Disclaimer

In 2005 begon ik met het schrijven over kraken, ICT, zeilen, terrorisme, de multiculturele samenleving enzo, op dit blog. Langzamerhand begon het schrijven over terrorisme zich steeds meer tot Israël, Gaza, Judea en Samaria te beperken.
De meningen die op dit blog worden weergegeven zijn als bijdrage aan het maatschappelijke debat en geenszins kwetsend of beledigend bedoeld. Mocht u desondanks van mening zijn dat aangifte noodzakelijk is, lees dan eerst even deze speciaal voor u bedoelde disclaimer

Monday, March 20, 2017

Forum voor Democratie wint "in de provincie"

"Ja, ik kom nu veel onder het volk, dus mijn taalgebruik is ernstig verruwd" (Youtube 3:49) "Ik ben tijdens de campagne veel in zaaltjes in het hele land geweest"

Deze woorden spreekt de nieuwe tweede man van Forum voor Democratie, Theo Hiddema, als hij in het programma "Business Class" van Harry Mens optreedt. Als je het zo hoort, denk je te maken te hebben met een elitaire Randstedelijke partij. Dat was ook mijn indruk toen Thierry Baudet in Valkenswaard, bij Eindhoven, tegen de aanwezigen zei: "Wij zijn hier vandaag helemaal naartoe gekomen om met jullie.... "  Dus de mensen uit de Randstad komen het wel even vertellen. Dat voortdurende benadrukken, van Thierry Baudet dat hij een intellectueel is en de opmerking dat zijn kamerleden een twee keer zo hoge  intelligentie dan de rest hebben, dragen ook niet bepaald bij tot een volks- en landelijk partij-imago.

Groot is dan ook mijn verbazing als ik de resultaten van Forum voor Democratie na de Tweede Kamerverkiezing zie. Juist in afgelegen districten als Den Helder, Maastricht en Dordrecht haalt het Forum voor Democratie veel stemmen. Amsterdam is niet het centrum van de nationalistische revolutie. Is het ook nooit geweest. Ook de overige grote steden, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn niet de plaatsen waar het Forum voor Democratie hoogtij viert.

Overal in Nederland
Het is knap dat het Forum voor Democratie in alle districten vertegenwoordigd is en stemmen haalt. Overal in Nederland is op de Partij gestemd. Daarmee is het Forum voor Democratie in één keer in het hele land het elitaire- en democratisch vernieuwende broertje van de PVV geworden.

Tijdens de laatste uitzending van Harry Mens wordt nog door hem gesteld, dat Theo Hiddema waarschijnlijk meer stemmen dan Thierry Baudet heeft binnengehaald. Niets is minder waar. Theo is een duidelijke tweede. Nergens haalt Hiddema meer stemmen dan Baudet.

In de Volkskrant wordt getoond in welke gemeentes het Forum voor Democratie de meeste stemmen heeft gehaald. Wassenaar, Noordwijk en Zandvoort zijn de woonplaatsen van de hoger opgeleiden en welgestelden.

Wassenaar
Forum voor Democratie lijkt het hoger opgeleide broertje van de PVV, buiten de grote steden, te worden. Is dat de hele verklaring?

Tijdens mijn bezoek aan de bijeenkomst van Forum voor Democratie viel mij nog iets op. Hele enthousiaste vrijwilligers uit Maastricht verwelkomen Thierry Baudet. Het zijn mensen die ook het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne mogelijk hebben gemaakt. Ze beschouwen FvD als de opvolger van die beweging.

Wat moet Thierry doen?
Tijdens deze campagne kon het Forum nog bouwen op de vrijwilligers van de Oekraïne-campagne. Bij de volgende verkiezingen, en die kunnen al binnen twee jaar plaats gaan vinden, zal Thierry een partijstructuur in het hele land opgebouwd moeten hebben. Hij zal vaak in Maastricht, Leiden en Dordrecht te zien moeten zijn.
  
De stemmers op Forum voor Democratie hopen op democratische vernieuwing. Om aan die verwachting te kunnen voldoen zal een permanente campagne nodig zijn.

Sunday, March 19, 2017

Verlies van Art1kel 1 is schuld van Witvrouw Anja

"Sylvana Simons hoopte met de belofte van Anja Meulenbelt de progressieve witte vrouwen aan te spreken en met witte homo’s de witte LGTB-gemeenschap. Maar die hebben verraad gepleegd en hebben hun belofte niet waargemaakt. De witte gemeenschap heeft haar als een baksteen laten vallen."

Aan het woord is Sandew Hira, (MovementX, IISR, Slavernijdeskundoloog) in een poging het lage aantal stemmen voor Artikel 1 te verklaren. Als je de thema's huidskleur en etniciteit als mobilisatiethema van jouw verkiezingscampagne kiest, dan is het logisch dat de kleurverschillen uiteindelijk ook doordringen tot de interne debatten. Als het zo belangrijk voor jou is, of iemand blank of bruin is, dan kan je na een verkiezingsnederlaag ook gemakkelijk de ander de schuld geven.

Sandew Hira valt met name Anja Meulenbelt aan: "Toen Simons besloot om de gekleurde eenheid te breken met het argument dat ze tegen polarisatie is, kon ze onmogelijk dezelfde lijn als DENK volgen maar dan vanuit de zwarte gemeenschap. Het verwijt van polarisatie zou ze dan direct op haar terugslaan. Dus moest ze op de toer gaan van eenheid met witte mensen. Artikel 1 is er voor iedereen, niet alleen voor gekleurde mensen, maar ook voor witte mensen, met name witte vrouwen en de witte LGTB-gemeenschap.

Anja Meulenbelt had haar zin gekregen. In NRC van 16-3-2017 zegt ze dat ze wel op Simons wilde stemmen maar niet op DENK: “Het zat in het conservatisme. Als je kijkt naar de eerste drie die de lijst aanvoeren – drie Turks-Nederlandse mannen – dan zie je ook wel waar hun hart echt ligt.” Haar racisme kan geen onderscheid maken tussen Turken en Marokkanen (Farid Azarkan is een Marokkaan). Al die moslims. Het is allemaal één pot nat voor haar. Ze zijn allemaal Turken."

Anja Meulenbelt is dus een racist, omdat ze geen onderscheid tussen Turkse mannen en een Marokkaanse man ziet. Harde woorden uit de mond van een slavernijdeskundige.

Ook Facebook wordt Anja Meulenbelt hard aan gevallen: "Maar Artikel 1 die een beroep doet op de stem van zwarte mensen staat onder invloed van witte activisten a la Anja Meulenbelt. Wat er dan gebeurt met zwarte activisten legt Malcolm X uit in deze video." Er wordt gelinkt naar een video waarin MalcolmX uitlegd, dat als je te veel witte melk in je koffie doet, de koffie koud en slap wordt.

Alleen maar politiek maken met "mensen van kleur" en de extreem-linkse witte helpers uitsluiten, dat is de weg die Sandew Hira en MovementX willen gaan.

Saturday, March 18, 2017

#TK2017 in Amsterdam

De uitslagen van de  Tweede Kamerverkiezingen 2017 laten ook in Amsterdam dramatische geografische verhoudingen zien. Midden in de grote stad stemt een kwart van het electoraat op een milieu-partij (GL 90.572; PvdD 27.553). Is ook logisch want je hebt zelf geen auto nodig. Je bent tenslotte al in Amsterdam. Waar zou je heen moeten?

De officiële proces-verbalen van de stembureaus, laten nog meer interessante en dramatische gegevens zien. De PVV is helemaal niet zo klein in Amsterdam. Als er gemeenteraadsverkiezingen komen, kan de PVV in Amsterdam zelfs 3 tot 5 zetels winnen.


Een dramatisch verlopen verkiezing voor Artikel1. Sylvana Simons kan zelfs in het Surinaamse bolwerk Bijlmer slechts 11.424 stemmen trekken. Dat is een derde van het totaal aantal stemmen in het hele land voor Artikel1. Nog interessanter wordt het, als we de stemmen op de individuele kandidaten bekijken.

Anja Meulenbelt, een leven lang activist in Amsterdam, krijgt slechts 49 stemmen. Martijn Dekker, universiteitsdocent op de VU en UVA, cultureel antropoloog en woordvoerder van de Gazaboot, krijgt slechts 3 (drie) stemmen in Amsterdam. Zelfs zijn studenten laten  hem vallen. Ook Gloria Wekker krijgt slechts 183 stemmen. Anne-Ruth Wertheim, dochter van socioloog  Wim F. Wertheim (1907-1998),  en bekend van het Powned filmpje ..(2:20 "Dit zijn mensen waar niet makkelijk mee om te gaan  is".. kreeg slechts 7 stemmen.

Ook de nieuwe partijen krijgen er van langs. Geenpeil, voortgekomen uit het Oekraïne-referendum en zuster van website Geenstijl, krijgt zelfs in Amsterdam slechts 270 stemmen. De achterban en reaguurders van Geenstijl hebben dit initiatief niet ondersteund.

Ook VNL van Jan Roos krijgt in Amsterdam, ondanks de media-aandacht, weinig stemmen: slechts 952 stemmen. Het Forum voor Democratie, van Tierry Baudet, heeft in Amsterdam ongelooflijk veel campagne gevoerd: Discussieavonden op de Herengracht, flyeren, partijavonden etc. Toch krijgt het Forum in Amsterdam niet eens een kiesdeler bij elkaar, 5707 stemmen. Hero Brinkman met zijn Ondernemerspartij krijgt slechts 384 stemmen in Amsterdam.

Klagers
Als je de processen verbaal van het Amsterdamse stembureau leest, dan moet je wel erkennen, dat Amsterdam, ondanks de veelheid aan Groenlinkse meisjes, nog steeds een stad van klagers, querulanten en domoren is. Nergens in Nederland worden zoveel klachten ingediend als in Amsterdam.

-Kiezer Aarnout Helb, directeur van het "Greenbox Museum of Contemporary Art from Saudi Arabia"  klaagt er in het stembureau over, dat de PVV slechts één lid heeft en dat daarom de verkiezingen ongeldig zijn.
-Kiezer Harvey klaagt erover dat in de Kieswet de term "validisme" wordt genoemd, hetgeen hij als een belediging voor invalide mensen beschouwd.
-Sommige kiezers klaagden over de Turkse vlag boven hun stemhokje in Amsterdam-Oost.
-In stembureau 477 hangen Arabische teksten aan de muur.
-In verschillende stembureaus waren niet voldoende stembiljetten aanwezig.

Ongeldige stemmen in Amsterdam
In Amsterdam zijn in het stembureau 163 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. Tegelijkertijd zijn er 828 stembiljetten minder geteld dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming. De overlapping wordt veroorzaakt door de optelling van de verschillende stembureaus. In het ene stembureau verdwijnen de biljetten en in het andere bureau worden er meer biljetten bijgejongd. Meer dan 500 keer heeft de voorzitter van het stembureau geen eenduidige uitleg bij het verschil. Bovendien wordt er nergens in het land zo vaak ongeldig gestemd als in Amsterdam: 3007 keer. Thursday, March 16, 2017

#TK2017 laat blinde vlekken zien

Een geweldige uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2017. Bijna iedereen heeft gewonnen! De VVD blijft de grootste. De PVV wint een paar zetels en wordt de tweede partij. Ook de overige partijen hebben allemaal wel iets gewonnen. Behalve de PvdA. Die is echt een verliezer.

Wat kunnen we leren van de #TK2017 ?

1) De gang van de journalistiek naar de politiek loont zich niet. Jan Roos heeft al een reputatie als schandaal-journalist opgebouwd en die wordt hem in de campagne nagedragen. Nu zegt hij dat zijn slechte gedrag bij Pownews en Geenstijl slechts een rol was. Wie zegt ons dat de rol in de politiek niet net zo gespeeld is? VNL van Jan Roos krijgt geen zetels.

Voor de website Geenstijl is een mooie taak als de waakhond in de democratie weggelegd. De gang naar de politiek blijkt ook voor dit journalistieke medium geen goed idee te zijn geweest. Je moet een keuze maken: Of commentaar leveren en beïnvloeden, ofwel zelf gaan regeren en in het parlement zitten. Dat laatste is nog niet gelukt. Het zou ook het einde van de website Geenstijl als waakhond betekenen.

De presentatrice Sylvana Simons is bij het grote publiek bekend van pulpprogramma's als De Bus en de Sexquiz on the Beach. In dit laatste programma raden kandidaten op de tast, welk blote borsten van hun partner zijn. Weliswaar is dit geen hogere journalistiek, maar de kiezers zullen zich wel afvragen of Sylvana wel verstand van politiek heeft. Ook in dit geval is de overstap van media naar politiek niet gelukt.

2) Etnische scheidslijnen zijn een dingetje geworden. Waren de Marokkaanse- en Turkse kiezers tot nog toe goed vertegenwoordigd bij de PvdA, daar is nu een einde aan gekomen. De etniciteit speelt een grote rol bij het stemmen voor de partij DENK. Nu zal de Turkse- en in mindere mate Marokkaanse stem door DENK worden gerepresenteerd in het parlement. Als Artikel1 in de kamer was gekomen, dan was dat de andere etnische partij geworden.

Aan de ene kant is dit interessant omdat nu duidelijk wordt, wat voor enge mensen er vroeger in de PvdA zaten. De andere kant van de medaille is, dat allochtonen nu minder goed vertegenwoordigd zijn in het parlement. Denk zal nooit een meerderheid kunnen halen en misschien zelfs nooit mee kunnen regeren.

3) Vergeleken met Wilders en Baudet verbleken de andere partijen. Hoe gemakkelijk zullen nu de midden-partijen met elkaar gaan regeren. Opeens lijken ze allemaal op elkaar. Maakt allemaal niet meer uit of het CDA, VVD, D66 of 50+ is. Ze zullen het wel met elkaar gaan doen. Mutti Merkel verwacht resultaten. Alleen Groenlinks is moeilijk in te passen, door de torenhoge belastingen  die deze partij wil invoeren. Dat vindt Mark dan weer niet zo fijn.

4) Ethische vraagstukken worden breekpunt. Er is haast geen regering te vormen, zonder Christen Unie of SGP erbij te halen. De gegroeide D66 heeft echter geen enkel ethisch normbesef. Alle leven dat niet  waardevol is in hun ogen, moet dood. Abortus, euthanasie, zelfmoord, klaar met leven. Het kan allemaal in de ogen van D66. Het gezin als hoeksteen van de samenleving is voor D66 geen belangrijk punt. Willen CU of SGP met zo'n partij in één kabinet zitten. Ik hoop het niet!

5) Partijen zijn blank en autochtoon geworden. Zelfs Groenlinks is een witte yuppie-partij geworden. De multiculturele samenleving is niet alleen mislukt op Kanaleneiland, in de Schilderswijk en in Bos en Lommer, ook de partijen hebben er geen zin meer in. Teveel gedoe.

Zo rommelen we verder en wachten op de grote kladderadatschWednesday, March 15, 2017

Hamas-conferentie heeft nog geen agenda

De Hamas-watchers in Europa zijn alert. Op 15 april 2017 wordt de "Palestinians in Europe" conferentie in de Doelen te Rotterdam gehouden. Wie zijn de sprekers en wat zijn de thema's van de conferentie? Zal onze eigen ex-premier Dries van Agt aanwezig zijn?

Er is een speciale website voor deze conferentie, met uitsluitende Arabische teksten, gepubliceerd. Het organisaties-komitee staat er op, maar geen sprekers en geen  programma.


Dit is de vijftiende conferentie, georganiseerd door het Palestinian Return Center, dat wordt beschouwd als de Hamas in Europa. De organisatoren Majed Al Zeer (London), Amin Abou Rashed (Den Haag) en Adel Abdullah (alias Adel Doghman uit Oostenrijk) houden zich in Europa slechts bezig met humanitaire doelen en het werven van fondsen.

De sprekers op hun conferentie wekken echter vaak weerzin en afweer. Tijdens de Hamas-conferentie in Duitsland werd er zelfs door leden van Groenlinks tegen hen gedemonstreerd. In Zweden werd een succesvolle campagne tegen de sprekers van de conferentie gevoerd. Daarom is het van belang te weten wat het programma is en wie de sprekers zijn.

Na het harde optreden van  burgemeester Aboutaleb van Rotterdam tegen de Turkse diplomaten en demonstranten, afgelopen week, vragen veel mensen zich af waarom een Hamas-conferentie in Rotterdam eigenlijk wordt toegestaan. Het is duidelijk dat dezelfde internationale moslimbroederschap zowel de Turkse regering als Hamas inspireert en financiert. Waarom laten we dat toe in Nederland? 

   

Friday, February 24, 2017

Het Midden-Oosten ligt in Israël

De verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017, lopen achter de feiten aan. Alle linkse partijen hebben een paragraaf "Midden-Oosten" opgenomen. Als het echter over problemen in het Midden -Oosten gaat, dan hebben de partijen het niet over oorlog in Syrië, schendingen van mensenrechten in Turkije of Egypte. Het gaat in de verkiezingsprogramma's opnieuw alleen over Israël.

De linkse partijen hebben verschillende maatregelen tegen Israël in petto: van het opheffen van een handelsverdrag, tot en met het terugeisen van ontwikkelingshulp. De rol van Israël-basher is duidelijk overgenomen door Groenlinks. Waar de SP zelfs nog het bestaansrecht van Israël erkent (Anja Meulenbelt en Harry van Bommel zijn uit de picture), formuleert Groenlinks maar liefst zes eenzijdige maatregelen tegen Israël. Denk neemt zelfs een Arabische tekst en een Palestijnse vlag in het programma op. De PvdA is, met twee statements tegen Israël, nog het meest bescheiden. D66 steunt als enige partij expliciet de tweestatenoplossing.

Linkse maatregelen tegen Israël

GL
SP
PvdA
Art1
D66
Denk
Opheffen handelsverdrag
X

X
X
X

Erkennen Palestijnse staat
X
X
X
X
X
X
Sticker op producten uit de nederzettingen
X

Geen import producten uit Nederzettingen

XX
Legt schuld eenzijdig bij Israel
X-
X
Erkent bestaansrecht Israel
-
X


X

Opheffen bezetting Westoever en Gaza
X


X


Steunt Tweestatenoplossing
X

Terugeisen van ontwikkelingshulp

XVreemd genoeg menen alle linkse partijen, dat als Israël de bezetting van  Judea en Samaria opheft, er dan vrede zou zijn. Geen analist of ideoloog die kan bedenken dat dan de problemen juist extra groot zouden worden.

Het thema Israël is dus na 69 jaar nog steeds onveranderd een belangrijk verkiezingsthema. Dat de hele situatie en de vrede in het Midden-Oosten al lang niet meer afhankelijk van Israël is, wordt daarbij vergeten. 

Sunday, February 19, 2017

De idealen van Kraakgroep Indische Buurt

Nooit gedacht, dat ik ooit nog eens Wijnand Duijvendak zou gaan verdedigen. Toch gebeurde het afgelopen zaterdag tijdens een "Kohl und Pinkel Fahrt" in het Noord-Duitse Sulingen. Een alte Genossin beklaagde zich bij mij over het optreden van de voormalige aanvoerder van de Kraakgroep Indische Buurt, Wijnand Duijvendak, tijdens een verkiezingscampagne in de Oosterpoort te Groningen. Duijvendak is de campagneleider van Groenlinks.

"Wat een persoonsverheerlijking van die Jesse Klaver", dat zou vroeger in de kraakbeweging onmogelijk zijn geweest. "Wat denkt die Wijnand Duijvendak eigenlijk wel? Dat hij de campagne van Jezus Christus in hoogst eigen persoon aan het voeren is?  Waar zijn die man zijn idealen gebleven? Om één iemand zo omhoog te steken en als een soort tweede Obama een zaal in te laten lopen!" Zo ging het nog een tijdje door. Geen spaan bleef er heel, van de eens zo dappere revolutionair.  
Nu voelde ik toch de behoefte om de gewaardeerde vrouwelijke kameraad van repliek te dienen. "We zijn allemaal van  standpunt veranderd. Waarom zou Wijnand niet mogen veranderen?  Hij is een marketing mannetje geworden. Hij zou ook wasmiddel of auto's kunnen verkopen op deze manier. Nou én?

Eerst beweren we dat Wijnand nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien en nu hij een keer een beetje succes met marketing heeft, is het weer niet goed."

Intussen liepen we door het Noord-Duitse landschap en waren al aan onze vierde bier toe. Aan het einde van de wandeltocht met versnaperingen wachtte ons een heuse boerenkoolmaaltijd. De stemming was goed maar de kwestie Duivendak bracht toch wat spanning met zich mee.

"En wat wij allemaal hebben opgebouwd, in de kraakbeweging. Een vrouwengezondheidscentrum, een buurtwinkel, een eigen kroeg, naailes voor Marokkaanse vrouwen, taalles voor Marokkaanse mannen, een vrouwencafé, een kraakspreekuur, Noem allemaal maar op. Waar zijn die idealen nou gebleven?

Het  enige waar die Duijvendak en Groenlinks nog over na kunnen denken is, hoe ze Klaver als een soort Trudeau of een Obama kunnen verkopen aan het Nederlandse kiezerspubliek. De idealen zijn weg. Het is een persoonscultus geworden, zonder inhoud."

De stemming was aan het om slaan. Dat was wel duidelijk. Misschien was mijn gewaardeerde oude strijdmakster in de jaren tachtig blijven steken of misschien had ze wel een punt. Het was alleen zaak, Wijnand Duijvendak niet tot splijtzwam in de beweging te  laten worden. Gelukkig was de uitspanning met boerenkoolmaaltijd al in zicht.

Neem er nog één. Proost!