Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, October 10, 2011

De Queer, de Verpleegkundige en de Bommenkoerier
Het plotselinge verdwijnen van de pro-Palestijnse beweging United Civilians for Peace Netherlands, vorig jaar, heeft alles te maken met het strengere subsidie- en ontwikkelingshulp beleid van de regering Rutte. Als er geen geld meer binnenstroomt, dan heffen dat soort clubjes zich op.

Palestine Link is de opvolger van de United Civilians for Peace, met dezelfde Ghada Zeidan als voorzitter. De nieuwe stichting richt zich nu op commerciele fondsenwerving via de ASN-bank. Je kan op een project van de Palestine Link klikken om de publikesprijs van 10.00 Euro te laten winnen.

Het is interessant om te zien wie er in het bestuur van de Palestine Link zitten: De Queer , de verpleegkundige en de bommenkoerier. Als je het niet zelf bedacht had, kon je d'r om lachen.

Walid Al-Taqatqa geboren in Beit Fajjar, destijds bezet door Jordanië, is werkzaam in de verslavingszorg in Almere-Haven en hij is gemeenteraadslid voor de PvdA in Almere.

Ramzy Kumsieh, geboren in Bayt Sahur, destijds bezet door Jordanië, is een hele moedige man, want hij komt op voor de homosexuele en andersgeaarde medemens in de Palestijnse samenleving.
Dat is allemaal nog gematigd en goed geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Het derde bestuurslid van Palestine Link is dan weer geheel in de lijn van onze verwachtingen, want dat is een voormalige terrorist.

Ibrahim Al-Baz smokkelde in 1979 explosieven voor de PLO naar Berlijn en werd daarbij betrapt. De Nederlandse regering wilde hem op grond van geheime BVD rapporten het land uitwijzen, maar werd daarbij tegengewerkt door de krakers van Ravage, de dominee van de Pauluskerk en tutti links Nederland, die vinden dat iemand zijn leven ook kan beteren en dan het recht heeft lekker in Nederland te wonen.  Gretta Duisenberg zegt in een interview in de NRC, dat Ibrahim Al-Baz in 2002 nog optrad als vertegenwoordiger van het Palestina Komitee Nederland.

De Queer-activist, de verslavingsdeskundige en de bommenkoerier, dat zijn de nieuwe bestuursleden van Palestine Link, de opvolger van United Civilians for Peace. Met dat soort tegenstanders hebben we geen vijanden meer nodig.

No comments: