Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, February 09, 2013

Warrig verhaal van Norman Finkelstein

"Waarom staat er niemand op en roept dat de grenzen van het menselijke vermogen naar grote onzin te luisteren ruimschoots zijn overschreden? ", vroeg ik me af terwijl ik op de eerste rij van de grote zaal van het ISS te Den Haag naar de politicologie professor Norman Finkelstein zat te luisteren. Met een bij de Amerikanen zo gebruikelijke langzame dictie, alsof hij een kleuterklas zat voor te lezen, verkondigde Normal Finkelstein zijn warrige waarheden. Israël was één van de landen die de wereld in gevaar brengen. Je hoort het goed. Niet Syrië, waar honderden doden per dag vallen, doordat een instabiel regime met behulp van gewapende bendes de burgerbevolking terroriseert en met bombardementen de steden van opstandelingen in puin legt. Nee, Israël wordt op deze avond ter discussie gesteld. Goed laten we het over Israël hebben.


Dat Israël Libanon aangevallen heeft en hoeveel doden daarbij zijn gevallen. Dat er bij de oorlog in Gaza doden zijn gevallen. Inderdaad vreselijk, maar de Amerikaanse professor kon en wilde niet aan de studenten uitleggen dat Israël daar een reden voor had. Stel dat je echt vrede in het gebied wil bereiken, en ik betwijfel dat Norman Finkelstein, die zeer nauwe banden met het Hezbollah-regime heeft, dat wil, dan zou je de analyse over de oorzaak van het conflict naar twee kanten moeten maken. Dat mag je toch van een politicologie-professor verwachten?

Norman Finkelstein propageert de tweestatenoplossing, te bereiken door massale actie van burgers, bijvoorbeeld het met zijn allen naar de "Apartheidsmuur" lopen en honderd- tot tweehonderd doden op de koop toe nemen, ten einde de wereldopinie tegen de staat Israel op te hitsen. Het klinkt misschien voor de ongeoefende student in eerste instantie plausibel, maar er zit een rare kronkel in deze redenering. Als je namelijk voor een tweestatenoplossing bent, dan hoef je de grenzen van die staten niet aan te vallen. Het verraadt dat Norman Finkelstein helemaal niet zelf nadenkt, maar achter de reeds bestaande Palestina-actiegroepen aanloopt.

Norman Finkelstein bekritiseert de ProPalestijnse beweging vanwege de aantallen Arabische vluchtelingen en hun kinderen en kindskinderen die op de websites genoemd worden. Hij acht het onmogelijk om elf miljoen Arabieren naar het oorspronkelijke mandaatsgebied terug te laten keren. Aangezien er nu zeven miljoen Joden in Israël wonen, zou het aantal van elf miljoen Arabieren politiek niet acceptabel zijn. Tot tweemaal toe noemde Norman Finkelstein de Pro-Palestijnse beweging "een cult". Meer een fanatiek geloof dan een realistische politieke beweging dus. Als je echter bedenkt dat hij zegt een Tweestatenoplossing na te streven, dan zijn ook de vijf miljoen Arabieren die hij noemt natuurlijk heel erg moeilijk  te integreren, aangezien die dan allemaal op dat kleine stukje land van Jericho, Ramallah en Bethlehem zouden moeten passen. Een warrig en krankzinnig betoog dus, waar vanuit de zaal geen weerwoord op kwam.

Het werd alleen de activiste Jose van Leeuwen te veel. Ze verliet de zaal. Waarschijnlijk is zij de enige verstandige bezoeker van de avond geweest. De sympathieke anti-monarchie-demonstrante Joanna van der Hoek bleef wel zitten. Zij heeft met zekere hand twee actie-thema's uitgezocht waar ze de komende honderd jaar nog hard aan kan trekken, namelijk de Monarchie en het Lijden Van Het Palestijnse Volk.

Ene Jelle, die op de voorste rij in de zaal zit, is enige tijd geleden in New York bij de professor op bezoek geweest en heeft bij die gelegenheid een boek van een mijnheer Mahathma Ghandi laten zien. Norman Finkelstein had tot dan toe, nog nooit iets van Ghandi gelezen.  Dat hiaat in zijn kennis heeft hij intussen ingehaald en Norman zou Norman niet zijn als hij er niet een leuk boekje over geschreven had.

Ghandi schrijft in één van zijn boeken, dat het niet de bedoeling van de politiek zou moeten zijn de publieke opinie te veranderen, maar dat het doel van een politieke beweging moet zijn, te acteren tegen dat, waarvan de meerderheid van de bevolking  al weet dat het verkeerd is.  Als je echter een massabeweging probeert op te richten, die ingaat tegen wat de bevolking gelooft, dan zal dat niet succesvol zijn. Aansluiten bij "Das Gesunde Volksempfinden", is dus het motto. Dat principe wil Norman Finkelstein nu op de pro-Palestijnse beweging toepassen. "Iedereen weet dat Israël handelt tegen het internationaal recht en het is onze plicht de rest van de wereld daarnaar te laten handelen." Zo zou je de redeneertrand van Norman Finkelstrein samen kunnen vatten.

Doordat Norman Finkelstein uit een socialistische seculiere familie komt en later marxistisch geschoold is, laat hij helaas het religieuse aspect van het hele Midden-Oosten-issue buiten beschouwing. Heeft hij niet gezien dat 50% van de aanwezige studenten een moslimachtergrond heeft en weet hij niet dat Hamas en Hezbollah uitsluitend islamitisch is geïnspireerd? De door hem tot vijf keer toe herhaalde uitspraak: "You are young, you are jewish, you are secular, you are liberal" slaat dan ook totaal niet aan bij het publiek in Den Haag en het is een denkwereld die totaal de ideologie van de Hamas en Hezbollah buiten beschouwing laat. De oplossing van Norman Finkelstein dat "The Elders" (Jimmy Carter, Bischop Tutu, Nelson Mandela, Prinses Mabel)  eens met Israël moeten gaan praten, is dus goedbedoeld, maar volgens mij een gepasseerd station. Dat had in 1994 wel gekund, maar is nu te laat.

Aan het einde van de lezing stelde Norman Finkelstein dat de Palestijnse zaak er erg slecht voorstaat. Dat werd ook bevestigd door een Arabosche studente uit Bethlehem. "Niemand doet iets". "De wereld zwijgt". En de idealistische en ongetwijfeld linkse studenten zouden het als een soort zaakwaarnemers voor de Aabische Palestijnen op moeten nemen en een massa-actie organiseren. Helaas kan Norman zelf niet meer deelnemen, want hij mag Israël niet meer in.

28 comments:

ben kok said...

Hi Kees, prima verslag, bedankt.
Ik ben blij dat ik niet kon, wegens onze shabbathsviering, die overigens heel inspirerend was.
Dat gaat doorgaans voor, echte noodscenario's rond Israel daargelaten.
Het goede van je bezoek is dat we nu een helder beeld "von dem Finkelstein haben".
Even nog een andere, vrolijke , noot: ik las ergens het volgende zinnetje, waarin de achternaam van Anja werd verhelderd:
a woman who nick named herself as “mebulbelet” (confused one)
Shalom
Ben

Dorith said...

Meneer Kok,
Inderdaad een vrolijke noot, anja mebulbelet!

TamZ said...

It's easy to spew your criticism in a blog afterwards. I was sitting right behind you and didn't see you raise your hand when the opportunity arose to ask or criticize Mr. Finkelstein personally.

Jan said...

Volgens Finkelstein is het enige doel van de voorstanders van de BDS campagnes, de vernietiging van de staat Israel.
Ook omschrijft hij deze voorstanders als een verschijnsel met alle kenmerken van een sekte.

Deze ideologische broedermoord leidde tot de klassieke tegenreactie die ook zo kenmerkend is voor de linkse kerk.

In de Soemoed het kwartaalblad van het Nederlands Palestina Komitee,
werd gesuggereerd, dat de hernieuwde visie van Finkelstein wel eens te maken zou kunnen hebben met zijn Joodse achtergrond.
En natuurlijk werd nu ook zijn status als wetenschapper ter discussie gesteld, en werd hij als ongeloofwaardig neergezet.
http://onwelgevalligewaarheid.blogspot.nl/2012/06/liefde-palestina-komitee-met-norman.html


Natuurlijk is Finkelstein altijd al een intellectuele charlatan en pseudowetenschapper geweest, die vanwege zijn Joodse achtergrond, en zijn anti Israel mening door de linkse beweging op een voetstuk is geplaatst.

Afshin Ellian noemde mensen als Finkelstein alibi Joden, die met name door antisemieten worden gebruikt om hun ware aard en bedoelingen te verhullen.

Keesjemaduraatje said...

during the lecture it was only possible to pose questions and it was not allowed to interrupt Norman. So this is my way to express my points of view, without disturbing a lecture which was meant for leftwing ISS students.
As you can read I do the same with our own "warhoofd" van Agt and he reads it.

rami said...

I was luckily for genius Finkelstein not able to attent. My only question to him would have been, when he escaped from the psychiatric institution. Anyway its always good to hear a jew talk against Israel, even if nobody understands what he means to say.

vanhetgoor said...

Alles met Gold en Silber in de naam, en alles met Stein, Thal of Farb, dat zijn allemaal zoveelste generatie geassimileerde joden wier familie op tijd Duitsland heeft kunnen verlaten. Als we dan dingen horen waar joden niet vrolijk van worden, gezeur over het heilige land of gezeik over dit en dat. Dan weten we zeker dat we te maken hebben met iemand die zijn joodse wortels wil verloochenen. Geeft niet, geen mens kan verplicht worden om net zo joods te zijn als zijn grootvader, maar dan hebben we wel een indruk waarom die persoon zich druk maakt. Niet een betrokkenheid met het 'uitverkoren volk' (staat tussen haakjes want het is grappig bedoeld) maar het er NIET bij willen horen is dan de drijfveer.

Finkelstein, is dat joods? Als iemand zoveel moeite doet om het zo bont te maken dat hij zelf het heilige land niet meer in mag dan is dat een prestatie. Doorgaans mag elke idioot er in. Dat hij zich afzet tegen de andere joden doet mij meer denken aan een kind dat zich tegen zijn ouders verzet.

Ik ben voorstander van de één staat oplossing. De 'antiapartheidsmuur' gaat weg en Judea èn Samaria zijn dan weer een onlosmakelijk deel van Israël. Gaza hoort eigenlijk bij Egypte, dus dat probleem is voortaan voor de Egyptenaren. Ik denk stabiliteit in de regio heel snel te kunnen bereiken door een versnelde route naar vrede, namelijk door het opheffen en verbieden van de islam. Vervolgens moeten alle oplichters die als beroepsmoslims hun geld hebben verdient naar de gevangenis. Misdaad mag niet lonen! Oproepen tot volkerenmoord, seksisme en racisme mag niet lonen, nu niet, nooit niet!

Zodra Israël af is van de eeuwige erf-vijand, de islam komt er heel snel vrede in het midden oosten. Omdat Israël het enige land in de regio is dat echt iets kan betekenen zal men in de Arabische landen heel snel doorhebben dat ze in jurken kunnen blijven lopen en kijken naar de kont van een geit, of aan het werk gaan en beginnen met de toekomst.

Het mag heel eenvoudig klinken, maar zo eenvoudig is het ook om vrede in het midden oosten te maken, de islam opheffen is het enige dat gedaan behoeft te worden, meer niet, de rest volgt vanzelf als een natuurlijke reactie.

Klaas said...

Ik was ook bij de lezing van Norman Finkelstein en heb nog wat aanvullingen op het verslag van Keesje.

Het is niet waar dat Norman verkondigde dat Israel een van de landen is die de wereld in gevaar brengen, zoals Keesje zegt. De uitslag van een of andere enquete was dat het merendeel van de ge-enqueteerden Israel zag als een grote bedreiging van de wereldvrede. Dit en vele andere resultaten van vragenlijsten werden door Norman in zijn betoog verwerkt om aan te tonen dat het positieve beeld dat men ooit van Israel had aan het afkalven is en de wil om dat land ondanks alles te steunen afneemt.

Het is ook niet waar dat de spreker de tweestaten oplossing heeft verkondigd. Het enige waar hij altijd voor pleit is het toepassen van het internationaal recht en het respecteren van de uitspraken van het internationaal gerechtshof. Met andere woorden, de bezetting moet worden opgeheven, de muur moet worden afgebroken en er moet een rechtvaardige oplossing voor het vluchtelingenprobleem komen. Er was niemand in de zaal die daar iets tegen heeft ingebracht. Er was eigenlijk geen enkel tegengeluid van betekenis. Dat was enkele jaren geleden wel anders en dat bevestigd weer dat de animo om Israel te verdedigen sterk vermindert.

Klaas

Jan said...

Hoe belangrijk is het voor de pro Palestijnse activisten hetgeen een man als Finkelstein zegt en vindt.

Zolang het welgevallig was, werd hij op een zetel gehesen, maar toen zijn mening plotseling afweek van de vooringenomen mening van de pro Palestijnse activisten, werd hij virtueel met pek en veren besmeurt en afgeserveerd.

Dit is in een notendop, wat er na het kritische interview van Finkelstein is gebeurt.

Wie de moeite neemt om het kwartaalblad van het Nederlands Palestina Komitee van Maart-April 2012 te lezen, zal ervaren dat de liefde voor Finkelstein op zijn zachts gezegd erg bekoeld is.
Dit na zijn interview waarin hij de BDS voorstanders een sekte noemde, die alleen maar de vernietiging van Israel voorstaat.

In dat zelfde interview stelde Finkelstein vast, dat Israel een Staat is die niet selectief mag worden beoordeelt op haar daden, maar ook op haar rechten.
De video van het interview is hier:
http://vimeo.com/36854424

Het is echter allang een feit van algemene bekendheid, dat de liefde voor de Palestijnse zaak, een hoog antisemitisch gehalte heeft.

Dat is de reden dat bijna alle anti Israel organisaties zich vooral beroepen op de uitspraken en gedachtegoed van bepaalde Joodse intellectuelen, om daarmee elke schijn van antisemitisme te voorkomen.

Afshin Ellian noemde het de alibi Jood.

Volgens reaguurder klaas was het animo om Israel te verdedigen enige jaren geleden wel eens anders als nu, en verbind daaraan de conclusie dat het animo om voor Israel op te komen minder is geworden.

In de voetbalwereld noemen we dat een voorzet voor open doel.

Het animo om met argumenten op te komen voor Israel is er wel, maar wordt in dit soort bijeenkomsten vakkundig door de organisators verhindert.

Klaas said...

@Jan

Aan het eind van de lezing was er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. De organisatie heeft niemand het spreken "vakkundig verhinderd" zoals jij beweert.
De waarheid is dat geen redelijk mens iets tegen zijn kritiek op Israel kan inbrengen en dat bleek uit het grote zwijgen van de tegenstanders in de zaal.

Klaas

Jan said...

@Klaas
Wat ik wel constateer, is het selectieve winkelen in de argumenten zoals Finkelstein deze presenteert.

Zolang deze stroken met eigen vooroordeel, worden ze als onweerlegbare feiten beschouwd en als absolute waarheid verkondigt.

Maar dezelfde Finkelstein schildert zijn publiek af als een sekte, die eigenlijk alleen maar uit zijn op de vernietiging van de staat Israel.

Klaas said...

"selectieve winkelen"? "eigen vooroordeel"? "uit op de vernietiging van de staat Israel"? Joh, waar heb jij het over?

Je was er niet eens bij en je hebt geen idee waar je het over hebt.

Keesjemaduraatje said...

@Klaas: de bijeenkomst was voor studenten en het heeft geen zin herrie te schoppen in een bijeenkomst die voor studenten is bedoeld. De voorzitter van het palestina komitee denkt er ook zo over. Hij had vele kritische vragen , maar wilde de studenten de kans geven. Er waren wel kritische vragen trouwens maar die vragenstellers waren kennelijk van mening dat er wel degelijk 11 miljoen vermeende Arabische vluchtelingen en hun kinderen en kindskinderen naar het oorspronkelijke mandaatsgebied terug moesten keren.

Ikzelf geef altijd pas achteraf mijn mening. Niets nieuws onder de zon.

Norman Finkelstein was wel degelijk blij met de afkalvende steun voor Israel. Hij kan die afkalvende steun echter niet goed duiden.

Jan said...

@Klaas
Citaat: "De waarheid is dat geen redelijk mens iets tegen zijn kritiek op Israel kan inbrengen en dat bleek uit het grote zwijgen van de tegenstanders in de zaal."

De waarheid is ook, dat Finkelstein de volgelingen van deze waarheid afschildert als een sekte die de vernietiging van de staat Israel nastreeft.

Klaas said...

@Keesje
Jawel, de afkalvende steun is het resultaat van het gedrag van de staat Israel en het feit dat dit niet overeenkomt met de normen en waarden van heel veel mensen.
Die discrepantie wordt steeds groter en uiteindelijk stellen mensen hun mening bij.

Klaas said...

Nee Jan, hoe kom je daar bij? Hij heeft het dan over de groep activisten die vindt dat iedere vluchteling het recht heeft om naar Israel terug te keren. Finkelstein vindt dat geen realistische eis die bovendien niet is gebaseerd op het internationaal recht en hij denkt dat je met zo'n eis nooit een stap verder komt.

De waarheid is dat Israel zich niets aantrekt van het internationaal recht en dat is waar het mis gaat. Je kunt hoog en laag springen, maar ook Israel moet zich aan de regels houden.

Jan said...

@Klaas
Nogal goedkoop, de BDS beweging als een te verwaarlozen factor in de anti Israel beweging te omschrijven.
Het Nederlands Palestina Komitee is toch hier in Nederland het centrum van de pro Palestina beweging.
De voorzitter Wim Lankamp pleit openlijk voor de "opheffing van de staat Israel,"

Ook de bewering dat steun voor Israel aan het afkalven is, lijkt meer een wens, dan dat dit werkelijk het geval is.
Het is hetzelfde verhaal over de vermeende genocide op de Palestijnse bevolking, dat vooral populair is in linkse kringen, terwijl dezelfde linkse kringen zich blij maken met de demografische tijdbom die door de groei van de Palestijnse bevolking een bedreiging zou zijn voor de joodse meerderheid .

Ook het argument dat Israel zich niet aantrekt van het internationale recht, is natuurlijk flinterdun. Daarbij wordt regelmatig gewezen naar de adviserende uitspraak van het ICJ, in 2004 over de rechtmatigheid van de veiligheidsbariere cq Muur.

9 Juli 2004 ICJ uitspraak
Jurisdiction of the Court to give the advisory opinion requested.

Ook het naast zich neerleggen van de VN resoluties van de Algemene Vergadering, die slechts aanbevelingen zijn, en niet bindend,
wordt door de linkse beweging opgevoerd als zijnde internationaal recht, waar Israel zich niks van aantrekt.

Laat ik dat laatste argument onderbouwen met een citaat uit het boek "Oorlog als er vrede dreigt,"van Anja Meulenbelt.

Bladzijde 124
Om te beginnen: het verdelingsplan van de VN was geen beslissing maar een voorstel, zegt een jurist, prof. Quigley. Het handvest van de VN geeft de Algemene Vergadering alleen het recht om een aanbeveling te doen, maar niet om te beslissen over wat landen moeten doen.

Klaas said...

@Jan
Je hebt er een handje van om mij woorden in de mond te leggen. Ik heb nooit de BDS genoemd, laat staan dat ik beweerd zou hebben dat het een te verwaarlozen factor zou zijn.

Je opmerking dat de uitspraken van het ICJ en de VN slechts adviezen zijn, is te armzalig voor woorden. Sorry dat ik het zeg, maar dat is niet erg overtuigend Jan. Mensen zijn niet gek.

Jan said...

@Klaas
De zaak betreffende Israel en de Muur door het ICJ was op verzoek van de VN.
De uitspraak van het ICJ in deze zaak was een advies aan de VN.

Resoluties van de VN Veiligheidsraad zijn bindend, en dienen te worden uitgevoerd door de landen aan wie de uitvoering wordt opgelegd. Deze resolutie kunnen eventueel met militaire middelen worden afgedwongen.

Resoluties van de VN Algemene Vergadering zijn nooit bindend, en elk land kan resoluties van dit specifieke VN orgaan naast zich neerleggen.

VN resolutie 181 van 29 November 1947 van de VN Algemene Vergadering,
ook wel de delingsresolutie genoemd, werd door Israel aanvaard, en door de Palestijnen afgewezen.

Ik citeerde al uit het boek van Anja Meulenbelt, die zich al jarenlang boos maakt over het niet uitvoeren van de resoluties van de Algemene Vergadering tegen Israel.

Nu in haar laatste boek, ""Oorlog als er vrede dreigt," verdedigt zij het besluit van de Palestijnen, om resolutie 181 af te wijzen.
Selectief, en onderdeel van de anti Israel propaganda, om met twee maten te meten.

Ik daag Klaas uit het tegendeel van mijn argumenten met echte argumenten te weerleggen, en niet volgens het principe, als de feiten niet stroken met mijn eigen vooroordeel, noem ik het gewoon ongeloofwaardig.


Klaas said...

@Jan

Het is simpeler dan je denkt Jan. Er gelden bepaalde regels in het internationaal recht:
1. Het is niet toegestaan om land te verwerven in een oorlog.
2. Het is niet toegestaan om je eigen bevolking naar gebieden te verplaatsen die zijn verworven in een oorlog.

Dit betekent dus dat de bezetting van de Westbank en oost-jeruzalem illegaal is en dat alle settlements ook illegaal zijn. De muur is dus ook illegaal want die staat voor een groot deel aan de verkeerde kant van de grens.

Iemand met een beetje moraal besef heeft al die juridische hulpmiddelen niet nodig om tot de conclusie te komen dat die bezetting niet deugt. Maar omdat sommigen die gave nou eenmaal niet hebben, is het wel handig dat bepaalde regels op papier zijn gezet.

Jan said...

@Klaas
Een nogal simplistische en vooral eenzijdige moralistische kijk op
een zeer ingewikkeld probleem.
1. Wiens land is hier bezet. Niemand bestrijd dat daar mensen wonen,maar tot welk staat behorend deze mensen dan.
Jordanie heeft tot 1967 Judea en Samaria (Westbank) als Jordaans
grondbezit beschouwd, en daarna haar claim daarop laten vallen.
Israel heeft dus volgens internationaal recht de plicht het land te besturen, en het staat dus tot aan een definitieve beslissing onder Israelisch bestuur, geheel volgens het internationaal recht.
2 Israel verplaats geen bevolking naar deze gebieden.
Israel laat toe dat Israëlische burgers zich vestigen in gebieden van de Westbank, omdat dit vastgelegd is in een resolutie van de Volkenbond in 1922. Hierin werd aan joden het recht verleend, om zich te mogen vestigen in het gebied, wat we kennen als het mandaat gebied Palestina.
Als de Palestijnen in 1947 resolutie 181 hadden geaccepteerd, dan was de resolutie van de Volkenbond als beëindigd beschouwd.

En als laatste een beroep op moreel besef van Klaas, dat de bezetting zoals hij dat noemt niet deugt, maar hij volledig voorbijgaat aan de realiteit, namelijk dat de Palestijnen tegen het westen spreken over een eigen staat naast de staat Israel, en tegen hun bevolking en arabische broeders spreken over de Palestijnse staat vanaf de grens met Libanon tot aan Jordanie en Egypte.

Klaas said...

@Jan
Ik ga niet discussieren over de geldigheid van het internationaal recht.
Het ICJ (en vele andere organisaties) is er heel duidelijk over geweest en ik geloof dat die rechters er wel wat meer verstand van hebben dan jij.

Jouw amateuristische interpretaties zijn speciaal geconstrueerd om Israel vrij te pleiten. Dat is jouw goed recht, maar dat maakt jouw beweging een soort religie, een cult. Jullie zouden eigenlijk ook een soort tegenvoeter van Finkelstein moeten hebben, die jullie eens de flink waarheid vertelt. Dat je op deze manier niemand zal overtuigen. Afgezien van het feit nog dat wat jij doet, bijdraagt aan de destructie van Israel.

Jan said...

@Klaas
Inhoudelijk heeft Klaas nog op geen enkel door mij aangevoerde feiten gereageerd, en ik ben daar niet door verrast. Het gezegde, "als een kat om de hete brij heendraaien, " is hier zeker van toepassing.

Heb ik de rechtmatigheid van het ICJ proces tegen de bouw van de
veiligheidsbarriere betwist, nee, dat heb ik niet gedaan.
Ik heb simpelweg vastgesteld dat de uitspraak van het ICJ in 2004 een advies was aan de VN.

Ook heb ik Klaas geconfronteerd met het feit dat resoluties van de VN
Algemene Vergadering niet bindend zijn, en dus niet hoeven te worden uitgevoerd.

De reacties van Klaas zijn ontwijkend, en vooral gebaseerd op politiek gekleurde aannames en algemeenheden, die al jaren deel uitmaken van de propaganda retoriek van de pro Palestina beweging.

Ook het in een kwaad daglicht plaatsen van de tegenstander, en deze zelfs beschuldigen dat hij of zij bijdraagt aan de destructie van het lijden voorwerp,in dit geval Israel bewijst het onvermogen en onwil, om werkelijk door middel van argumenten het gelijk te halen.

Klaas said...

@Jan

Je vergist je Jan. Ik ben niet van de pro-palestinabeweging. Ik ben pro-Israel.
Ik heb geen zin om op jouw zelfgeknutselde juridisch betoog in te gaan. Met jouw houding kun je alles wat krom is rechtpraten. Fijn dat je misschien jezelf en je eigen cult kunt overtuigen, maar in de echte wereld richt je er alleen maar schade mee aan.

Israel schendt het internationaal recht. Dat is een feit. Punt. Iedereen die Israel een warm hart toedraagt, zou zich eens moeten afvragen hoe het komt dat zoveel mensen vinden dat Israel een grote bedreiging voor de wereldvrede is. Is het dan verstandig om te suggereren dat Israel zich niet aan de regels hoeft te houden?

Jan said...

@Klaas
Ik ben Pro Palestijns Klaas, en ik geloof niet dat het in stand houden van het slachtofferschap van de Palestijnen door mensen die zich Pro Israel noemen ook maar iets bijdraagt aan vrede en stabiliteit in die regio.

Het argument dat zoveel mensen Israel een bedreiging voor de wereldvrede vinden is gebaseerd op
een subjectieve opinie onderzoek van de EU Commissie, en jij loopt er kritiekloos met grote stappen achteraan.

Wel eens gehoord van de term Fellow-Traveller!

Klaas said...

@Jan

Nee Jan...ik geloof niet dat het in stand houden van het slachtofferschap van Palestijnen (of Israeliers) de sleutel is tot vrede en stabiliteit in die regio. Het internationaal recht, dat is de sleutel.

Als men eens zou beginnen met zich aan het internationaal recht te houden dan zou er een goeie kans zijn op vrede. Dat betekent dus dat je geen muren bouwt in andermans tuin, geen gebieden bezet houdt die je uit een oorlog hebt verkregen en dat er een oplossing komt voor de vluchtelingen. Klinkt mij allemaal zeer redelijk in de oren. Jou niet dan?

Ik ben liever een 'meeloper' dan iemand die het internationaal recht niet respecteert en het land naar de afgrond leidt.

Jan said...

Mijn laatste reactie op Klaas.

Volgens Klaas is het respecteren van het internationale recht de sleutel tot vrede en stabiliteit. Hoe naief kun je zijn, of is het gewoon het ontbreken van argumenten in zijn verhaal, waardoor hij vlucht achter woorden waarvan de betekenis zo interpreteerbaar en politiek manipuleerbaar is, dat je er alles van kan maken zolang je maar niet op controleerbare feiten ingaat.

De vijanden van Israel trachten al vanaf de eerste dag van haar bestaan via de VN te dwingen af te zien van zelfverdediging in welke vorm dan ook, en haar meelopers wereldwijd, waar Klaas zichzelf ook toerekent proberen Israel als een 'Jood onder de staten,' af te zonderen.


Klaas said...

Welterusten Jan...

De belangrijkste boodschap uit de lezing van Finkelstein is dat volgens vrijwel de hele internationale gemeenschap de oplossing voor het conflict begint bij het respecteren van het internationaal recht.

Voor Israel betekent dat bv:
1. Terugtrekking uit de bezette gebieden,
2. Afbreken van de muur,
3. Een rechtvaardige oplossing voor de vluchtelingen.

Zolang dit niet gebeurt, zal het isolement van Israel nog groter worden. Verdedigen van Israels positie is meewerken aan de zelfdestructie van het land.