Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, November 06, 2008

Ongemakkelijke Kristallnacht herdenking

Door Keesjemaduraatje
Zeventig jaar geleden vond in nazi-Duitsland de Progromnacht plaats, een door de SA georganiseerde aanval op Joden en Joodse winkels en bedrijven. Deze aanval wordt door de nazis als Kristallnacht aangeduid, vanwege het vele glas dat sneuvelde. De herdenking van deze nacht in Amsterdam wordt georganiseerd door extreem-linkse personen en groeperingen. Een ongemakkelijke samenwerking.

De nagedachtenis aan de slachtoffers van het nazi regiem wordt niet alleen bezoedeld door de ontkenners van de Holocaust. Ook de groepering en personen die de eenmaligheid van deze periode in twijfel trekken, brengen schade aan. Door te ontkennen dat de vervolging en vernietiging van Joden, Roma en Sinti op een zo grote schaal en met geindustrialiseerde methodes zijn weerga in de geschiedenis tot nog toe niet kent, wordt geprobeerd de Holocaust tot een geschiedkundige gebeurtenis van normale proporties terug te brengen. Het verdwijnen van deze grote ramp uit het collectieve geheugen is dan de volgende stap.  De derde aanval op de nagedachtenis aan de slachtoffers wordt gevormd door de zogenaamde vervangingstheorie. Het lijden van het Joodse volk wordt geleidelijk, maar consequent vervangen door het lijden van andere volkeren. 

De vervangingstheorie

Tijdens mijn tienjarige verblijf in Duitsland gebeurde dat vervangen van het ene lijden door het andere regelmatig. Niet door nazis maar vrijwel altijd door mensen van linkse signatuur. Ik kan er niets aan doen en het is voor mij nog steeds pijnlijk om dat te moeten erkennen. "Wat hebben jullie dan met de Mollukkers uitgehaald", werd er dan bijvoorbeeld gezegd. Dat kostte mij dan weer een uur om uit te leggen dat er een groot gradueel verschil is tussen georganiseerde volkerenmoord en een kolonisatie. Zelfs de politionele acties, met de schandalige excessen,  hebben nooit tot doel gehad de gehele Indonesische bevolking uit te moorden.  Het zijn niet de domme mensen die deze vergelijkinge maken. Juist universitair geschoolde mensen, maar wel mensen met hersenluiheid, maken dit soort vergelijkingen.

De herdenking
Op Zondag 9 november 2008, 19.30 – 20.30 uur wordt aan de Amstel bij het Stadhuis Amsterdam (hoek Amstel, Zwanenburgwal) de Pogromnacht van 1938 herdacht. De organisatoren van Nederland Bekent Kleur zijn zonder uitzondering extreem-linkse activisten, vaak verbonden aan de Internationale Socialisten. Een organisatie die het recht op het bestaan van de staat Israël ontkent, banden onderhoudt met de antisemitische organisatie AEL en de terreurorganisatie Hamas steunt.  Dat is op zich al een schande. Daar komt nog bovenop, dat de drie geschetste methodes om de nagedachtenis aan de tijdens de Holocaust omgekomen joden te bezoedelen ten volle door deze organisatie wordt toegepast.

Kristallnacht1996 Een citaat:
"Centraal in de herdenking staat de link tussen verleden en heden. Met als belangrijke les om niet weg te kijken, maar stelling te nemen. Het belang hiervan is sinds 11 september 2001 en met de opkomst van nieuwe rechtspopulistische partijen in de Tweede Kamer nog groter geworden. Helaas juist in ons land: Nederland is gedegradeerd van ambassadeur van tolerantie, tot land van intolerantie. Volgens Amnesty International en de Monitor Racisme is er een duidelijke toename van verbaal en fysiek geweld tegen ‘migranten’. "

Het is duidelijk dat hier een volkomen ondoordachte en schadelijk vergelijking wordt gemaakt, door de georganiseerde aanval van een dictatoriaal regiem op een bevolkingsgroep, gelijk te stellen aan de verkiezing van een rechtse partij in een democratisch land. Niet alleen demoniseert de organisatie hiermee de in haar ogen rechtspopulistische partijen, maar er vind ook "Verunglimpfung der Tatopfer" plaats, zoals de Duitsers dat noemen. De nagedachtenis wordt gebanaliseerd.

Migrantenbeleid
Ook de vergelijking van de Kristallnacht met het huidige migrantenbeleid gaat natuurlijk volkomen mank. Zelfs het vluchtelingenbeleid van nu is helemaal niet te vergelijken met de vluchtelingenproblemen in de jaren dertig. Iedere vluchteling die Nederland binnenkomt heeft recht op een proces en wordt gevoed en gehuisvest. Pas als de rechter heeft besloten dat de vluchteling niet op politieke gronden zijn land verlaten heeft, worden er hardere maatregelen toegepast.

Deelnemers en sprekers
Tot zover is voor mij tenminste duidelijk dat de organisatoren van de herdenking van de Kristallnacht hun eigen politieke doelen willen nastreven en daarbij ongepaste vergelijkingen maken. Laten we nog even kijken naar de sprekers op de herdenking.

Mohammed Rabbae (ex-GroenLinks) heeft op vele momenten in zijn politieke carriere
te kennen gegeven dat hij de PLO van Yasser Arafat steunt en dat de staat Israel wat hem betreft geen bestaansrecht heeft. Hij heeft meerdere malen Nederlandse politici vergeleken met Hitler. Daarmee geeft hij aan geen afgewogen historische vergelijking te kunnen maken. (Zie ook het weblog van Carel Brendel over deze Rabbae.)

Tijdens de herdenking wordt ook de aan de Internationale Socialisten gelieerde Rene Boer geinterviewd. De planoloog in opleiding en lid van de "Universitaire Activisten" heeft vorig jaar in een filmproject voor de Groene Amserdammer zijn
anti-Israel houding duidelijk laten zien. Daarbij gaat het niet alleen om kritiek op de bezettingspolitiek, maar om een principiele afwijzing van het recht op een eigen staat voor Joden, zoals blijkt op zijn film over Palestijnse vluchtelingen in Syrie:

Opvallend is zeker, dat Rene Boer, ondanks zijn grote maatschappelijk engagement, geen woord van kritiek op de dictatoriale Syrische regering laat vallen en wel een Palestijnse vluchteling zulke haatdragende taal laat uitslaan.


De andere spreker is Ed van Thijn, ongetwijfeld een man met een indrukwekkende staat van dienst, als minister van Binnenlandse zaken. Bovendien door zijn familiegeschiedenis en onderduikverleden een slachtoffer van de Holocaust. Hoe kan zo iemand het toch nog bij het foute eind hebben, vraag je je af. Het valt mij ook niet licht om iemand met dat verleden te bekritiseren omdat hij bij een herdenking van de Pogromnacht spreekt. Toch maakt ook hij verkeerde vergelijkingen en is tegenover andere genocides om politieke redenen veel te mild. Bijvoorbeeld over de Armeense genocide zei hij (om zijn partijgenoot Albayrak te beschermen) : "Ik twijfel niet aan het genocideachtige karakter van wat er toen met de Armeniers gebeurde, maar, zegt hij, we kunnen niet generaties lang leven op basis van haat en wraakgevoelens. "

Ed van Thijn maakt regelmatig vergelijking tussen islamofobie en antisemitisme. Het is zijn goed recht daar een mening over te hebben, maar hij ziet over het hoofd dat in alle islamitische staten, zoals Iran, Irak, Somalie en Indonesie, de Joden worden verjaagd en uitgemoord, terwijl in Israel wel islamieten met burgerrechten mogen wonen. Dat wat in Nederland aan kritiek op het islamitische geloof wordt geuit, is op geen enkele manier te vergelijken met de vernietiging tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook hij maakt zich dan schuldig aan de vertroebeling van de noodzakelijke discussie.

De laatste zin van de uitnodiging voor de herdenking van de Kristallnacht luidt:
Ongeacht afkomst; zwart, wit, Moslim, Jood, vluchteling: in Nederland is iedereen welkom.   

Dat kunnen de organisatoren zo stellen, maar de herdenking van de Kristallnacht zelf is nu niet voor iedereen meer toegankelijk.

26 comments:

Menno said...

Ik was van plan te gaan. Nu dus niet meer. Voor je het weet moet je ook nog met een palestijnse vlag gaan zwaaien.

El Guappo said...

Het zijn Joden en zigeuners. Zo als je weet zijn joden mensen met het joodse geloof en Joden mensen met een etnisch Joodse achtergrond.

AJ said...

Zo te zien op dat filmpje is het leven in dat zg. "vluchtelingenkamp" nog niet zo slecht.

De oorspronkelijke vluchtelingen zijn inmiddels minstens 60 jaar oud. De rest van de bewoners zijn daar gewoon geboren en zouden dus de Syrische nationaliteit moeten hebben.

Er zijn trouwens 1948 geen 800.000 "Palestijnen" verdreven, maar er zijn wel ongeveer 500.000 Arabieren uit dat deel van het Britse Mandaatgebied Palestine dat toen de soevereine staat Israel werd, grotendeels op advies, aandringen en bevel van hun eigen leiders uitgeweken. Sommigen (vooral de meer gegoeden) al voordat er ook maar grootschalig werd gevochten.

Slechts een fractie van de evacués is door de IDF gedwongen te vertrekken in het heetst van de door de Arabieren ingezette genocidale strijd tegen de Joodsegemeenschap.

En de vraag is ook nog of de 'gewone' Syriërs het nou zo veel beter hebben dan deze zg. "kampbewoners".

webmaster Nieuw Religieus Peil said...

Er wordt veel gesproken over de Palestijnen. Deels zijn ze in 1948 verjaagd door het Israelsische leger, deels hebben ze in 1948 Israel verlaten na oproepen van diverse Arabische leiders.
Waar echter nooit over wordt gesproken zijn de grote Joodse vluchtelingenstromen uit Arabische landen na het uitoepen van de staat Israel. Tussen 1948 en de zeventiger jaren zijn naar schatting zo'n kleine miljoen Joden vertokken uit Midden-Oosterse en Noord-Afrikaanse landen.
Zie: http://www.israel-palestina.info/vluchtelingen.html#Vergeten_vluchtelingen
Lees hier verder over de geschatte aantallen uit de diverse landen:
http://www.israel-palestina.info/vluchtelingen.html#Marokko

Carel said...

Sorry,

Verkeerde link
Dit is de goede:

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Kristallnacht.htm

Carel said...

Het is treurig dat mensen als Van Thijn en Cohen zich hiervoor lenen, hoewel de politieke achtergronden van de organisatoren, en hun sympathie voor Hamas en Hezbollah, genoegzaam bekend kunnen zijn.

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Cohen2.htm

Natasha said...

Als je muggezift, doe dat dan correct. Dan hebben we het over Joden, Roma en Sinti.
Dank u.

Enige wat mogelijkerwijs op dit stuk met valide waarschuwing voor de NBK mafia die langzamerhand van alles schijnt te annexeren, een twijfelachtige ontwikkeling, valt af te dingen is dat het hier natuurlijk au fond een Kristallnachtherdenking betreft en er best vergelijkingen tussen de Kristallnacht an sich en huidige situaties valt te maken. Dus de Kristallnacht als gebeurtenis waar mensen worden gemolesteerd en hun zaken/ winkels worden aangevallen om wat ze zijn. Die situatie heb je op vele plekken heden ten dage.
De Kristallnacht als opmaat voor de Holocaust is iets anders. Daarover gaat de vergelijking niet en niet op.

Laat onverlet dat op de meeste plaatsen in de wereld heden ten dage waar er winkels sneuvelen en mensen worden aangevallen om wat ze zijn, de daders moslims zijn.

Waar René Danen en zijn Hamasknuffelaars zoals bekend stekeblind voor zijn.

Rudi said...

Niets nieuws onder de zon. Jaren geleden hebben de "anti-zionistische" "progressisten" zoals de beruchte Eric Goeman en beste vriendje van Anja Meulenbelt (ondertussen dank zij haar zelve beter bekend als een "levende leugen op twee vette billen") geprobeerd de Kristallnacht herdenking in Gent te recuperenen en tegen Israël te gebruiken. Hij werd dus wel "bedankt" voor zijn diensten. Is het daarom dat hij absoluut wraak wou nemen op de Joodse gemeenschap en dat "vrije meningsdebat" opvoerde (http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2008/07/24/in-gent/) met 8 personnen die het over één zaak eens waren: Israël is het grootste gevaar voor de wereld, en meer van dat.

Met deze Kristallnacht "herdenking" door extreem-links, of acties zoals Eric Goeman in Gent, worden de woorden van Jacques Pressier meer dan werkelijkheid:
Als het fascisme in Europa ooit weer opduikt, zal het dat doen onder de naam antifascisme"

Hans Holtrop said...

Beste Kees Maduraatje,

Prima analyse !

Met hartelijke groet,

Shabbat shalom,

Hans

Fennie Stavast said...

Geachte schrijver van dit blog. Ik vind uw teksten nogal verwarrend. Een forse uithaal tegen "extreem links", terwijl een van uw uitgangspunten is dat links niet meer bestaat....

Keesjemaduraatje said...

@fennie: dat uitgangspunt moet ik inderdaad eens nader bekijken. Misschien haal ik het wel weg.

Debbie said...

Ga daarentegen wèl naar de Kristallnachtherdenking 1938-2008 van de Joodse gemeenschap, georganiseerd door het Centraal Joods Overleg.

Zondagavond 9 november 2008 om 20:30 uur

Boekmanzaal, Stadhuis, Amstel 1 te Amsterdam.

Sprekers: Minister Hirsch Ballin, Int'l Court of Justice judge Thomas Buergenthal, Philo Bregstein.

Keesjemaduraatje said...

maar wel even van te voren aanmelden graag.
via email: cjo@cjo.nl

Rudi said...

bedankt Keesje; Had het eigenlijk ook kunnen melden.
Maar ik ga naar de herdenking in Gent. Deze keer zonder daar die "twee vette billen" van Meulenbelt tegen het lijf of het wijf te lopen, noch de fameuse Eric Goeman die reeds jaren geleden niet meer gewenst werd op de herdenking. Hij gaat er nog steeds fout prat op dat hij het zou opgezet hebben.
==============
Ondertussen gaat Leugenbelt verder met haar eenzijdige informatie en censuur op zijn best

Op haar pagina
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2008/11/06/een-museum-of-tolerance-in-jeruzalem/
weigert ze natuurlijk historisch correcte informatie te plaatsen.
Altijd maar liegen, daar is ze op zijn bests
Hier de geweigerde tekst:

Maar hier was natuurlijk geen vuiltje aan de lucht:
When the Mount of Olives was controlled by Jordan between the 1948 Arab-Israeli War and 1967, tombstones from the cemetery were used to build roads and army latrines. King Hussein permitted the construction of the Intercontinental Hotel at the summit of the Mount of Olives together with a road that cut through the cemetery which destroyed hundreds of Jewish graves, some from the First Temple Period. Some fifty thousand Jewish graves out of a total seventy thousand were destroyed or defaced during the nineteen years of Jordanian rule.

Daarmee konden de Jordaniërs evengoed zoals de neo-nazi Daniel Leskens op Joodse graven urineren. Maar dat mocht van zodra het maar geen echte neo-nazis waren.

El Guappo said...

"Als je muggezift, doe dat dan correct. Dan hebben we het over Joden, Roma en Sinti.
Dank u. ".
Ik noem dat geen muggeziften. Het zou niet de eerste keer zijn dat islamcrititie als crititie op een geloof in verband gebracht worden met de "jodenvervolging" (wat dus Jodenvervolging moet zijn).

s.aalbersberg said...

Gelukkig word er vandaag volop bij stil gestaan, ondanks deze manifestatie, kun je op You Tube http://nl.youtube.com/watch?v=uine5MhOc0I veel filmpjes bekijken van die verschrikkelijke nacht!
Toch kan ik het niet begrijpen, dat het allemaal zo kon gebeuren.

Piet said...

Even iets over de politionele acties: Je merkt op dat daar excessen zijn gepleegd, en daar zit misschien een kern van waarheid in, maar die vallen in het niet bij wat de nationalistische/communistische Indonesiërs daar geflikt hebben. Het ging zo: Of je sloot je bij hen aan, of je mocht toezien hoe je hele familie met kapmessen aan stukken werd gehakt. Ook is het bij mij bekend dat deze "vrijheidsstrijders" Nederlandse manne, vrouwen en kinderen levend hebben verbrand tijdens één van hun acties.

Westerling en zijn mannen hebben meer mensen uit de klauwen van deze waanzinnige idioten geredt dan dat ze er hebben doodgemaakt.

Keesjemaduraatje said...

@Piet: ja het is allemaal vreselijk. Ik ga nu niet op deze plaats het lijden van het Indonesische volk bagatalliseren. Het ging mij erover, dat ondanks de harde strijd en de gevallen doden er een onderscheid is tussen kolonialisme en volkerenmoord. Hoewel het enen uit het andere voort kan komen.

philippine said...

Hier een tekst vér voor de Krisrallnacht, uit 1931, geschreven door Friedrich Hollánder voor zijn Berlijnse cabaret 'Tingeltangel", op muziek van de Habanera uit Bizet' Carmen, een zigeunerin, óók niet 'zo een geliefde groep". Kort hierna moest Hollånder (die o.a. 'Ich bin von Kopf bis Fuss heeft geschreven) Duitsland uit. Hoe joden werden/worden bekeken.
'An allem sind die Juden schuld!
Die Juden sind an allem schuld!
Wieso, warum sind sie dran schuld?
Kind, dass verstehst du nicht, sie sínd dran schuld.
Und sie mir auch! Sie sind dran schuld!
Die Juden sind, sie sind und sind dran schuld!
Und glaubst du's nicht, sie sind dran schuld,
an allem, allem sind die Juden schuld!
Ach so!'.
De woorden 'Und sie mir auch" zijn een duits cliché-antwoord op de tot staande uitdrukking verheven uitdrukking uit de Gótz von Berlichingen van Goethe 'leck mich am Arsch'.
(An allem sind die juden schuld Katja Ebstein youtube)

Carel said...

Update van het artikel over de Kristallnacht.

'Noem het volgende keer een anti-Wilders-manifestatie van de Internationale Socialisten'

http://home.hetnet.nl/~c.brendel/Kristallnacht.htm

Jack Verhoeff said...

Beste Keesje,

Ik was bij de beruchte herdenking van de Kristallnacht en het was behoorlijk zum kotzen, om maar eens een mooie Duitse uitdrukking te gebruiken. Ik dacht eerst op de verkeerde plek te zijn: wilde ik mijn vermoorde familieleden herdenken en hun nagedachtenis eren, bleek ik me op een anti-Wilders manifestatie te begeven. Nu ben ik geen fan van Wilders, maar daar gaat het mij niet om. Het is nogal smakeloos om de moord op 6 miljoen Joden en miljoenen andere minderheden te gebruiken, misbruiken, om je eigenlijk politieke gelijk te behalen.

De Kristallnacht was gericht tegen een specifieke groep, de Joden. Dat heb ik niet bedacht, dat hebben de Joden niet bedacht, dat hebben de daders, de nationaal socialisten, bedacht. Een herdenking van deze nacht dient dus de vermoorde Joodse slachtoffers te herdenken. En trekken naar de actualiteit? Prima, heb het maar eens over de positie van Joden van vandaag de dag.

Tja, what else is new? De ontjoodsing van de shoah is al jaren in Nederland aan gang, het woord Jood hoor je al jaren niet meer op de Dam tijdens 4 mei. Dat ligt namelijk 'gevoelig' bij bepaalde groepen, die zelf het hardst roepen dat ze gediscrimineerd worden.

Jack

Carel said...

Voor de geïnteresseerden. Mevr. A.M. te G. heeft de herdenking van de Kristallnacht eveneens bijgewoond. Ze is heel boos over een artikel in De Volkskrant. Een aanrader dus, dat artikel van Manfred Gerstenfeld.

http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2008/11/10/kristalnacht/#more-11452

Piet said...

Ik vind het echt walgelijk, hoe zo'n haatvolle groep mensen een herdenkingsdienst kaapt voor hun eigen, politieke winstbejag. Maar erger vindt ik mensen als Meulenbelt, die te stom zijn om dit inzien en zichzelf als God's Gift to Minorities tussen de terroristen nestelen.

Rudi said...

Niets verwondert me nog van die A.M.
Hier hoe ze zelf het debat kwam verzieken in België:
http://lezersbrieven.files.wordpress.com/2008/11/19-savasorda.pdf
De stad Gent is zo onthutst over wat daar plaats heeft gegrepen dat ze het volgend jaar zelf in de hand zal nemen. Na dat zelfde debat heeft die A.M aan die oudere en invaliede dame op de foto nog een serieuse tik gegeven:
http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/wp-content/uploads/2008/07/gent-429.jpg

Niettegenstaande de verscheidene getuigen ter plaatse ontkent ze dat in alle talen, daarom is ze de nieuwe naam Leugenbelt waardig.

Rudi said...

Maar niet alles is negatief. Onrechtstreeks dank zij het gezeik van wezens zoals A.M. die het debat in België kwamen verzieken heeft de eerste minister Yves Leterme een zeer moedige speech gehouden.
Hier te lezen:
http://www.ejpress.org/article/31861
een MUST

Carel said...

Ratna Pelle, van het zionistische IMO Blog (Israël & Midden-Oosten) over de herdenking van de Kristallnacht:

http://www.zionism-israel.com/blog/archives/00000320.html