Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, February 01, 2015

Wat heeft Abulkasim Al-Jaberi ons te zeggen?

Abulkasim Al-Jaberi is een opkomende ster aan het activistische anti-racistische-, anti-zwarte-pieten- en Palestijnse- firnament. Sinds mei 2014 speelt hij een belangrijke rol als spreker, organisator en activist bij de diverse radicale activiteiten in Nederland. Hij blokkeert de straat voor de Israëlische ambassade en wordt daarom gearresteerd. Hij beledigt Koning Willem Alexander tijdens een Zwarte Pieten demonstratie en wordt opgepakt. Hij verstoort de theatervoorstelling van Israelische theatermaakster Lia König en wordt in de boeien geslagen.  Hij voegt de daad bij het woord en loopt nog steeds vrij rond. Wat zijn de drijfveren en wat heeft hij ons te vertellen?

Let op de woorden, die in de diverse toespraken worden gebruikt. Termen verraden de achterliggende ideologie: Imperialisme, Huis-allochtoon, racisme, witte suprematie, oliebelangen, black power. Het is alsof we terug naar de vroege jaren zeventig gaan en weer bij professor Marcuse in de schoolbanken van de Frankfurter Schule zitten, als we dit soort woorden horen. Waar komen ze vandaan en wat hebben ze te betekenen?

Op 19 februari spreken Abulkasim en zijn broer Ali Al-Jaberi op de University College Leiden over de grote wereldthema's 'Western military involvement in the Middle East' en 'Anti-muslim racism' .
Blijkbaar vindt de Universiteit Leiden deze broers belangrijk genoeg om uit te nodigen. Daarom is een analyse van de ideologie achter het activisme en de toespraken van belang.

Ali Al-Jaberi ontvluchten op negenjarige leeftijd samen met zijn ouders en de zesjarige broer Abulkasim Al-Jaberi het land Irak en komen in Nederland terecht. Ali is de succesvolle van de twee: cum laude afgestudeerd in het vak Internationale Relaties; winnaar in de nationale debatwedstrijd (2008); jeugdafgevaardigde naar Unesco; baan aan de UVA. Zijn broer Abulkasim Al-Jaberi is journalist en komt de laatste tijd vooral in het nieuws door buiten-parlementaire acties en opgepakt worden.

Welke ideologie steekt achter hun toespraken, oproepen en daden?

Imperialisme
De term die in alle uitingen terugkomt is 'imperialisme'. Na de moorden op de Charlie Hebdo redactie en de Joodse supermarkt in Parijs schrijft Abulkasim een verhaal op de website Voorbeeld-allochtoon, waarin de term 'imperialisme' als verklaring voor de tereur wordt gebruikt. De kop van het artikel begint al goed: "Doden Charlie Hebdo zijn slachtoffers van Franse imperialisme".
In het artikel zelf staat de volgende zinsnede als verklaring: "..daarom begint de oorlog pas echt wanneer een fractie van het geweld dat Frankrijk en haar imperialistische bondgenoten dagelijks aanrichten voor een keer naar huis komt."

De term imperialisme als verklaring voor een islamitische terreurdaad gebruiken, heeft als  voordeel dat alle schuld op de Westerse landen geschoven kan worden. De Westerse landen hebben imperialisme en uitbuiting bedreven en daarom is elke terreurdaad uiteindelijk hun eigen schuld.

De Nederlandse schrijver Gerard Reve, die een degelijke communistische opvoeding heeft genoten, hoorde al in zijn jeugd voortdurend praten over "het imperialisme" en "het groot-kapitaal". In één van zijn brieven vraagt hij "Kunt u mij het telefoonnummer en adres van het imperialisme geven?"

In zijn oorsprong is het imperialisme dus een communistische term, die vooral in de tijd van het kolonialisme niet geheel ten onrechte gebruikt werd, maar die vooral in de linkse jaren zeventig te pas en te onpas als verklaringsmodel voor terreur en activisme werd misbruikt.

Door de term 'imperialisme' in combinatie met 'bruine en zwarte mensen' te gebruiken en te beweren dat 'moslims er altijd slachtoffer van zijn', schept Abulkasim Al-Jaberi een rechtvaardigingsmodel voor islamitisch terrorisme. Het feit dat de schrijver van het artikel juist uit een islamitisch land naar een vrij democratisch land gevlucht is, vergeet hij voor het gemak even.

De imperialisme-ideologie is nog onvoldoende als theoretische basis voor de acties van de gebroeders Al-Jaberi. Tenslotte is er geen Oostblok en geen communistische partij meer over , die de acties zou kunnen ondersteunen en de zwarte bevolking van de Bijlmer wordt er niet warm of koud van. Wat is de relatie met ras? In een artikel in het VARA-magazin Joop komt de volgende term duidelijk naar voren.

Huisneger
Ali Al-Jaberi schrijft een artikel op de website Joop. Ze zijn er maar wat blij mee bij de van Jole-redactie, want met zijn artikel zet hij de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb in een hoek, door hem 'Huis-allochtoon' te noemen. Burgemeester Aboutaleb zou de moslims de schuld voor het ontstaan van islamofobie geven, door te eisen dat moslims zich van het geweld door ISIS distantiëren. Waar komt de term 'huis-allochtoon' vandaan? Ali Al-Jaberi geeft zelf het antwoord in hetzelfde artikel:

"Malcolm X noemde het equivalent van Aboutaleb en Hirsi Ali ten tijde van de slavernij 'house negros'. Terwijl de 'field negro' op de plantage werkte, diende de 'house negro' in het huis van zijn meester. In ruil voor dit privilege was hij onomwonden loyaal aan de slavendrijver, zoals de Nederlandse 'huismoslim' onvoorwaardelijk loyaal is aan het racistische establishment."


Een universitair docent van de UVA, die Malcolm X aanhaalt en ook nog zijn ideologie gebruikt. Het is verontrustend. Het is net zo erg als Che Guevara te citeren in een antropologische studie van Zuid-Amerika.

Malcolm X
Als activisten de zwarte Amerikaanse activist Malcolm X gaan citeren, dan staat de multiculturele samenleving en wat daar nog van over is, op zijn kop. Malcolm X stelt zwarte suprematie tegen over witte suprematie. Hij beweert dat alle zwarte slaven vroeger in Afrika moslims zijn geweest. Hij weigert samenwerking en gelijkberechtiging en staat daarmee lijnrecht tegenover de burgerrechtbeweging van Dr. Martin Luther King.

Het is dan ook geen wonder dat het jongere broertje Abulkasim Al-Jaberi een toespraak houdt ter gelegenheid van de vijftigjarige overlijdensdag van Malcolm X en daar de volgende uitspraken doet: "Charlie Hebdo is een witte man"; "Als jij op straat loopt, dan ziet de politie geen Charlie Hebdo, de politie ziet Mohammed".

Door Malcolm X te citeren en te bewonderen, moedigen de gebroeders Al-Jaberi de Nederlandse moslims aan, niet te integreren, maar zich af te scheiden. Door tijdens de Malcolm X-herdenking een Palestijnse sjaal te dragen, wordt opnieuw de zwarte strijd, de Palestijnse strijd en de moslimstrijd met elkaar in verbinding gebracht.

Imperialisme, zwarte overheersing, islamisme, het zijn termen uit een schadelijke en achterhaalde theorie van een man die nota bene door zijn eigen islamitische broeders wordt doodgeschoten. Toch mogen deze activisten ongehinderd op de Nederlandse universiteiten hun onzin toelichten en verkondigen, zonder dat er een relativerend woord van een andere universitaire docent tegenover staat.


3 comments:

vanhetgoor said...

"Hij beweert dat alle zwarte slaven vroeger in Afrika moslims zijn geweest. Hij weigert samenwerking en gelijkberechtiging en staat daarmee lijnrecht tegenover de burgerrechtbeweging van Dr. Martin Luther King. "

Jezus Christus wat een malloot! De zwarte slaven waren alles behalve moslim, de slavenjagers waren moslim en die jaagden vooral/hoofdzakelijk/ uitsluitend op niet-moslims. Er zijn er een paar tussendoor geglipt, en dat is opmerkelijk goed gedocumenteerd.

Het ontkennen van de werkelijkheid is typerend.

Unknown said...

Deze man kent de geschiedenis niet. Afrika is nooit een moslim continent geweest. Toen de arabieren/moslims het continent binnen vielen hadden de afrikanen slechts 3 keuzes:) moslims worden of vermoord worden. 2) Als slaaf gebruikt worden als je niet vermoord werd. 3)Als slaaf verkocht worden.

https://www.youtube.com/watch?v=52qakhOYMwo.

Jan said...

Niet zolang geleden beweerde Erdogan dat de moslims Amerika hadden ontdekt, en niet Columbus.
De leugen met de grootste impact was natuurlijk het benoemen van Jeruzalem als een heilige stad voor de Islam. Taysir Tamimi een van de meest invloedrijke moslimleiders in Israël, nog een stapje verder. Hij beargumenteerde dat de westelijke muur in werkelijkheid een verzorgings plaats voor het paard van Mohammed was, dat de Al Aqsa moskee gebouwd is door engelen en dat Abraham, Mozes en Jezus profeten van de islam waren.

Dit lijkt op plagerij, maar wie in naam van de Islam spreekt is serieus.

De geschiedenis interpreteren zoals men deze ervaart, of wil zien, is door de weinige islamitische historici standaard door de eeuwen heen onder druk van de religieuzen gebeurt.
Alles wat goed is, wordt opgedragen aan de profeet, en alles wat verkeerd of anderszins niet als goed werd ervaren gewijd aan de Joden en het decadente Westen.

Dit heeft geleid tot degeneratie van alles wat intellectueel was in de islamitische wereld, en heeft de Islam feitelijk gedegradeerd tot een ongekende achterlijkheid.

Wie regelmatig de televisieserie over het vliegveld Dubai ziet, zal het niet ontgaan, dat de leiding en uitvoering op dat vliegveld volkomen in handen is van westerlingen.
Het waarom is duidelijk, de cocktail van nepotisme corruptie en ander vormen van cliëntelisme die cultuur is in de islamitische wereld is een dodelijk gevaar voor de veiligheid van het vliegverkeer.