Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, September 23, 2018

Vrij Links

In Vrij Nederland van september 2018 geven filmmaker Eddy Terstall en oud PvdA kamerlid Keklik Yücel hun mening  over het huidige linkse debat en over hun manifest "Vrij Links".

Het manifest "Vrij Links" pleit voor een vrij en onbelemmerd debat, een levensbeschouwelijk-neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen en herwaardering van de individuele vrijheid".

De titel van het manifest prikkelt mij en het interview in Vrij Nederland staat als volgt aangekondigd op de voorpagina: "Natúúrlijk moet je hoofddoeken verbieden op de basisschool". Genoeg aanleiding voor een antwoord. Daarbij richt ik mij vooral op het interview in Vrij Nederland.

Eddy Terstall stelt dat hij voor de vrijheid op wil komen, tegen de het 'patriarchaat van de conservatieve islam' en de betutteling van 'regressief links' aan de ene kant en de stemmingmakerij van populistisch rechts aan de andere kant. Hiermee wordt duidelijk dat het thema "universele seculiere waarden" niet langer een uniek links standpunt is, maar door nieuwe partijen als PVV en FVD gekaapt wordt.  Enkele van de punten uit het "Vrij Links" manifest hebben dan ook betrekking op deze doelstelling.

Seculier onderwijs voor alle kinderen, is een rechtstreekse aanval op het islamitische onderwijs en niet zozeer op het bijzondere christelijke onderwijs. De unieke Nederlandse situatie, waarin iedere levensbeschouwing zijn eigen onderwijs kan organiseren, is een rechtstreeks gevolg van de  Schoolstrijd (1806-1917) en heeft meer met de strijd om gelijkberechtiging van de Rooms-Katholieken en Gereformeerden, dan met Sociaal-Democratie te maken. Nu de ontkerkelijking zo ver is voortgeschreden, dat de Rooms-Katholieke- en Protestantse Kerken  nauwelijks nog leden hebben, zou een hernieuwde gezamenlijke aanval van liberale- en linkse- partijen op de vrijheid van onderwijs kans van slagen hebben. Dat zou echter alleen zin hebben, als je de islamitische scholen van subsidie wilt ontdoen.

"Polarisatie en identiteitspolitiek doorbreken", waarbij sprake is van een "loopgravenoorlog tussen populistisch rechts en het slachtofferisme. Mijn mening daarover:  Het slachtofferisme is een rechtstreeks gevolg van de subsidie-cultuur sinds 1966. Juist de subsidie dwingt de actiegroepen en comités ertoe de eigen identiteit te blijven benadrukken en zichzelf als slachtoffer te blijven zien. Het afschaffen van subsidies aan identiteitsbewegingen zou dan ook het doel moeten zijn.

VerheffingsideaalHet grote verschil tussen "Vrij Links" en nieuw rechts is volgens Eddy Terstall: het verheffingsideaal. Meisjes mogen geen slachtoffer van een patriarchale religieuze cultuur worden. Opvallend dat bij "Vrij Links" de economische componenten van linkse politiek geheel weggevallen zijn. Zelfs bij het thema 'verheffingsideaal' gaat het weer over islam. Er staan geen opvattingen over Europa, globalisering of spreiding van macht en inkomen in het manifest. Blijkbaar zijn dat, volgens de schrijvers, geen thema's van links meer. In het interview in Vrij Nederland zegt Eddy Terstall, dat de grootste strijd binnen links niet op sociaal-economisch vlak wordt gevoerd.

Het manifest "Vrij Links" moet volgens mij gezien worden als poging de PvdA weer inhoud te geven. Het is dus, niet zozeer een nieuwe politieke partij. Helaas worden er alleen non-economische, culturele- en religieuze- doelen geformuleerd. Dat kan nooit de basis van een sociaal democratische partij zijn. De enige kans voor de PvdA weer stemmen en leden te werven is, zich op de  (lagere) middenklasse te richten.   


       
Thursday, September 13, 2018

Waar zit Maarten Jan Hijmans nu weer fout?

Sinds dit jaar weten we dat Maarten Jan Hijmans, de onsympathieke schrijver van het blog Abu-Pessoptimist, steun verleent aan de Hamas-boot naar Gaza. Op een bijeenkomst in buurthuis de Horizon te Amsterdam, leidt hij de avond, in aanwezigheid van Zaher Birawi, de organisator van de Hamas-vloot. Zie video.
Afgelopen week stootte Maarten Jan Hijmans lelijk zijn neus, toen bleek dat zijn versie van het verhaal over de detentie van Salah Hamouri een hele zwarte achtergrond heeft. Sala Hamouri is namelijk in het verleden verdacht van deelname aan een aanslag en het lidmaatschap van de terreurbeweging PFLP. Twee dagen later, na de publiciteit hierover, haastte Maarten Jan Hijmans dit euvel recht te zetten.

Vandaag gaat hij al weer in de fout, bij de arrestatie van Ayman Nasser van de mensenrechten organisatie Addameer, beweert Maarten Jan Hijmans opnieuw dat er geen enkele aanleiding is voor de arrestatie. Nota bene op 23 oktober 2013 schrijft Maarten-Jan Hijmans zelf, dat Ayman Nasser wordt beschuldigd van lidmaatschap van de verboden terreurorganisatie PFLP.

De afgelopen acht jaar heeft Maarten Jan Hijmans in totaal twaalf keer over Ayman Nasser geschreven, vaak bij de arrestatie van deze mensenrechtenactivist. Soms schrijft Maarten Jan Hijmans erbij, dat Ayman Nasser lid van de PFLP is. Maar iemand die openlijk, in Nederland de terreurbeweging HAMAS steunt, heeft natuurlijk geen enkele moeite met de PFLP.

Sunday, September 09, 2018

Op de Snijtafel: Inspreken over antisemitisme in Amsterdam.

Tijdens de inspraak beurten van Sasha en Michael Jacobs in de Amsterdamse gemeenteraad, tegen antisemitisme op de Dam, hebben de leden van Bij1 en Denk kleur bekend. Ze kennen de activisten met Palestijnse vlaggen op de Dam en ze doen soms mee. Enkele opmerkingen van Jazie Veldhuyzen en Sherer Khan schreeuwen om een analyse en weerwoord. Daarom hebben we een extra inteview met Sasha en Michael Jacobs opgenomen.

Op de Snijtafel: Inspreken over antisemitisme in  Amsterdam.

Wednesday, September 05, 2018

Wat Maarten Jan Hijmans niet verteltEén van de meest gevaarlijke Nederlandse propagandisten van de Arabische terreur, Maarten Jan Hijmans (links op de foto), vergiftigt dagelijks het maatschappelijke debat, door verhalen over Israël uit zijn context te trekken en aldus te publiceren.

Vaak volgt Abu-pessoptimist, het blog van Maarten Jan Hijmans, de campagnes van de PLO en Hamas, waarbij termen als 'blokkade, muur, deportatie, boycot en bezetting' een rol spelen. In de verhalen over Arabische terroristen die bij een terreurdaad door het Israëlische leger worden gedood, heeft Maarten Jan Hijmans het steevast over "moord", terwijl Israëlische kolonisten "gedood" worden. Dat is allemaal een kwestie van frame en woordgebruik.

Nu wordt het helemaal te bont, als een schijnbaar onschuldige Frans-Palestijnse advocaat in administratieve detentie wordt gehouden en  Maarten Jan Hijmans willens en wetens verzwijgt, wat deze Salah Hamouri dan wel misdaan heeft. Maarten Jan Hijmans hitst met zijn artikelen naïeve activisten op, om tegen Israël in actie te komen, zonder de gehele waarheid te vertellen. Want waarom wordt Salah Hamouri opgepakt en in administratieve  detentie gehouden?

De Shalit-deal

Salah Hamouri, 26, is één van de 550 gevangenen die vrijkomen, in fase twee  van de Shalit-overeenkomst, waarin Israel gevangenen vrijlaat in ruil voor de gegijzelde Israëlische  soldaat Gilad Shalit. In totaal liet Israël 1027 gevangenen vrij.

Salah Hamouri (PFLP) zat vast vanwege het beramen van een moord op de sefardische rabbi Ovadia Yosefin 2005.

"Deze man is en blijft een symbool van racisme en fanatisme in Israël" zei Hamouri tegen persbureau Reuters. Hoewel Yosef de afgelopen jaren zeer anti-Palestijnse en opruiende uitspraken heeft gedaan, geeft hij toch toestemming voor de vrijlating. De Palestijnse gevangene Sala Hamouri toont geen enkel berouw.

In vloeiend Frans vertelt Hamouri, die een Frans paspoort heeft, dat hij na zijn vrijlating naar Frankrijk zal gaan. Dat doet hij echter niet. Hij laat zich als advocaat in Jeruzalem inschrijven en blijft in het land.

Al deze verhalen vertelt Abu-Pessoptimist niet, waardoor de misleidende indruk ontstaat, dat Israël zomaar mensen opsluit.

Tuesday, August 28, 2018

110 jaar "De Vrije Socialist"

Honderdentien jaar geleden richtte Domela Nieuwenhuis, het tijdschrift "De Vrije Socialist" op. Bijna ononderbroken hebben anarchisten sindsdien de gedachte van het vrije socialisme in het blad gepropageerd. De laatste jaren bestond het tijdschrift alleen nog als website. Daar is nu ook een einde aan gekomen. Op de titelbalk van de zwarte bladzijde op de website staat: "Beëindigd". Daarmee is een einde gekomen aan de titel "De Vrije Socialist" en "De Vrije".


Haagsche courant 28-03-1898
De achtergrond van de opheffing is een ruzie tussen de Stichting tot Vrijheidsbezinning, die het anarchistische kampeerterrein in Appelscha beheert en de groep die de Pinksterlanddagen organiseert. In mei 2018 gingen de Pinksterlanddagen al niet door en nu wordt ook de website "De Vrije", die door de stichting is geregistreerd, opgeheven. 
Saturday, August 25, 2018

Twee krankzinnige weken


De werkmannen gaan grondig te werk. De badkuip wordt de trap af gesleept. Alle tegels van de badkamer zijn van de muur gebikt. Een gapend gat staart ons aan. Gelukkig hebben we de avond ervoor lappen plastic voor alle deuren en het trapgat gehangen. Toch dringt het stof door alle poriën. Ik douche al twee weken lang in het zwembad, hetgeen mijn 'street credibility enigszins opkrikt. Ik kan nu zeggen dat ik sporter ben en elke dag zwem. 

Als de stofwolken zijn nedergedaald en we ons gewone leven weer proberen op te pakken, komt de oudste zoon met zijn Kirgizische vriendin op bezoek. In de chaos van de verbouwing wonen we met zijn vijven in het rijtjeshuis. We vragen de Kirgizische verloofde of ze het erg vindt, als ze in de tuin, met een tuinslang moet douchen. Dat blijkt geen enkel probleem te zijn. Ze is in Kirgizië wel wat gewend. 

Mijn vrouw moet de werkmannen vertellen waar de nieuwe douche moet komen en hoe hoog de spiegelkast opgehangen moet worden. Iedere dag weer een nieuwe verrassing betreffende de ligging van de riolering en de waterleidingen. Net als ze gewend is aan de rol van bouwleidster, vindt haar moeder in Duitsland het tijd om in een Osnabrücks ziekenhuis in coma te geraken. Op stel en sprong rijden we naar Duitsland waar we haar nog net levend aantreffen.

In de wachtruimte van het ziekenhuis bespreken de oudste zussen alvast de begrafenis, terwijl de middelste zus, probeert met de Duitse Oberarzt in gesprek te komen. Een vriendelijke demente dame zit naast mij in de wachtruimte. Ze is alles vergeten: hoe de mensen heten en waar de mensen vandaan komen. Ze wordt steeds vermanend toegesproken door haar dochter. "Nu hebben we een duur verpleeghuis met aanleunwoning voor je uitgezocht en nu vergeet je steeds te ontbijten, terwijl we er wel voor betalen."  De demente moeder blijft vriendelijk en vertelt, dat ze helemaal niet meer weet hoe laat het is en waar je kan ontbijten.

De tweede week van de verbouwing gaat in. De badkuip staat al en er zijn tegels gezet. Maar waar moeten de haakjes voor de handdoeken? Al sla je me dood. We rijden naar Barenburg voor de begrafenis van mijn schoonmoeder. De gehele familie van mijn vrouw staat in het zwart gekleed "angetreten", voor het oude huis, als er een auto met Nederlands kenteken komt aan gesjeesd. Het is mijn broer en zijn vriend, die achterin mijn eigen oude moeder meegenomen hebben. Ze laat weten nu toch wel wat te willen eten, een half uur voor de begrafenis. Ik trek het niet meer.

De Barenburgse Schuttersvereniging zwaait met vaandels en legt de eerste krans. Daarna pas wordt het Onze Vader gebeden en gooien we één voor één bloemen of een schep zand op de kist. De uitgebreide koffietafel achteraf, in Gasthaus Maschmann, maakt veel goed. Dezelfde avond rijd ik met mijn zoon weer terug naar Nederland.

Nu is mijn vrouw nog steeds in Duitsland en de haakjes, de WC-rol-houder en het handdoekenrekje moeten opgehangen worden. We besluiten het heft in eigen hand te nemen en nemen een besluit over de juiste hoogte en breedte van de accessoires. Badkamer bijna klaar. De Poolse schilder verft nog even het plafond en nodigt ons en passant uit een keer zijn dorp in Polen te bezoeken. Gaan we zeker doen.

Friday, August 24, 2018

Nog meer krantenartikelen over Jos Brech

Intussen vraag je je af, of de politie en Peter R. de Vries wel de modernste digitale middelen gebruiken bij de opsporing van moordverdachten. Een simpele zoekactie op Delpher.nl levert al deze krantenartikelen op:
(21-06-1980; Limburgsch Dagblad)
Na het verlaten van de LTS, zet Jos Brech er al meteen vaart achter:

(25-06-1980, Limburgsch Dagblad)

Drie jaar later zoekt hij gericht naar jongens uit de leeftijdscategorie van zijn voorkeur:

(06-12-1983 Limburgsch Dagblad)