Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, March 22, 2019

De "Black-Wash" van Kerwin Duinmeijer

De BIJ1-fractie in de gemeenteraad van Amsterdam heeft voorgesteld, op de Dam, een gedenkteken voor Kerwin Duinmeijer op te richten. Kerwin Duinmeijer werd in 1983 door een neo-nazi vermoord. en is daarmee het eerste slachtoffer van racistisch geweld in Nederland. In de raadsmotie en het daaropvolgende artikel in Het Parool valt mij meteen op, dat Kerwin door Sylvana Simons en Jazie Veldhuyzen de achternaam "Lucas" krijgt aangemeten.

Ik vraag per Twitter aan Jazie Veldhuyzen waarom hij Kerwin Duinmeijer nu opeens "Lucas" noemt. Hij antwoordt: "Kerwin Lucas was zijn naam. Duinmeijer is alleen de naam van zijn pleegouders."
Je denkt dat het antwoord logisch is, maar dat is het niet. Op Wikipedia staat dat Kerwin zichzelf "Duinmeijer" noemde.  Als de pleegouders van Kerwin Duinmeijer zwart waren geweest, dan had BIJ1 het niet nodig gevonden, na zesendertig jaar de naam van het slachtoffer te veranderen.

In 1983, direct na de moord heeft de Antilliaanse regering aan minister Korthals Altes al opheldering gevraagd en erop gewezen dat de jongen oorspronkelijk Lucas, de naam van zijn Curacaose vader, heette. (Amigoe 29-09-1983) Blijkbaar heeft de antiracisme-beweging onder leiding van Rene Danen het al die tijd niet nodig gevonden, de Antilliaanse naam te gebruiken.

Tijdens de Kerwin Duinmeijer herdenking in 1993, tien jaar na de moord, roept de broer van Kerwin: "Het was een Lucas, ik zweer het je. (...) Vlak voor zijn dood woonde Kerwin bij de pleegfamilie Duinmeijer. „Die mensen zijn echt goed voor hem geweest hoor", zegt de broer. Maar het doet me verdriet."  (NRC Handelsblad, 21-08-1993)

Direct na de moord is het raciale verschil tussen de pleegouders en Kerwin al een issue, als de zwarte dominee en presidentskandidaat Jesse Jackson bij het graf van Kerwin met de ouders op de foto gaat. Je ziet een zwarte dominee met de blanke pleegouders. Dat is de, op ras en kleur gefixeerde, activisten al een doorn in het oog.

Als er in het Vondelpark in 1985 een monument voor Kerwin wordt opgericht, beeldt de maker een rouwende Antilliaanse vrouw af. Daarmee tot uitdrukking brengende, dat het slachtoffer zwart is. Op dat moment is echter een blanke vrouw aan het rouwen. Als zij zichzelf überhaupt in deze termen kwalificeert. De beeldhouwer Nelson Carrilho legt uit waarom hij een rouwende Antilliaanse vrouw heeft gebeeldhouwd:
"Moeder Rots is een symbool van kracht en onverzettelijkheid. Een sterke vrouw op de Antillen noemen wij Mama baranka (baranka = rots). Je beeldt daarmee de kracht van zwarte vrouwen uit. Moeder Rots is vergelijkbaar met de godin Moeder Aarde in andere culturen, maar omdat Curaçao nu eenmaal uit rots bestaat, is het daar Moeder Rots geworden."
   

Nu komt de laatste fase van 'black-washing' als de naam van de pleegouders al niet meer genoemd mag worden. Kerwin Duinmeijer is nu geheel geïncorporeerd in de black-lives-matter-beweging en zijn dood wordt politiek  uitgebuit door een partij die van zwart-zijn een verdienmodel heeft gemaakt.

Het interessante is juist, dat het leven van Kerwin deze tweedeling tussen rassen niet kende. Geboren op de Antillen, werd hij liefdevol opgevoed door Nederlandse ouders. Frank Boeijen zong het toch al: Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart.

Sunday, March 17, 2019

Duitse justitie treedt hard op tegen BDS

Drie BDS-activisten worden in Berlijn aangeklaagd, wegens het verstoren, in juni 2017, van het discussieforum  “Life in Israel — Terror, Bias and the Chances for Peace”, georganiseerd door de Deutsch-Israëlische Gesellschaft.

De drie activisten, Ronnie Barkan, Stavit Sinai and Majed Abusalama, worden door de Berlijnse actie-scene nu dramatisch als "Humboldt3" bestempeld. Op deze manier willen de anti-Israëlische krachten er een zaak van vrijheid van meningsuiting van maken. Het verstoren van een discussiebijeenkomst heeft echter meer gelijkenissen met lokaalgevechten in de jaren dertig, dan met persvrijeid of vrijheid van meningsuiting.

Liet de Nederlandse overheid de BDS-activisten rondom Frank van der Linde, die de presentatie van Lia König, in september 2014, verstoorden gewoon weer zonder proces vrijuit gaan, is dat in het Duitse rechtsysteem niet mogelijk. Op het Romeinse recht gebaseerde rechtssystemen, zoals in Duitsland, zijn verplicht de overtredingen die geconstateerd zijn ook te vervolgen. De drie activisten worden nu niet alleen wegens huisvredebreuk, maar ook wegens antisemitisme aangeklaagd.

Het optreden van de Israëlische Ronnie Barkan is een tweede link naar Nederland. De stad Amsterdam probeerde in 2014 en 2015 een stedenband met de Israëlische stad Tel-Aviv op te bouwen. Extreem-linkse activisten hebben toen geprobeerd deze stedenband te torpederen. Ronny Barkan heeft in die periode, samen met Frank van der Linde, in Israël de reis van burgemeester van der Laan geprobeerd te dwarsbomen.

In 2017 komt Ronnie Barkan opnieuw in het Nederlandse nieuws, als hij uitgerekend op bevrijdingsdag een anti-Israëlische lezing op de Maastrichtse universiteit wil geven. De Jonge democraten hebben dat destijds voorkomen.Saturday, March 16, 2019

PFLP-terroriste Rasmea Odeh wordt Duitsland uitgezet

De relatie tussen BDS-activisten en terrorisme wordt kleurijk geïllustreerd als Rasmea Odeh wil optreden bij een BDS-festival in de diverse wijk Kreuzberg in Berlijn. Na heftige protesten van de Joodse gemeenschap en de oppositie besluit de burgemeester, op grond van 'Paragraaf 47, lid 1 van de visumwet', het visum van de in 1970 wegens moord op twee studenten, veroordeelde Jordaniërin af te wijzen. Nu mag Rasmea Odeh niet meer in Schengen-landen reizen.

In februari vorig jaar mocht Rasmea Odeh nog vrijelijk door Nederland reizen en op de Vrije Universiteit een lezing voor studenten geven. Heftige protesten van het NIW en het CIDI mochten toen niets baten, ook al heeft de Verenigde Staten de PFLP-terroriste al uitgewezen, vanwege immigratie-fraude, ook al is duidelijk dat Rasmea Odeh een leugenares is, wiens beeltenis al in 1996 op het kaft van een boek over Palestijnse vrouwelijk terroristes prijkte.

De Berlijnse burgemeester Michael Müller (SPD) is verstandiger, dan de Nederlandse overheden.  „Antiisraelische und antisemitische Ressentiments, verpackt in Befreiungsrhetorik, haben bei uns nichts zu suchen“, verklaarde hij.

In de uitnodiging van de lezing die Rasmea Odah in het cultuurcentrum Dersim van de Alevitische gemeenschap zou houden, wordt de relatie tussen de Boycot, Divestment en Sanctie (BDS) enerzijds en het Palestijnse terrorisme zeer duidelijk. Het thema is namelijk "Palestijnse vrouwen in de bevrijdingsstrijd" en de spreekster is een PFLP-terroriste. Hoe duidelijk wil je het hebben?

Rasmea Odeh wordt niet uitgenodigd ondánks ze een PFLP-terroriste is, maar omdát ze een PFLP-terroriste is. Dat was op de Vrije Universiteit zo en dat is nu in Berlijn zo.

Vrijdag 15 maart 2019 landde Rasmea Odeh, samen met het hoofd van de Europese tak van de PFLP Khaled B. op het vliegveld van Berlijn. Na het verbieden van haar optreden door de Berlijnse senaat, demonstreerden vijftig activisten van de extreem-linkse "Jeugdverzet" tegen het verbod. Tegenover hen stonden vijftig pro-Israëlische demonstranten.

Friday, March 08, 2019

Nederlaag voor Frank van der Linde

Beroepsactivist en oude-vrouwen-lastigvaller, Frank van der Linde lijdt een gevoelige nederlaag bij de voorzieningenrechter.
De vorige Amsterdamse burgemeester, van der Laan, bepaalde al, dat de pro-Palestina demonstranten alleen op de even weken op de Dam in Amsterdam mogen demonstreren. De nieuwe burgemeester Feme Halsema bevestigt deze regeling door middel van een WOM brief.
Frank van der Linde spande een kort geding aan, dat diende op de dag dat Michael Jacobs werd veroordeeld. Hij eiste in het kort geding, dat de regeling wordt opgeschort, zolang er een bodemprocedure bij de rechtbank dient. Als hij zijn zin had gekregen, hadden pro-Palestina demonstranten weer op de zaterdagen en zondagen kunnen demonstreren op de Dam en daarbij Joden en pro-Israelische demonstranten lastigvallen.
De rechter deed vandaag uitspraak en bevestigde de WOM brief van de burgemeester. De pro-Palestijnse demonstranten mogen nu slechts op de even zondagen, gedurende drie uur op de Dam demonstreren.
Dit is een belangrijke stap in het streven en de strijd, de Dam tot een veilige plaats te maken, waar geen plaats is voor antisemitisme en haat.
Hieronder kan je de gehele uitspraak lezen:
Uitspraak
Inhoudsindicatie
De burgemeester mag het recht van een pro-Palestina demonstrant om op de Dam te demonstreren, beperken om wanordelijkheden te voorkomen en bestrijden.
Tekst
RECHTBANK AMSTERDAMBestuursrecht

zaaknummer: AMS 19/739
uitspraak van de voorzieningenrechter van 7 maart 2019 in de zaak tussen
[verzoeker] , te [woonplaats] , verzoeker,
en
de burgemeester van Amsterdam, verweerder
(gemachtigden: mr. J. Pot en T.C. Temminck Tuinstra).
Procesverloop
Met het besluit van 1 februari 2019 (het bestreden besluit) heeft de burgemeester bepaald dat [verzoeker] uitsluitend op zondagen in de even weken op en rond de Dam in Amsterdam mag demonstreren, maximaal drie uur per dag.
[verzoeker] heeft tegen het bestreden besluit bezwaar gemaakt en daarnaast de voorzieningenrechter verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, ertoe strekkende het bestreden besluit te vernietigen. De voorzieningenrechter vat dit op als een verzoek tot het schorsen van het bestreden besluit.
Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 27 februari 2019. [verzoeker] is verschenen, vergezeld van [naam 1] . De burgemeester heeft zich laten vertegenwoordigen door zijn gemachtigden. Tevens zijn namens de burgemeester verschenen [naam 2] en [naam 3] , beiden werkzaam bij de politie, eenheid Amsterdam.
Overwegingen
1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en bindt de rechtbank in een (eventueel) bodemgeding niet.
Aanleiding van deze procedure
2. [verzoeker] houdt op zaterdagen en zondagen al geruime tijd pro‑Palestina demonstraties op de Dam in Amsterdam en wil dit ook blijven doen. Naast deze en andere pro-Palestina demonstraties, vinden er op dezelfde dagen ook pro-Israël demonstraties plaats op de Dam.
3. Met het bestreden besluit heeft de burgemeester op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) beperkingen gesteld aan het recht tot betoging van [verzoeker] , in die zin dat hij uitsluitend nog op zondagen in de even weken op en rond de Dam in Amsterdam mag demonstreren, maximaal drie uur per dag.Dit volgens de burgemeester ter voorkoming van confrontaties en strafbare feiten, in het belang van het verkeer en ter voorkoming van verdere wanordelijkheden. Buiten het gebied op en rond de Dam staat het [verzoeker] vrij om in Amsterdam te demonstreren, mits hij 50 meter afstand houdt van andere protestvormen en evenementen, aldus de burgemeester.
4. Overigens heeft de burgemeester ten aanzien van de pro-Israël demonstaties het recht op betoging op dezelfde wijze beperkt, zij het dat dergelijke demonstraties uitsluitend op zondagen in de oneven weken mogen plaatsvinden.
Oordeel voorzieningenrechter
5.1.
De voorzieningenrechter stelt voorop dat het recht tot betoging een grondrecht is. De burgemeester kan aan dit grondrecht op grond van de Wom beperkingen stellen, onder meer ter bestrijding en voorkoming van wanordelijkheden. Het is daarbij aan de burgemeester om aannemelijk te maken dat er sprake is van vrees voor wanordelijkheden en dat, gelet op die vrees, het stellen van beperkingen noodzakelijk is.
5.2.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft de burgemeester in redelijkheid beperkingen kunnen stellen aan het recht tot betoging van [verzoeker] ter voorkoming en bestrijding van wanordelijkheden op de wijze zoals in het bestreden besluit is gebeurd. Hiertoe wordt het volgende overwogen.
5.3.1.
Uit de (mutatie)rapporten van de politie in het procesdossier, alsmede uit de door [verzoeker] overgelegde filmopnames, blijkt genoegzaam dat de gelijktijdige aanwezigheid op de Dam van zowel pro-Palestina als pro-Israël demonstranten leidt tot spanningen, overlast en ongeregeldheden in de zin van fysieke en (non-)verbale confrontaties.
5.3.2.
Nog daargelaten welke groepering/beweging het ontstaan van deze ongewenste situatie (het meest) valt aan te rekenen, heeft de burgemeester op basis daarvan de bescherming van de vrijheden en (grond)rechten van andere gebruikers en bezoekers van de Dam zwaarder kunnen laten wegen dan het individuele belang van [verzoeker] dat hij heeft bij het onbeperkt gebruik kunnen maken van zijn recht tot betoging op de Dam. Zo heeft de burgemeester de belangenafweging in het bestreden besluit – samengevat – als volgt toegelicht. De grens voor de Amsterdamse driehoek – bestaande uit de burgemeester, de hoofdofficier van justitie en de hoofdcommissaris van de politie – is bereikt. Uit informatie van de politie blijkt dat zowel [verzoeker] als de pro-Israël demonstranten zich op de Dam steeds meer op onaanvaardbare wijze gedragen, dat de demonstraties (non-)verbaal en fysiek escaleren en dat dit invloed heeft op een ieder die zich daar begeeft. Ook blijkt uit deze informatie dat er sprake is van een toenemende gegronde vrees dat dergelijke incidenten zich zullen blijven herhalen en mogelijk verergeren. Het protest op de Dam over geweld dat buiten Amsterdam plaatsvindt, leidt zo uiteindelijk tot geweld op de Dam. Om verdere escalatie te voorkomen is daarom besloten om maatregelen te nemen. Hierbij wegen het beschermingsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel en de bijzondere omstandigheden van de Dam als locatie zwaar mee.
5.3.3.
Het voorgaande, in samenhang bezien met wat onder 5.3.1. is genoemd, acht de voorzieningenrechter een voldoende deugdelijke motivering voor de gestelde beperkingen aan het recht tot betoging van [verzoeker] . Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat beperkingen uitsluitend zien op de locatie op en rond de Dam en dat er soortgelijke beperkingen gelden voor iedere andere pro-Palestina of pro-Israël demonstratie.
5.4.
Ten aanzien van het betoog van [verzoeker] dat de ontstane situatie met het bestreden besluit niet wordt opgelost, merkt de voorzieningenrechter op dat door de gemachtigden van de burgemeester ter zitting is erkend dat er vooralsnog geen sprake is van een ideale of definitieve oplossing, maar dat het bestreden besluit echter nu wel noodzakelijk is. Dat deze aan [verzoeker] (en andere pro-Palestina en pro‑Israël demonstraties) gestelde beperkingen mogelijk niet direct leiden tot een algehele oplossing, betekent niet dat, zoals hiervoor reeds is geoordeeld, de burgemeester niet heeft kunnen overgaan tot het stellen van deze beperkingen.
5.5.
In de op de zitting door [verzoeker] opgeworpen stelling dat het bestreden besluit alleen al disproportioneel is, omdat daarin geen einddatum is genoemd, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de gevraagde voorlopige voorziening te treffen. De burgemeester heeft, zoals hierboven reeds is geoordeeld, op basis van de huidige situatie beperkingen kunnen stellen aan het recht tot betoging van [verzoeker] op de wijze zoals in het bestreden besluit is gebeurd. Met de beantwoording van de vraag of er een einddatum voor deze beperkingen moet worden vastgesteld is nu geen spoed gemoeid en deze vraag kan aan de orde komen in de bezwaarprocedure.
5.6.
Gelet op het bovenstaande heeft het bezwaar van [verzoeker] tegen het bestreden besluit bij deze stand van zaken naar het oordeel van de voorzieningenrechter geen redelijke kans van slagen. Het verzoek om voorlopige voorziening wordt daarom afgewezen. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.
Beslissing
De voorzieningenrechter wijst het verzoek om voorlopige voorziening af.
Deze uitspraak is gedaan door mr. M.J.M. Langeveld, voorzieningenrechter, in aanwezigheid van mr. S.A. Lemmens, griffier. De beslissing is in het openbaar uitgesproken op
7 maart 2019.
griffier voorzieningenrechter
Afschrift verzonden aan partijen op:
Rechtsmiddel
Tegen deze uitspraak staat geen rechtsmiddel open.
Mits daar geen andere grootschalige evenementen of demonstraties plaatsvinden en [verzoeker] binnen het bij het bestreden besluit aangegeven omlijnd gebied blijft aan de paleiszijde op de Dam.
Artikel 9 van de Grondwet.
Artikel 2 en artikel 5, eerste lid, van de Wom.
In de mutatierapporten van de politie die zien op 6 januari 2019 en op 3 en 17 februari 2019 wordt ook de naam van [verzoeker] genoemd.

Sunday, February 24, 2019

De tsunami die ons overspoelt

Nederland is op den duur verloren. Vele tekenen aan de horizon wijzen daarop. Het erge is: We kunnen niemand er de schuld van geven. De islamisering, het Groot-Kapitaal en de CO2 zijn niet verantwoordelijk voor de ondergang van Nederland. Alleen wijzelf, omdat we niet meer weten wat Nederland ook al weer was: Aangeslibde sedimenten uit de Rijn, waar we dijkjes omheen gebouwd hebben en waar we polders in hebben aangelegd.


In november 2018 waarschuwde ik al, dat we ons beter op de Hoge Veluwe konden terugtrekken. De Randstad is verloren. Vrij Nederland van deze maand doet er nog een schepje bovenop en beweert, dat de Nederlanders, of wie zich dan nog zo noemen, over 100 jaar, in Duitsland zullen vestigen.

Ook in de huidige tijd zijn er duidelijk tekenen van ondergang. De waterschapsverkiezingen zijn de oudste vorm van Nederlandse democratie en een voorbeeld voor het poldermodel. Dorpen, dijkgraven en terpbewoners moesten duizend jaar geleden al samenwerken en het water buiten de deur houden. Nu Nederland niet meer weet wat dijken zijn, gaan steeds meer krankzinnigen meedoen aan de Waterschapsverkiezingen.

Politieke Partij Queer brengt het thema transseksualiteit in bij de Waterschapsverkiezingen en doet als zodanig mee aan de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Lees één van de transseksuele programmapunten voor het Waterschap:

"Water is mooi. Langs beekjes en rivieren komen voor het publiek toegankelijke wandel- en fietspaden die leiden langs watervalletjes en veel kunstobjecten of kunstprojecten. Op de route komen gender neutrale toiletten (ouderwetse wc’s) en gratis drinkwater. In de winter komt er de mogelijkheid om te schaatsen op natuurijs. In de zomer kan er zonder gevaar voor eigen leven gezwommen worden. Naaktrecreatie is toegestaan en voor een vriendelijke diversiteit aan planten en dieren wordt gezorgd."


Daarna zijn we de gekte nog niet voorbij. Het thema diversiteit is zo belangrijk, dat bij het de Waterschappen ingebracht moet worden. De partij Water Natuurlijk brengt diversiteit in bij Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en het Waterschap Rijn en IJssel. Luister naar deze: "Zolang de media een karikatuur maken van het waterschapsbestuur als een club van grijze, blanke mannen wil ook geen jonger iemand daar bij horen en wordt het een self-fulfilling prophecy. "

Tot nog toe zijn het vooral carriérevrouwen die over de geringe diversiteit bij de besturen van waterschappen vallen. De programmapunten van deze vrouwen komen er in het kort op neer, dat het vooral natuurlijk en gezellig moet zijn, langs de Nederlandse wateren. Geen woord over ophogen van dijken en de strijd tegen het water.

De Allochtonenindustrie heeft echter de waterschappen ook al ontdekt en dat baart nog veel meer zorgen. Islamknuffelaar Ewoud Butter klaagt al:  "De emancipatie van de vrouw of de niet-westerse allochtoon is nog niet doorgedrongen tot de waterschappen. Die worden voornamelijk bestuurd door autochtone mannen. Het IPP heeft onderzocht wat het aandeel is van allochtonen en vrouwen
in de huidige besturen van de waterschappen. De uitkomst daarvan is: van de 26 dijkgraven zijn er 2 vrouw (8%); in de dagelijkse besturen is 14% vrouw en in de algemene besturen is 18% vrouw. Het aandeel van allochtonen in de waterschapsbesturen is 0 (nul)."

Gelukkig heeft Marokkaans jongerencentrum Argan de Waterschapsverkiezingen nu ook ontdekt en houdt er een themamiddag over. Het zal echter niet lang meer duren, totdat Argan met de eis om een voorkeursbehandeling voor "Waterschaps-kandidaten van kleur" op de proppen komt.

Intussen denken de redacteuren van het NOS-journaal, dat de Waterschapsverkiezingen over klimaat-verandering en energietransitie gaan. Zie filmpje hieronder.


De thema's van deze tijd: Genderneutraal, Klimaat, Diversiteit, "Mensen van Kleur" en Energietransitie, komen steeds meer op de voorgrond, terwijl de dijken opgehoogd moeten worden en het water buiten de deur gehouden moet worden. Door af te leiden van waar Nederland voor staat en hoe Nederland ooit ontstaan is, namelijk dijken, polders en pompen, Komt ons mooie land steeds meer in gevaar.

We verzuipen op den duur!

Thursday, February 21, 2019

MovementX: Van Identity politics naar Moslimbroederschap

Met de kandidaatstelling van Oscar Bergamin voor de Islamitische partij NIDA bij de Provinciale Statenverkiezing van Zuid-Holland, verkrijgt opnieuw een lid van de radicale gelijkheidsbeweging MovementX een legale- en democratische status. De door de Belgisch/Libanese activist Dyab Abou Jahjah opgerichte MovementX maakte al eerder een gang naar de stembus, toen Dyab Abou Jahjah zelf en Ahmet Koç mededen aan de gemeenteraadsverkiezingen in België.

De partij BIJ1 van Sylvana Simons, die alleen in de gemeenteraad van Amsterdam vertegenwoordigd is, wordt al eerder gezien als het legale- en democratisch gekozen gezicht van de radicale MovementX-Nederland. Dat is met name het geval door betrokkenheid van de activisten Dorien Ball, Frank van der Linde en So Roustayar bij de partij.

Oscar Bergamin wordt kort na zijn aankomst in Nederland drie jaar geleden, vice-voorzitter van de Nederlandse tak van MovementX. In dezelfde periode werkt hij met de Hamas-fondsenwerver Amin Abou Rashed samen, bij demonstraties tegen Israël. In dezelfde context spreekt Oscar Bergamin anti-Israël-demonstranten op de Dam toe en spreekt hij in bij de Gemeenteraad van Amsterdam.

Met de kandidaatsstelling voor NIDA en de invloed van Amin Abou Rashed voltrekt zich een ideologische verschuiving van MovementX van radicale identiteitspolitiek naar de moslimbroederschap. Voor de onbevangen toeschouwer is er misschien niet veel verschil, maar de details van deze verschuiving zijn veelzeggend.

Als de radicale groep rond Abulkasim "Fuck de Koning" Al-Jaberi enkele jaren geleden, binnen MovementX de toon zet, is de sfeer veel grimmiger. Er worden rellen geprovoceerd (Schilderswijk rellen) en leden van de groep worden gearresteerd. Nog belangrijker is de nadruk op zwart zijn. Volgens Abulkasim al-Jaberi mochten er alleen 'mensen van kleur' voor MovementX het woord voeren. De invloed van de overwegend blanke Internationale Socialisten wordt door hem beperkt. De thema's waar MovementX Nederland voor strijdt zijn dan ook overwegend Black-Identity-thema's. 

Nadat Oscar Bergamin de nieuwe leider van MovementX Nederland is geworden, treden er twee opmerkelijke ontwikkelingen op: De sfeer wordt rustiger en er gaan meer moslimbroeders meedoen. Binnen de groep wordt geen nadruk op 'mensen van kleur' gelegd. Tenslotte is Oscar Bergamnin een blanke Nederlands/Zwitserse man. Hoe blank wil je het hebben?

Nu heeft de transitie van 'Identity' naar 'Moslim', binnen MovementX zich volledig voltrokken. De moslimbroederschap benadrukt  in zijn communicatie wel het slachtofferschap, maar niet zozeer kleur. Tenslotte wil de Islam over de gehele wereld en alle volkeren heersen en daar horen allerlei kleuren en etniciteiten bij.

Een tweede kenmerk van de moslimbroederschappen is, dat ze de tijd hebben. De Egyptische moslimbroederschappen zijn in de jaren 20 van de vorige eeuw opgericht en hebben er ruim 90 jaar over gedaan om in Egypte aan de macht te komen. In een niet-islamitisch land als Nederland zal het dan ook niet zo snel gaan. Genoeg tijd om rustig aan gemeenteraads- en provincie-verkiezingen mee te doen.


Thursday, February 07, 2019

Britt Hendrix is de nieuwe ster aan het Palestijnse firmament

De polarisatie tussen zionisten en pro-Pal-demonstranten op de Dam in Amsterdam escaleert nu dermate, dat burgemeester Femke Halsema moet ingrijpen. De demonstratie-rechten worden opnieuw verdeeld tussen de even weken en de oneven weken. Op de zondagen van de even weken mogen de Palestijnen naar hartelust demonstreren. De zionisten zijn op de oneven zondagen aan de beurt. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan had deze regel ook al eens ingesteld, maar de omgangsregel was na zijn dood verwaterd.

De zionisten juichen, dat ze er in ieder geval voor gezorgd hebben, dat de Dam op de oneven zondagen vrij van Jodenhaat is.

Twee Pro-Pal-activisten hebben het zo bont gemaakt, dat ze voor de oneven weken geen demonstratievergunning meer mogen aanvragen. Het zijn Simon Vrouwe met zijn fietsaanhanger en de beroepsactivist Frank van der Linde. Femke Halsema schrijft: "De demonstraties  leiden tot overlast, spanningen, ophef, (fysieke) confrontaties, wanordelijkheden, geweld, strafbare feiten en overtredingen."

Voor de komende zondag 10 februari is een nieuwe demonstratie van de Palestijnen op de Dam aangekondigd. De demonstratie wordt geleid door juist deze twee raddraaiers, plus Gustav Draijer. Het thema van deze demonstratie is: " Vóór Palestina, vóór demonstratierecht, tegen zionistisch geweld".

Vanuit sociologisch-antropologisch standpunt gezien is de sprekerslijst van de demonstratie zéér interessant. Hamas ontmoet Bij1 en MovementX beweegt naar Moslimbroederschap.

Bij1 stuurt So Roustayar naar de demonstratie. Deze bouwkundige uit Delft vluchtte op jonge leeftijd uit Afhganistan naar Nederland en vertegenwoordigt nu de "Queer"-gemeenschap binnen de partij BIJ1.

Amin Abou Rashed, de fondsenwerver van Hamas in Nederland is ook weer van de partij. De derde spreker van de komende zondag is Oscar Bergamin, de vice-voorzitter van MovementX. Door zijn aantreden bij MovementX is de ooit seculiere radicale beweging van Dyab AbouJahjah in islamitisch vaarwater terecht gekomen.

Oscar Bergamin, de zoon van de burgemeester van Bemmel, vertrok op jonge leeftijd naar Zwitserland, om het hotelier-vak te leren. Later bekeerde hij zich in Zwitserland, tot de islam. Hij richtte de islamitische liefdadigheidsorganisatie Ash-Sham CARE op. Zijn verblijf in Syrië werd ruw afgebroken, nadat hij in het visier van IS-terroristen kwam. Sinds enkele jaren woont Oscar Bergamin in Den Haag, waar hij een online-boekwinkel bedrijft. In april 2018 sprak Oscar Bergamin, samen met Amin Abou Rashed, bij een demonstratie in Rotterdam. Nu blijkt dat die samenwerking tussen MovementX en HAMAS niet eenmalig was. 

Er staat ook een onbekende spreekster op de lijst, namelijk Britt Hendrix (mensenrechtactivist). Niemand weet precies wie Britt Hendrix is, maar door haar bezoek aan de  Tawasul  conferentie in Istanboel, afgelopen november 2018, is duidelijk geworden, dat zij een rol speelt in het wereldwijde netwerk van moslimbroederschappen. Britt Hendrix kwam in het nieuws als allerjongste PvdA-raadslid ooit ever, om in 2014 plotseling weer van het politieke toneel te verdwijnen. Daarna studeerde zij Internationaal Recht.
Deze combinatie van Hamas-fondsenwerver, MovementX, Bij1 en de babe van de moslimbroederschappen, is een mooie indicatie, dat de seculiere Palestijnse strijdgroepen invloed aan het verliezen is en dat de moslimbroeder-strijdgroepen in Nederland vrij spel hebben. 

Door de vele antisemitische incidenten, die de afgelopen maanden op de Dam in Amsterdam plaats hebben gevonden, krijgt deze demonstratie extra aandacht. De politie zal in groten getale aanwezig zijn. Tegelijkertijd hebben de organisatoren het nadeel, dat er geen direct aanleiding voor de demonstratie is. Er woedt geen Gaza-oorlog en er is geen intifada aan de gang. Daarom is het maar de vraag of er veel activisten de gang naar Amsterdam zullen maken.