Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, June 19, 2012

Het Frame van Dries van Agt


"Mag ik iets vragen, bent u van het CIDI?" Dat vraagt ex-premier en spreker over Het Lijden Van Het Palestijnse Volk, Dries van Agt aan de "mensen op de tweede rij" gisteravond, voordat hij aan zijn speech voor de VVD Utrecht begint. Het is mij onmiddellijk duidelijk wat de bedoeling is. Indien we de vraag met ja zouden beantwoorden, zou hij meerdere keren naar de CIDI verwijzen en daarmee de vragenstellers op voorhand in een frame duwen en in een hokje zetten. Ik geef mijn kaartje aan van Agt met de woorden: "Ik ben blogger en schrijf over het Lijden van de Palestijnse Bevolking, maar ik ben nergens lid van"  Het mocht niet baten. Van Agt had ons al in zijn beperkte voorstellingsvermogen tot vertegenwoordigers van het CIDI gebombardeerd en verwees in zijn speech naar de mening die wij wel zouden hebben.

Zelfs de presentator van de avond trapt in dit frame en zegt na de lezing dat niet alleen de mensen op de tweede rij, die ongetwijfeld een geheel andere mening hebben, vragen mogen stellen. Op dat moment hebben we nog helemaal niets gezegd en zijn al gebrandmerkt. Luidkeels protesteer ik hiertegen en zeg dat wij wel voor onszelf kunnen spreken en dat hij niet ook nog eens ons als "mensen van de tweede rij" hoeft te bestempelen. Het doet mij enorme deugd, dat alleen de aanwezigheid van mijn persoon en consorten al tot grote opschudding en framing en beschuldigingen leidt, zonder iets te zeggen. Achter ons zit Pro-Palestina activiste Sil Bos met een vriendin en die worden nu ook al onrustig. Als Dani iets wil zeggen over de verdragen van San Remo, die al veel eerder dan 1947 de Joden een recht op een eigen staat toezeggen, begint de vriendin van Sil Bos te schreeuwen: "U moet uw mond houden".

Opvallend detail over de lezing van van Agt is, dat hij zijn eigen kaartjes en plattegronden helemaal niet kent. Hij laat een kaart van de Westellijke Jordaanoever zien, waar enkele paarse stippen op te zien zijn. Frans vraagt aan hem of de paarse stippen de settlements zijn, maar van Agt weet het niet en
moet het aan iemand in zijn gevolg vragen. Wat weet deze man allemaal nog meer niet? Hij weet niet dat de grens tussen Egypte en Gaza al lang open is. Hij weet niet dat Hamas geld heeft gekregen voor het zuiveren van drinkwater, maar dat niet doet. Hij weet niet dat Het Internationaal recht de Joden een eigen staat heeft toegestaan, zonder autonomie van de Arabische inwoners. Hij weet niet dat Arafat nog na de tekening van de Oslo accoorden is doorgegaan met het steunen van terreur. Het zijn allemaal feiten die zijn verhaal iets genuanceerder hadden kunnen maken en liefdevoller.

Het grootste probleem heb ik met de stelling van van Agt dat Israel het water van de Gazanen zou vervuilen. Weet hij niet dat hij een oeroud antisemitisch motief uit de Middeleeuwen opnieuw tot leven wekt, waarin de Joden de bronnen zouden besmetten? Enerzijds is hij er intelligent genoeg voor anderzijds is deze man zo clownesk, onvolwassen en naief bezig, dat ik me ook voor kan stellen dat dit de volgende blamage is in het rijtje van: 
-vrijlaten van de drie van Breda
-laten ontsnappen van oorlogsmisdadiger Menten
-zichzelf bestempelen als "Ariër"

6 comments:

jantje said...

Van de week las ik in "der Spiegel" nummer 23 van dit jaar over operatie samson, dat Israel ook eens veel geld heeft gehad om water te ontzouten en de Negev te irrigeren. Ze hebben het gebruikt voor hun ondergrondse uranium opwerkingintallatie. Hopelijk doen de Palestijnen niet hetzelfde.

Jan said...

Het is zinloos, om zaken als Menten, of de drie van Breda in deze context te gebruiken. Dries van Agt was gewoon te jong om fout in de Oorlog te zijn, maar het zou kunnen lonen, om in het verleden van zijn ouders te graven. Ergens zit de achilleshiel van deze antisemiet. Ook zijn studententijd is de moeite waard om onderzoek naar te gaan doen.

Overigens zijn er naar aanleiding van de gijzeling in de Scheveningse gevangenis 1974, Kamervragen over de rol van minister Dries van Agt, in het vervolgen van Jezuïetenbroeder Matheus, die het wapen voor de gijzeling naar binnen had gesmokkeld.

Vragen van de leden Terlouw en Imkamp (beiden D'66) over de fouten in de justitiële vervolging van broeder M. (Ingezonden 14 februari 1975)

Simon Vrouwe said...

De schrijver van dit blok heeft nooit het boek van Van Acht gelezen. Laat staan Ilann Pappe de Etnische zuivering van PALESTINA. Die nu al meer 64 jaar door gaat. Je moet wel je ogen sluiten Voor de misdaden die elke dag plaats vinden in Palestina. Het verachten van van Acht moet dan ook om de terreur dat de maskeren. Israël is gesticht in een land wat al bewoont was. Voor 1889 woonden er nauwelijks joden.

Frans Groenendijk said...

Een kleine aanvulling. Ik vroeg niet of de paarse vlekjes de settlements waren maar ik weer er op dat donkerpaars op de kaart voor de settlements gebruikt was. Ik herkende de dit OCHA-kaartje namelijk: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/vandaag_was_de_kapitein_nuchter/
Over de bijeenkomst van de VVD: http://www.islamofobie.nl/index.php/blog/meer/vanAgtendeVVD/

Jan said...

Simon Vrouwe noemt de Joodse historicus Ilan Pappe, die net als Norman Finkelstein als de boodschapper van de absolute waarheid wordt beschouwd, zolang die waarheid past in de anti Israel retoriek.
Inmiddels wordt Finkelstein als verrader van de linkse waarheid afgeschildert, omdat hij het antisemitische agenda van de linkse vrienden van de Palestijnen noemde.

Ilan Pappe erkende in een interview met Baudouin Loos in 1999, dat de historische waarheid voor hem ondergeschikt is aan zijn ideologische agenda.

Citaat uit dit interview:
Unlike other new historians, Pappe makes no secret of his political, or
ideological agenda. "We are all political", he argues. "There is no
historian in the world who is objective. I am not as interested in what happened as in how people see what's happened".

Jan said...

Een land zonder volk voor een volk zonder land, een slogan die veel waarheid in zich draagt.

The British Consul for Palestine, James Finn, wrote in an 1857 report to London that 'the country is in a considerable degree empty of
inhabitants." Of the extensive Sharon Plain, W. M. Thomson writes: 'How melancholy is this utter desolation! Not a house, not a trace of inhabitants, not even shephards, seen everywhere
else, appear to relieve the dull monotony

Populatie Palestine (Israel, Westbank, Gaza, Jordanie,) 1894: 650.000 en in 1900: 600.000.
bronnen Baedeker, en Bonne (Middle Eastern Studies 1983)