Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, May 26, 2018

Complottheorieën rond de Gazavloot

De schrijver Michel Houellebecq stelt, dat het antisemitisme weinig met racisme te maken heeft, maar in feite een grote complottheorie is. "...there are hidden people who are responsible for all the unhappiness in the world, who are plotting against us, there’s an invader in our midst. If the world is going badly, it’s because of the Jews, because of Jewish banks … It’s a conspiracy theory."

Rond de Gazavloot, die deze week van Scandinavië naar Rotterdam vaart en op 1 juni in Amsterdam hoopt te mogen aanmeren, worden door de opvarenden complottheorieën bedacht en de wereld in gestuurd. We zagen al een voorbeeld van een taxichauffeur, die een Palestijnse vlag zou hebben gestolen. Dat was volgens Dr. Charlotte Wiktorsson al een "opzetje". Daarna kreeg de boot met de lumineuse naam "Palestina" motorpech. Ook weer verdacht.

Voor de aankomst in Kiel werd het Noorse schip Al Awda (echte naam: Kaarstein) door de Duitse kustwacht doorzocht. Volgens de Zweedse opvarende Divina Levrini, heeft de Israëlische regering de Duitse staat er toe aangezet het schip te doorzoeken. (Houellebecq: 'onzichtbare mensen zijn verantwoordelijk voor ongeluk in de wereld'). Het is trouwens een normale procedure, dat de kustwacht bij je aan boord komt. Ik heb dat zelf op dezelfde plaats ook meegemaakt. Niks aan de hand. Vervolgens liepen er reporters rond het Zweedse Gazaschip, die zomaar foto's namen. Volgens Livina zijn dat Mossad-agenten. Natuurlijk.

Op weg door het Kieler Noord-Oostzeekanaal valt de transponder van het radar van het schip Freedom uit. Dat is ernstig, omdat het één van de meest bevaren kanalen ter wereld is. Er varen grote vrachtschepen met hoge snelheid. De bevoegde autoriteiten letten op, dat als klein zeilschip aan de rand vaart. Het Palestijnenschip krijgt dan ook een boete van 150 Euro.


Bij die gelegenheid zouden de Duitse officials geroepen hebben: "Ik hoop dat de Israëlische marine jullie verzuipen." Ik heb zelf in dat kanaal gevaren en kan  bevestigen, dat de Duitse kustwacht tot de meest correcte ter wereld gerekend kan worden. Zee onwaarschijnlijk dat die zoiets zouden roepen.

De reis begint al goed op gang te komen en de opvarenden hebben al de woede van de Zweedse politie op zich geladen, wegens muziek maken zonder vergunning (Orde moet er zijn) en nu mogen de Duitsers ze ook al niet.

Wat zou er gebeuren als de schepen eindelijk eind juli in de buurt van Gaza komen? De fantasieën daarover slaan al behoorlijk op hol. De Israëlische luchtmacht zou plannen hebben de boten te bombarderen. Waar halen de activisten deze gedachtes vandaan? Er zou al een schip op het strand van Gaza zijn gebombardeerd. Ik wilde het eerst niet geloven, tot ik  zag dat er inderdaad een roeiboot op het strand in de hens stond. Volgens het IDF was de boot gebruikt door terroristen bij een infiltratie poging. 

De Zweedse- en Noorse opvarenden behoren alle tot een communistische- of extreem-linkse groepering. In deze landen is de strijd tegen racisme al tot staatsideologie verheven. Wie op die manier tegen de wereld aankijkt, zegt al gauw: "Ik ben geen antisemiet, want ik heb geen hekel aan Joden". "Ik reken zelfs Joden tot mijn beste vrienden". Nu is dat in Noorwegen een beetje moeilijk vanwege het percentage Joden, maar je moet gewoon goed zoeken. Als je echter naar antisemitisme kijkt vanuit het complottheorie-perspectief, dan herken je het gemakkelijk. Loopt er een vreemde man bij je boot: Mossad. Gaat je motor stuk: stukgemaakt. Zo ontstaat er een hele wantrouwige- en complot-achtige sfeer.

In het kader van de complotten is het helemaal geen wonder, dat de Gazaboot-opvarenden materieel en financieel gesteund worden door de moslimbroederschappen. In het Hamas-handvest staat tenslotte een citaat uit het beruchte 'Protocollen van de Wijzen van Zion'. Een recente antisemitische complottheorie.

De boten komen vanavond aan in Wilhelmhaven. De beruchte parlementariër Annette Groth, waarvan zelfs de Linke voorman Gregor Gysi zegt: "Hör mal, hör mal, du bist ein antisemiet" ,bezoekt de boten. Ik ben benieuwd welke Mossad-acties er nu weer uit de hoge hoed getoverd worden.

7 comments:

rami said...

Ik denk wel dat de Mossad een oogje in het zeil houdt.

Keesjemaduraatje said...

@Rami: als de Mossad je niet mag, dan maken ze niet alleen je transponder kapot, maar blazan ze de hele boot op

truth hurts (and does not sell....) said...

blijkbaar zit de angst voor de Mossad er stevig in bij de boys , beetje treurig dat ze op allerlei manieren de aandacht proberen te versterken op het uitgekauwde verhaal van breaking the siege..... Israel weet na een aantal dure lessen wat hun internationale rechten zijn. het breken van een blokkade (die volgens het internationaal recht legitiem is) is strafbaar.... doorbreken betekend geenterd worden... afslepen naar haifa... boot in beslag...participanten celstraf of financiele straf opleggen aanmelden bij Interpol...(succes met visa´s aanvragen in de toekomst) het land uitknikkeren...kosten van de operatie verhalen op de participanten..... klaar en wachten op de volgende zomer....ditworden dan erg dure acties met weining effect....het stopt dan snel....

Erica said...

Als de angst en het ontzag voor de Mossad inderdaad zo diep zit, kunnen Mossad, Israël en wij Wereldjoden, daar alleen maar trots op zijn. Toch?
Kaatje.

Jan said...

Het is verleidelijk om de Mossad mythische kwaliteiten toe te kennen, maar daarmee speelt men de linkse beweging in de kaart, want die is naarstig op zoek naar nieuwe argumenten, waarmee ze het eeuwige slachtofferschap van de Palestijnen mee kunnen handhaven. Wie de columns van Tommy Wieringa en Thomas von der Dunk gelezen heeft over de laatste ontwikkelingen in Gaza zal daarin ook een nieuw facet in het belichten van de Palestijnen versus Israël niet zijn ontgaan. In hun columns wordt namelijk geen enkele rol voor de Hamas weggelegd, zelfs hun bestaan wordt niet meer genoemd. Dit is de nieuwste variant op het hedendaagse antisemitisme.

We moeten dan ook ophouden onszelf voor de gek te houden, en het beestje bij haar naam noemen. Zou Baudet iets feitelijks maar niet bijzonders over David Duke uitspreken, dan zou de linkse kerk en linkse media hem en zijn partij zonder enige terughoudenheid afschilderen als een Nationaal Socialist en racist.

Dus waarom benoemen we het ideologische grondslag en haar rassenleer van de linkse kerk Karl Marx niet gewoon bij naam, immers de Internationale Socialisten zijn er trots op volgelingen van Marx te zijn.
Karl Marx heeft immers geschreven dat de Joden alleen maar in de proletarische heilstaat kunnen worden opgenomen, als ze zich bevrijden van het Jodendom. Het is toch duidelijk dat definitie van het Jodendom door de Marxisten ideologisch is vertaalt naar de staat Israël. En schreef Friedrich Engels "Der Magyarsche Kampf" niet over de vernietiging van de Slavische volkeren, die per definitie minderwaardig zijn, en dus reactionair, en die die zoals hij dit letterlijk schreef, citaat: Der allgemeine Krieg, der dann ausbricht, wird diesen slawischen Sonderbund zersprengen und alle diese kleinen stierköpfigen Nationen bis auf ihren Namen vernichten. Der nächste Weltkrieg wird nicht nur reaktionäre Klassen und Dynastien, er wird auch ganze reaktionäre Völker vom Erdboden verschwinden machen. Und das ist auch ein Fortschritt".

jos uitterhoeve said...

Wat heeft links met het antisemitisme te maken? Kan een rechtse rakkerniet antisemitische zijn? Wat is het verschil tussen anti semiet enanti zionist?

Jan said...

Links heeft alles met het antisemitisme te maken, omdat het ideologisch door Karl Marx bepaald is. Links haar ideologische wortels liggen namelijk in het Marxisme, en Karl Marx word naar gelang de zuiverheid van de leer van zijn volgelingen, door velen daarvan beschouwd als een profeet c.q. de messias van deze ideologie. Het is een door Marx opgelegde ideologische erfzonde, waar niet de Jood als individu het doelwit is, maar hun religie en cultuur, die moet verdwijnen, om te kunnen worden opgenomen in de proletarische heilstaat. Vergelijkbaar met de hedendaagse linkse redenatie dat wij medeschuldig zijn aan het honderden jaren geleden aangedane onrecht aan de zwarte bevolking (slavernij).

Antizionisme is in linkse context daarvan geïnterpreteerd inderdaad te beschouwen als antisemitisme. Door het Zionisme ideologisch te reduceren tot een Groot Israël gedachte, dat slechts aanwezig was in een marginale stroming in het Zionisme, heeft Links gemeend hiermee het antisemitische karakter daarvan te kunnen ontlopen. Ook de linkse redenatie, dat niet alle zionisten Joden zijn, en niet alle Joden zionisten zijn, is een bekende semantische woordspeling om het antisemitische karakter dat daar achter zit te ontwijken.

Of een rechtse rakker een antisemiet kan zijn, hangt natuurlijk af van of hij zich als zodanig uit, maar u bedoelt natuurlijk aanhangers van het Nationaal Socialisme. Deze ideologie zoals deze in de vorige eeuw is opgekomen was ook een vorm van Socialisme, zoals J. A. A van Doorn 1925-2008 in zijn laatste boek in 2008 (Duits Socialisme) heel duidelijk bevestigd. De hedendaagse aanhanger van deze ideologie leeft een marginaal bestaan, maar blijft gevaarlijk.

Beide ideologieën zijn nauw aan elkaar verwant, en predikten de uitroeiing van in hun ogen minderwaardige volkeren.