Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, November 26, 2015

Het spiegelbeeld van Pim Fortuyn

Dat was even schrikken voor Abulkasim-"Fuck"-Al-Jaberi, zittende op het podium van de Balie, tijdens het "Fuck-Vrijheid-van-Meningsuiting"-debat, gisteravond. De Zwarte Piet/Palestina-activist had net een heel verhaal over racisme, white supremacy, kolonialisme, imperialisme en discriminatie afgestoken en applaus van de gehele 'Movement X'-beweging, waaronder Thomas-'huilende pliessieagent'-van Beersum, Houda 'huilende oude oma' Stitou en Frank 'kansloze aangiftes' van der Linde, ontvangen. Daar hebben ze niet van terug, moet de Hamasvriend-Al-Jaberi gedacht hebben. Een heel zwak punt in het betoog van Abulkasim Al-Jaberi was wel dat hij beweerde, dat als je kritiek op het zionisme hebt, als moslim zijnde, dat je dan je baan kwijtraakt. Daarbij noemde hij de schorsing van Yasmina Haifi als ambtenaar van het Nationaal Cyber Security Center, vanweg de volgende uitspraak: "ISIS is een zionistisch complot".  

Bart Jan Spruijt, conservatief historicus van de Edmund Burke Stichting, was gisteravond het andere panellid bij de discussie 'Fuck Vrijheid van Meningsuiting' en reageerde op de uitspraak over ISIS en Zionisme. Een abjecte uitspraak, noemde hij het. Bovendien mag een ambtenaar niet zomaar alles zeggen wat in hem of haar opkomt. Vrijheid van meningsuiting geldt niet voor ambtenaren, want die moeten nog objectiever en onafhankelijker zijn dan de gewone burger. Geheel tegen  het zere been van Abulkasim Al-Jaberi natuurlijk, die net een mooi voorbeeld van moslim-bashen meende gevonden te hebben.

Zijn  de Hamas-vriend en Zwarte Piet-activist Al-Jaberi en de rechts-conservatieve Spruijt het dan geheel niet met elkaar eens? Het leek er wel op. Bart Jan Spruijt werd uitgemaakt voor VOC-koloniaal en Al-Jaberi kreeg minder fanatieke kwalificaties naar zijn hoofd geslingerd. "Wees blij dat je in Nederland woont" en "Tegen Saddam Houssein had je geen 'Fuck Saddam' mogen zeggen". Toch vonden beide heren dat je niet alles mag zeggen. Bart-Jan Spruijt wil streven naar het 'radicale midden' en vindt ook dat je goed gefundeerde meningen moet uiten.  Dus je mag niet alles zeggen. Abulkasim Al-Jaberi vindt dat je de islam niet mag bekritiseren, want dat is racisme. Op het einde van de discussie gingen ze nogal fel tegen elkaar tekeer, terwijl dat wat echt gezegd had moeten worden verzwegen werd.

"De mijnheer hier naast mij is het spiegelbeeld van Pim Fortuyn", riep Bart Jan Spruijt op een gegeven moment uit. "Hij denkt niet gehoord te worden en roept dan provocerende dingen om zijn punt te maken". Het was een schokkende vergelijking voor de politiek correcte Al-Jaberi. Zijn abstractievermogen is niet toereikend om in te zien, dat het gaat over de manier van communiceren. Een slachtofferrol kiezen, denken dat je als moslim gediscrimineerd wordt, daarom jezelf overschreeuwen en "Fuck de Koning" roepen. Dan opgepakt worden, bij Pauw aan tafel je verhaal mogen vertellen en nog steeds verontwaardigd zijn.

Een opvallend gebrek aan historische kennis aan de kant van Abulkasim Al-Jaberi leidt op deze avond tot een hilarische woordenstrijd. Bart Jan Spruijt wordt als zijnde een 'VOC-koloniaal' weggezet en merkt droogjes op, dat de VOC nog nooit één slaaf heeft vervoerd of in bezit gehad. De hele zaal mort. Weg stigmatisering van onze mooie VOC! Al-Jaberi praat er gewoon overheen. 'De uitbuiting van de Indonesiërs, inclusief de politionele  acties, wordt op deze manier goedgepraat'. Dat heeft mijnheer Spruijt helemaal niet gezegd. Hij stelt gewoon dat de hele slavernijdiscussie niets met de VOC te maken heeft. Je bent leraar geschiedenis of niet.

De 'möchtegern' woordvoerder van de Hamas-fan-girls, Frank van der Linde mocht ook wat zeggen. Vanuit de zaal riep hij, dat het proces tegen rapper Ismo ook een groot en discriminerend schandaal is. Ik wilde nog vanaf de eerste rij roepen dat de voormalige directeur 'Fast Food' toch zelf aangifte heeft gedaan en als het OM dan vervolgt, dan is het opeens weer diescriemienasie, maar gelukkig hield ik mijzelf in. Het is al erg genoeg dat de dreigende islamisering van ons mooi vaderlandje nu ook tot de zalen van de Balie is doorgedrongen en dan hoef ik niet ook nog olie op het vuur te gooien.      

 


7 comments:

Marcel said...

Ik was er ook Keesje. Ontluisterend... Vooral dat PC-klapvee...

Mathilde van Vliet said...

Goed geschreven Kees. Het doet me denken aan een stuk dat ik gisteren las, zie hieronder. Al die schreeuwlelijkerds die zich als slachtoffer voelen of zich massaal uitspreken tegen vermeende dieschkriemienazi en met elkaar delen ze hun wrok en de slachtofferrol waarin ze elkaar blijven meesleuren. De islamisering, de slachtofferrol, de lange uitschuifbare tenen, de haat, de minachting jegens niet-moslims, niet-zwarten (lees: blanken) gaat erin bij dergelijke groeperingen in als ketellapper. Uiteraard niet zonder de steun van linkse media, financiële ondersteuning door links politieke partijen en uiteraard een breed podium in dergelijke theaters, media en internet. Het is een virus. Een uitermate ongezond en wereldwijd verspreid virus.
Lees onderstaand stuk waarbij ‘Frans’ en ‘Frankrijk’ vervangen kunnen worden door ‘Nederlands’ en ‘Nederland’.

Citaat: “Voortdurend is gezegd dat immigranten het slachtoffer zijn van westerlingen. Daardoor kregen veel allochtonen het idee dat ze niet zelf verantwoordelijk zijn voor hun lot. Dit slachtofferdenken is de beste brandstof voor wrok en haat. Bij elk probleem — werkloosheid, criminaliteit of geweldsuitbarstingen — haastten journalisten, politici en sociale wetenschappers zich om de Nederlandse samenleving de schuld te geven. Door steeds te hameren op discriminatie en uitsluiting is bij een deel van de moslimjeugd behoefte aan wraak ontstaan. De Nederlandse elites ontlopen hun verantwoordelijkheid en houden zelf niet van hun land, ze menen dat vaderlandsliefde een laag instinct is waar je afstand van moet nemen. Een desastreuze houding.”

http://fd.nl/fd4home/economie-politiek/1128611/met-achterstand-heeft-radicalisering-niets-te-maken

@HKrolll said...

Consequent wordt in de media weggelaten hoe socialistisch arabische staten in feite zijn en hoeveel socialisten er zich onder allochtoonse academici bevinden. het verklaart voor een belangrijk deel de warme banden tussen links en moslims.
http://www.sameraraabi.com/?p=20

Keesje Maduraatje said...

Arabisch, moslim en ook nog links. Sommige mensen hebben pech

Jan said...

Er zit in de islamitische ideologie een zekere overeenkomst met het Socialisme, en die trekt vooral aan die socialistische beweging, waar het antisemitisme ook structureel deel van de cultuur uitmaakt. De gemeenschappelijke Jodenhaat is de symbiose die beide nu in elkaars armen drijft.
Deze categorie linkse mensen zijn veelal atheïst, want de ideologie is al hun geloof. Religie en cultuur zijn opium voor het volk, zo redeneerden de Marxisten,Communisten, en het Nationaal Socialisme. Door die af te pakken, kun je met de nieuwe ideologie en de daarbij behorende gecreëerde geschiedenis het volk beter heropvoeden.

Ook dat in internationaal opzicht marginale sinterklaasfeest met zijn Zwarte Piet, dat wel in Nederland een heel belangrijk maatschappelijke en cultureel gebeuren is, die is om die reden vanuit linkse hoek het doelwit geworden.

De grootste bedreiging binnenuit is de linkse beweging en de politieke correctheid, waar zelfs in Israël grote verbazing over is en men zich daar afvraagt hoe het mogelijk is, dat in Europa nog steeds men niet lijkt te willen beseffen, dat het moment van zij of wij akelig dicht bij komt.

Zijn wij Lemmingen geworden!!

Bas H said...

Het VOC was slavernijvrij argumentj is niet houdbaar, als je bedenkt hoe hun handel geproduceerd is en ze hebben op bestelling getaxied. Aangezien de huidige consumentenketen niet eens slavernijvrij is, bv chocola, mag iedereen over de linkse knie btw.
Maar goed, qua tijdgeest waren de VOC lieden zeker geen mensenhandelaars, ze namen de lokale condities zoals ze waren. Dwz dat slaven onderdeel uitmaakten vd Aziatische maatschappijstructuur en ze er zelf naar leefden. Nuances als dit of negerkoninkrijken die niet blij waren met het afschaffen v slavenhandel -laat staan dat Europaas slaafloze samenleving navolging vond- zijn issues waar je de mensen met gebalde vuist omhoog niet mee moet vermoeien. Of de slavernij onder Jaberi's fijne moslimvrienden van Mo tot de massagraven onder Isis anno nu. Stakkers.

Bas H said...

Het VOC was slavernijvrij argumentj is niet houdbaar, als je bedenkt hoe hun handel geproduceerd is en ze hebben op bestelling getaxied. Aangezien de huidige consumentenketen niet eens slavernijvrij is, bv chocola, mag iedereen over de linkse knie btw.
Maar goed, qua tijdgeest waren de VOC lieden zeker geen mensenhandelaars, ze namen de lokale condities zoals ze waren. Dwz dat slaven onderdeel uitmaakten vd Aziatische maatschappijstructuur en ze er zelf naar leefden. Nuances als dit of negerkoninkrijken die niet blij waren met het afschaffen v slavenhandel -laat staan dat Europaas slaafloze samenleving navolging vond- zijn issues waar je de mensen met gebalde vuist omhoog niet mee moet vermoeien. Of de slavernij onder Jaberi's fijne moslimvrienden van Mo tot de massagraven onder Isis anno nu. Stakkers.