Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, April 14, 2017

Achter de schermen van de Hamas conferentie in Rotterdam

Op zaterdag  15 april 2017 stromen naar verwachting 15.000 in Europa woonachtige Palestijnen de Doelen te Rotterdam in, voor het congres 'Palestinians in Europe'. Alleen al uit Duitsland komen duizend Palestijnen in zestien bussen naar de Maasstad. Het belangrijkste thema van de conferentie is de honderd jaar oude Balfour verklaring. In 1917 wordt door de Britse minister van buitenlandse zaken Balfour aan de zionisten een Joods nationaal tehuis beloofd. De organisatoren van de conferentie zijn het niet met die Balfour verklaring eens.

In de afgelopen weken wordt op Twitter en Facebook uitvoerig gespeculeerd over de krachten achter de conferentie. Leefbaar Rotterdam, journalist Carel Brendel en de Christenen voor Israël beschrijven de conferentie als 'Hamas-conferentie'. Het organiserende comité PRC en de drie kopstukken van de conferentie zijn allemaal direct  verbonden aan de terreurorganisatie Hamas, die de Gazastrook bezet houdt.

Als een soort Palestinian Watch, kijken we elke dag op de website van de conferentie en de Facebookpagina van Hamas-financier Amin Abou Rashed, om te zien of de Hamas-betrokkenheid ook in de sprekerslijst wordt gereflecteerd. Dat is tot nog toe niet het geval.
(Tiny Kox SP met Ahmed Qurei)

De geachte lezer van dit blog gooit de Palestijnen misschien graag allemaal op een grote hoop, om ze daarna allemaal over één kam te scheren, maar ook  in deze groep wordt onderscheid tussen fracties, partijen en stromingen gemaakt. De politiek van de Palestijnen is grofweg in te delen  in de stromingen PLO, Hamas en marxisten (PFLP).

De laatste groep PFLP is door het wegvallen van de Sovjet-Unie veel minder invloedrijk geworden, maar wordt genoemd, omdat Nederland en Duitsland het meeste last van deze groep heeft gehad. Onze bloedeigen terreurorganisaties Rote Armee Fraktion en Rode Hulp (hallo Rob Groenhuijzen) zijn in 1976 door de PFLP van wapens en training voorzien.

De PLO, met als grootste organisatie Fatah, is intussen al elf jaar aan de macht in het autonome stukje Palestina rond Ramalah (Westelijke Jordaanoever). President Abbas durft geen verkiezingen uit te schrijven uit angst dat Hamas aan de macht komt. De PLO bestaat uit seculiere-,christelijke- en moslimgroepen.

Het aan de moslimbroederschap gelieerde Hamas is aan  de macht in de kuststrook Gaza en heeft in het verleden in een interne machtsstrijd al leden van  de PLO geëxecuteerd. Hamas wordt gesteund door Iran. Op dit moment heeft Israël het meeste last van Hamas, door de raketten die vanaf  Gaza worden afgeschoten en het overige wapengekletter.


De conferentie heeft er belang bij, een sprekerslijst met een breed spectrum aan te bieden, zodat de organisatie PRC gezien wordt als de vertegenwoordiger van alle Palestijnen in Europa. Tot vandaag weten we niet precies wie er gaat spreken. Op de lijst van aanwezigen staan wetenschappers, journalisten en gematigde vertegenwoordigers.

Opeens verschijnt de naam Tiny Kox, voorzitter van de SP in de Eerste Kamer,  op de lijst van aanwezigen. Waarom komt hij als enig SP lid naar deze conferentie en waarom staat de SP niet als ondersteuner van de conferentie genoemd?

Op de website van Anja Meulenbelt lezen we dat Tiny Kox al in 2006 een waarnemende rol bij de Palestijnse verkiezingen heeft. In dat kader ontmoet hij in dat jaar de onafhankelijke kandidaat Mustafa Barghouti, één van de sprekers op de conferentie.

De lijst van  ondersteunende organisaties is buitengewoon schraal. Geen Palestina Komitee, geen Gretta Duisenberg, geen SP, geen DENK, geen NIDA en geen Groenlinks. Dat heeft mogelijk te maken met de Hamas-betrokkenheid van de conferentie, waar Nederlandse partijen niet mee geassocieerd willen worden. Bovendien zijn linkse Nederlandse partijen meer solidair met het seculiere Fatah (PLO) dan met de moslimbroeders van Hamas.        

De extreem-linkse allochtone groepen, die de afgelopen jaren hard aan de Nederlandse bel getrokken hebben bij de Zwarte Pieten discussie, de Schilderswijkrellen, Black-Lives Matter en de aanval op de Israëlische actrice Lia König, doen wel mee met de conferentie onder de namen Youth for Palestine en Back to Palestine. Het optreden van de Belgisch-Libanese publicist Duab Abou Jahjah kan je in dat licht beschouwen.
Plotseling doen ook twee leden van de Rotterdamse moslimpartij NIDA mee als spreker. Gisteren heb ik nog per Facebook van ze te horen gekregen dat NIDA niet meedoet, maar ze hebben zich bedacht.
De sprekers van NIDA zijn allemaal betrokken bij activiteiten van de moslimbroederschap in Europa. De relatie met Hamas is op deze manier logisch.

Heeft deze conferentie uiteindelijk invloed op de situatie in het Midden-Oosten of zo niet dan  tenminste op de situatie in West-Europa? De Balfour-verklaring zal er niet door onder tafel verdwijnen, doordat de aandacht in het Midden-Oosten veel meer op Syrië ligt. Bovendien is Israël een goed functionerende zwaar bewapende staat, die niet zomaar zal verdwijnen. Duidelijk is in ieder geval dat de vrede in het Midden-Oosten door deze conferentie niet bevorderd wordt.

De invloed op de politieke situatie in Europa is ook beperkt, doordat er zo weinig, of helemaal geen seculiere groepen en partijen aan de conferentie meedoen. Daardoor wordt de solidariteit met de Palestijnen niet vergroot. De conferentie loopt het gevaar een traditioneel heimwee-naar-het-land-van-herkomst congres te worden, met volksdans en hele oude foto's.

Wat was die tijd toch mooi, toen we op de kade van Jaffa falafel zaten te eten. Palestijnen worden een beetje de Ambonezen van de huidige tijd. Graag terug willen, maar geen enkele stap maken.

1 comment:

Jan said...

We zien hier een oude beproefde strategie uit het vooroorlogse communisme, het fenomeen "mantelorganisaties".