Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, January 18, 2019

Vijf vragen over Ans Boersma, beantwoord door een VU-Antropoloog


In totaal acht jaar duurde de studie Culturele Antropologie voor mij, aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Destijds was het gebouw aan de Boelelaan één van de hoogste in de omgeving. Een betonnen ivoren toren van wetenschap. Laatst was ik echter te gast in de hoge Google-toren met 22 verdiepingen, op de Zuid-As en dacht ik: " Wat is de VU toch klein!"

Participerend Observeren
Tijdens het leeronderzoek in Senegal of Tunesië leerden wij studenten Culturele Antropologie vooral participerend te observeren. Je doet lekker mee als de Arabieren om een vuurtje gaan dansen en probeert af en toe tussendoor nog een paar vragen te stellen.

Ans Boersma
Deze week komt het weer allemaal terug. Ans Boersma, culturele antropologie aan de VU gestudeerd, wordt in Turkije opgepakt en naar Nederland uitgezet. Zou ze ook participerend hebben geobserveerd?  Uit alles blijkt van wel. Eerst heeft ze participerend geobserveerd hoe de vluchtelingen in rubberbootjes op het strand van Lesbos aankomen. Daarna heeft ze participerend observerend één van hen, een lekker ding, aan de haak geslagen. Om het acceptatieproces en de erkenningsprocedure te versnellen, heeft ze documenten bezorgd, die de vluchteling een tijdelijke verblijfsvergunning verschafte. Helaas bleek de vluchteling een Syrisch lid van de terreurgroep Jabhat al-Nusra te zijn. Pech gehad.

Man in Regenjas in de parkeergarage
Ik parkeerde mijn auto in de garage van het VU-ziekenhuis en kwam een man in een regenjas tegen. Hij drukte mij op het hart, niets over onze ontmoeting op papier te zetten. Ze zijn nogal ouderwets bij de Dienst. Ze denken dat wij antropologen alles nog op papier zetten. Niets is minder waar! Wij geven onze participerende observaties ook op de Facebooks en de Twitters weer.

Vraag één
Ans Boersma staat al sinds 4 december gesignaleerd, maar wordt op Schiphol toch niet aangehouden, als ze op 22 december arriveert. Waarom houdt de Marechaussee haar niet aan?

Man in regenjas:
Wij hebben meer aan een verdachte die rondloopt, dan aan een verdachte die in een cel zit. Op deze manier kan ze het netwerk en de routes van de terroristen blootleggen.  

Vraag twee:
Als Ans Boersma Nederland weer verlaat, wordt ze nog steeds niet aangehouden. Waarom niet?

Man in regenjas: Ans Boersma is betrokken bij organisaties die vluchtelingen helpen naar Nederland te komen. Wij wilden informatie krijgen over de routes en de helpers van vluchtelingen. Dat zijn dezelfde routes die terroristen gebruiken.

Vraag drie:
Waarom deed Turkije niet wat Nederland gevraagd had, namelijk informatie geven over de verblijfplaats en activiteiten van Ans Boersma?

Man in regenjas: In Turkije hebben ze alleen maar "Jabhat al-Nusra"gehoord en begrepen. De geheime dienst van Turkije was wel op de hoogte van het volgen van Ans Boersma, maar de gewone politie heeft de uitzetting uitgevoerd. Turkije heeft van zichzelf al genoeg problemen en wilde het probleem meteen oplossen.

Vraag vier:
Na de uitzetting van Ans Boersma werd ze op Schiphol nog steeds niet aangehouden. Waarom niet? 

Man in regenjas: Keesjemaduraatje, je bent zogenaamd een hele slimme man, maar je moet niet alles geloven wat de autoriteiten vertellen. Dat hele verhaal over valse papieren is in paniek op het Ministerie uitgedokterd, maar niet hard te maken. Ze willen deze hele zaak zo snel mogelijk vergeten.

Vraag vijf:
Hoe kan Azziz, terrorist van Jabhat al-Nusra gewoon de Balie in en uit lopen en waarom duurt het een jaar voordat hij, na ontdekking, eindelijk wordt opgepakt?

Man in regenjas: Azziz, terrorist van Jabhat al-Nusra, kon gewoon met de vluchtelingenstroom meekomen en viel niet op. We hebben daarna een jaar nodig gehad om erachter komen wat hij heeft gedaan en welk bewijs ervoor is. De operatie rondom Ans Broersma is één van de gevolgen van deze arrestatie. Helaas heeft de Turkse politie deze operatie grondig verkloot.

Nu rijd ik de VU-garage weer uit. Ik mijmer over wat er zojuist gezegd is. Er lopen in Nederland terroristen rond, die niet opgepakt worden, omdat de Dienst meer informatie wil verkrijgen. Als één van de helpsters van de terroristen dan op Schiphol landt, wordt opeens het delict als niet groot en ernstig genoeg ingeschat.

Dat kan alleen maar betekenen, dat de operatie nog doorgaat. We leven in een jungle!!      

Wednesday, January 09, 2019

Gretta Stopt de Bezetting

Opnieuw heeft het zionisme een overwinning behaald, nu de website Stopdebezetting.org van Gretta Duisenberg uit de lucht is gegaan. Er kwamen al berichten door, als zou Gretta Duisenberg ernstig ziek zijn en bovendien, dat haar kinderen bezwaar maakten tegen haar anti-Israëlische activiteiten.

De laatste jaren werden de website en de stichting nog beheerd door de Denekampse activiste Sonja van den Ende. Sonja is een aangetrouwd nichtje van de Syrische president Assad en als zodanig een fanatiek voorstander van het Syrische bewind. Haar eigen "Stichting Palestine Prisoners Society" is in oktober 2017 al uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel.

Niets blijft Sonja van den Ende bespaard. In maart 2014 komt de staatssecretaris voor Palestijnse Gevangenenzaken Ziad Abu Ein, nog op bezoek in Nederland om over gevangenen-zaken te praten. In december 2014 stort Ziad Abu Ein echter tijdens een demonstratie levenloos ter aarde. De levendige contacten tussen de Nederlandse Palestinian Prisoners Society en de Palestijnse Autoriteit komen daarna abrupt ten einde.

Ook de stichting Stop de Bezetting loopt niet echt lekker. Alleen Sonja van den Ende en Gretta Duisenberg zijn als bestuursleden overgebleven. De website is uit de lucht. 
Sunday, January 06, 2019

De Bijbelse sexualiteit: Nashville Verklaring


In de huidige tijd van sexuele- en identitaire- verwarring, waarin steden besluiten genderneutrale toiletten te openen en waarin groepen en mensen hun identiteit baseren op hun sexuele geaardheid, doen de orthodoxe Gereformeerde dominees ook een duit in het zakje door een Nashville Verklaring naar buiten te brengen en te ondertekenen.

In de Nashville Verklaring wordt eerst uitgelegd, hoe God het allemaal bedoeld heeft. Dat gaat natuurlijk met behulp van de Heilige Schrift, die letterlijk gelezen moet worden. Vervolgens wordt verklaard, dat homoseksuelen en transgenders niet buitengesloten mogen worden, maar dat er wel op gewezen moet worden dat God's genade en uitverkorenheid, alsmede toegang tot het Hemelse paradijs, alleen verkregen kan worden door letterlijk volgens De Schrift te leven.

Waarom komt deze verklaring van Gereformeerde schriftgeleerden juist nu en hoe kunnen we de verklaring verder duiden?  Voor degenen die de Gereformeerde wereld niet kennen, maken we eerst een onderscheid tussen de wereldse- en de bevindelijke stroming van het Gereformeerdendom. De wereldse variant, georganiseerd in de Protestantse Kerk Nederland kennen we van het CDA, de Vrije Universiteit, de vroegere ARP, het dagblad Trouw, de NCRV en de Gereformeerde Duivenhouders. Dat zijn de Gereformeerden die open staan naar de wereld en het beste ervan proberen te maken.

De wereldse Protestante Kerk Nederland, een samengaan van Hervormde, Gereformeerden en Luthersen, stonden net op het punt dat hele verschil tussen mannen en  vrouwen en dat hele Bijbelse verbod op homosexualiteit, maar eens op de schop te gooien. Het gevolg zou zijn geweest dat in deze kerken, die het grootste deel van protestants kerkelijk Nederland omvatten, voortaan ook mannen  met mannen en vrouwen  met vrouwen zouden kunnen trouwen. Dit voorstel haalde het net niet, maar de trend is gezet. We weten natuurlijk niet hoe de Heere God hier op gereageerd zou hebben. Misschien was er een hele grote vloedgolf over ons land gekomen, waarbij alleen de Zeeuwse eilanden en de Veluwe gespaard zouden blijven. Je weet het niet.

De bevindelijke tak van de Gereformeerden laten deze Godslastering niet op zich zitten en besluiten de Nashville Verklaring, in 2017 door hele strenge orthodoxe Amerikaanse predikanten opgesteld, te ondertekenen. Tot de orthodoxe, zwarte kousen, bevindelijke tak van de Gereformeerden behoren een veelheid van sektarische afgescheiden Gereformeerde kerken en bonden, die ik hier onder opnoem:
Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Nederlands Gereformeerde Kerken, De Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk. Wij kennen deze stroming het beste door Kees van der Staaij van de SGP, die de verklaring mede heeft ondertekend.

Ik heb de hele verklaring van Nashville gelezen en het valt mij op dat geen enkele Rooms-Katholieke geestelijke het document heeft ondertekend. Terwijl  de Rooms-Katholieke kerk toch ook een hele strenge mening over homosexualiteit heeft. Bovendien valt mij op dat er aan het einde van de tekst, wel een grote hoeveelheid bijbelboeken wordt genoemd, maar niet nader toegelicht. Anders was het een heel boekwerk geworden. Toch laat het de gelovige verward achter.

Bijvoorbeeld de tekst Genesis 27:"En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze." Dat is een prachtige tekst en het sluit homoseksualiteit geenszins uit. Een man kan tegelijkertijd een echte man zijn en toch van een man houden.

Het gaat maar door met al die Bijbelteksten. Je moet echt goed zoeken om een Bijbeltekst te vinden waarin homoseksualiteit wordt verworpen. En dan nog! Veel van deze teksten zijn geschreven terwijl het Joodse volk veertig jaar door de woestijn trok. Toen konden ze dat geflikflooi er gewoon niet bij hebben. Het feit dat homoseksualiteit op enkele plaatsen in de Bijbel besproken wordt is alleen maar een bewijs dat deze vorm van seksualiteit van alle tijden is. Weliswaar zondig, maar dat maakt het alleen maar aantrekkelijker.

Heeft de Nashville Verklaring van de SGP en de Gereformeerde dominees zin? Volgens Theoloog des Vaderlands Stefan Paas (aangesloten bij de Christelijke Gereformeerde Kerken) niet: ‘Publieke stoerdoenerij ten koste van kwetsbare mensen’, twittert hij. Dat is inderdaad het grote probleem: Als je mensen die afwijken ook nog eens gaat uitsluiten, dan creëer je een maatschappelijk- en psychisch probleem.

De orthodoxe Gereformeerden zeggen eigenlijk: "Je mag het wel zijn, maar je mag het niet doen". Hetgeen neerkomt op sexuele onthouding.  Volgens mij zouden ze het moeten omdraaien:  "Je mag het wel doen, maar je mag  het niet zijn". Dat wil zeggen dat het onverstandig is je hele identiteit op te hangen aan je sexuele voorkeur. Nog erger wordt het als de Nederlandse samenleving  de indeling man- en vrouw gaat afschaffen, door bijvoorbeeld het geslacht uit de burgerlijke stand te halen, of door genderneutrale toiletten te openen.  Alsof  je niet meer man of vrouw mag zijn omdat 0,1 procent van de bevolking transseksueel is.

In dier voege is het Nashville document mogelijk een tegenwicht tegen de identiteitspolitiek, waarin de sexuele geaardheid een breekijzer voor politieke verandering is. De Gereformeerde dominees laten zich niet in die gekte meetrekken. Voor de individuele gelovige is het echter geen barmhartig document.

Thursday, January 03, 2019

De toekomst van de automatisering

In het jaar 2000, nadat alle PC's en servers 'Millenium-Proof' waren gemaakt, dachten we echt serieus, dat we alles al gehad hadden. Wat kon er nog veranderen? Bijna alle bedrijven hadden al internet en een eigen website. De servers stonden te zoemen in het eigen datacenter of bij de 'serviceprovider'. Wat kan er nog voor nieuws gebeuren?

De hele ontwikkeling van mobiele telefonie en smartphones moest toen nog vorm krijgen. Kijk ons nou eens! Je kan vanaf  je tablet een heel bedrijf besturen. Qua ICT dan. De sociale media werden door het bedrijfsleven aanvankelijk niet serieus genomen. Je zette een communicatiemedewerkster ergens neer en die moest dan maar de Twitter doen. Totdat duidelijk werd, dat facebook een eigen verkoopskanaal neerzet. Dat werd mij voor het eerst duidelijk toen een Thaise studente van Turkse afkomst op de Designacademie te Eindhoven een catering bedrijf begon, waar de opdrachten uitsluitend per Facebook aangenomen werden. Toen ook nog Roy Donders een groot deel van zijn omzet maakte door Facebook-verkoop, wist ik genoeg.


Ikzelf zit meer in de infrastructuur. Hele computer afdelingen van bedrijven worden 'geoutsourced'. de servers worden naar ons datacenter gebracht en daar door ons vakkundig op de laatste stand gebracht. De mensen die met de afdeling meekomen, gaan voor ons werken. "Kom maar hier en ga daar maar zitten"

Doordat we langdurige contracten met grote bedrijven hebben, was er tot voor kort geen vuiltje aan de lucht. Ik dacht dat ik wel tot mijn pensioen dit werk kon blijven doen. De wens is zoals altijd weer de vader van de gedachte. Nieuwe technologische ontwikkelingen verschijnen als een oprijzende zon aan de horizon. Of als donkere wolken, dat hangt er vanaf, of je pessimistisch of optimistisch van aard bent.

Op een congres van Google in Zaandam zag ik een nieuwe technologie, die we het beste als "extreme- cloud-computing" kunnen aanduiden. Het gaat er namelijk niet meer om, een paar servertjes in een cloud te zetten. De toekomst zal zijn dat bestaande functies, zoals zoeken, betalen, kunstmatige intelligentie en  omgaan met grote databases (Big Data) in de cloud aangeboden worden.

Op welke servers en met welk besturingssysteem deze functies draaien, dat weten we helemaal niet meer. "Doe maar zoeken" is een opdracht die de cloud dan krijgt. Google heeft deze zoekmechanismen natuurlijk allemaal al zelf in gebruik. Je kan ze nu ook huren. "Doe mij maar een database" en dan betaal ik per uur of per minuut.

De grote spelers op dit gebied zijn: Microsoft (Azure) ; Amazon (AWS) ; Alibaba en Google (GCP).
Deze techno-reuzen gaan een heel groot deel van de computer-hosting overnemen. Maar wat betekent dit voor de industrie en uiteindelijk de gewone man?

Het gevolg is in ieder geval, dat bedrijven en dus ook startups heel snel hun ICT-dienstverlening in orde hebben. Tien keer zo snel als daarvoor. De flexibiliteit zorgt ervoor, dat bedrijven in snel tempo gekocht en verkocht kunnen worden, zonder dat er nog een duur datacenter ergens staat. Producten kunnen daardoor tien keer sneller ontwikkeld worden.

Hele bedrijfsprocessen en bedrijfstakken worden door de nieuwe automatiseringsgolf overbodig gemaakt. Maken AIRBNB, Ueber, Bol.com en Amazon al winkels, taxibedrijven en hotels overbodig, nu zijn de volgende bedrijfstakken aan de beurt.

Kunstmatige intelligentie wordt nu al in de cloud aangeboden. Daardoor kunnen bestelprocessen, intakeformulieren en service-desken door automatische websites en portals vervangen worden.  Een virtuele assistent probeert te begrijpen wat je chat en geeft antwoord.

Heeft automatisering al veel werk overbodig gemaakt, nu is het de beurt aan de ICT-ers zelf. Door deze ontwikkelingen en door informatie die ik van het bedrijf Google gekregen heb, ga ik nu ook nadenken. Hosting van servers is binnenkort overgenomen door de cloud. Wat zal ik eens als volgende baan nemen?

Tuesday, December 25, 2018

"Wij hechten aan transparantie"

"Die hele Nee-campagne kan ik nu pas plaatsen in het kader van de opkomst van alt-rechts en de Russische inmenging in Westerse verkiezingen." Aan het woord is de vroegere PvdA voorzitter Michiel van Hulten in Vrij Nederland (jan 2019). Hij scheert daarmee het hele Nee-kamp tegen het associatieverdrag met Oekraïne over één kam. Iets verder wordt hij geciteerd zeggende: "Wij hechten aan transparantie en waren open over de financiering, maar wat maar wat er aan de andere kant gebeurde, weten we nog steeds niet

Misschien wordt het maandblad Vrij Nederland helemaal niet meer gelezen of er is iets anders aan de hand. In ieder geval worden deze beschuldigingen gewoon voor zoete koek geslikt en wordt er geen aandacht aan besteed. Michiel van Hulten levert geen enkel bewijs en er wordt geen enkele poging gedaan zijn bewering met feiten te staven.

Feiten die wel in het Vrij Nederland artikel over George Soros genoemd worden: Er is twee ton betaald aan de campagne voor het Ja-kamp in het referendum over Oekraïne. Bovendien is er 38.000 Euro in de anti-Zwarte-Pieten-campagne van Jerry Afriyie gestoken.

Het is opvallend dat een artikel over complottheorieën rond multi-miljardair George Soros zo makkelijk nieuwe complottheorieën de wereld in helpt, alsof het hele Nee-Kamp bij het referendum over Oekraïne door Rusland is gefinancierd en uit Alt-right activisten bestaat.


   

Thursday, December 20, 2018

Wie is Frank van der Linde?

Op 19 nov 2016 demonstreren  168 anarchisten en autonomen  tegen politiegeweld in Den  Haag,  onder hen de beruchte beroepsactivist Frank van der Linde. Omdat enkele demonstranten gezichtsbedekking dragen, wordt de demonstratie ontbonden. De demonstranten worden opgepakt.

Wij herinneren ons nog de oproep van Frank van der Linde:  "Jullie mogen mij nu arresteren". Deze uitspraak krijgt een wel heel vreemde nasmaak, als afgelopen week de demonstranten voor de rechter moeten komen.

In de dossiers van één van de opgepakte demonstranten bevindt zich een transcript van whatsapp-conversatie, die Frank van der Linde met één van de politieagenten heeft gevoerd. Uit de berichten blijkt, dat Frank van der Linde vraagt, of de politie in burger naar een afspraak wil komen en of ze een onopvallende plaats willen kiezen, zodat ze niet herkend worden.

 

De extreem-linkse bloggers van Indymedia, Krapuul en dhjana.nl concluderen  al snel dat Frank van der Linde een verrader en dus 'een rat' is. Als dat inderdaad zo is, krijgt de hele fittie van Frank van der Linde met Geenstijl en Forum voor Democratie een heel vreemd staartje.

Als Frank van der Linde een agent-provocateur van de Haagse politie is, dan betekent dit, dat de staat een aanklacht tegen Geenstijl heeft ingediend. Dat betekent ook, dat een agent-provocateur tegen Annabel Nanninga, gemeenteraadslid van Forum voor Democratie, tekeer gaat.

  


Sunday, December 09, 2018

Donald Trump bij de Hanukka-vieringToespraak van Donald Trump bij de Hanukka-viering in het Witte Huis.