Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, December 22, 2016

Het jaar van minder, minder, minder

Nu het brutto binnenlands product (bbp) van Nederland weer op 2,1 procent terecht gekomen is, verwacht de bevolking dat er eindelijk weer wat ruimte voor meer, meer, meer komt. Niets is minder waar. Juist in 2016 moet de geplaagde Nederlander steeds maar weer 'minder, minder, minder' horen.

De laatste maanden lees ik vaker krantenkoppen, waarin het knijpen wordt aangekondigd. Als je een 'voltooid leven' hebt geleefd en dat is volgens de D66 tegenwoordig al na je 75-ste levensjaar, dan mag je gerust dood. Door deze euthanasiemaatregel komen er steeds 'minder, minder, minder' bejaarde mensen die zorg nodig hebben. Een hele boel minder kosten voor de Rijksschatkist.

Wordt je van die hele situatie niet helemaal lekker in je hoofd, dan is het niet de bedoeling dat je antidepressiva slikt, want daarvan worden er ook veels te veel geslikt. Het is de bedoeling dat we 'minder, minder, minder' antidepressiva slikken.

Gelukkig worden onze kinderen steeds minder goed in rekenen. Dat komt omdat er op de scholen wel aandacht voor sociale intelligentie, samenwerken en kringgesprekken is en aandacht voor de harde feitenkennis en rekenles achterblijven. Het instituut CITO noemt dat "basale vaardigheden". Een voordeel van de slechte rekenvaardigheid is wel, dat ze straks niet merken dat ze 'minder, minder, minder' pensioen krijgen.

Journalisten die over de problematiek willen schrijven of anderszins berichten, hoeven in 2016 minder voor hun leven te vrezen. Er zijn nog maar 48 journalisten om het leven gekomen. Van 27 anderen wordt nog onderzocht of de doodsoorzaak werkgerelateerd is. In 2015 kwamen nog 72 journalisten tijdens hun werk om.

Stel dat jouw kind, ondanks de slachting die jaarlijks plaats vindt, toch nog journalist wil worden, dan zal het toch behoorlijk moeten kunnen lezen en schrijven. Door de 'nadruk op de basale vaardigheden' tijdens de lagere schoolperiode, is dat niet zo goed gelukt. Het kind heeft een dyslexieverklaring nodig. Nu blijkt dat de regering ervoor wil zorgen dat er minder, minder, minder dyslexieverklaringen worden uitgegeven. Gemiste kans!

Zo rommelen we 2017 in en hopen op méér, méér, méér!!

1 comment:

hans van de mortel said...

Dat het weer beter gaat met de economie moet beroepsleugenaar Rutte cum suis zetelwinst brengen.
Maar betere economie houdt geen enkele garantie in voor de modale burger die het hele jaar door te horen krijgt dat hij naar een andere baan moet solliciteren of zich kan melden bij het UWV. En na een paar jaar mag je dan volop genieten van de bijstand. Wie slim is laat zich beroepsmatig afkeuren voordat het te laat is. Zodoende behoud je tenminste nog wat koopkracht. Een begrafenis kost hier al gauw 7000 euro. In Marokko ben je vele malen goedkoper uit. Zodoende hebben we - of corrupte rechters dat nu wel of niet leuk vinden - telkenmale minder minder Marokkanen in Nederland. Omdat iedere Marokkaan, ondanks zijn Nederlandse paspoort, zich laat begraven in Marokko.