Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, November 06, 2016

De bijbelvastheid van Janneke Stegeman

Waar haalt de alternatieve Kristallnachtherdenking toch iedere keer weer de sprekers vandaan? De gestelde criteria zijn moeilijk in te vullen, De spreker moet natuurlijk links zijn, tegen Israël en in het afgelopen jaar op wat voor manier dan ook in het nieuws gekomen zijn. Voor de vorm wordt er nog een Joodse Nederlander met de haren bijgesleept, maar ook voor die gelden dezelfde normen.

Dit jaar mag Janneke Stegeman, theoloog des vaderlands en gepromoveerd op de Heilige Schrift, op de alternatieve Kristallnachtherdenking spreken. Veel mensen weten  niet wie Janneke is. Ze organiseert samen met Anja Meulenbelt de cursus "Help ik ben wit!", een zelfhulpgroep voor blanke mensen die niet meer blank willen zijn.

Om de criteria van het 'Platform Stop Racisme en Uitsluiting' te vervullen, moet Janneke Stegeman aan kunnen tonen dat ze actief strijdt tegen Israël. Eén van de organisatoren van de alternatieve Kristallnachtherdenking, Maarten Jan Hijmans, heeft daarover een selectiegesprek  met Janneke gevoerd en daar is ze met een heel positief resultaat uitgekomen. Ze is namelijk als enige theoloog in Nederland in staat, om zowel de uittocht uit Egypte, als het boek Jeremia 32, door middel van theologische trucs en hocusspocus, te ontjoodsen en van hun religieuze betekenis te ontdoen.

Janneke Stegeman is in een Gereformeerd gezin opgegroeid. Dat is op zich een pré, maar in het kader van de strijd tegen zionisme, zitten er nogal wat haken en ogen aan. In het Oude Testament wordt namelijk letterlijk beschreven hoe God het volk van Israël, vanuit de Egyptische slavernij, dwars door de Rode Zee, naar het Heilige Land geleid heeft. In dat kader zijn ook de Tien Geboden ontstaan, die zowel door Joden als Christenen als leidraad worden erkend.

In de jeugd van Janneke Stegeman wordt alles in de Heilige Schrift letterlijk genomen. Als in Genesis staat dat God de wereld in zes dagen geschapen heeft, dan zijn het ook zes dagen. Als Mozes met het volk van Israël dwars door de Rode Zee loopt, omdat God ervoor gezorgd heeft, dat de zee wijkt en een doorwaadbare plaats doet ontstaan, dan is dat ook letterlijk zo, in de ogen van de ouderlingen en de dominee.

Op een bepaald moment tijdens haar studie Theologie aan de VU, zittende op haar studentenkamer in Uilenstede en na een nacht goed doorzuipen, moet bij Janneke Stegeman het idee postgevat hebben:  " Maar dat kan helemaal niet". Sindsdien neemt ze de Heilige Schrift nog steeds letterlijk, maar probeert ze theologisch aan te tonen dat het niet op die manier gebeurd kan zijn. Ze noemt in haar artikel Mozes zelfs een jihadist. Het idee dat het hier om religieuze waarheden gaat, komt niet in haar op. De uittocht uit Egypte beschrijft de ontstaansgeschiedenis van het Joodse volk. Dat ontstaan wordt door een religieus geschrift (het boek Exodus) bevestigd. Janneke heeft nooit geleerd om achter de letter van de Schrift te kijken. Ze neemt nog steeds alles letterlijk en snapt de enorme symbolische kracht erachter niet.

Janneke Stegeman is nu van Paulus een Saulus geworden. Ze gelooft niet meer en wil iedereen van dat nieuwe ongeloof overtuigen. Voor de staat van Israël en met name de kolonisten in Judea komen de woorden in het proefschrift van Janneke Stegeman hard aan. Het proefschrift gaat over het boek Jeremia 32. De profeet Jeremia is een balling in Babylon en krijgt in een visioen de opdracht een akker in het dorp Anathoth, op het land van de Joodse stam Benjamin, te kopen. Daarmee wordt de terugkeer naar het Heilige Land mogelijk. Het is een teken van hoop. Janneke Stegeman probeert in haar proefschrift deze Bijbeltekst van zijn zionistische lading te ontdoen. Het kost een beetje moeite, maar dan heb je ook wat.

Er bestaan in deze tijd twee dorpen met de naam Anathoth. Het Arabische dorp Anata ligt vijftien kilometer ten Oosten van Jeruzalem, net buiten het afscheidingshek, dat Jeruzalem van de Westelijke Jordaanoever scheidt.  De Joodse nederzetting Anatot ligt iets meer oostelijk, binnen het hek, op betwist gebied. Beide dorpen leggen een religieuze claim op de afstamming van Anathoth.

Deze anti-zionistische Bijbelinterpretatie van Jeremia 32, door Janneke Stegeman, gaat aan een heel belangrijk gegeven voorbij. Er staat namelijk dat de profeet Jeremia het land in Anathoth kóópt. Het is niet alleen een Joodse claim op een gebied dat nu oostelijk van Jeruzalem ligt, het is ook een overéénkomst met de eerste zionisten in het Heilige Land. Zij kochten het land waarop ze gingen wonen.

Aanstaande woensdag gaat Janneke Stegeman spreken bij de Alternatieve Kristallnachtherdenking. Daar zal Janneke Stegeman in haar toespraak ongetwijfeld enkele Israël-kritische opmerkingen maken. Dat is een schande. Ze mag deze mening wel hebben, maar niet tijdens een Alternatieve Kristallnachtherdenking.  

 

 

No comments: