Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, July 30, 2017

Moslimbroederschap versterkt zich in Nederland


De ruzie over de Koepelmoskee op de Tempelberg in Jeruzalem is een mobiliserende factor in de strijd van Palestijnen in Israël en Europa. De afgelopen weken vinden pro-Palestijnse demonstraties plaats, in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Bij die demonstraties vallen een paar nieuwe trends op.

-Seculiere pro-Palestijnse acties, zoals van het Palestina Komitee en andere linkse groepen, nemen in aantal en invloed af.
-De moslimbroederschap, waar Hamas ook toe behoort, neemt in snel tempo de pro-Palestijnse activiteiten over. 
-Religieuze symbolen, zoals afbeeldingen van de Koepelmoskee op de Tempelberg in Jeruzalem, zijn een toenemend mobiliserende factor geworden.
-Door de strijd tegen- en de angst voor salafistische groepen als ISIS en Al Qaida, worden moslimbroederschappen als het mindere kwaad gezien en kunnen ongestoord hun gang gaan in Nederland.    

Op 16 juli 2017 wordt een pro-Palestijnse demonstratie op de Dam in Amsterdam gehouden. De afscheidingsmuur op de Westelijke Jordaanoever wordt opnieuw tot thema gemaakt. De interne Palestijnse strijd, tussen de Fatah en Hamas, over elektriciteit, heeft als resultaat dat het thema Gaza niet wordt gepolitiseerd. De Koepelmoskee en de muur zijn dus de symbolen waar het deze dag over gaat.
Maar liefst twee kopstukken van de moslimbroederschap en dus Hamas nemen, deel aan de demonstratie:  Amin Abou Rashed (Abou Eenarm) en Ahmad Nour Allah, secretaris van de Palestijnse Gemeenschap.nl. Beide hebben de conferentie Palestinians Abroad in Istanbul bezocht en beiden hebben een belangrijke rol bij de conferentie Palestinians in Europe op 15 april 2017, in de Doelen in Rotterdam. Die combinatie van conferenties en contacten is voor onderzoekers van de moslimbroederschap reden aan te nemen, dat Ahmad Nour Allah de tweede man van Hamas in Nederland is.
(Amin Abou Rashed ; Ahmad Nour Allah)

De moslimbroederschap heeft er geen enkele behoefte aan op dit moment geweld in Nederland te propageren. De invloed breidt zich uit door vele bezoeken aan Palestijnse groepen in het hele land. Demonstraties van Palestijnen worden veelal door de groep rond Amin Abou Rashed georganiseerd.

Door het leiderschap van Amin Abou Rashed wordt zelfs voorkomen dat er spontaan en niet gepland geweld gebruikt wordt. Op 16 juli 2017 ging een Israëlische toerist enorm tekeer tegen een Palestijnse demonstrant op de Dam. De bodyguards van Simon Vrouwe , die daar altijd met zijn karretje staat, wilden de Israëlische toerist te lijf gaan. Ik zag dat Amin Abou Rashed het conflict met enkele  Arabische zinnen oploste.

Op de sociale media wordt niet of nauwelijks over de groei van moslimbroederschap in de pro-Palestijnse beweging gesproken.  Activisten op straat laten mij weten dat ze blij zijn dat er überhaupt nog iets gebeurt.  

 (Palestijnse symboliek: Koepelmoskee en afscheidingsmuur)

(Ahmad Nour Allah met de vier-vinger van de moslimbroederschap)


(v.l.n.r. Ahmad Nour Allah; Amin Abou Rashed, Majed Al-Zeer; Fadi el-Tayeche, plaatsvervangend voorzitter van de Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, ofwel Hamas Duitsland; Ahmad Skineh, voorzitter van de Vereniging van Palestijnse Jongeren in Nederland; Foto genomen tijdens de conferentie Palestinians in Europe 15 april 2017 in Rotterdam)
 

No comments: