Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, May 30, 2005

Tieren Suchen ein Zuhause

Tieren Suchen ein Zuhause
door KeesjeMaduraatje

Eén van de thema's waar alle nee-zeggers (extreem-links en extreem-rechts) het over eens zijn, is dat dierenleed bestreden moet worden. Dat komt mooi tot uitdrukking in het radiospotje waarin Stierenvechten in één adem wordt genoemd met "ritueel slachten". Gelukkig heeft de gemiddelde kiezer een korte termijn geheugen, anders zou hij weten dat juist het "ritueel slachten" een lievelingsthema van Hans Janmaat (Centrum Partij) was. Juist bij de bestrijding van dierenleed komen komt extreem-rechts gevaarlijk dicht bij extreem-links in de buurt. Dierenleed is een thema waarbij actievoerders geen geweld schuwen. Animal Liberation Front, Groen Front en Volkert van der G. zijn beruchte voorbeelden van terroristische dieractivisten.

De medewerkers van een Proefdiercentrum in Rijswijk kunnen al maanden niet meer gewoon over straat lopen door de bedreigingen. Het zijn bij uitstek fascistische methodes die gebruikt worden om een vermeend diervriendelijk ideaal te verwerkelijken.

Achtergrond
Bij de buiten-parlementaire linkse groepen is er een duidelijke trend naar solidariteit met dieren waar te nemen. Bij actieweekenden wordt er al sinds 5 jaar alleen nog maar veganistisch gekookt. Demonstranten die eens een lekker stukje vlees willen eten worden met uitsluiting bedreigd. Zelfs de demonstranten tegen de anti-Palestijnse muur in Israel lopen met veganistische tekens rond. Het vernielen van genetisch gemodificeerde gewassen is algemeen aanvaard in Groen-Linkse kring.
Daarmee is de solidariteit met onderdrukte arbeiders definitief in het gedrang gekomen. Het "zaakwaarnemerschap" betekend dat men opkomt voor onderdrukte groepen in de samenleving waartoe men zelf niet behoort. In Nederland is Domela Nieuwenhuis de eerste grote zaakwaarnemer, omdat hij zelf rijk is, maar voor arme veenarbeiders opkomt.
Onbedoeld slaat Domela Nieuwenhuis door zijn persoon en levenshouding de brug tussen traditioneel links en huidig extreem links. Niet alleen was hij dominee en tegen alcoholgebruik, ook nog eens vegetariër.
Sinds de arbeiders voor zichzelf op kunnen komen en geen dankbaar gebruik meer willen maken van de inspanningen van de actievoerders, verschuift de aandacht naar andere onderdrukte creaturen en het dier is daarbij een heel bruikbaar doel. Van dieren weten we nooit zeker of ze het leuk vinden uit legbaterijen en proefdierstations bevrijd te worden en ze kunnen nooit een actiegroep voor zichzelf beginnen.

Wat heeft extreem-rechts met dieren?
Ook nieuw-rechts voorman Michiel Smit probeert met zijn pleidooi tegen de Nijlgans aan te knopen bij dierenthema's. Nog bonter maakte Alfred Vierling het in de tachtiger jaren met zijn strijd tegen het ritueel slachten. Maar ook fascistische organisatie als Stormfront en NVU voeren strijd tegen dierenleed en genetische manipulatie. Als je ook nog bedenkt dat Adolf Hitler een vegetariër was, dan moet je tot de conclusie komen dat het thema dieren bij extreem-rechts meer met "rein" en "onrein" te maken heeft.

Het thema "Stierenvechten" verbind de nationalistische gevoelens van de nee-stemmers bij het Europese Referendum op een perfecte manier. Het is het ultimatieve motto voor alle nee-stemmers, omdat het nationalistische sentimenten verbind met dierenleed. Daardoor kunnen zowel linkse- als rechtse kiezers zich in dit motto verbinden en een éénsluidend "NEE".

4 comments:

nienke. said...

Ik vind dit wel wat overdreven dat Hitler erbij gehaald wordt,
het gaat hier alleen maar over dieren, die zichzelf niet kunnen beschermen tegen al dat leed wat hun wordt aangedaan.
Als er geen groepje mensen ervoor opkomt, dan gaat men rustig door met molesteren.
Er worden duizenden brieven geschreven, handtekeningen verzameld, petities aangeboden en men lapt het aan zijn laars.
Wil men de tradities voortzetten zoals brussel beweert dat deze tradities niet verboden kunnen worden, zoals ritueel slachten, stierenvechten en men reageert totaal niet op alles wat men op een fatsoenlijke manier tracht te veranderen, dan kan ik me wel voorstellen dat er mensen zijn die het dan op een geweldadige manier proberen, om op deze manier de aandacht te vestigen.
Ik ben er ook tegen dat men geweld gebruikt, maar begrijpen doe ik het wel, je krijgt nl. geen poot aan de grond bij wat voor instantie dan ook.
En stierenvechten is alleen maar een vorm van dierenmishandeling, een toneelvoorstelling voor sadisten.
En laat ze dan met hun blote handen gaan vechten ,maar niet met speren het dier totaal kapot maken.
Maar dat durven die lafbekken niet ,want dan weten ze dat ze het verliezen.
Dit MOET stoppen!
Maar ook van Brussel krijgen we tegenwerking, daar kun je dus niets van verwachten.
Ik interesseer me niet zo, of het nou links of rechts is het enige wat mij ienteresseert is, dat wij moeten blijven vechten voor het enorme leed wat de dieren moeten ondergaan voor de zogenaamde verdomde tradities die men erop na houdt.
Deze tradities moeten maar eens doorbroken worden.
En ik hoop dat het niet al te lang zal duren, deze wrede manier van volksvermaak.

keesjemaduraatje said...

Ja, scheisse. Nu heb ik een eerzaam D66 lid vergeleken met Hitler.Nienke sorry.

keesjemaduraatje said...

Ik wilde er alleen op wijzen dat als je een radiospotje maakt waarin Stierenvechten en "ritueel slachten" in één adem genoemd worden, je in historisch zeer bedenkelijk vaarwater komt. Veel mensen zijn gevoelsmatig tegen ritueel slachten en dat wordt door de nationalistisch rechtse partijen als Centrum-democraten etc bewust gebruikt.

drs alfred vierling said...

waar haalt u het lef vandaan om mijn oprechte kritiek op onbedwelmd ritueel slachten op grond van technisch veterinaire argumenten in twijfel te trekken ? ik heb me met dit thema 10 jaar lang voorafgaand aan mijn partijpolitieke periode bezig gehouden.