Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, January 22, 2014

@Abupessoptimist (Maarten Jan Hijmans) kan niet stoppen met dreigen

Nu bedreigt de ex-journalist en ex-Egypte-correspondent Maarten Jan Hijmans ook al de voorzitter van het Verbond van Liberaal Jodendom, Ronald van der Wieken. Het moet niet gekker worden! Net teruggekeerd in de moederschoot van de Liberaal Joodse Gemeente, dreigt Maarten Jan Hijmans er lustig op los. Tussen neus en lippen door bevestigt hij op zijn eigen blog, dat hij inderdaad de schrijver Hans Moll heeft bedreigd.

Wanneer is de maat vol en verwijdert de LJG deze gevaarlijke man definitief uit zijn gelederen?2 comments:

Jan said...

Maarten Jan Hijmans wijst voortdurend naar het internationaal recht, dat door Israel zou worden overtreden. Maar hij kan geen enkele uitspraak van een gerechtshof van welke aard dan ook overleggen, waaruit blijk dat Israel het internationale recht overtreed.
De meest recente poging van de anti Israel activisten was de rechtszaak tegen Veolia die vooral door Dries van Agt als schoolvoorbeeld van een schending van het internationale recht werd genoemd. De uitspraak was duidelijk, Israel overtreed niet het internationaal recht.
Alle uitspraken en resoluties van de VN organen zijn politieke uitspraken, en hebben geen enkele status als zijnde internationaal recht.

Echter het is zinloos om met argumenten te trachten Maarten Jan Hijmans tot een meer realistische en minder ideologische kijk te verleiden.
Immers zo schreef Dietrich Bonhoeffer al in 1945 in de gevangenis, " Domheid is een gevaarlijker vijand van het goede dan slechtheid. Tegen het kwade kun je protesteren, je kunt het ontmaskeren; desnoods met geweld verhinderen. Het kwade draagt altijd de kiem van eigen ontbinding in zich, want het laat in de mens tenminste een gevoel van onbehagen achter. Tegen domheid zijn wij weerloos.
Noch met protesten noch met geweld is hier iets te bereiken.

Argumenten baten niet. Feiten die niet stroken met eigen vooroordeel kan men heel eenvoudig ongeloofwaardig noemen - in zulke gevallen wordt de domme mens zelfs kritisch - en feiten die niet te ontkennen zijn kunnen opzij geschoven worden als nietszeggende uitzonderingen. Bovendien is de domme mens, in tegenstelling tot de slechte mens, zeer met zichzelf tevreden. Hij is zelfs gevaarlijk want hij is prikkelbaar en agressief.
Daarom moet men met de domme voorzichtiger zijn dan met de slechte.
Nooit zullen wij weer proberen de domme met argumenten te overtuigen;dit heeft geen zin en is gevaarlijk.

Domheid is, zo schrijft Bonhoeffer, geen gebrek aan intelligentie maar een moreel tekort,en is een sociologisch probleem.

Op zijn weblog verwijst hij als enige onderbouwing van zijn betoog naar columnist Ilja Leonard Pfeijffer in NRC-Next, die hij de
absolute waarheid toedicht.

Het bewijst vooral de stelling van Bonhoeffer

Frans Groenendijk said...

Een volwassen politieke tegenstander aanduiden door een verkleinwoord te gebruiken voor zijn voornaam en helemaal wanneer die tegenstander boven de 60 is ("Hansje Moll") is geen aanwijzing dat er sprake is van domheid.
Dan is er sprake van een ernstiger probleem. Het is een bijzonder haatvolle vorm van schelden.