Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, October 30, 2012

Rampen komen over ons

Dat de Hedwigepolder alsnog onder water wordt gezet, om de milieulobby een plezier te doen, maar het polderen 'an sich' wederom zijn intrede in de Nederlandse politiek doet, dat is al erg genoeg. Dat de rijken de crisis gaan betalen, zand erover. Dat de kinderbijslag wordt verlaagd, het zij de family-man Samson vergeven. Het geld moet tenslotte ergens vandaan komen.

Maar dat de "Wolga-Duitser" en Israël-hator Frans Timmermans nu eindelijk tot de positie van Minister van Buitenlandse zaken wordt omhooggepromoveerd, dat gaan we de PvdA en de VVD niet meer vergeven. Luister even naar enkele kamervragen en opmerkingen van Frans over Israel:

Kamervraag  27 maart 2012
"4. Deelt u de mening dat beide partijen in de Gaza-oorlog, dat wil zeggen Israël en de de facto Hamas regering in Gaza, nog altijd geen onderzoek hebben verricht dat voldoet aan internationaal aanvaarde normen van onafhankelijkheid, onpartijdigheid, grondigheid, doelmatigheid en tijdigheid en dat dit onderzoek meer dan ooit noodzakelijk is om tot een oplossing te komen in het Midden-Oosten Vredesproces? Zo nee, waarom niet? "

Daarmee wordt de door de VS en Europa als terroristische organisatie bestempelde Hamas door Frans Timmermans op één lijn gesteld met de democratische regering van Israël.


Kijk ook even naar het PvdA standpunt, zoals verwoord door Frans Timmermans", waarbij de schuld voor het mislukken van de onderhandelingen eenzijdig bij Israël wordt gelegd en waarin al wordt aangekondigd, dat de PvdA de erkenning van de Palestijnse staat door de VN  gaat ondersteunen:
"Als Israël eenzijdig blijft weigeren aan de onderhandelingstafel te verschijnen en ondertussen doorgaat met het bouwen van illegale woningen en nederzettingen in bezet gebied, kan en mag de Palestijnse autoriteit daarvoor niet gestraft worden en dient de internationale gemeenschap de statusverhoging van de Palestijnse staat in de VN te ondersteunen."

Dat belooft dus nog een regeringstijd met veel strijd en discussie rondom Israel te worden

2 comments:

Henoch said...

http://eczp.blogspot.nl/2012/10/frans-timmermans-op-buza-slecht-nieuws.html

vanhetgoor said...

Uhm, tja, pffff, hoe zal ik het zeggen, het is altijd eenzijdig als men wel of niet aan de onderhandelingstafel verschijnt. Als men er wèl verschijnt is dat daarentegen ook net zo eenzijdig, want ook aan de onderhandelingstafel zit men tegenover elkaar, maar zelfs dan nog blijft men eenzijdig want als niet ieder een eigen standpunt had dan was er geen reden voor die onderhandelingstafel. Welke onbenul heeft dat PvdA standpunt geformuleerd? Deze vraag is retorisch, het antwoord is niet van belang.

Het kenmerk van een onderhandelingstafel is dat men een verschil van mening heeft. Dat men daar over wil praten en dat men tot elkaar wil komen. Maar als een van de twee partijen een onwrikbaar standpunt heeft dan heeft onderhandelen geen zin. In dit geval is het duidelijk dat Hamas, de Palestijnen, de Arabieren een zeer duidelijk omschreven en onbetwistbare stelling hebben, namelijk dat de staat Israël moet worden vernietigd. Hier is geen twijfel over, als dat standpunt niet van tafel gaat heeft onderhandelen geen zin. Ik kan alleen maar begrip opbrengen voor het feit dat de Israëlische onderhandelingspartners NIET willen praten voordat men inziet dat het uitgangspunt van Hamas etc. onwerkelijk is.