Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, May 03, 2019

Zeven antwoorden op vragen die niemand aan Thierry Baudet durfde te stellen.

Zalig zijn de armen van geest; want hunner is het Koninkrijk der hemelen. (Matteüs 5:3)
Ik ben natuurlijk nooit te beroerd om het nog een keer allemaal uit te leggen. Voor de koorleider, de bloggers en de lezers van dit blog.

Waarom komen er opeens zomaar allemaal populistische partijen op het politieke toneel? 

Antwoord 1: Er zijn sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland steeds weer partijen ontstaan en verdwenen, die ter zijner tijd, rechts, populistisch of extreem zijn genoemd: Boerenpartij, DS70, Centrumpartij, Centrum Democraten, LPF, PVV en FvD. Het is geen nieuw verschijnsel en sinds 2002 is het ook niet nieuw, dat die partijen opeens heel veel stemmen trekken. Vandaar de herformulering van deze vraag:

Hoe komt het dat sinds 2002 in Nederland populistische partijen opeens, vanuit het niets, de meerderheid van de stemmen kunnen behalen?

Antwoord 2: Globalisering
Vanuit mondiaal perspectief bekeken zijn de toegenomen mobiliteit, de verbeterde infrastructuur en internationale integratie mogelijke verklaringen. Door offshoring en globalisering verliezen ouderen , middenkader en laagopgeleiden hun baan en worden bedreigd in het bestaan. Zo voelt het tenminste. Dit kweekt een voedingsbodem voor partijen die de onvrede niet kanaliseren, maar versterken.

Antwoord 3: Bedreiging van de eigen cultuur
De kiezers voelen dat de eigen cultuur wordt aangetast door immigratie en Europese eenwording. Vreemd genoeg is er ook een tegengestelde werking van de Europese Unie, namelijk het subsidieren van de lokale regionale cultuur. Door Europese samenwerking en integratie wordt de lokale cultuur en identiteit niet bedreigd, maar juist versterkt. In de jaren vijftig was het Fries op sterven na dood en nu wordt de Friese cultuur juist gecultiveerd. Het subsidieren van de eigen taal en cultuur en tegelijkertijd de angst dat deze verdwijnt, is een mogelijke oorzaak voor de opkomst van partijen die zich profileren met de eigen cultuur.

Antwoord 4: Er is niks te kiezen
Bundeskanzler Helmut Kohl heeft bij zijn aftreden al gewaarschuwd voor grote coalities. Als sociaal-democraten gaan samenwerken met conservatieven, heeft de kiezer het idee dat er niets meer te kiezen valt. De extremen van het politieke spectrum worden versterkt als het midden samen regeert.
Nu in Nederland een sterk middenblok van VVD, CDA, CU en D66 de touwtjes in handen heeft en de andere partijen buitensluit, zit er voor de kiezer die het er niet mee eens is, niets anders op, dan PVV, SP of FvD te stemmen. Dat de SP van deze situatie niet profiteert, is een raadsel voor velen.

Antwoord 5: Er wordt niet naar ons geluisterd 
De referenda over de Europese Grondwet in 2005 en het associatieverdrag met Oekraïne in 2015 hebben het idee versterkt, dat er niet naar de kiezer geluisterd wordt. Als bovendien een verkiezingsstrijd tussen PvdA en VVD losbarst, en de twee partijen vervolgens met elkaar gaan regeren, ontstaat bij het kiesvolk de indruk, dat het allemaal niets uitmaakt.

Antwoord 6: Utopische vergezichten
Twee politieke stromingen, die zijn ontstaan in de negentiende eeuw, socialisme, liberalisme beweren dat het met jou, je salaris en de mensheid alleen maar beter kan gaan. Weliswaar heeft Joop den Uyl destijds in 1974 al gezegd, dat het nooit meer wordt wat het was, maar nu pas 45 jaar later, voelen we het echt in onze vezels, dat die utopieën nooit gerealiseerd worden.
In de negentiende eeuw ontstond ook de ARP, die zich beriep op een ver verleden en alle utopieën in de hemel situeert, maar die stroming is ook al dood.   

Van de weeromstuit roepen enkele politici dat we dan maar terug moeten naar de jaren 50 (PVV) of zelfs naar de Renaissance (FvD). Aangezien de kiezers het toch maar allemaal kut vinden en het niet eens zijn met hoe het allemaal door de hoge heren in Den Haag wordt gerund, stemmen veel mensen op de nieuwe rechtse populistische partijen. Doe eens gek, gooi je haar los.

Antwoord 7: Klimaatgeloof
De mensen in Nederland, die niet in het klimaatgedram geloven, kunnen hun stem niet meer op een middenpartij uitbrengen. Van Groenlinks tot VVD doen alle partijen mee met deze hype. De klimaatongelovige komt, na lang zoeken uiteindelijk uit bij PVV of FvD. Aangezien de energietransitie heel veel geld gaat kosten en aangezien veel mensen al geld hebben verloren aan de bankschandalen en de globalisering, grijpen ze de laatste strohalm om toch maar tegen dit onheil te protesteren.

De geagiteerde bloglezer vraagt zich nu af wat Keesjemaduraatje er zelf van vindt. Hier komt het:

A) Ik mis de weg naar voren. De 'way out', zoals de Engelsen zeggen. Technologie zou een oplossing voor zowel de energietransitie als de globalisering kunnen zijn. Ik schrijf expres energietransitie, omdat er toch iets aan energieproblemen gedaan moet worden.

B) De weg naar het verleden is mooi als referentiekader en voor de filosofie, maar vroeger was het toch niet allemaal beter, vooral omdat er toen geen internet bestond. 

C) Ook al slaan PvdA en VVD soms vlak voor de verkiezingen hele stoere taal uit over allochtonen en jihad-strijders, toch geloof ik hen niet meer. Het liefst zouden ze alle poorten van Europa open zetten en iedereen lekker binnenlaten. Over de Islam hebben de NPO, de kranten en de midden-partijen-politiek (het kartel) een hele naïve mening, die niet is gebaseerd op de realiteit.

Dus, hoewel ik in mijn hart een hele lieve linkse jongen ben, kraker ook, tolerant vooral, moet ik toch , om erger te voorkomen, op zo'n vreselijke populistische partij stemmen. Tot ze het hebben begrepen.

Sunday, April 28, 2019

Komt Weyman Bennett naar het Marxisme Festival?

Interessante verschuivingen in het programma van het Marxisme Festival (11+12 mei, Crea, Amsterdam). De afgelopen weken is steeds aangekondigd dat Weyman Bennett naar het door Internationale Socialisten georganiseerde jaarlijkse evenement komt. Op de website van het Marxisme Festival staat Weyman Bennett echter niet meer aangekondigd. Waarom?


Weyman Bennet is de secretaris van de Britse anti-racisme beweging  UAF (United Against Fascism) , met als slogan "Stand Up To Racism". Zijn komst naar Nederland zou interessant zijn geweest, omdat hij een heldere politieke analyse, op basis van marxistische ideeën, over de opkomst van nationalistische en populistische partijen in Europa, kan maken. Zijn artikelen en toespraken gaan verder dan het platte "Thierry is fascist" geblaat, dat we van BIJ1 kennen.

Weyman Bennet is oprichter van 'Stand Up To Racism' en ook lid van het centraal comité van de Socialist Workers Party (SWP). Deze partij doet net als de Internationale Socialisten aan intredepolitiek. De leden worden lid van grotere vakbonden en partijen, om de koers in een marxistische richting om te buigen. Een andere dekmantelorganisatie, waar de SWP gebruik van maakt, is de 'Stop the War'-coalitie, waar Labour leider Jeremy Corbyn jarenlang in het bestuur zat.


Extreem-linkse groepen vragen al enkele maanden aan Jeremy Corbyn of hij zich van de trotskisten van de SWP wil losmaken, vanwege de slechte reputatie van Weyman Bennett. De mantelorganisaties en de dekmantels worden op een gegeven moment te veel. Toch is dat niet de reden om afstand van Weyman Bennett te nemen. De #METOO discussie is ook in de extreem-linkse SWP losgekomen, nu een destijds zeventienjarige communiste een bestuurslid met de illustere naam "Comrade Delta" (Martin Smith), ervan beschuldigt haar verkracht te hebben.

Het antisemitisme van Jeremy Corbyn, het toedekken van verkrachting en de kritiek van de Engelse kameraden op Weyman Bennett. Zijn dat de redenen voor het afzeggen van zijn optreden? We weten het niet. Ik krijg geen antwoord op de vraag, die ik aan de International Socialisten stel, of Weyman Bennett echt niet komt en waarom niet. Jammer.

Op de Facebookpagina 'Marxisme Festival' staat Weyman Bennet nog keurig aangekondigd, maar op het Facebook-evenement 'Marxisme Festival', staat Weyman Bennett er niet op, hetgeen de 'marxisme-festival-watcher' in verwarring achterlaat.Sunday, April 21, 2019

De ideologie van Thierry Baudet

Het NRC-interview met Henk Otten (FvD) laat zien, dat de ideologie van het Forum voor Democratie nog niet geheel is uitgekristalliseerd. De opvattingen van Thierry Baudet worden niet door iedereen in de partij gedeeld. Na de overwinningstoespraak bij de Provinciale Verkiezingen is het nog steeds gissen, wat de partijleider van FvD nou precies bedoelt.

In een interview met Urs Gehriger in de Weltwoche van 28 maart 2019 laat Thierry Baudet veel meer van zijn ideologische achtergronden zien. Het interview is in het Engels te lezen. De Duitstalige versie staat achter een betaalmuur.

We zijn fundamenteel tegen de principes van de Franse Revolutie, zegt Thierry Baudet. Die principes zijn: Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap. Zowel de liberale politieke stroming, als het socialisme, inclusief sociaal-democratie, komen uit de idealen van de Franse Revolutie voort. Dat is nogal wat, om dat af te wijzen.

Is er in de Nederlandse geschiedenis al eerder een stroming geweest, die de idealen van de Franse Revolutie afwijst? Dat is ook toevallig. De Anti-Revolutionaire Partij (ARP, 1879-1980) wijst de idealen  Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap ook af. Mijn opa van moederskant was wethouder in Enkhuizen voor de ARP en mijn familie van vaders kant waren ook allemaal ARP. Ik zou mij thuis moeten voelen bij zo'n anti-revolutionaire partij. Is dat ook zo?

De gereformeerde stroming, waar de ARP uit voort gekomen is, probeert in de negentiende eeuw de herinnering en de eerbied voor de Opstand tijdens de Tachtigjarige Oorlog terug te halen. Het FvD doet dat tenminste in de symboliek met Renaissancevloot ook. Toch is er een groot verschil. De oude ARP baseert zich op God en het geloof. Bij Thierry Baudet weten we niet precies waar hij in gelooft.

Als Thierry Baudet de macht van de aristocratie weer wil herstellen, zal Koning Willem-Alexander hem heel dankbaar zijn. Het is de vraag of hij dat bedoelt. In een ander deel van het interview vertelt Thierry Baudet over hoe geweldig de bourgeois is en was. Het is de vraag of de stemmers in Flevoland en Oost-Groningen de zegeningen van de bourgeois ook zo geweldig vinden. Het lijkt wel alsof Thierry een weg terug, naar een ver verleden, wil inslaan, zonder duidelijk te maken wat die tijd precies inhoudt voor de gewone man. 
Samengevat zou je kunnen stellen dat de PVV terug wil naar de jaren vijftig, waarin Zwiebertje nog keurig "ja burgemeester en nee burgemeester" zei en daarbij zijn hoed afnam. Het FvD streeft een andere ver verleden na, van VOC-vloten, klassieke muziek en oude kerken.

In het interview met Die Weltwoche zegt Thierry, dat hij alle huidige partijen, liberale-, sociaal-democratische, groene- en christen-democratische allemaal over één kam scheert en afwijst. Ze gaan uit van de emancipatie van het individu. Alle 'kartel'-partijen, zoals Thierry ze noemt, streven maximale gelijkheid en maximale individuele vrijheid na.

Volgens de ideologie van Thierry Baudet voelt de westerse mens zich ongelukkig, doordat de individuele vrijheid te ver is doorgeschoten. Het individu is geatomiseerd en hoort nergens meer bij. We willen vrij zijn en ook tot een groep behoren, maar we weten niet meer hoe we tot de gemeenschap kunnen terugkeren.


Als de interviewer vraagt hoe Thierry Baudet de Nederlandse kiezer van deze diepzinnige ideologie heeft kunnen overtuigen, laat hij zijn arrogante en elitaire kant zien:"Ze begrijpen het. Ze voelen het instinctief aan, dat ik gelijk heb." Dat is nog maar de vraag, of de Nederlandse kiezer zich realiseert, dat Thierry Baudet de gemeenschap hoger stelt, dan de individele vrijheid.

In het interview wijdt de leider van FvD verder nog uit over de verschrikkingen van de moderne architectuur en de vreselijke ergernissen van de moderne muziek. The Beatles kunnen wel genade vinden in zijn ogen, omdat het gepeupel natuurlijk ook wat te luisteren moet hebben. Hij kwalificeert de Beatle-muziek als 'MacDonalds voedsel'.

Ik ben heel benieuwd hoe dit Forum-verhaal verder gaat. De thema's Klimaat, Koopkracht en Immigratie hebben veel stemmers getrokken. Het zal van de Henk Ottens en de overige FvD bestuurders afhangen of de partij een 'gemeenschap' gaat vormen, waar we allemaal bij kunnen horen , of dat de soep niet zo heet gegeten wordt als die wordt opgediend.

Saturday, April 20, 2019

Vragen over het Marxisme Festival 2019

Het jaarlijkse Marxisme Festival wordt op 11 en 12 mei 2019 gehouden in de CREA te Amsterdam. Als vanouds is het Marxisme Festival een ideologisch platform voor de Internationale Socialisten, één van de oudste en best georganiseerde extreem linkse organisaties in Nederland.

Voor de Palestijnen-watcher is het Marxisme Festival een must, om te kunnen weten hoe de vlag er voor staat, wie belangrijk is en welke thema's er worden behandeld. Zoals bekend lopen Internationale Socialisten niet alleen met alle Palestijnse demonstraties mee, maar zijn leden van deze geharde club, ook portier, ordedienst en lijfwacht bij belangrijke evenementen.

Dit jaar staat er geen Palestijnse spreker op het programma. Typische Palestijnse thema's als: De Muur, Gaza, Oost-Jeruzalem of hongerstakingen komen dit jaar niet aan bod. Het Palestijnen-thema van dit jaar is: op zondag 12 mei: "ANTISEMITISME, ANTIZIONISME EN DE CRIMINALISERING VAN DE BDS-BEWEGING". Qua framing is dit een heel slecht gekozen benaming, aangezien in de titel zowel het woord antisemitisme als antizionisme staan. De niet marxistisch geschoolde lezer zal toch denken dat deze twee termen in elkaars verlengde liggen. Bovendien getuigt de zin "Criminalisering van de BDS-beweging" van een defensieve en slachtoffer-georienteerde houding.

De moeder aller Palestina-activisten, Anja Meulenbelt, staat frontaal op het programma, dus uiteindelijk zal er heus wel iets over Palestijnen gezegd worden. Maar het is opvallend, dat het thema Palestina niet meer prominent is. Wat zou daarvan de reden kunnen zijn? Ten eerste is Hamas in de Gazastrook bezig terrein aan de salafisten te verliezen. We weten nog niet precies wat daarvan de uitkomst zal zijn. Ten tweede woedt er op de Gazastrook een machtsstrijd tussen Hamas en Fatah, waar je ook niet bij betrokken wilt worden.

Een interne reden voor de verminderde focus op Palestijnen heeft te maken met de populatie van de Internationale Socialisten zelf. Tien jaar geleden was het leiderschap in handen van gevluchte studenten uit het Midden-Oosten en Iran. Deze mensen, Peymann Jafari en Miriyam Aouragh  bezetten nu hoge functies op de universiteiten. De nieuwe lichting Internationale Socialisten bestaat voornamelijk uit Nederlanders, met minder aandacht voor Israël.

De anti-Israëlische die-hards zijn op dit moment allemaal lid van de partij BIJ1 van Sylvana Simons. Overigens is een ander opvallend punt, dat er veel BIJ1-leden op het affiche van de Internationale Socialisten staan. Sylvana Simons en Anja Meulenbelt zullen spreken.

Door zoveel leden van BIJ1 te laten spreken en te incorporeren in de structuren van de Internationale Socialisten, lopen niet zozeer de Internationale Socialisten gevaar hun identiteit te verliezen. De troskisten hebben als vanouds een 'intredepolitiek'bedreven, door lid van de reguliere socialistische partijen te worden,willen ze die langzaam overnemen. Voordat BIJ1 bestond hebben PvdA, SP, PSP en zelfs de FNV hier last van gehad.

Kortom een heel interessante ontmoeting en veel te zien en te analyseren op het Marxisme Festival!
Sunday, March 31, 2019

RIP Gazabootopvarende Divina Levrini

Divina Levrini, Gazabootopvarende 2018 uit Malmö, wordt op 1 maart 2019 dood in haar woning gevonden. Ze laat twee jonge zoontjes achter. Binnenkort wordt ze begraven tijdens een "bourgeois ceremonie" in Gislaved Zweden.

Divina wordt wel de meest nutteloze Gazabootopvarende ooit genoemd, omdat ze geen boeien uit kon werpen, geen touw vast kon knopen en midden op de Atlantische Oceaan begon te huilen als er golven kwamen. Niettemin spreken alle Gazabootopvarenden over de enorme lol en plezier bij het zingen, die ze met Divina hebben gehad.

Divina Carin Anneli Levrini, meisjesnaam Korhonen, (geboren 24-06-1979 gestorven 1-3-2019) zong dan ook in drie verschillende heavy metalbands: The Personality Crisis, Twice the Agony en Wolfsblood.


In mei 2018 vertrok de oude vissersboot Karstein (omgedoopt tot Al Awda) vanuit Oslo op weg naar Gaza. In bijna elke haven verscheen Hamas-corifee Zaher Birawi uit Engeland om de opvarenden een hart onder de riem te steken en de menigte op de kade toe te spreken. Volgens journalist Carel Brendel worden de opvarenden gebruikt voor een propagandareis voor Hamas. Als de boot eindelijk in Amsterdam aanlegt, wordt in buurthuis de Horizon in de Spaarndammerbuurt een discussiebijeenkomst georganiseert, waar dezelfde Zaher Birawi een toespraak houdt en waar de SP-afgevaardigde Sadet Karabulu ook een duit in het zakje doet. 

Intussen heb ik via Twitter met Divina contact gelegd en wil haar interviewen. Als ik echter de zaal met de gazabootgasten betreedt word ik door de beroepsactiviste Jose van Leeuwen hardhandig de zaal weer uitgewerkt. De enige die tegen deze behandeling protesteert, is Divina Levrini. Op de video is te zien, dat de zangeres Divina zichtbaar lijdt, als de Nederlandse zangeres Annette Vogel haar krakerige gezang laat horen.

Afijn, de bootreis wordt voortgezet en op 29 juli 2018 wordt Al Awda geënterd door de Israëlische marine. Alle opvarenden worden gearresteerd. Twee activisten met een Israëlisch paspoort wordt meteen aangeklaagd en vrij gelaten. De overige pro-Palestina activisten worden nog enkele dagen vastgehouden, omdat ze weigeren een verklaring te ondertekenen.

Tijdens het voorarrest blijkt ook, dat Divina aan een psychische ziekte lijdt, waar ze medicijnen voor nodig heeft. Ze wordt daardoor gedwongen haar verzet op te geven en op 17 augustus 2018 schrijft ze voor het eerst weer een bericht aan haar fans.

Nog geen zes maanden na de vrijlating uit Israëlisch voorarrest kiest Divina Levrini voor zelfmoord. Enkele vrienden van de zangeres zamelen, naar aanleiding van haar dood, geld voor de hersenstichting in.

Thursday, March 28, 2019

Vier leugens in één aankondiging

Als een wetenschappelijke conferentie op de universiteit als volgt wordt aangekondigd: "Confronting apartheid: A critical discussion", dan staat niet alleen de wetenschappelijkheid van de conferentie ter discussie, maar kunnen we ook vier verschillende leugens in één zin vaststellen.

Er wordt namelijk helemaal niets geconfronteerd, want de langspeelplaat van de pro-Palestina-movement kennen we al lang. Het begrip apartheid wordt in de conferentie niet geanalyseerd, maar als vooronderstelling aangenomen. Het is geen kritische discussie, want er worden alleen medestanders uitgenodigd en daarmee is de laatste leugen: "Discussie" ook meteen vastgesteld.

Het 'International Institute of Social Studies' organiseert  het congres: "Confronting apartheid: A critical discussion" op
Donderdag  11 Apr 2019, van 16:15 tot 17:45 uur
in de aula van het ISS in Den Haag
Aanmelden kan hier

De namen van de deelnemers aan de kritische discussie laten niets aan de verbeelding over.

-John Dugard, is weliswaar gepensioneerd hoogleraar internationaal recht, maar in zijn boek 'Confronting Apartheid', laat hij alle wetenschappelijke reserves vallen en pleit voor een boycot van Israël.

-Ronnie Barkan, is een goede kennis van de beroepsactivist Frank van der Linde, met wie hij de reis naar Israël van Burgemeester Eberhard van der Laan probeerde te verstoren en hij staat nu in Berlijn voor de rechtbank , vanwege het verstoren van een Israëlische presentatie.

-Shawan Jabarin kwam in 2009  in Nederland zijn Geuzenpenning ophalen, maar mocht Israël niet uit, vanwege PFLP-activiteiten. Hij mag ook, om dezelfde reden, het land Jordanië niet betreden. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft een hekel aan Shawan Jabarin, omdat hij een boycot van bepaalde goederen en diensten uit Nederland, bijvoorbeeld politiehonden, heeft uitgeroepen.

-Adri Nieuwhof is zodanig radicaal en ingevoerd in de boycot-praktijken, dat ze geeneens meer in Nederland, maar in Zwitserland woont. Haar boycotacties zijn schadelijker dan het wel of niet kopen van een fles HEMA-wijn.

De hele discussie wordt voorgezeten door Jeff Handmaker, die werkt bij het Internationale Instituut of Social Science, en die alle wetenschappelijke nieuwsgierigheid en onafhankelijkheid heeft laten varen, om zich geheel te wijden aan de boycot van Israël.

Dit wordt kortom een middag om nooit te vergeten, waar de deelnemers helemaal niet bang hoeven te zijn, dat een tegengeluid of een onafhankelijke stem hun vooringenomen standpunt gaat verstoren.

Wednesday, March 27, 2019

Vier dagen bajes voor Israël-criticast in Berlijn

Abraham Melzer is, zeg maar, de Jaap Hamburger van het Duitse Israël-debat. Altijd zuigen. Steeds weer Israël bekritiseren. Een toespraak houden op een HAMAS-bijeenkomst. Een definitie van antisemitisme hanteren waarvan zelfs Heinrich Himmler zou zeggen: "In Ordnung". Die dingen. Nu moet hij vier dagen de cel in.

De Duitse uitgever Abraham Melzer heeft zijn standpunten over 'rechtse krachten' en Israël samengevat in een boek getiteld: Die Antisemitenmacher. Daarin betoogt hij, dat 'nieuw rechtse mensen' de kritiek op Israël verhinderen. Om de haverklap wordt hij voor antisemiet uitgemaakt, zodra hij kritiek op de staat Israël heeft. Als Abraham Melzer een toespraak voor de  “Palestijnen in Europa Conferentie” in 2015 houdt, ondersteunt hij ook 'de oproep tot het doden van Joden en het beschadigen van hun bezittingen in de naam van een radicale ideologie en een extremistisch-religieuze ideologie, en blijkt uit de uitspraken een extreem vijandschap ten opzichte van Joden en het Joodse volk.'  (Uitspraak Rechtbank München). Sinds kort is het in Duitsland toegestaan Abraham Melzer vanwege deze Hamas-toespraak een 'antisemiet' te noemen.

Een groot deel van het boek  Die Antisemitenmacher gaat over Henryk M. Broder, dat is zeg maar de  Duitse Leon de Winter. Het boek beschrijft de strijd tussen een pro-Israël activist en een pro-Hamas-activist, die vroeger vrienden waren. Vergelijk het met een Benji de Levie die een boek over Paul Damen schrijft.. Ik noem maar wat. Ondanks de haat tegen Henryk M. Broder, stuurt Abraham Melzer toch een folder over het boek aan hem op. Dan gebeurt er iets dat alleen in Duitsland kan.

Abraham Melzer wordt aangeklaagd wegens het ongevraagd toesturen van reclame. Dat mag alleen na uitdrukkelijke toestemming van de ontvanger. Henryk M. Broder laat zijn advocaat een 'Unterlassungserklärung" opstellen en eist een schadevergoeding van 1000 Euro. Als Abraham Melzer vervolgens een email stuurt, waarin hij Broder uitnodigt voor een persconferentie, wordt hij onmiddellijk voor de tweede keer aangeklaagd. Hij moet nu 2000 Euro in totaal betalen, wegens het sturen van twee emails.

Als de Palestina activist vervolgens weigert te betalen, wordt geprobeerd beslag te leggen op zijn bankrekeningen. Uiteindelijk krijgt de BDS-er Abraham Melzer een gevangenisstraf van vier dagen, wegens het sturen van twee emails. Dit alles volgens hemzelf en beschreven op het blog: Der-Semit.de.

Dat is nog eens een felle strijd in Duitsland!  Hidde van Koningsveld, dit is Lawfare!