Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, August 20, 2005

Farid Esack

het AIDS verhaal van Farid Esack

Een heel interessante variant van het slachtofferdenken kan je op zondagochtend op de Moslimomroep zien. Farid Esack spreekt er met andere geloofsrichtingen. Het is grandioos te zien hoeveel de christelijke mevrouwen en mijnheren van de verschillende Nederlandse kerkgenootschappen van de Islam weten. Als ze zich ooit over moeten geven, zullen ze geen enkele moeite hebben. Aanvankelijk lijkt het er op alsof Farid Esack ook veel begrip toont voor de Christelijke geloven. Maar ik zat al te denken "dat kan niet". Mijn hele wereldbeeld kwam al weer aan het wankelen. Maar gelukkig kwam het dan toch nog: de Farmaceutische Industrie is volgens Farid Esack de oorzaak voor de AIDS epidemie in Afrika. Een mooi staaltje van omdraaien van oorzaak en gevolg en slachtofferdenken. Alle andere oorzaken als armoede, ontbrekende voorlichting, preutse sexuele moraal, migratie, "minnaarscultuur", etc wordt buiten beschouwing gelaten. En de oecumenische kerken laten zich dat natuurlijk door deze Zuid-Afrikaanse geleerde aanpraten en hebben geen weerwoord.

Drie jaar geleden heb ik nog op de moslimomroep een imam horen zeggen dat islamieten helemaal geen AIDS kunnen krijgen omdat ze besneden zijn. Of dat ook voor vrouwen gold werd er niet bij verteld. Maar nu zijn de feiten waarschijnlijk niet meer te ontkennen.

No comments: