Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 28, 2012

JMNA: Omhelzing of omhalzing?

Gastcolumn van Paul Damen (Joodse Omroep ,september 2011)

Wat is het toch dat Joodse jongetjes altijd eerst een stichting moeten oprichten om hun gedachtegoed te kunnen verspreiden? Heel de wereld draait een zeepkist om en gaat erop staan, wij richten bij notaris Spier een eenmansstichting op, breedsprakig aangekleed als 'federatie', 'centraal overleg' of 'nationaal contactorgaan'.

Je had tijden lang de Stichting Bestrijding Antisemitisme, waarachter zich de concertpianist Richard Stein verschool, als hij zich niet achter zijn vleugel verstopte. En allen kennen we uiteraard de Amsterdamse rechtsgeleerde prof.mr. H. Loonstein, die in zijn eentje (met zijn zoon) de hele Federatie Joods Nederland vormt. Maar ook Hans Knoop bakte ze deze week weer bruin met de stichting BAN, niet zijn inititief maar geheel bestaand uit enkele vrienden met wie hij wel eens een broodje eet: de stichting bestrijding antisemitisme. Woordvoerder en media-adviseur: H. Knoop. Maar ga ik er nog van uit dat zowel Loonstein als Knoop uiterst honorabele motieven hebben met hun stichting, bij de allernieuwste stichting van rabbijn Lody van de Kamp: het 'Joods-Islamitisch platform', heb ik zo mijn twijfels.

Van de Kamp die al vijftien jaar niet meer als rabbijn functioneert, maar zich niettemin zo blijft noemen, is benevens rabbijn ook talmoedgeleerde, sjocheet, romanschrijver, leraar, CDA-deelraadpoliticus en directeur van een reisorganisatie ook een groot bruggenbouwer.

Aan de andere kant van die brug bevond zich blijkbaar Ibrahim Wijbenga, en in hem heeft Van de Kamp nu zijn evenknie gevonden. Wijbenga, eveneens een man met veel petten op, had als vrijwilliger bij de Stichting Moslim Gedetineerden naar eigen zeggen al haast een dagtaak, maar is daarnaast jongerenwerker, reserve-fries, knuffelmarokkaan, stukjesschrijver, CDA-raadslid te Eindhoven en voorzitter van het Landelijk Platform Aanpak Jeugdcriminaliteit, en óók nog eens voorzitter van het Islamitisch Begrafeniswezen. Die twee moesten elkaar vinden, dat was voorbestemd. En als de berg niet naar Mohammed komt, zal Mohammed naar de berg moeten gaan – zo moet Van de Kamp gedacht hebben, want uit moslimkringen was er tot nog toe weinig toenadering naar joden te bespeuren. Integendeel, alles goed, maar liever niet met joden in zee. Liever alle joden de zee in, eigenlijk.

Ja, dat vindt u vast flauw, maar laat ik dat onderbouwen. Is er tijdens de afgelopen discussies over kosjer slachten één ook maar moslimvertegenwoordiger over de brug gekomen? Nee dus, net zoals alle overleggen in het verleden weliswaar hele balen thee hebben gekost, maar verder niets hebben opgeleverd. We hadden al

het Joods-Marokkaans Netwerk Amsterdam, dat vaker uit elkaar geklapt is dan er dictators in de Maghreb afgezet worden. Maar nooit kwam het verder dan zelfbenoemde vertegenwoordigers, dan elkaar vriendelijk toeknikkende theedrinkers. De ene elite speelt mooi weer met de andere elite, maar het voetvolk, waarmee toch de problemen het grootst zijn, komt er niet aan te pas. Wat er ook aan tientallen overlegplatforms en bruggenbouwers bijkomen, het grootste probleem blijven, jawel, die vervelende 'kutMarokkaantjes' die het voor iedereen verkloten.

(Maar als je dát zegt, ontploffen de mooi weer spelende theedrinkers. Zoals u heeft kunnen horen in een recente uitzending van de Joodse Omroep waaruit Karima Belhaj van dat JMNA nog nét niet op weliswaar fraaie, maar niettemin hoge poten het pand verliet na enige kritiek.)

Wijbenga weet ook heel erg goed waar het grotste probleem ligt: 'Marokkaanse jongeren zijn de meest criminele jongeren van ons land,' sprak hij fier in de camera's van 'Knevel & Van den Brink'. Ik zou zeggen: laat die koosjer geslachte koe even liggen en doe dáár es wat aan.

Maar het grootste taboe tenslotte, en tegelijk het grootste probleem, is dat Van de Kamp's platform gefundeerd is op de totale misvatting dat 'Joden en moslims meer met elkaar gemeen (hebben) dan wat hen scheidt', om het oprichtingsmanifest van Van de Kamp's brugclub te citeren. In werkelijkheid zijn jodendom en islam volledig onverenigbaar. Dat zeg ik niet, dat zegt G'd zelf. Immers, als we ervan uitgaan dat de Koran door G'd rechtstreeks via de engel Gabriël aan de profeet Mohammed, vrede zij met hem, is gedicteerd, dan is het de Allerhoogste die zegt dat wij joden niet deugen. Overgeleverd via zijn profeet Mohammed (z.l.), in feite de uitvinder van de islamitische pogrom: in zijn veroverd Mekka werden meteen drie joodse stammen ausradiert, en onder zijn opvolger Omar werd het Arabisch schiereiland één grote moskee en joden tweederangsburgers, die tot op heden in landen als Saudi-Arabië en Jemen geen onroerende goederen mogen hebben of een definitieve verblijfsvergunning. Volgens Omar moeten joden de moslimgemeenschap, de umma, betálen om er te blijven wonen. Want ze mogen dan vies zijn, je mag er wél van vangen. De Koran is er glashelder over in soera 5:51: `Neem niet de joden tot verbondenen.’ Wie dat doet is geen moslim meer en kan een steen in zijn nek verwachten. Joden zijn immers apen (2:65) respectievelijk ezels (62:5) dan wel zwijnen (5:60). Joden hebben, daar is de Koran van doordesemd, alle ellende aan zichzelf te danken omdat ze Allah niet erkennen. Daarom is in de Koran de term `onderdanigheid' of 'vernedering' vrijwel altijd twee zinnen verwijderd van de term `joden’. Joden zijn nietswaardig en een rechter erkent hun getuigenis niet.

Het siert de profeet Mohammed, vrede zij met hem, dat hij er eerlijk voor uitkwam dat het zwaard altijd de bekeringsboodschap begeleidt. Hij verdeelde de wereld al in het land der Islam en 'Dar al-Harb', het land der oorlogsvoering waar iedereen nog moslim moet wórden. In de tijd van de profeet leefde te Mekka de dichter Ka'b ibn al-Asjraf. Diens gedichten vielen niet best bij de profeet. Daarop werd Ka'b door Mohammed's vrienden met messteken vermoord. Met zulke vrienden heb je geen vijanden meer nodig. Hij was de eerste van een lange reeks.

En wie nu tegenwerpt, zoals in groepen als het JMNA usance is, dat dat alleen maar oude geschriften zijn, en dat de soep tegenwoordig niet zo heet enzovoorts: neen. Haat tegen andersdenken, in het bijzonder joden, is inherent aan de islam, is inherent aan de moslimcultuur. Tot op heden. Vraag dat maar aan die arme BBC-verslaggever die recent in Egypte door een woedende meute achterna werd gezeten: jood! Jood! (En dan zwijg ik nog over de honderden christenen die per maand in Egypte worden afgemaakt, zonder dat de wereld daar één vinger naar uitsteekt.)

Haat tegen ons heidenen is het fundamént van de leer. Elke gelovige moslim citeert vijf keer per dag luid instemmend de eerste soera van de koran, waarin sprake is van christenen, die slechts dwalen. Maar de ware boosdoeners zijn altijd weer die joden, op wie 'de toorn' van G'd 'is neergedaald.' Dáár it het probleem bij Lody's brugbeweging en bij groepen als het JMNA. Ik ga niet gezellig tafelen met mensen die mij vijf maal per dag ritueel, mischien stiekem maar toch, de ziekte wensen. Lody wel.

Omhels onze moslimbroeders! Roept Lody van de Kamp. Dat sommige broeders ons willen onthálzen, staat blijkbaar omhelzing niet in de weg. Dat zijn makker Ibrahim Wijbenga in het begrafeniswezen zit, dat had al meteen te denken moeten geven.

1 comment:

vanhetgoor said...

Dus als ik het goed begrijp is het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam het thee-middagje van Van de Kamp en Wijbenga! De naam Van de Kamp ken ik eigenlijk niet, klinkt nogal joods die naam. Het is voor de hand liggend dat als iemand zich joods voelt zich tracht om zo joods mogelijk te zijn. Van de Kamp is dus gewoon een Nederlander. En Wijbenga klinkt als een Fries. Dit zorgt er voor dat twee groepen die niet met elkaar willen praten toch met elkaar rond de tafel zitten. Ze doen dit niet zelf maar middels Wijbenga (een Fries namens de Marokkaanse community) en Van de Kamp (een jood names de Nederlandse gemeenschap).

Ik weet nog een leuke een leuke, ik ben vanaf nu de zelfverklaarde rechtmatige vertegenwoordiger van winnaars van niet afgehaalde prijzen van loterijen.

Alle gekheid op een stokje. Dit zogenaamde joodse, zogenaamde Marokkaanse, zogenaamde Netwerk blijkt dus alleen een Amsterdams thee-middagje te zijn. En zelfs dat is discutabel omdat de Fries Wijbenga gemeenteraadslid is in Eindhoven. En als men voor het CDA gemeenteraadslid is dan kan men toch ook niet veel te zeggen hebben over of namens de Marokkanen. Men is dus zonder achterban! Er is dus geen mogelijkheid tot slagen omdat er dus absoluut geen enkele draagvlak is vanuit de groep namens wie men zegt te spreken.

Het Fries Eindhovens Netwerk Amsterdam heeft dus net zoveel zin als mijn niet-afgehaalde prijzen idee! Men rekent zich rijk, maar men heeft niets.

Wat gedaan moet worden is dat men na gaat denken, alle problemen komen voort uit de islam. De talmoed en de torah zijn net zo wereldvreemd en net zo hoogdravend, maar daar komen niet veel problemen van. Hooguit op het persoonlijke vlak. Daar is men zelf slachtoffer van. Mijn idee voor het oplossen van alle problemen met Marokkanen is heel erg simpel. De islam opheffen!

Dat is net zo makkelijk te doen als ik het zeg. Omdat de islam een vorm van misdaad is kan iedere moslim volgens de bestaande wetten worden veroordeeld. Wordt ergens een jood vermoord door een moslim dan is elke moslim - omdat hij moslim is - daarvoor medeschuldig. Is er ergens een moskee waar geld wordt ingezameld, dan is dat een vorm van oplichting. En dat is volgens de gewone wetten in de beschaafde wereld heel goed veroordelen. Er wordt namelijk geld verduisterd, want Allah heeft geen portemonnaie, maar de imam rijdt wel in een Mercedes! Er worden op instigatie van de islam kinderen mishandeld en misbruikt. Vrouwen worden niet als gelijke behandeld, dat is ook strafbaar.

Alle problemen tussen joden en Marokkanen kunnen eenvoudig worden opgelost! Maar dit kan niet met een thee-middagje tussen Friezen uit Eindhoven en zelfverklaarde joden uit Amsterdam. De enige oplossing is om alle Marokkanen te verplichten zich aan de Nederlandse wet te houden.