Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, January 03, 2012

Palestijnen in 1949

De Amerikaanse presidentskandidaat Newt Gingrich stelde enige weken geleden al heel provocatief, dat "de Palestijnen een verzonnen volk zijn", waarna heel de wereld of tenminste het pro-Palestijnse gedeelte van de hele wereld, over hem heen viel.

Wanneer werd voor het eerst de term "Palestijnen"gebruikt?  In het Nederlandse parlement was dat pas in 1969, door een lid van de Pacifisties Socialistiese Partij (PSP) genaamd Boetes. De naam zegt het al. Maar wanneer zou de New York Times nou voor het eerst de naam "Palestijnen"hebben gebruikt en in welke samenhang? Gelukkig kunnen we dat tegenwoordig in het archief opzoeken.

De term "Palestijnen" werd op 23 oktober 1949 voor het eerst door de New York Times gebruikt in het artikel "The Palestine Story: Past and Future" door Quentin Reynolds. Het artikel is een bespreking van het boek "Promise and Fulfillment" door Arthur Koestler. Het is een verhaal over de geschiedenis van Palestina tussen 1917 en 1949. Reynolds schrijft in de recensie: "In discussing the great work done by the Palestininians under British military supervision during the war, he says that cebsorship made it "the best kept war secreat of the Middle east". (..) The Labor Party had commited itself 'to put and end to the rule of the corrupt class (..) and to promote unfettered Jewish immigration 'in such numbers that they should become a majority. Ít would have been both logical and easy for Britain to act as a godfather to the new state'

Twee opmerkelijke feiten die nu al bijna vergeten zijn, staan in dit artikel. De term "Palestijnen" wordt door Koestler voor alle inwoners van het Brits-Palestijnse mandaatsgebied gebruikt. Bovendien staat er duidelijk in, dat de jonge staat Israel in die tijd werd gesteund door de Britse Sociaal-Democraten. In een paragraaf verderop staat zelfs, dat de Sovjet-Unie de jonge staat Israel heeft gesteund, terwijl Groot Brittannië met de Arabieren tegen de staat samenspande. Niet zozeer uit ideologische overtuiging, maar omdat de Britten dachten dat de Arabieren zouden winnen en de Sovjets van de militaire kracht van de Joodse staat overtuigd waren. Beiden wilden de winnaar steunen om invloed in het Midden-Oosten te verkrijgen.

De term "Palestijnen" bestaat dus in de Engelse taal  al sinds er gerefereerd wordt naar de imwoners van Palestina, maar  heeft in 1949 nog een tataal andere betekenis dan die er later in 1969 door de PLO aan gegeven werd. Yasser Arafat benoemde onder invloed van anti-kolonialistische bewegingen in Afrika, de Arabische Palestijnen als de Palestijnen, terwijl oorspronkelijk een objectieve term "Palestinians"werd gebruikt voor hen die in Palestina wonen, zonder ethnisch onderscheid te maken.

zie het gehele artikel hieronder:


1 comment:

Wim Nusselder said...

Goed idee om terug te gaan naar die betekenis van "Palestijnen": Joodse, Christelijke, Islamitische, atheïstische en evt. nog andere Palestijnen, allemaal in één staat waarin iedereen gelijke rechten heeft!
Overigens is elk volk ooit verzonnen, dus zie ik er het probleem niet van dat dat met de Palestijnen ook gebeurd is.
Dat geeft maar aan dat het begrip ook heruitgevonden kan worden als de politieke wil om fatsoenlijk met elkaar om te gaan er is.