Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, January 02, 2014

JMNA: Een prettig gesprek

door Frank Kromer

Aan het juridisch gevecht tussen bestuursleden van het Joods Marokkaans Netwerk lijkt een voorlopig einde, dankzij tussenkomst van de Amsterdamse burgemeester. 

Terugkijkend op afgelopen jaar, kan Harry van den Bergh, voorzitter van het Joods Marokkaans Netwerk Amsterdam (JMNA), maar één woord verzinnen: ‘waardeloos’. Nul bijeenkomsten, interne conflicten, afgetreden bestuursleden, een gegijzelde boekhouding en een kort geding in november. Zo kan het JMNA in 2013 het best worden samengevat. En toch bood de laatste maand van het jaar een klein bétje hoop voor de stichting die een brug zou moeten slaan tussen de Joodse en Marokkaanse gemeenschap. Na een gesprek met de burgemeester op 6 december lijkt er aan het openlijke gevecht tussen bestuursleden, in ieder geval voorlopig, een einde gekomen. De drie overgebleven bestuursleden Harry van den Bergh, Erwin Brugmans en Mustafa Hilali hebben het kort geding ingetrokken dat zij hadden aangespannen tegen twee andere bestuursleden, Karima Belhaj en Sabi El Moussaoui. Laatstgenoemden hebben op hun beurt – nadat zij dit eerder weigerden – de boekhouding en de toegang tot de JMNA- bankrekening overgedragen. Een tweede gesprek heeft inmiddels plaatsgevonden, en een derde staat gepland voor januari. De bestuurscrisis was de gemeente Amsterdam een doorn in het oog. Niet alleen had de gemeente begin 2012 een subsidie verleend voor 40.000 euro, burgemeester Van der Laan gaf al eerder aan het JMNA te zien als een belangrijke speler in de Joods-Marokkaanse dialoog. Nadat wethouder Van Es in maart 2013 geprobeerde om de crisis te bezweren, etterde de ruzie tussen de twee kampen door in een kort geding. De zaak draaide om de administratie. De opgestapte penningmeester El Moussaoui weigerde de boekhouding af te geven zolang er geen decharge had plaatsgevonden tijdens een overdrachtsvergadering.


No comments: