Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, April 11, 2017

Duiding bij zionistische straatfoto

Veel straatfoto's behoeven geen enkele uitleg. De mensen en objecten vertellen hun eigen verhaal. Soms is het echter nodig een heel betoog rondom een foto te houden. Duiding, als het ware. Hieronder wordt zo'n foto getoond:

  
Op het eerste gezicht zien we twee mannen op het Spui te Amsterdam. Misschien hebben ze boodschappen gedaan of ze hebben een kop koffie gedronken. We weten het niet. Gelukkig heeft de maker van de foto, de Purmerendse kunstenaar Simon Vrouwe, de foto voorzien van tekst en uitleg.

Bovenaan de foto heeft hij de woorden "Zionisten Treur" geschreven. Ik dacht meteen aan het boek en de film met de titel "Treurgrond" , waarin Steve Hofmeyr de moorden op blanke medemensen op het Zuid-Afrikaanse platteland beschrijft. Dat is op zich geen vreemde gedachte, omdat de man links op de foto, PVV-kamerlid Martin Bosma, de schrijver Steve Hofmeyr onlangs voor een boekpresentatie heeft uitgenodigd naar Nederland.

Michael Jacobs, rechts op de foto met een Israëlische vlag op zijn rug, deelt mij via sociale media mede, dat de maker waarschijnlijk "Zionisten Terreur" heeft bedoelen te schrijven. Simon is dyslectisch. Dat ontslaat hem echter niet van de verplichting af en toe een woord in het woordenboek op te zoeken.

De man die op de foto wordt aangeduid met : "M Jacobs", wordt in een column van Ebru Umar zeer treffend beschreven. Toen ze hem, tijdens de rondvaart van het Forum voor Democratie, onder ogen kwam barstte ze spontaan in huilen uit. Dat heeft te maken met gezamenlijke ervaringen uit hun jeugd en de stress van het huisarrest in Turkije die zij moest ondergaan.

Verder laat de tekst op de foto nog de woorden "op bezoek" zien. De mannen staan dus niet zomaar op het Spui, maar ze zijn op bezoek bij iemand. Draaien we het perspectief om en kijken we de andere kant uit, dan zien we de maker van de foto, Simon Vrouwe, die iedere zaterdag  en zondag met zijn fiets en aanhanger, voorzien van anti-Israëlische leuzen, naar de Dam fietst. Deze afgelopen zondag was er kermis op de Dam en daarom werd uitgeweken naar het Spui.

  

Onderaan in het midden  van de foto zie je dat Simon Vrouwe een bordje met de tekst "Jacobs" heeft neergezet. De aanwezigheid van één enkele man met een Israëlische vlag op zijn rug stoort hem net zo erg als de bommen op Gaza, de afscheidingsmuur rond Judea en de aanwezigheid van kolonisten bij elkaar. Dat wat niet mag zijn, mag zich ook niet tonen, lijkt hij te zeggen. Simon Vrouwe beschouwt twee toekijkende mensen, met een andere mening dan hij, als terreur, ook al schrijft hij het een beetje lullig op.

Om Simon Vrouwe te eren, heeft de gemeenschappelijke pro-Palestijnse beweging besloten hem begin juni naar Bethlehem te sturen, waar de voormalige voorzitter van het Palestina Komitee, Toine van Teeffelen,  een Soemoed-festival organiseert, ter gelegenheid van de verovering van Judea en Samaria op Jordanië, precies vijftig jaar geleden.

De Palestijnen vieren hun nederlagen en de Joden vieren het leven.

1 comment:

Jan said...

De afgelopen weken zijn er meerdere Palestijnen na schijnprocessen door de Hamas geëxecuteerd in Gaza. Deze executies zijn strijdig met de internationale rechtsorde. Ravina Shamdasani woordvoerder van de UN Hoge Commissaris voor de mensenrechten heeft deze executies dan ook ten zeerste veroordeelt.
Het mag dan ook opmerkelijk worden genoemd, dat noch het Palestina Komitee noch Stop de bezetting van Gretta Duisenberg geen woord hieraan hebben gewijd.
Het toont vooral aan, dat de Palestijnen vooral fungeren als een etalage die de ware aard van de mensen daarachter verhult. Vaststaat dat het gros van deze zichzelf Palestijnenvrienden noemende politiek tot de linkse beweging behoren, die haar wortels in het vooroorlogse socialisme heeft. Daarom zou het een goede zaak zijn indien de politieke atmosfeer waarin deze figuren zijn opgegroeid wetenschappelijk zou worden onderzocht. Is bijv. Simon Vrouwe een NSB of een CPN kind. Twee loten van dezelfde ideologische stam, maar wel aartsvijanden van elkaar.