Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, March 19, 2018

Antisemitisch Blok marcheert door de straten van Amsterdam


De demonstratie 'Geen Racisme in de Raden' formeert zich afgelopen zaterdag op de Dam. Interessant om te zien wie er voorop lopen. Rutger Groot Wassink, helemaal links, loopt uit de Amsterdamse gemeenteraadsvergadering weg, als een Joodse activist  iets wil vertellen over antisemitisme op straat. Als hij echter in een demonstratie naast Abdu Menebhi (ENCEMO, tweede van links) kan lopen, dan heeft hij geen problemen. Dezelfde Abdu Menebhi hield in 2004 een herdenking voor de oprichter van HAMAS, sjeik Yassin. Anja Meulenbelt heeft meerdere keren haar steun aan HAMAS uitgesproken en was zelfs getrouwd met een voormalige FATAH-terrorist.

Ook in de rest van de demonstratie tegen racisme is het huilen met de pet op. Als je naar het aantal Palestijnse vlaggen en spandoeken kijkt, lijkt het wel alsof extreem-links geen andere problemen heeft dan het bestaan van Israël. Over Koerden, Armeniërs, Syriërs en het lijden van de christenen in Egypte maken de jongens en meisjes demonstranten zich geen zorgen.


De veroordeelde relschopper en PFLP-aanhanger, tevens broertje van BIJ1-kopstuk So Roustayar, Said, loopt met een spandoek waarop het zionisme veroordeeld wordt. Zijn medestrijders van de Revolutionaire Eenheid laten zich echter bij dit koude weer niet zien.


De rabiate Israël-hater Frank van der Linde, bekend van het bedreigen van Israëlische actrice Lia König, loopt BIJ1 foldertjes uit te delen  naast de stoet.


Er wordt in de anti-racisme-stoet tot boycot van Israël opgeroepen.Eén van de sprekers van de menigte, IS-lid Ewout van den Berg, is de portier van het Theater Perdu, die tijdens de Kristallnachtherdenking in 2017 verhinderde dat een groep Joodse vrouwen het pand betreedt.

Ik spreek nog even met Jelle Klaas, advocaat en tevens lid van de Internationale Socialisten, die destijds de samenwerking van de Int. Socialisten met Hamas heeft ondersteund.  Hij is bij de demonstratie in de functie van juridisch waarnemer.


(BDS-girl Ayala Levinger)

Natuurlijk is dit slechts een beperkte visie op de demonstratie. Er lopen ook mensen van Groen-Links, SP, NCPN, AFA en Rode Morgen mee. Het is echter een belangrijk deel van de demonstratie. Als we in Amsterdam zeggen:  'Stop Racisme', waar eigenlijk iedereen het mee eens is, dan bedoelt Anja Meulenbelt: "Boycot Israël". In wat voor wereld leven wij?


3 comments:

Michael said...

"In wat voor wereld leven wij?" In een wereld van mensen die een hekel hebben aan zichzélf en daarom ook voor anderen geen waardering kunnen opbrengen.

Jan said...

Links en de Islam hun gemeenschappelijke raakpunten.
Links heeft het monopolie op het hedendaagse antisemitisme, en dat is inmiddels wel als feit van algemene bekendheid te beschouwen. In welke samenhang dit precies staat met hun openlijke samenwerking met o.a. radicale moslim bewegingen zoals de moslim broederschap kan iedere met eigen ogen zien. Linkse activisten maken natuurlijk niet graag hun handen smerig, en moslims hoef je wat hun attitude ten opzichte van de Joden betreft niet echt te stimuleren om zich gewelddadig te gedragen, de ideale samenstelling van een religieuze knokploeg dus. De antifascisten kunnen immers niet de Joden individueel te lijf gaan, op een enkele sociopaat na natuurlijk, maar het zou nog steeds te grote imagoschade opleveren.

Kenmerken Socialisme en Islam
Het Socialisme en haar stromingen, kunnen per definitie als atheïstisch worden beschouwd, maar heeft wel een profeet in de persoon van Karl Marx, die zoals we weten de Joden als voorwaarde om geaccepteerd te worden in zijn proletarische heilstaat, verplichte zich los te maken van het Joodse geloof.

De Islam als religie is volgens religieuze critici te beschouwen als een vorm van plagiaat ten aanzien van het Joodse en Christelijken geloof, hetgeen aannemelijk wordt indien men inhoudelijke strekking van de Koran vergelijkt met de Thora en het christelijke oude en nieuwe testament. Eeuwenlang zijn de islam geleerden dan ook op zoek geweest in de bijbel op zoek naar bewijs waarmee het ontstaan van de Islam mee zou kunnen worden gelegitimeerd. De moslims hebben ook altijd naarstig gezocht naar Bijbelteksten die de komst van de profeet Mohammed konden aankondigen. (Het evangelie van Barnabas).

Beide zoeken voor legitimatie van hun enerzijds ideologische bestaansrecht anderzijds hun religieuze legitimatie nu dan ook naar een externe vijand, en lijken die te hebben gevonden in de Joden met name de Joden als religie en als Staat. Daarbij zien we echter ook de kenmerken van het vooroorlogse antisemitisme die steeds meer voet aan de grond krijgt in de linkse beweging, een bevestiging van de antisemitische wortels in het Socialisme.


Verschillen morele normen en waarden
In het Joodse en christelijke geloof zijn de morele normen en waarden gefundeerd op een eeuwenlange traditie waarin met horten en stoten weliswaar, deze waarden mee zijn geevolueert met de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving.

De combinatie atheïstisch socialisme is een levensbeschouwing waar morele normen waarden ondergeschikt zijn aan de ideologische waan van de dag die door ideologische leiders ad hoc aan de samenleving kunnen word opgelegd. De griezelige voorbeelden daarvan zijn natuurlijk de Socialistische entiteiten in de vorige eeuw die dood en verderf onder de burgers heeft gezaaid, en nog steeds volgelingen kent die daar moreel achterstaan.

In de Islam zijn de morele normen en waarden gebaseerd op de letterlijke tekst zoals deze in de Koran staat geschreven, met de religieuze leiders als degenen die bepalen hoe deze tekst door de samenleving moet worden geïnterpreteerd, het recept voor terreur en onderdrukking dus.

Een symbiose waarvan we nu al weten wie als laatste zal worden opgegeten.

paul damen said...

Je bent die oude man met dat mutsje vergeten,naast Meulenbelt. Dát is dus de hoogbejaarde stalinist Max van den Berg, die in zijn CPN-tijd nog alle begrip had voor Stalins strafkampen, en tot op heden poseert als 'Februaristaker' op basis van een dag spijbelen van school toen hij 14 was.