinden of desnoods bidden dat iemand haar hoofddoek afdoet. Dat is iets heel anders dan verbieden, om die reden niet meer aannemen of niet tot een openbare dienst toe laten. Het criterium voor het meenemen van een passagier is dat iemand betaalt en misschien geen patat of ijs eet. Lang voordat Joden een ster moesten dragen werden zij niet meer toegelaten tot overheidsberoepen, was het Joodse godsdienst onderwijs allang verboden, mochten zij niet meer trouwen met niet-joden, mochten zij geen eigen onderneming meer starten. De ster was alleen nog maar het symbool van de isolatie van de Joden, niet de eerste stap van de uitsluiting. Als de PVV hoofdoekdragers de toegang tot de bus heeft ontzegd zal de volgende maatregel echt niet zijn dat moslims uitgenodigd 'gewoon mee te doen'. Nee, de stappen die daarna volgen zullen gaan over een verbod om met buitenlands geld moskeeen te bouwen, een verbod om je zoon Mohammed te noemen, een verbod op twee paspoorten en een verbod voor voetbalclubs met veel allochtone leden om nog mee te doen aan de voetbalcompetitie. Inderdaad allemaal onder het mom dat je gewoon met 'ons' mee mag doen.
Het zijn allemaal nog relatief onschuldige stappen op de maatregelen die de PVV daarna wil verkondigen.

Uw reactie: 'u woont hier wel maar wij willen u niet herkennen' is feitelijk natuurlijk een ontkenning van uw bestaan. En wat niet bestaat kan ook niet weggezuiverd worden.

Er is weinig Gentle aan deze Giant.