Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, November 04, 2015

Escalaties rond Alternatieve Kristallnachtherdenking

De komst van het Arabisch/ Israelische  parlementslid Haneen Zoabi naar de alternatieve Kristallnachtherdenking (Zondag 15:00 uur Stopera) dreigt te escaleren tot een openbare orde verstoring. Dit is een respectvolle herdenking van Joodse slachtoffers tijdens de Kristallnacht 1938 onwaardig.

-Het Openbaar Ministerie en de politie van Amsterdam zal tijdens de toespraak van Haneen Zoabi toezien dat er geen bevriende staatshoofden worden beledigd en dat er geen antisemitische uiting geuit worden. "Bij strafbare uitingen wordt zo mogelijk direct en zichtbaar opgetreden", aldus Van der Laan.

-Arnoud van Doorn , van de islamitische Partij van de Eenheid, roept zijn aanhangers op naar de herdenking te komen.

-Frank van der Linde, de activist die er niet voor terugdeinsde een theatervoorstelling van de Israëlische actrice Lia König te verstoren, heeft zich als bezoeker van de alternatieve Kristallnachtherdenking aangemeld.

-De Stichting Democratie en Media, uitgever van onder andere De Correspondent en NRC, steunt het praatje van Haneen Zoabi met geld. Carel Brendel windt zich hier over op.

-Zelfs Daphne Meijer, duo-raadslid Groenlinks, Kleurrijk Platform GroenLinks, beschouwt de komst van Haneen Zoabi als een provocatie.

-Anja Meulenbelt op Facebook: "Haneen Zoabi is gevaarlijker dan een joch dat stenen gooit"

-Het Platform Stop Racisme en Uitsluiting voelt de bui al hangen en schrijft: "De organisatie doet er alles aan om deze herdenking zoals elk jaar ingetogen en waardig te laten verlopen. Daar passen geen omhooggehouden vlaggen en borden bij, geen geschreeuw van leuzen en niet het verspreiden of verkopen van actiemateriaal. Dat zal dan ook niet worden toegestaan."

-Op het blog van Maarten Jan Hijmans wordt de discussie alvast aangewakkerd door deze uiting:"
Ook de herdenking van dit jaar wordt - nog voordat zij heeft plaatsgevonden gekenmerkt door een onfrisse campagne van de kant van de Joodse instanties, waarin zoals gebruikelijk de Israel-clan, een enkele ultra-christelijke krant en de gebruikelijke rechtse sites en blogs trouw dit voorbeeld volgen.Ditmaal is het mikpunt de Palestijnse spreker Haneen Zoabi."

-De werkgroep "Joden in Verzet", die bestaat uit nabestaanden van Joodse verzetsmensen, heeft een online petitie gestart, met als eis, dat de misbruik van het monument bij de Stopera wordt gestopt.

-Het NIW schrijft over een 'kaping' van de Kristallnachtherdenking door anti-Israëlische betogers. Als we zien wie zich heeft aangemeld en wie de afgelopen jaren aanwezig waren (Int. Socialisten, Anja Meulenbelt, Maarten Jan Hijmans, Jaap Hamburger) , dan zien we dat het percentage Israël-bashers zeer hoog is.

De club rond Lonneke Lemaire en Rene Danen lijkt haar hand te overspelen door Haneen Zoabi uit te nodigen. De afgelopen jaren konden de leden van de groep nog volhouden: "We zijn wel allemaal Israël-bashers, maar dat heeft er nu even niks mee te maken." Dit jaar is duidelijk geworden dat de comitées Nederland Bekend Kleur en Platform Stop Racisme en Uitsluiting zijn verworden tot ordinaire antisemitische organisaties met een anti-Israël agenda.

No comments: