Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 06, 2012

Het Lijden van het Palestijnse Volk op 5 mei bij de NOS

Opmerkelijke agitprop van de Staatstelevisie op 5 mei. Er worden straatinterviews over vrijheid gehouden en de allereerste Amsterdamse mevrouw die op een bootje bij het bevrijdingsconcert op de Amstel gezeten haar visie op vrijheid geeft, weet op een treffende manier de huidige Palestijnse propaganda weer te geven. Het is een typische manier van redeneren die nooit helemaal met de persoon in kwestie te maken heeft, want het gaat over haar schoonmoeder die destijds uit Duitsland is gevlucht, maar die wel in Duitsland haar gehele Joodse familie verloren heeft. Daarna wordt in één moeite door het Lijden van het Palestijnse Volk gememoreerd, want dat mag op het Staatsjournaal niet ontbreken.
Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


NOS 5 mei uitzending 4.08 minuut: "Ik heb heel lang een relatie gehad met een Palestijnse man. En ik ben veel op de Westelijke Jordaanoever geweest. Nou ik kan je vertellen, op de Westelijke Jordaanoever leven de mensen niet in vrijheid. En iedere dag moet ik daar toch een beetje aan denken." Waarvan acte en hulde dat deze mevrouw zo behulpzaam is de herdenking van de vrijheid te ontjoodsen en eigenlijk te zeggen: "Het zijn zelf ook geen lieverdjes"

Het lijkt trouwens wel of alle interviews in scene gezet zijn, want alle respondenten kunnen zonder hakkelen en zonder te twijfelen op een vloeiende manier hun herinneringen en gedachten onder woorden brengen.

Daarbij wordt op een mooie politiek correcte manier de verschillende actuele thema's afgewerkt. Het eerste straat interview gaat over het Lijden van het Palestijnse volk. Het tweede gaat over een homosexuele man die samen met zijn man, want ze zijn natuurlijk wel getrouwd, waar zouden we anders blijven, de vrijheid op een bootje op de Amstel viert.

Dan komt er nog iets opmerkelijks in minuut 6. Een opmerkelijke coherentie tussen Geert Wilders, Mark Rutte en Ronald Reagan.

Mark Rutte in minuut 5:45:  "De mogelijkheid om zelf te beslissen hoe je je leven wilt leven. Besluiten iets van je leven te maken. In vrijheid leven. Maar laten we ons realiseren, dat is op geen enkele manier een vaststaand gegeven. Dat zullen we iedere dag opnieuw met elkaar moeten bevechten"

Niet veel mensen zullen zich realiseren dat Mark Rutte hier zijn idool Ronald Reagan citeert, die op 5 januari 1967, tijdens zijn gouvernamentele inauguratie speech reeds zei: "Freedom is a fragile thing and is never more than one generation away from extinction.  It is not ours by inheritance; it must be fought for and defended constantly by each generation, for it comes only once to a people.  Those who have known freedom and then lost it have never known it again. "

Het is dan ook geen wonder, dat Geert Wilders in zijn zojuist verschenen boek "Marked for death, Islam's War against the West and Me" ,reeds op bladzijde 33, eveneens de Amerikaanse president Ronald Reagan op dezelfde manier citeert. Blijkbaar hebben zowel Mark Rutte als Geert Wilders, ondanks de politieke verschillen van VVD en PVV,allebei door, dat de vrijheid altijd slechts één generatie van het verdwijnen ervan verwijderd is en dat vrijheid doorgegeven moet worden en constant bevochten. Bij Ronald Reagan is duidelijk op wie hij de vrijheid wil bevechten en bij Geert Wilders is ook duidelijk dat hij de Islam als grootste bedreiger van de vijand ziet. Wat de grootste bedreiging van de vrijheid van Mark Rutte precies is, dat blijft in nevelen gehuld. Tijdens zijn speech over Karl Popper in Antwerpen zag hij in ieder geval Anders Breivik als een groter gevaar voor de vrijheid, dan Islam of communisme.

No comments: