Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 27, 2015

Het failliet van het Europese Project?

De trouwe lezers van mijn blog verbazen zich erover, dat ik tot nog toe geen enkel woord over de 'asielzoekerscrisis' heb geschreven. Dat heeft verschillende redenen. De belangrijkste reden is wel, dat Koningin Wilhelmina destijds, in de jaren dertig, geen asielzoekerscentrum voor Joden uit Duitsland bij haar in de buurt wilde hebben. Daarom werden de gevluchte Joden in de jaren dertig in de Wieringermeer en Westerbork opgevangen. Net zoals nu de grootste asielzoekerscentra zich in Oranjestad en Ter Apel bevinden.

Wat ik daarvan leer?  Dat je van te voren nooit weet hoe erg vluchtelingen in nood zijn, zelfs niet als ze een iPhone van een hogere versie dan jijzelf hebben. Ik bedoel maar. Otto Frank was ook niet noodlijdend, maar wel op de vlucht. Ik wil niet te snel oordelen. De Christelijke naastenliefde wordt afgewogen tegen het eigenbelang. En dat eigenbelang is wel degelijk in het gedrang.

Niet gekozen instituties
Ik wil wel heel erg oordelen over het Europese project, dus over de technocraten van de Europese Unie. Ze willen steeds meer bevoegdheden uit de parlementen van de lidstaten weghalen en macht in Brussel concentreren. Het Nederlandse parlement, één van de weinige gekozen instituties in Nederland, maar dat geheel terzijde, kan helemaal niet weigeren om een contingent vluchtelingen op te nemen, ook al zou ze dat willen. Dus we zijn op de Europese Unie aangewezen om het vluchtelingen-vraagstuk op te lossen.

Nu de macht bij Brussel ligt, wil je ook dat Brussel het probleem oplost of tenminste verzacht. Maar dat doen ze niet. Ze zetten de poorten wijd open. Ze zouden hekken kunnen bouwen, maar dat doen ze niet. Iedereen met een beetje strategisch inzicht kan zien, dat deze massa-immigratie negatieve consequenties zal hebben, is het niet over één of vijf jaar, dan zullen de kinderen van de Irakezen, Syriërs en Afghanen over tien tot twintig jaar wel een integratieprobleem vormen. Als slechts tien procent van hen een klein Abulkasim Al-Jaberietje wordt, dan heb je over tien jaar een megaprobleem.  Dan pissen ze niet alleen  over Zwarte Piet, maar ook over Sinterklaas, de Paashaas en Sint Maarten. Echt waar.

De Nederlandse regering en het parlement kunnen niet weigeren de orders van Europa op te volgen en krijgt een contingent vluchteling op haar bord. De provincies moeten vervolgens de vluchtelingenstroom verdelen en de gemeentebesturen proberen het vervolgens door de strotten van de bewoners te duwen. Uiteindelijk hebben we er niets over te zeggen.

Verkrachting
Interessant dat het asielzoekersvraagstuk zowel een lokale- ,landelijke-, Europese- en een mondiale consequentie heeft. Lokaal gezien winden mensen zich er vreselijk over op, als er een asielzoekerscentrum bij hen in de buurt komt. Alle mogelijke argumenten worden erbij gehaald: Verkrachting, onrust in de buurt, huizenprijzen,  kwaliteit van de scholen (weer een enorme hoop niet Nederlands sprekende kinderen erbij) , overschot aan jonge mannen, werkloosheid en uitkeringen. Noem het maar op. De lokale bevolking heeft er geen zin in. Dat is duidelijk. Tegelijkertijd is onze staatsomroep een propagandazender geworden, waar steeds nieuwe positieve boodschappen worden gecommuniceerd. De vluchtelingen zijn zo hoog opgeleid. Het zijn allemaal artsen en advocaten. Duizenden mensen komen helpen om bedden in elkaar te zetten. De vluchtelingen worden toegezongen door Apeldoornse vrouwen van middelbare leeftijd. Het lijkt de pers DDR wel met al die positieve berichten.

De werkelijkheid zal zijn, dat al die vluchtelingen geen match met de arbeidsmarkt zullen vormen en allemaal in de Bijstand terecht zullen komen. Die paar hoogopgeleiden zullen moeite hebben hun diploma hier geaccepteerd te krijgen. Uiteindelijk moet dat allemaal betaald worden en dat kan alleen de middenklasse, de werkenden dus, opbrengen. Trek je buikriem maar aan en zorg dat je fit bent. Je mag tot je zeventigste doorwerken. Kan ik nu al voorspellen.

Wat zijn de gevolgen? 
Mondiaal gezien markeert het einde van de almacht van de VS en Europa. Europees gezien zal de geloofwaardigheid van het Europese project drastisch afnemen. Onrust in de Europese landen. Rechtse- en populistische partijen winnen de verkiezingen. Landelijk gezien betekent het dat de middenmoot, de werkenden, de mensen met huizen, meer en langer moeten werken. De sociale voorzieningen zullen minder goed worden, omdat het niet meer op te brengen is. De informele marginale economie, met koffiehuizen, belwinkels en drugshandel, zal groeien.

Allemaal consequenties waar de Alexander Pechtolds en de Neelie Smit-Kroezen van deze wereld weinig onder te lijden hebben. Maar de last zal toch gedragen moeten worden. Trek de buikriem maar aan en hou je schouders recht!

2 comments:

Jan said...

Het lijkt een beetje een voorzet voor open doel. Wilhelmina was net als vele anderen in haar milieu antisemitisch want dat was in de vooroorlogse periode standaard in de hogere klasse. Ze liet overigens de Joden zelf opdraaien voor de kosten van kamp Westerbork.
Links daarentegen doet alsof ze nooit antisemitisch is geweest, maar Lenin en Stalin hebben vele pogroms tegen de Joodse gemeenschap gestimuleerd c.q. georkestreerd.
Feit is ook, dat vele communisten na de overwinning van Hitler in 1933 overgelopen zijn naar de S.A. van Hitler. Zij zagen in het Nationaal Socialisme meer socialisme dan in het communisme.

Echter de analogie tussen de Joodse vluchtelingen en de huidige islamitische vluchtelingen, wordt tegen beter in door links en politiek correct Nederland verdedigd. Het grote verschil is natuurlijk, dat in het Joodse geloof de eis dat iedereen Joods moet zijn, en anders mag worden gedood niet bestaat, en daarentegen deze eisen in het islamitische geloof is verankerd.

De symbiose die we nu zien tussen links en de Islam, heeft te maken met meerdere overeenkomsten, waar de afkeer van de Jood als mens en de Jood als staat een centrale positie inneemt. Ook de vernietiging van onze cultuur (Sinterklaas en Zwarte Piet) maakt daar deel van uit.
Immers de communisten zagen in de vorige eeuw al in, dat hun ideologie alleen kon slagen, als ze het volk haar religie en cultuur zou afpakken.

De existentiële bedreiging is echter niet de schuld van de vluchtelingen, maar van de politiek en degenen die haar aansturen. Het is tevens hun achilleshiel. De politieke leiders willen een mooi risicoloos baantje met het daarbij behorende luxe levensstijl, en als dank voor bewezen diensten een mooi baantje na deze politieke loopbaan. Zie ook hoe Frans Timmermans en Bert Koenders zich zonder enige schaamte door dictators en theocraten laten fêteren, en hoe Rutte en Dijstelbloem elke dag met een leugen beginnen. Alleen Geert Wilders die moet worden bewaakt, omdat hij benoemd, wat iedereen ziet, namelijk dat de Islam op de lange duur een existentiële bedreiging vormt voor elke democratie waar dan ook. Alleen als het volk haar toorn over de laffe politieke en economische leiders uitspreekt zal het kaf van het koren kunnen worden gescheiden.

D. G. Neree said...

.... en maak de borst maar nat.