Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, April 30, 2017

PLO was ook tegen de Hamas-conferentie


De vijftiende "Palestijnen in Europa"-conferentie van 15 april 2017 in Rotterdam maakt nog steeds veel discussie los. Waarom sprak de voorzitter van het Palestina Komitee niet op de conferentie? Waarom was Ibrahim Al-Baz, bestuurslid van het Palestina Komitee niet aanwezig?  Het zijn vragen die de 'pro-Israëlische lobbygroepen en rechtse elementen' in Nederland niet echt bezighouden. Palestijn is Palestijn, tenslotte. Of je nu door de hond of door de kat gebeten wordt, maakt niet veel uit. In het kader van het cultureel-antropologisch onderzoek over Palestijnen is het toch van belang te weten wie er nu eigenlijk de baas van de Palestijnen in ballingschap is.

De reacties vanuit Ramalah op de 'Palestinians Abroad' conferentie, eind februari in Istanboel, geven aanleiding voor de analyse, dat Hamas bezig is de Palestijnen in ballingschap te organiseren, om zo een tegenwicht tegen de Palestijnse Autoriteit en de PLO te formeren.

De PLO geeft een verklaring uit waarin wordt gewaarschuwd dat deze Hamas-conferentie in Istanboel een provocatie is en een poging de PLO te overvleugelen. Majed Al-Zeer, vertegenwoordiger van Hamas in London, is één van de organisatoren van de Istanbul conferentie.

Op 27 februari 2017 schrijft Al Jazeera dat de nieuwe organisatie "Popular Conference for Palestinians Abroad" weliswaar nog geen officiële structuur heeft, maar toch al aandringt op het opheffen van de Oslo-akkoorden en de reorganisatie van de PLO naar een meer representatieve vertegenwoordiging van de Palestijnen.

De leiders van de conferentie beweren dat de Oslo-akkoorden een nieuwe klasse van Palestijnse leiders hebben gecreëerd, die alleen doet wat de Israëlische militairen zeggen.

Fatah, gaf zelfs een verklaring uit, waarin wordt gesteld, dat de conferentie het Palestijnse volk verdeelt. Andere Palestijnse groepen noemen het een aanval op de PLO. Intussen heeft de nieuwe organisatie wel een kantoortje in Beiroet.

Ondanks de waarschuwingen van de Palestijnse Autoriteit en de pogingen de conferentie te dwarsbomen, vergaderen toch 4000 Palestijnen uit vijftig verschillende landen in Istanboel.

De 'Popular Conference for Palestinians Abroad' houdt vervolgens in Beiroet nog een tweedaagse conferentie en verklaart, dat er uitvoerende comités worden gevormd voor de verschillende Palestijnse thema's. Hoe de doelstellingen van deze nieuwe organisatie verschillen van de praktijk van de Palestijnse Autoriteit, blijkt wel uit het statement dat de 'Palestijnse-, Arabische- en Islamitische- rechten op geheel Palestina, van de Jordaan tot de Middellandse zee' worden geclaimd.

De Israëlische krant Haaretz onthult enkele dagen voor de conferentie in Istanboel, dat er afgelopen jaar, in Aqaba, een geheime vergadering met de Egyptische leider Sissi, de koning van Jordanië, Benjamin Netanyahu en John Kerry heeft plaats gevonden. De vergadering heeft tot doel voor eens en voor altijd een vredesakkoord tot stand te brengen. Uit de reacties van de PA blijkt, dat ze vooraf geïnformeerd zijn. Een reden voor Hamas-aanhangers heel erg wantrouwig te worden.

De kritiek van de met Hamas sympathiserende personen en groepen op de PLO is geen groot wonder. Hamas ziet de strijd om het heilige land als een islamitische strijd. Een compromis of tijdelijke oplossing is voor hen geen optie. In het honderdste jaar na de Balfour verklaring zien ze het Britse mandaat, de verdrijving in 1948, het verlies van de Westelijke Jordaan-oever en in 1993 de Oslo-akkoorden als niet van elkaar los te weken gebeurtenissen. Ze beschouwen de Oslo-akkoorden als het ergste tot nog toe. De Palestijnse revolutie wordt in hun ogen gecontroleerd door Israël.
 
Wat hebben deze ontwikkelingen voor invloed op Nederland en de in Nederland verblijvende Palestijnen? De aan Fatah-verbonden groepen krijgen steeds minder macht en worden niet meer als spreker tot de conferentie toegelaten. Ook de Nederlandse steungroepen krijgen het steeds moeilijker.

Het Palestina Komitee is vanouds nauw verbonden met de Palestijnse Fatah organisatie. Eén van de bestuursleden Ibrahim al-Baz wordt in de jaren tachtig door de BVD zelfs gezien als de centrale figuur in een Fatah-agenten-netwerk. In de publicaties van het komitee worden de uitgangspunten van Fatah en de PLO onderschreven. Nu dreigt een einde te komen aan de centrale rol van dit Fatah-gelieerde komitee. Hamas organiseert een conferentie en het Palestina Komitee mag alleen achter een standje in de hal staan. 

De woordvoerder van PLO in Europa, Jamal Nazzal bevestigt de dreigende overname door Hamas. Hij beschouwt de 15e 'Palestijnen in Europa conferentie' in Rotterdam als een poging door Hamas de PLO te overvleugelen.

(Op de foto: Majed Al-Zeer op de conferentie in Beiroet)
(met dank aan Carel Brendel voor de verwijzingen)

8 comments:

Jan said...

Het zijn de accenten die mij de wenkbrauwen doet fronsen.
Citaat: "Het zijn vragen die de 'pro-Israëlische lobbygroepen en rechtse elementen' in Nederland niet echt bezighouden." Maar er zijn helemaal geen maatschappelijk aansprekende relevante rechtse elementen, alleen maar linkse elementen, vooral afkomstig uit de academische elite, die het antisemitische vergif onder de dekmantel van empathie voor het Palestijnse volk uitdragen.

Keesje Maduraatje said...

De quintessence van deze reactie ontgaat mij volkomen. Zoals je kunt zien staat de opmerking over pro-Israelische lobbygroepen en rechtse elementen in aanhalingstekens, omdat het een citaat van de website van Al Jazeera is. Verder is het mij niet geheel duidelijk waarom je het bestaan van 'rechtse elementen', wie dat dan ook mogen zijn, ontkent.

Jan said...

De bewuste tekst staat in de inleiding, en uit niets kan worden afgeleid dat dit een citaat afkomstig is van Al Jazeera. Het bestaan van rechtse elementen wordt ook niet ontkend, maar wel hun relevantie. Rechtse elementen lijden ideologisch beschouwd een triviaal bestaan, en in de kwestie Israel c.q. Palestijnen, zijn hun antisemitische uitingen en gedragingen nog zo simpel als in de nationaal socialistische era.
Het hedendaagse antisemitisme is volledig gemonopoliseerd door de linkse kerk, een verzamelnaam die voor zich spreekt. Hun activiteiten tegen rechtse fascistische groepjes zijn alleen maar bedoelt om hun eigen ideologische territorium af te bakenen.

Jan said...

Ter verduidelijking, in het betreffende citaat wordt niet duidelijk gemaakt, wie en wat we moeten verstaan onder de definitie van "rechtse elementen". Linkse elementen zonder definitie wie daar specifiek onder kunnen worden gerekend kenmerken zich in de buitenparlementaire situatie per definitie door een ambivalente houding tegenover Israel.
Typisch rechtse elementen worden hier in het parlement door niemand vertegenwoordigt, en de buitenparlementaire situatie komen we direct terecht in de extreem rechtse beweging, die zoals ik al aangaf een triviaal bestaan lijden.
Hun houding tegenover Israel, de Joden en ook Arabieren (Palestijnen) is allesbehalve ambivalent.

Keesje Maduraatje said...

lees zelf even mee. Het stond op Palinfo en niet op Al Jazeera:
https://english.palinfo.com/news/2017/4/16/15th-Palestinians-in-Europe-Conference-kicks-off

"The Conference has been under an organized smearing campaign by pro-Israeli lobby groups and right wing elements who claimed that the conference is planned by Hamas Movement. The Fatah Movement’s spokesman in Europe, Jamal Nazzal, said the conference is an attempt to override the Palestine Liberation Organization (PLO). 
"

Het is een citaat.

En ik zette het tussen aanhalingstekens, omdat ik het grappig vind, dat o.a Maarten Jan Hijmans in Nederland ook op die manier scheldt en omdat in één en hetzelfde artikel staat dat er een lastercampagne gevoerd is en ook dat het indetrdaad een Hamas conferentie was.
Anders had de PLO er niet tegen hoeven waarschuwen.

Jan said...

Inhoudelijk is er ook niks mis met het artikel, maar een citaat dat niet zichtbaar aan een externe bron is gekoppeld, leid tot verwarring. Organisaties als Palinfo worden niet bestuurd door vertegenwoordigers van de Palestijnen zelf, het zijn propaganda instituten van de linkse kerk. Propaganda was in de beginjaren van de vorige eeuw een legitiem en zelfs geaccepteerde vorm van het uitdragen van politieke standpunten. Lenin zou je kunnen beschouwen als de wegbereider van de propaganda om mensen te misleiden en te demoniseren, toen hij het departement voor agitatie en propaganda oprichtte. Tot op de dag van heden bedient de linkse kerk zich van propaganda als zijnde hun waarheid.
Dat is ook één van de redenen dat ze nooit op de inhoud van bijvoorbeeld dit weblog reageren, want inhoudelijk komen ze niet verder dan slogans en holle frasen. Een tweede reden is, omdat ze het weblog niet kunnen Meulenbelten.

Keesje Maduraatje said...

abupessoptimest over mij: "Enge rechtse mensen, tenslotte, zijn onder meer rechtse mensen zoals jijzelf, die op een enge en ongefundeerde manier anderen, en de activiteiten die ze organiseren, van een afstand met leugens of slecht onderbouwde verdachtmakingen zwart maken zonder zelf op onderzoek uit te gaan."

https://www.blogger.com/comment.g?blogID=8437359859068435113&postID=6989140994765413831

Jan said...

Zijn antwoord is kenmerkend voor mensen die alleen maar instemmende reacties op hun weblog willen ontvangen.
"ik laat je voor een keer door...."
De kritische reactie van een zekere Meir, daarna wiens inhoudelijk kritiek niks aan de verbeelding overlaat, wordt met dezelfde begintekst verwelkomt. "Vooruit ik laat jou ook nog een keertje door, voor de gezelligheid."
Het is zo kinderlijk, maar ook zo typerend voor de wijze waarop linkse mensen met kritiek omgaan.