Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, April 27, 2015

De contradictionele standpunten over asielpolitiek

De opiniemakers in Nederland buitelen weer met vluchtelingenstandpunten en morele chantage, over elkaar heen. Op het eerste gezicht is er een duidelijke verdeling in de standpunten, die kort samen te vatten is in de volgende politieke indeling. GroenLinks, dat geen regeringsverantwoordelijkheid draagt, zegt: Kom allemaal maar hier, maar niet in mijn achtertuin. De PVV zegt: Ga allemaal maar terug. De regeringspartijen PvdA en VVD proberen te schipperen om de stemmen van de linker- respectievelijk rechtervleugel niet te verliezen. Tot zover helemaal duidelijk. En toch is die politieke verdeling niet logisch.

Als er in Nederland honderdduizenden vluchtelingen bijkomen, dan is dat economisch wel draagbaar, maar het gemiddelde inkomen zal achteruit gaan. Nederland zal dan naar een economisch niveau van Spanje of Ierland zakken, terwijl de bedrijven gewoon winst blijven maken. De kosten voor bed, bad en brood en over een paar jaar de uitkeringen, worden door de belastingbetaler opgebracht. Uiteindelijk zullen de sociale voorzieningen, zoals bijstand en WIA, niet meer te betalen zijn en opgeheven worden. Het is dus niet in het belang van "Links", dat er in Nederland honderdduizenden vluchtelingen worden opgenomen. De sociale voorzieningen en de politieke stabiliteit worden aangetast.

Tegelijkertijd is het niet in het belang van de kiezers van de VVD om helemaal geen vluchtelingen toe te laten. Op dit moment is er al geen goede werkster of voltijd kinderoppas te krijgen, zodat ze noodgedwongen overstappen op semilegale constructies met aupairs uit Rusland, de Filipijnen en Indonesië. De rijkere middenklasse, twee inkomens boven modaal, hebben helemaal niets tegen de goedkope arbeidskrachten uit Afrika en Azië, als ze maar wel willen werken. Daarom is het geen VVD-standpunt om te roepen: Ga allemaal terug. Dat standpunt wordt vooral uit angst voor de PVV ingenomen.

Eigenlijk zou de VVD het standpunt moeten innemen van: "Kom allemaal maar hier, maar wel werken." De PvdA zou als standpunt moeten hebben: "Blijf liever daar, we betalen wel meer ontwikkelingshulp."

Job Cohen schreef in 2000 de wet Cohen, met als doel de daling van het aantal asielzoekers, duidelijker eisen aan toelating en kortere procedures. Hij zei vorige week nog op de televisie, dat de kiezers van de PvdA geen belang bij een toestroom van vluchtelingen hebben, maar dat de leden van de PvdA uit morele overwegingen wel een ruimhartig 'bed-bad-en brood'-beleid willen hebben. In twee zinnen uitgelegd waar het probleem bij de PvdA zit. De leden hebben het contact met de achterban verloren.

De VVD schijnt in de peilingen nog geen last van de 'bed, bad- en brood-regeling te hebben. Uiteindelijk zullen de harde woorden niet gerealiseerd kunnen worden en het blijft schipperen. Alleen daar hebben de VVD-kiezers het minste last van.

1 comment:

Ruud Harmsen said...

==
De kosten voor bed, bad en brood en over een paar jaar de uitkeringen, worden door de belastingbetaler opgebracht.
==

Maar ook weer besteed in de Nederlandse economie, dus per saldo, macro-economisch, maakt dat voor Nederlands niets uit.