Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Saturday, June 01, 2013

Sonja van den Ende wil met Vlaamse nationalisten voor Assad strijden

Je bent rechts-nationalist en je wordt door de mainstream media, de gevestigde politiek en touti weldenkend Nederland en Vlaanderen uitgekakt. Je wordt fascist, nationaal-socialist of gewoon 'extreem-rechts' genoemd. Dan moet je wat en dan is een andere strategie noodzakelijk. Twee methodes worden dan gehanteerd. Je kan 'normaliseren', dat wil zeggen onder een andere noemer en zonder de afschrikwekkende symbolen en zonder de met Dr. Martin zwarte laarzen marcherende skinheads opnieuw beginnen. Of je neemt de methodes van extreem-links over. Je gaat voor Iran, of tegen Israël, of voor Assad demonstreren, met dezelfde slogans en dezelfde spandoeken en dezelfde soort mensen. Dan kan je nog een paar activisten werven en je bent lekker van huis en op de straat. Extreem links ontmoet extreem rechts.

Beide methodes zien we terug bij Vlaamse- en Nederlandse extreem rechtse groepen. Er zijn al demonstraties van de fascistische Nederlandse Volksunie vóór Iran waargenomen.
De Kameraadschap Drechtsteden demonstreerde zij aan zij met de extreem-linkse beroepsdemonstrante Jose van Leeuwen tegen Israël. De Vlaams-Blok-activist Thierry Vanroy en Ruben Rosiers (Vlaamse N-SA/NDP) demonstreerden tegen Israël en vóór de Syrische president Assad.

De methode blijkt te werken. De oprichters van de werkgroep "Oorlog is geen oplossing", Sonja van den Ende (SP)  en Rik Min (NCPN) zijn zich van geen kwaad bewust en werken samen met extreem-rechtse Vlaamse nationalisten van Vlaams Blok en N-SA/NDP. Tot nog toe hebben ze geen afstand van de rechtse Assad-vrienden genomen.

De Mediawerkgroep Syrië, Thierry Vanroy heeft echter wel duidelijk afstand van de extreem-linkse werkgroep "Oorlog is geen Oplossing" genomen. Hoewel de werkgroep de slogan "De waarheid over Syrië" gebruikt en Sonja van den Ende voortdurend de naam van de Mediawerkgroep Syrië bij haar manifestaties schrijft, is er weinig contact en hebben de twee niets met elkaar te maken. Dat is mij ook nog eens bevestigd door één van de andere oprichters van de Mediawerkgroep Syrië. In een artikel op hun blog, distanciëren de rechtse activisten zich van Sonja van den Ende.

Sonja van den Ende is er niet blij mee. In haar reactie geeft ze aan dat ze niet over en weer met modder wil gooien en dat ze samenwerking zoekt. Ze geeft toe, dat de Mediawerkgroep Syrië en "Oorlog is geen oplossing" met behulp van een contactpersoon samen een demonstratie hebben bezocht en ze wil de samenwerking graag voortzetten.

Sonja van den Ende: " Wij willen ook als Oorlog is geen oplossing benadrukken DAT WIJ LOS STAAN van MEDIAWERKGROEP SYRIË, al hebben wij wel ism met mevrouw Hanan Chamoun en Dhr Matar Khries demonstraties georganiseerd, 11 mei was de laatse, waar zij ook niet stonden voor Mediawerkgroep Syrie maar Als Nederlandse en Syrische vrienden van Syrië. Ik denk de verwarring wordt op zo'n manier erg groot. "

"
Geen sancties, maar dialoog; geen oorlog maar economische samenwerking en verdieping van de contacten tussen de verschillende samenlevingen.

Dit en niets anders is de doelstelling van onze groep, die nu door jullie in een kwaad daglicht gezet wordt, mede door de enorme onhandigheid van mevrouw Hanan Chamoun. Misschien begrijpt of begreep zij niet helemaal de strekking van onze groep? Misschien jullie ook niet?

Wij hebben een eigen weblog zoals jullie al wisten waar onze eigen artikelen op geplaatst worden en mocht ik door iemand of iets in verband gebracht zijn met jullie groep neem ik daar helemaal afstand van. Ik vind deze gang van zaken geen goede zaak, heen en weer met modder gooien terwijl wij allen voor het zelfde doel werken namelijk dat de oorlog stopt en support aan de regering van Dhr Bashar al-Assad. Laat dit duidelijk zijn."
De vraag is nu wie zich het meest moet schamen. Sonja van den Ende (SP) en Rik Min (NCPN) die in hun drang de Syrische president Assad te steunen, zo ver gaan dat ze ook met extreem-rechtse Blood and Honour-achtige activisten  in zee gaan. Of moeten de rechtse activisten onder leiding van Thierry Vanroy zich schamen? Aangezien de Mediawerkgroep Syrië in meerdere emails en openlijk op het internet zich heeft gedistanciëerd van de groep "Oorlog is geen Oplossing"en mevrouw Sonja van den Ende, is duidelijk dat de extreem-linkse Pro-Palestina activisten nu een probleem hebben. 

32 comments:

Jan said...

Dat ze nu verschillende standpunten ten aanzien van Syrië innemen, is
niet meer dan een cosmetische aanpassing, om de ideologische
geloofwaardigheid naar de achterban te behouden c.q. te herstellen
Israel vertegenwoordigt de Jood als staat,en het zionisme vertegenwoordigd de Jood als volk, en het ressentiment daartegen
is de bindende factor van deze twee socialistische bloedgroepen. Beide zijn de ideologische kleinkinderen van Hitler zo concludeerde historicus Götz Aly al heel lang geleden.

Thierry Vanroy said...

Goed, ik zal eens heel sec zijn:

Als je niet héél goed oppast, dan mag je héél binnenkort een aanklacht verwachten, want deze praktijken pik ik niet.

Ten eerste: ONMIDDELLIJK RECHTZETTEN:

Vlaams Belang-lid. Niet Vlaams Blok-militant.
Ik betoog voor een onderhandelde oplossing.
Ik heb nergens afstand van genomen, ik ben niet de spreekbuis van de MWS.
MWS bestaat niet uit rechtse activisten en ik ben geen rechtse activist.
"extreem-rechtse Blood and Honour-achtige activisten" is pure laster en eerroof.
MWS organiseert geen betogingen.
Ik ben geen lid van MWS, ik ben een vrijwilliger.

Ten tweede: Een onveranderd recht van antwoord, tenzij je elke verwijzing naar mij STANDE PEDE weghaalt en een verontschuldiging plaatst.

Ten derde: Na dat recht van antwoord zal elke verdere poging tot smaad zonder waarschuwing volgen met een aanklacht.

Ja ik dreig, want dit is ronduit illegaal.

Thierry Vanroy said...

Nog rechtzetten verder:

Titel: Ik ben geen "Vlaamse nationalist".

"rechtse activisten onder leiding van Thierry Vanroy" zijn er ook niet.

Jan said...

De reactie(s)van Thierry Vanroy kenmerken zich als zijnde chaotisch en onbegrijpelijk.
Hij wil iets niet genoemd worden, dat is mij inmiddels duidelijk, maar niet echt wat hij niet genoemd wil worden.

Keesje Maduraatje said...

@Thierry: je mag een reactie schrijven. Graag de uitleg erbij hoe je voortaan genoemd wenst te worden. Als je bij concerten een Tim Mudde uitnodigd, dan moet je niet raar staan te kijken als je in een bepaald vaarwater terechtkomt.
Maar je mag rustig uitleggen dat je een overtuigde democraat bent die meer op de Nederlandse VVD lijkt dan op Vlaams Belang. Ik ben benieuwd.

David Hasaroef said...
This comment has been removed by a blog administrator.
David Hasaroef said...

Dag Kees,
Goed om van jou nog iets te horen via Brabosh.
We kennen elkander sinds die Anja Leugenbelt affaire waarin ik via een parodie de dame en haar medestanders heerlijk erdoor haalde en dit een aantal jaren geleden. ik meen zelfs dat enkele flarden van diezelfde teksten op jouw weblog zijn verschenen onder de naam van David S.
Ondertussen bedreigt bruin schertsfiguur Thierry Vanroy, jou met een klacht en een recht van antwoord.
Deze wijze van primitief handelen eigen aan dit soort labiele protagonisten, kan ons allen maar ertoe aanzetten door te gaan en ons vooral niet te laten intimideren.
Volgend geschrijf van diezelfde Thierry Vanroy (onmogelijke naam hé) op z'n web, spreekt boekdelen met wat voor een persoon we te maken hebben "...DIE SAMEN MET MEI'68-PEDOFIEL COHN BENDIT..." paragraaf 3 (http://blog.thierryvanroy.be/ )
Ik heb alvast van deze webtekst een kopietje genomen teneinde elk misverstand te voorkomen.
Overigens is het gebruik van het begrip pedofiel in deze ontegensprekelijk een strafrechtelijke inbreuk op de persoon van Cohn-Bendit.
Dus Kees, Vanroy blaft een beetje bruin of zwart, uiteindelijk heeft hij zijn ware gelaat getoond, alsof we dat nog niet wisten.
Ben
ps Vanroy! geen bedreiging naar mijn persoon toe, aikido expert, krav maga expert en in het bezit van scherp snijdend parodie zwaard.Keesje Maduraatje said...

De uitdrukking "MEI'68-PEDOFIEL COHN BENDIT" is to the point en treffend, aangezien Daniel Cohn Bendit in de revolte van '68 heeft gevochten en tevens pedofiele teksten op zijn naam heeft staan. De Grüne voorzitster Claudia Roth heeft zich daar gisteren nog op de Duiitse TV voor verontschuldigd.

Thierry Vanroy said...

Brabosh, bedankt om jouw ware gelaat te tonen door met geweld te dreigen. Dat heb ik ook nu mooi gekopieerd. In mijn afkeer voor Cohn-Bendit zie ik trouwens niet waar ik 'bruin' zou zijn, of is iedereen met een lichte voorkeur voor Likoed meteen ongenaakbaar?

Bon, hier mijn recht op antwoord. Stel je op zijn minst eens vragen bij hoe die associaties, die jij maakt, zouden reageren op de zaken die ik hier schrijf. Ik zou in mijn eigen voet schieten, mocht ik werkelijk om de door jullie aangehaalde redenen in Syrisch activisme zitten.

Ook herhaal ik dat zaken zoals Blood & Honour uit dit artikel verwijderd dienen te worden. Ik dreig wel degelijk met juridische stappen als deze flagrante leugens blijven staan.

En tenzij je elke referentie naar mij weghaalt, onderstaand dient geplaatst te worden op je blog.

Thierry Vanroy said...

DEEL 1

Keesjemaduraatje is een zelfverklaarde anarchist, te comfortabel genesteld in zijn mondialisme voor enig politiek activisme, maar wel met genoeg tijd om handen om nu en dan te fulmineren over wat hem niet aanstaat. En dan vooral pro-Palestina en andere noninterventionisten en anti-imperialisten. Omdat het hem echter aan argumenten ontbreekt, verkiest hij zoveel mogelijk namen te noemen met moedwillig verkeerd weergegeven associaties. Zo hoopt hij bij te dragen aan de marginalisering van deze mensen hun strijd, het liefst door interne verdeling te veroorzaken.

Gezien zijn virulente anti-islamofobie en pro-zionisme, zou alles wat hij zegt dus bij voorbaat met een zak zout genomen mogen worden. Normaal negeer je dus zulke parvenu's, want compensatiedrang zal er altijd zijn, hoe laag bij de gronds ook.

Een ander verhaal wordt het wanneer hij de kans schoon ziet om iemand zwart te maken door de meest walgelijke (om niet te vergeten illegale) associaties. In die zin rakelt mijnheer mijn verleden nog eens op. Trotskisten heb ik ook al moeten wijzen op dat er grenzen zijn (http://blog.thierryvanroy.be/2012/02/thierry-vanroy-reageert-op-blokbuster-dreigt-met-juridische-stappen/#more-313), maar blijkbaar was het nog niet genoeg.

Hopende dat Kees op zijn minst de redelijkheid van trotskisten aan de dag kan brengen, even de puntjes op de 'i'.

Ik, Thierry Vanroy, ben al zo'n 10 jaar af en aan politiek actief, waarvan 8 jaar fanatiek. Daarin ben ik geëvolueerd, zoals logisch is. Wie dat negeert, ontneemt mij dat recht in de hoop dat ze mij uit mijn activisme kunnen wegpesten. Dat ik mij niet laat doen, bewijst dat men beter met de tijd meegaat. Want stoppen doe ik niet, ondanks mijn misstappen die ik grif erken.

Wat die misstappen betreft, die kan ik snel opsommen:

*Te veel vertrouwen leggen in de politieke viriliteit van de Vlaamse beweging, haar romantiek en haar dogmatische achterhoedegevechten.
*Denken dat karikaturaal extreemrechts tot inkeer kan komen door intellectuele kritiek.
*Duitse Widerstand bezoeken, denkende dat zij een politieke strijd voeren en geen verdoken neonazisme dat naar mijn ervaring door zo'n 30% hoe dan ook heimelijk wordt aangehangen (waarna ik alle banden heb gebroken).
*Te veel vertrouwen stellen in de mogelijkheid tot een respectabele, patriotische, nonconformistische tegencultuur in de Lage Landen, zonder een greintje nazi-nostalgie.

Samengevat: Te veel vertrouwen in mensen hebben en daarom er van uitgaan dat zij een politieke strijd voeren.

Thierry Vanroy said...


DEEL 2

Dan, enkele feiten die zij die deze associaties met mij leggen moedwillig negeren:

*Dat ik consequent gebroken heb met bovenvermelde associaties naarmate hun ware bedoelingen mij duidelijk werden, of wanneer ik geen hoop op de geloofwaardigheid van deze middens meer kon stellen.
*Dat ik bedreigingen tot doodsbedreigingen uit die hoek heb mogen ontvangen, waaronder neonazi's die speciaal een vergadering "zullen wij Thierry Vanroy eens afrossen?" organiseerden.
*Dat ik in die middens een reputatie heb van islamofiele staatsnationalist (i.t.t. volksnationalist).
*Ik ben ook nog eens homoseksueel en bourgeois, volgens hen.

Allicht moet ik nogmaals duidelijk stellen wat sommigen trachten te negeren om hun associaties maar te kunnen leggen:

Mijn advies aan neonazi's, 'autonome nationalisten', 'nationale socialisten', Blood & Honour en meer van dat: zoek een circus en sluit jullie aan als attractie. Maar stop met al de rest, jullie zijn achterlijk en jullie maken je enkel belachelijk.

Mijn activisme is vandaag tweeledig:

Ten eerste, vanuit een klassenstrijdanalyse (geactualiseerd syndicalisme van Sorel) een politieke patriotische strijd voeren, los van verdelende dwalingen. Daarin tracht ik binnen het Vlaams Belang constructief verandering te brengen, waar men van mij weet dat ik actief tegen islamofobie gekant ben (mijn blog zou hier thans geen twijfel over mogen laten bestaan) en dat ik vooral sociaal links gepositioneerd ben (zie al mijn andere artikels).

Maak ik daar dezelfde fout door te veel geloof in mensen te stellen? Dat valt nog te bezien, net zoals ik het in het verleden zelf heb moeten ondervinden. Alleszins word ik binnen die partij geaccepteerd en ben ik daar open en oprecht in mijn ideeën. Dat ik mij moet verantwoorden, dat is inderdaad mijn verantwoordelijkheid. Maar daar stopt het ook.

Ten tweede, de Vlaamse beweging (die ik los van de partij zie) heb ik verlaten (http://blog.thierryvanroy.be/2011/12/thierry-vanroy-zijn-definitieve-antwoord-aan-de-vlaamse-beweging/). In de plaats zoek ik mijn netwerken in internationaal anti-imperialisme (gaande van Syriërs tot pan-Afrikanen zoals Kemi Seba over zelfs "Les Juifs Progressistes" in Brussel, men ziet niet alles wat ik doe) en filosofisch Traditionalisme. Daaruit volgt dat ik een zeer diverse vriendengroep heb (waaruit ook al weinig "Arische" liefdesrelaties uit zijn voortgekomen) en waar men vaak grapt dat ik moet oppassen alvorens ik helemaal "sji'itiseer". Ik sta dus meer 'in de wereld' dan sommigen zouden willen.

Maar ja, dat ziet men niet. Dat ik niet eendimensioneel ben, dat zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, 8 jaar en honderden pagina's aan artikels later. Dat mijn naam in de strijd tegen interventie en voor een diplomatieke oplossing in Syrië is komen bovendrijven, verandert daar niets aan. Ik stel mij daar niet op als publiek persoon, ik faciliteer door onbaatzuchtig activisme.

Er zijn dus geen associaties te leggen. Dit is geen infiltratie met een eigen agenda. Voor analyses en concrete vragen sta ik altijd open, maar men moet geen karikatuur van mij maken. Ik neem mijzelf te serieus om dat te pikken.

Thierry Vanroy said...

Ugh, foutje:

In het begin moet dat natuurlijk zijn:

"Gezien zijn virulente islamofobie [...]"

Thierry Vanroy said...

En Tim Mudde staat ten eerste bekend als virulent anti-nazi, ten tweede als politiek anarchist, ten derde heeft hij de strijd ook opgegeven, ten vierde zijn er wel meer onwaarheden over hem geschreven om dezelfde reden dat jullie dat over mij doen.

Ruben said...

Wat Thierry hier schrijft kan ik enkel maar beamen, het is ook op mij van toepassing.

Jan said...

Bij iedere reactie van Thierry Vanroy bevestigd hijzelf te zijn wat hij beweert niet te zijn.
Citaat Vanroy: "En Tim Mudde staat ten eerste bekend als virulent anti-nazi"

Thierry Vanroy said...

Jan, en nu ga je ook eens reageren op de rest wat ik zeg! Lieve help, dit is toch bij de beesten af, ik schrijf een hele uitleg en mijnheer leest het laatste deel.

Ken je die "Follow Your Leader" graffitti waar Hitler zich door de kop schiet? Awel, dat was oorspronkelijk een ontwerp van Mudde. Gewoon even googlen: http://www.stormfront.org/forum/t417860/#post4578370

Hij staat in Nederland bekend om antinazi te zijn en dat is een feit. Dat hij er dan nog voor wordt uitgemaakt, dat is iets anders, maar hij heeft meer tijd besteed aan het uitsluiten van idiote skinheads dan iets anders.

Dat wil trouwens nog niet zeggen dat ik het met hem eens ben. Opnieuw, hij is anarchist, hij gelooft in een genre ecologische communes. Ik ben (bij gebrek aan een betere omschrijving) staatsnationalist, voor mij is dat inclusivistisch, niet uitsluitend.

Maar Tim Mudde is met andere woorden GEEN argument om mij voor nazi uit te maken, dat is wat telt.

Dus nu reageren op de rest, hup.

Keesje Maduraatje said...

@Ruben + Thierry: er is een email gestuurd naar info@mwsyria.com.
Als jullie nog even de correcties toepassen, dan komt jullie verweer hier gewoon op het blog te staan.

Keesje Maduraatje said...

@Thierry : en graag een mooie ge;lijkende foto meesturen, zodat we een plaatje erbij hebben. Op de foto hieronder zie je eruit als een Zuid-Amerikaanse dictator.

Jan said...

Het digitale DNA van Thierry Vanroy staat voor altijd op het internet. Elke poging om dat te veranderen zal falen.
Carel Brendel wijdde aan het fenomeen revisionisme in de radicale beweging al eens een blog.
"Totalitaire stromingen vervalsen graag de eigen geschiedenis was zijn terechte waarneming."
De samenwerking met de extreem linkse beweging onder het motto als mijn vijand ook jou vijand is etc.etc.
heeft mijn inzien aangetoond, dat er tussen extreem links en extreem rechts slechts nuanceverschillen zijn waar te nemen.
Waar extreem rechts zich krampachtig tegen deze stellingname verdedigt, zwijgt extreem links.
Dit laatste is niet zo verwonderlijk, maar voor wie dat niet begrijpt,moet googlen op het trefwoord "Meulenbelten" en zal dat dan ook wel begrijpen.

De linkse beweging Twittert liever met ideologische gelijkgestemden, en dat voorkomt kritische zelfkennis.

Keesje Maduraatje said...

een mens kan natuurlijk van mening veranderen. Het nadeel van internet is inderdaad, dat als je als 16 jarig jochie meeloopt met een NVU demo, dat je dan op je dertigste geen baan meer krijgt. Dat hoeft van mij nu ook weer niet.

Ruben said...

Waarom doe je er dan zo lustig aan mee en zit je achterhaalde zaken op te rakelen? Trouwens hoeveel keer moeten Thierry en ik ons nog afzetten tegen marginalen zoals BH, AN, NVU, 'extreem rechts'? Het begint een beetje afgezaagd te geraken. Je mag het altijd oneens zijn met ideeën en ik sta open voor ELK debat, maar ik heb het gevoel dat het daar helemaal niet om gaat en dat men enkel mensen wil schaden... In naam van de democratie ongetwijfeld, dan mag al wat meer.

Thierry Vanroy said...

En nu toont Jan ook aan waar het hem om gaat: mensen aan de schandpaal nagelen. Qua waarheid kan het hem lekker geen bal schelen, zolang hij maar met rotte tomaten kan gooien in de hoop dat media, werkgevers en anderen het oppikken. Heel eervol van je, Jan. (En mijn DNA zal de komende jaren chromosomen blijven bij krijgen, eens zien hoe lang je dat karikaturaal beeld kan blijven volhouden.)

Je blabla van extreemlinks en extreemrechts is verder niet serieus te nemen. Het is oneindig meer complex en zo zijn mensen ook, zeker wanneer ze in dialoog stappen. Maar, opnieuw, dat kan je niet bommen. Best, ik laat het doorgaans varen. Dat ik ergens aan meewerk of ergens verschijn, best, mag men zeggen, dat ik evolueer betekent niet dat ik stop met activisme. Dát is wel degelijk mijn verantwoordelijkheid.

Maar wanneer Blood & Honour etc. erbij gehaald worden, dan raakt dat mijn grenzen. Dat deden trotskisten bij Blokbuster ook, toen heb ik ook gedreigd, zij hebben ook redelijkheid getoond.

Mijn recht op antwoord nogmaals nagekeken en hieronder. En qua foto's sta ik wat te veel achter de camera. Je zal het er maar mee moeten doen.

Thierry Vanroy said...

Associaties oproepen bij je tegenstander om zo interne verdeling en marginaliserig te veroorzaken, ik ken het onderhand wel. Wanneer het komt van een kant die virulente islamofobie en pro-zionisme aanhangt, dan mag dat bovendien met een zak zout genomen worden. Normaal negeer ik dat, dus.

Een ander verhaal wordt het wanneer men de kans schoon ziet om iemand zwart te maken door de meest walgelijke associaties. In die zin rakelt men mijn verleden nog eens op. Trotskisten heb ik ook al moeten wijzen op dat er grenzen zijn (http://blog.thierryvanroy.be/2012/02/thierry-vanroy-reageert-op-blokbuster-dreigt-met-juridische-stappen/#more-313), maar blijkbaar was het nog niet genoeg.

Hopende dat Kees op zijn minst de redelijkheid van trotskisten aan de dag kan brengen, even de puntjes op de 'i'.

Ik, Thierry Vanroy, ben al zo'n 10 jaar af en aan politiek actief, waarvan 8 jaar fanatiek. Daarin ben ik geëvolueerd, zoals logisch is. Wie dat negeert, ontneemt mij dat recht in de hoop dat ze mij uit mijn activisme kunnen wegpesten. Dat ik mij niet laat doen, bewijst dat men beter met de tijd meegaat. Want stoppen doe ik niet, ondanks mijn misstappen die ik grif erken.

Wat die misstappen betreft, die kan ik snel opsommen:

*Te veel vertrouwen leggen in de politieke viriliteit van de Vlaamse beweging, haar romantiek en haar dogmatische achterhoedegevechten.
*Denken dat karikaturaal extreemrechts tot inkeer kan komen door intellectuele kritiek.
*Duitse Widerstand bezoeken, denkende dat zij een politieke strijd voeren en geen verdoken neonazisme dat naar mijn ervaring door zo'n 30% hoe dan ook heimelijk wordt aangehangen (waarna ik alle banden heb gebroken).
*Te veel vertrouwen stellen in de mogelijkheid tot een respectabele, patriotische, nonconformistische tegencultuur in de Lage Landen, zonder een greintje nazi-nostalgie.

Samengevat: Te veel vertrouwen in mensen hebben en daarom er van uitgaan dat zij een politieke strijd voeren.

Dan, enkele feiten die zij die deze associaties met mij leggen moedwillig negeren:

*Dat ik consequent gebroken heb met bovenvermelde associaties naarmate hun ware bedoelingen mij duidelijk werden, of wanneer ik geen hoop op de geloofwaardigheid van deze middens meer kon stellen.
*Dat ik bedreigingen tot doodsbedreigingen uit die hoek heb mogen ontvangen, waaronder neonazi's die speciaal een vergadering "zullen wij Thierry Vanroy eens afrossen?" organiseerden.
*Dat ik in die middens een reputatie heb van islamofiele staatsnationalist (i.t.t. volksnationalist).
*Ik ben ook soms wel eens homoseksueel en bourgeois, volgens diezelfden.

Allicht moet ik nogmaals duidelijk stellen wat sommigen trachten te negeren om hun associaties maar te kunnen leggen:

Mijn advies aan neonazi's, 'autonome nationalisten', 'nationale socialisten', Blood & Honour en meer van dat: zoek een circus en sluit jullie aan als attractie. Maar stop met al de rest, jullie zijn achterlijk en jullie maken je enkel belachelijk.

Als het nu nog niet duidelijk is: de eerste die graag in de voetsporen van zijn führer wil stappen, die zal ik aan cyaankali helpen.

Nu goed?

Thierry Vanroy said...


Mijn activisme is vandaag tweeledig:

Ten eerste, vanuit een klassenstrijdanalyse (geactualiseerd syndicalisme van Sorel) een politieke patriotische strijd voeren, los van verdelende dwalingen. Daarin tracht ik binnen het Vlaams Belang constructief verandering te brengen, waar men van mij weet dat ik actief tegen islamofobie gekant ben (mijn blog zou hier thans geen twijfel over mogen laten bestaan) en dat ik vooral sociaal links gepositioneerd ben (zie al mijn andere artikels).

Maak ik daar dezelfde fout door te veel geloof in mensen te stellen? Dat valt nog te bezien, net zoals ik het in het verleden zelf heb moeten ondervinden. Alleszins word ik binnen die partij geaccepteerd en ben ik daar open en oprecht in mijn ideeën.

Ten tweede, de Vlaamse beweging (die ik los van de partij zie) heb ik verlaten (http://blog.thierryvanroy.be/2011/12/thierry-vanroy-zijn-definitieve-antwoord-aan-de-vlaamse-beweging/). In de plaats zoek ik mijn netwerken in internationaal anti-imperialisme (gaande van Syriërs tot pan-Afrikanen zoals Kemi Seba over zelfs "Les Juifs Progressistes" in Brussel, men ziet niet alles wat ik doe) en filosofisch Traditionalisme. Daaruit volgt dat ik een zeer diverse vriendengroep heb (waaruit ook al weinig "Arische" liefdesrelaties uit zijn voortgekomen) en waar men vaak grapt dat ik moet oppassen alvorens ik helemaal "sji'itiseer". Ik sta dus meer 'in de wereld' dan sommigen zouden willen.

Maar ja, dat ziet men niet. Dat ik niet eendimensioneel ben, dat zou voor iedereen duidelijk moeten zijn, 8 jaar en honderden pagina's aan artikels later. Dat mijn naam in de strijd tegen interventie en voor een diplomatieke oplossing in Syrië is komen bovendrijven, verandert daar niets aan. Ik stel mij daar niet op als publiek persoon, ook beïnvloed ik niet en neem ik geen beslissingen. Ik faciliteer gewoon door onbaatzuchtig activisme.

Er zijn dus geen associaties te leggen. Dit is geen infiltratie met een eigen agenda, ik win er enkel voldoening, vrienden en nieuwe ervaringen bij. Voor analyses en concrete vragen sta ik altijd open, maar men moet geen karikatuur van mij maken.

Dat ik nog steeds doorga na jaren van misstappen, betekent dat ik mij op zijn minst te serieus neem om me voor Charlie Chaplin uit te laten maken.

Jan said...

Thierry Vanroy bedient zich op dit weblog voornamelijk van monologen met als opvallend kenmerk het woord IK.
Hier is een normale discussie dus niet mogelijk.


Thierry Vanroy said...

En Jan moet dan eerst met ARGUMENTEN komen alvorens IK kan ophouden met MIJZELF te verdedigen en eveneens kan TERUGARGUMENTEREN. Ga nog wat Mossaadje spelen met je Krav Maga vriendjes.

En juist een mailtje van de MWS gehad. Wil Kees even lezen wat ik schrijf en beseffen dat ik NIET de mails van de MWS binnenkrijg omdat ik, nogmaals, als vrijwilliger faciliteer. Ik neem geen besluiten en ik beïnvloed niemand.

Allahumma Alhemna As-Sabr!

David Hasaroef said...

Laatste zin van Thierry: "...om me te laten uitmaken voor Charlie Chaplin..."!
Verdomme, verdomme Thierry, nooit gedacht dat een unieke acteur met een unieke vorm van komedie zou gebruikt worden als een negatief verwijt.
Misschien kan je wat meer uitleg geven vanwaar dit vergelijk...
En ja die Chaplin had het bij het rechte eind, profetisch als geen ander over die man met z'n snorretje...
Ik zou het als een eer beschouwen als iemand me vergelijkt met Chaplin. Niet te vergeten, ook een jood.
Salut,
Ben

Jan said...

Wat wel duidelijk wordt na al die privé propaganda die de heer Vanroy voor zichzelf op dit weblog maakt, is dat hij zichzelf profileert als een ideologische spijtoptant.
De nuance ligt in de opvatting die extreemrechts heeft ten aanzien van de Islam, en het zionisme.
Door de islam nu te omarmen en het zionisme af te blijven wijzen lijkt de extreemlinkse deur voor hem op een kier te staan.
Zoals ik al in mijn eerste bijdrage aangaf, staat het zionisme voor de jood als volk.

Keesje Maduraatje said...

@Thierry: doe dan FF het hele rectificatie stuk corrigeren en opsturen naar keesjemaduraatje apenstaart gmail dot com. In de email heb ik je enkele tips gegeven hoe je kunt vermijden dat er op de rectificatie ook weer commentaar komt. Als je je bijvoorbeeld op Sorel beroept dan helpt dat niet echt je imago te verbeteren. En als je zegt dat je het gehele extreem-rechtse milieu achter je gelaten hebt, dan zou daar een jaartal bij moeten staan, want tot de dag van vandaag zien we foto's en filmpjes etc waarin je samen met zeer dubieuze personen te zien bent. Maar dat kan natuurlijk allemaal misverstand en perceptie zijn.
ik ben wachtende...

Thierry Vanroy said...

Jan ziet ze vliegen. Dat binair denken in "extreemlinks" en "extreemrechts" is onzinnig, zeker voor iemand waar extreem neerkomt op antizionistisch.

Voorts ben ik geen spijtoptant, wel iemand die zich behoorlijk gemanipuleerd voelt, daaruit is gestapt door zelf de waarheid te ontdekken en daar serieus wat wrokgevoelens tegenover heeft gekregen. Door die wrokgevoelens val ik dat wat mij verweten wordt meer aan dan dat ik mijzelf ervoor verdedig.

Maar ik moet mij wel verdedigen wanneer ik niet van de politieke kaart wil verdwijnen, maar wel overal nog word aangehaald als zou mijn naam een argument op zich zijn.

Jan said...

antizionisme is hetzelfde als antisemitisme.
Links verdedigt haar antizionistische houding door het begrip zionisme te vergelijken met andere ideologieën, die niet aan één bepaald volk of entiteit is verbonden.

Niet elke jood is een zionist, en niet elke zionist is een jood, is om die reden door links bedacht.
Niet elke islamist is een moslim, en niet elke moslim is een islamist zul je links niet horen zeggen.
Zoals elke zionist altijd een jood is, is elke islamist altijd een moslim.

Er zijn geen christelijke zionisten, want dat staat haaks op de geloofsleer.
Ook bestaan er geen christelijke islamisten om dezelfde redenen

Anonymous said...

Reblog met commentaar:

http://oogenhand.wordpress.com/2013/06/29/chocoladetaart-met-aardbeiglazuur/

En ook met Keesje heb ik wel eens goede gesprekken gehad.