Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 19, 2016

Begripsverwarring rond antisemitisme

Het valt echt niet mee, om tegenwoordig nog een Palestijnse activist in Nederland te zijn! Wil je een petitie aan de Commissie Buitenlandse Zaken van de Tweede Kamer overhandigen, staat er opeens een man met maar één arm naast je en je weet niet waar hij die arm door heeft verloren. Misschien heeft hij wel geprobeerd met een snelkookpan te koken. Je weet het niet. Kom je een uurtje later bij het Centraal Station, loopt er een man door het publiek, die in een garagebox destijds, heel lang geleden allemaal wapens, uniformen en drugs heeft verstopt. Waar heb die dat voor nodig? En op het bankje tegenover het podium zit een man, heel oud, hij kan al haast niet meer lopen, die destijds heel lang geleden, toen jij nog niet was geboren, met een pijpbom in zijn bagage, uit een vliegtuig is gehaald. Je moet ook wat als Palestijn. Maar verder allemaal keurige mensen.

Intussen maakt de redactie van de nette glossy Soemoed zich deze maand druk om een geheel ander schandalig feit, namelijk dat 'Israël en zijn pleitbezorgers' zomaar, zonder reden, de beschuldiging van antisemitisme tegen de BDS beweging in stelling brengt. Het moet niet gekker worden! Blijkt te gaan om het verschil tussen anti-zionisme en antisemitisme. Anti-zionisme, dat mag wel, want dan heb je niets tegen Joden, maar wel tegen Israël. Maar antisemitisme, dat mag niet, want dan heb je iets tegen Joden, omdat het Joden zijn. Klinkt logisch, maar dat is het niet.

De redactie van Soemoed en dat is het Dagelijks Bestuur van het Palestina Komitee trekt zich deze beschuldiging erg aan. Dat blijkt uit de volgende zin: "Erg dom zijn degenen die zich in dit verband door de beschuldiging - van antisemitisme laten intimideren of zich gedwongen voelen duidelijk te maken dat zij niet door anti-joodse gevoelens gedreven zijn: de bewijslast ligt bij degene die een dergelijke beschuldiging uit!" . Positief puntje is wel, dat de redactie nu de eigen activisten, die zich proberen te verdedigen, voor dom uitscheldt. Toch wil ik het graag nog een keertje aan de dommerikken uitleggen.

Het is nooit leuk om voor antisemiet uitgescholden te worden. Daarom doe ik dat ook hoogst zelden. De discussie blokkeert en je komt niet verder en toch moeten we verder. We wonen allemaal in Nederland en daar mogen we allemaal een mening hebben. Geweldig. Maar nog beter is het, als we dingen uitpraten. Niet te vaak 'antisemiet' zeggen dus. Maar waardoor is er een misverstand ontstaan?

De actievoerders rond het Palestina Komitee hanteren de definitie uit de jaren tachtig waarbij het thema antisemitisme op één lijn met discriminatie en racisme wordt geplaatst. Mag allemaal niet, doen we dus ook niet en klaar. Terwijl de Israëlische regering, met Likud als regerende partij en Benjamin Natanyahu aan het hoofd, de definitie van antisemitisme in 3D hanteert: Demonisering, Delegitimatie en Dubbele standaarden. 3D.

Demonisering houdt in dat je Israël kwalijke eigenschappen toekent, die irrationeel zijn en de beschuldiging zijn kwaadaardig. Als je spreekt over delegitimatie, dan erken je de staat Israël niet als Joodse staat. De Joodse staat mag in de ogen van de delegitimeerder niet bestaan. En als derde meet je met dubbele standaarden, door de misstanden in Israël voortdurend aan de kaak te stellen, terwijl dezelfde misstanden in andere landen niet worden afgekeurd.

Iedereen weet wel een paar voorbeelden te noemen, die bij de 3D-categorieën passen. In de ogen van de Israëlische regering ben je dán antisemitisch bezig als je schuldig bent aan één of meerdere vormen van 3D. 'Shame on you' dus. Het Palestina Komitee zelf heeft zijn toon de laatste tijd behoorlijk gematigd, maar ook daar staat op de website de volgende zinsnede: "Het zionistische project in Palestina impliceert systematische kolonisatie, verdrijving van de autochtone Palestijnse bevolking en de vernietiging van de Palestijnse samenleving en dient om die reden bestreden te worden.” Deze zin in de beginselverklaring van het Palestina Komitee bevat alle drie de 3D-elementen. Door Israël niet bij naam te noemen, maar een 'Zionistisch project in Palestina' te noemen ontken je het bestaan van de staat Israël. Dan volgt de demonisering, door te spreken over 'vernietiging van de Palestijnse samenleving' . Dat is een overdrijving die geheel buiten proporties is. Iedereen weet dat de Palestijnse Autoriteit al lang met de Israëlische regering samenwerkt. En de dubbele standaarden komen als deze beschuldiging alleen tegen Israël worden geuit en bijvoorbeeld niet tegen Jordanië, Syrië en Libanon, waar vanaf 1970 (Zwarte September)  tot heden (Syrische regering in vluchtelingenkamp Yarmouk) tienduizenden Palestijnen zijn vermoord. 

Volgens de Franse schrijver Michel Houellebecq is antisemitisme niets anders dan een hele grote complottheorie. Hij wijst de vergelijking met discriminatie en racisme geheel af. Maar wie de definitie van 3D niet wil gebruiken, gelooft meestal ook de woorden van Michel Houellebecq niet. Dus we praten weer geheel aan elkaar voorbij.

Ik ga jullie geruststellen: Al deze thema's worden niet behandeld in mijn toekomstige boek over het Palestina Komitee. Daarom kan ik het hier even kwijt. En ook wil ik zeggen, dat als je een verwijt naar je hoofd geslingerd krijgt, dat je dan juist wel in discussie moet gaan. Dan ben je niet dom, maar juist open voor gesprek. En daar houden we van!

4 comments:

Jan said...

Ze doen inderdaad nog steeds hun best het stigma antisemitisch met allerlei brouwsels van redeneringen te neutraliseren, om vervolgens deze weer met het gebruik van de 3D-elementen te bevestigen.

vanhetgoor said...

Beste Keesje, jouw argumenten staan als een huis. Hoewel ik niet de indruk heb dat ook maar een flintertje van de boodschap over komt bij hen die steeds maar weer opnieuw redenen verzinnen om joden te haten. De jodenhaat is al zo oud als de weg naar Rome en sommige mensen kunnen niet anders. Ze zijn opgevoed met kreupele gedachtes met kromdenken als resultaat. Voor normale mensen die normaal kunnen nadenken is het bijna niet te volgen, en omgekeerd. De algemeen geldende logica dringt niet door tot de botte hersentjes van de antisemiet. Misschien moeten we de strafbaarstelling van antisemitisme maar eens schrappen, je kan mensen ook niet verbieden om mongool te zijn of anders gehandicapt. Je ziet, ik plaats die categorieën onder de zelfde noemer. Als de strafbaarheid van jodenhaat is geschrapt dan kan er worden begonnen met het oplossen van het probleem. De haat naar spruitjes toe is ook niet strafbaar, ik haat spruitjes en ik wil ze niet in mijn huis hebben. Die haat is niet strafbaar en als er normaal over gesproken kan worden dan kan men er achter komen dat ik vroeger mijn bordje moest leegeten, want ik had de hongerwinter niet meegemaakt, want de kindertjes in Biafra die snakken er naar. Zolang het niet verboden is kan er over gesproken worden. Op dit moment is jodenhaat altijd iets waarbij de deur naar gesprek wordt gesloten. De jodenhaat van Gretta Duisenberg komt voort uit het feit dat er veel begaafde joodse bankiers waren die haar (niet zo heel erg pientere) man geen kans gaven. Er was ooit een Rijkskanselier in Duitsland, ik ben even zijn naam kwijt, die had maar één wens en dat was om een begenadigd kunstenaar zijn. De onverholen kritiek van zijn joodse galeriehouder heeft hem duidelijk gemaakt dat hij geen talent had. Van Agt is al tientallen jaren dementerend, maar misschien is hij in het verleden ook wel tegen gewerkt door het internationale jodendom. Wie weet.

Ik hou niet van spruitjes, klaar! Ik kan dat zeggen en ik mag dat zeggen. En als nu de antisemieten van tegenwoordig zich normaal kunnen uitspreken dan hoeven ze niet in zulke bochten te kronkelen en zoveel leugenachtige argumenten te verzinnen om zogenaamd gelijk te krijgen. Dat zou het maatschappelijk debat een stuk eenvoudiger maken.

Een bijkomend punt is dan dat als antisemieten zich gewoon uit mogen spreken in hun jodenhaat dat dan de steun aan het 'Palestijnse Volk' in zal zakken tot nihil, want alle steun aan de Palestijnen is alleen maar omdat deze de joden haten en anders niet.

Keesjemaduraatje said...

Van het Goor, je onderschat de persoonlijke motieven van de ego's Gretta en van Agt. Zij hebben geen Joden nodig , om toch te haten en zichzelf belangrijk te maken.

Jan said...

Interessante vergelijking, want ik houd van spruiten, alleen niet zomers, veel te bitter zijn ze dan, maar laat ik mij beperken tot Dries van Agt, die opgroeide als Jezuïet onder de antisemitische encycliek A quo Primum (1751) van paus Benedictus XIV. Het werd katholieken ‘ten strengste verboden’ privé met hen om te gaan, in loondienst te treden en in zee te gaan met joodse zakenlui en financiers. Het antisemitisme is hem dus met de paplepel ingegoten, maar dankzij het feit dat hij met de aanvang van de oorlog 9 jaar oud was, en vermoedelijk zeer gehoorzaam was aan zijn ouders, waarvan hun oorlogsverleden als zijnde ondernemers wonderbaarlijk genoeg onbekend is gebleven, heeft hem beschermd voor een verkeerde keuze.

Ik ben het eens met vanhetgoor, dat Joden haten de vrijheid van ieder is, maar waarom komen ze daarvoor niet gewoon uit. Dat is m.i. omdat dit nog steeds een drempel is, die ze omwille van het maatschappelijke verwerpelijke stigma nog niet openlijk overschrijden. De wet van de aantallen zijn hier evenredig aan de graad van opportunisme vermoed ik.

Ik heb het wel eens eerder betoogd, dat we het antisemitisme uit socialistische kringen beter zullen begrijpen, wanneer we de relatie van het Nationaal Socialisme met het Socialisme gaan onderzoeken.