Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 09, 2012

JMNA: Het nieuwe bestuur intimideert

Vandaag kreeg ik een vordering van een Amsterdamse advocaat, die het JMNA vertegenwoordigt. De intimidatiepraktijken van het JMNA richten zich nu ook tegen mij. Ik heb dit thema aangezwengeld en onderzocht. Anderen zullen misschien aanleiding zien verder te gaan met het onderzoek. Tot nader orde en tot er meer duidelijkheid is over de juridische consequenties, blijven de betreffende artikelen op "concept" staan.

4 comments:

Jan said...

Zolang de informatie uit het handelsregister niet enkele maanden
zeg maar in het bezit is van degene die deze openbare gegevens
op het internet plaats, is alle verwijt dat de gegevens een onjuiste
weergave van de feiten weergeven onterecht.

Ook het plaatsen van klaarblijkelijk openbaar te volgen facebook posts, zijn natuurlijk niet auteurrechtelijk beschermt, immers deze gegevens zijn openbaar zichtbaar op het internet.
Hoe kan iemand posts op internet betitelen als vertrouwelijk, als
klaarblijkelijk ieder die posts kan lezen. onzin dus

Tevens is het zo, dat de bestuursleden van het JMNA op geen enkele wijze de gelegenheid benutten, om te reageren op de inhoud van het weblog.

De vraag die overblijft, is of de kosten van de advocaat betaalt word uit de subsidie

roel said...

"Ze staan open voor iedere vorm van debat", schrijft de advocaat. Zolang maar niemand van dat debat op de hoogte raakt, denk ik dan.
We hebben hier dus te maken met een kleine club die in het geheim wil werken aan het verbeteren van het publieke klimaat tusen joden en islamieten. Oh nee, Israeliers en Marokkanen. Oh nee Marokkanen en Joden. En dat doen ze met publiek geld.
Dat die mensen zich niet doodschamen dat zij via een omslachtig beroep op de postwet het debat in de kiem willen smoren.
Waarom reageert het JMNA niet op deze site om in alle vrijheid te vertellen wat ze nu zo hoog zit?

roel said...

"Ze staan open voor iedere vorm van debat", schrijft de advocaat. Zolang maar niemand van dat debat op de hoogte raakt, denk ik dan.
We hebben hier dus te maken met een kleine club die in het geheim wil werken aan het verbeteren van het publieke klimaat tusen joden en islamieten. Oh nee, Israeliers en Marokkanen. Oh nee Marokkanen en Joden. En dat doen ze met publiek geld.
Dat die mensen zich niet doodschamen dat zij via een omslachtig beroep op de postwet het debat in de kiem willen smoren.
Waarom reageert het JMNA niet op deze site om in alle vrijheid te vertellen wat ze nu zo hoog zit?

vanhetgoor said...

Een blamage! Dat het JMNA geen joodse advocaat kan betalen is nog tot daar aan toe, maar dat deze man blundert is hopeloos. Alle auteursrechten van alle artikelen op facebook behoren toe aan facebook. Het is raar maar waar, daar heeft men ongezien voor getekend. En dan nog, ook al zouden alle zaken wel vallen onder het in Nederland geldige auteursrecht dan nog heeft men de vrijheid om te citeren. Dat citeren is toegestaan zolang de bron wordt vermeld. Dit zijn elementaire zaken uit het auteursrecht.

Men heeft het recht om te citeren en aan te halen en te refereren aan content. Alleen als zaken doelbewust verkeerd worden weergegeven dan zou er nog wat mogelijk zijn om correctie af te dwingen, maar nergens wordt duidelijk gemaakt dat er onjuiste zaken zijn. Er wordt alleen geopperd dat de informatie ondertussen in gewijzigd. Maar als ik mij goed herinner was dat nu juist de clou van het verhaal. Dat op de website en bij de KvK verouderde informatie stond.

Zeg maar tegen Mr. Ch. E. Koster dat de soep niet zo heet wordt gegeten als deze wordt opgediend. Alle artikelen over de JMNA blijven staan waar ze staan, er wordt niets weggehaald en niets wordt gecensureerd omdat een paar bestuursleden de grond te heet onder de voeten begint te worden.

Men is werkelijk als de dood zo bang voor het feit dat het niet functioneren van die hele "facebook-discussiegroep" bekend wordt en het verdwijnen van de subsidie die daarom in het verschiet ligt. Kortom het is kat in het bakkie voor Keesje Maduraatje!