Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, June 26, 2016

De AOW en de vrijheid voor Bilal Kayed

Bent u van de ambassade? Wil een oudere dame, die op een bankje voor het Haagse Centraal station zit, weten. "Dat zeggen ze er meestal niet bij", stel ik haar gerust. "Maar ik wil mijzelf wel even voorstellen, Keesjemaduraatje, blogger. Ik maak foto's van de demonstratie vanwege de zeer bijzondere combinatie van eisen. Hoe kan je nou tegelijkertijd de vrijheid voor een veroordeelde terrorist eisen en ook nog tegen de AOW-verstrekking aan Nederlandse bewoners van Judea en Samaria zijn? De dame op het bankje had er geen antwoord op. Ze geeft mij wel het bijbehorende pamflet, dat Jose van Leeuwen had geweigerd aan mij uit te delen. "Maar hoe moet ik nu weten wat je eist?" Vroeg ik nog. Maar Jose is alleen geïnteresseerd een foto van mij te maken. Zo is er toch een vorm van contact, maar helemaal goed komt het niet meer tussen ons.Foto: Said Roustayar met Amin Abou Rashed (Hamas)

De gevangene Bilal Kayed heeft vijftien jaar geleden geprobeerd een soldaat te gijzelen en heeft daarvoor sindsdien in de gevangenis gezeten. Hij is de aanvoerder van de Palestijnse gevangenen en organiseerde hongerstakingen. Omdat de Israëlische regering geen zin heeft in weer zo'n PFLP-terrorist op straat, is hij nu in administratieve detentie gezet. Daarom is hij opnieuw in hongerstaking gegaan. Over de hele wereld wordt voor zijn vrijlating gedemonstreerd, zoals afgelopen vrijdag in Den Haag en de zaterdag daarop op de Dam in Amsterdam.

Opvallende afwezige bij deze demonstratieve gebeurtenissen is het Palestina Komitee Nederland. Bestuurslid Ibrahim al-Baz heeft wel tot demonstratie opgeroepen, maar liet verstek gaan. We worden ouder. Interessant detail is, dat de aanhangers van HAMAS, PFLP, KMAN en Revolutionaire eenheid zij aan zij strijden voor vrijlating van deze PFLP-terrorist. Waarschijnlijk zijn de ideologische verschillen in Nederland niet zo belangrijk. Terrorist is terrorist. Je moet toch je naam hoog houden.

De veroordeelde relschopper Said Roustayar (Schilderswijk;MovementX) hield een indrukwekkende toespraak waarin hij benadrukte dat zijn detentie nog een paradijs vergeleken met dat van Bilal Kayed was. Waarvan acte.

No comments: