Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, August 21, 2015

Coalitie "Amsterdam voor Palestina" sluit harde actie niet uit

Donderdag 20 augustus 2015 komen leden van dertig anti-Israëlische organisaties, verenigd in de coalitie "Amsterdam voor Palestina", bij elkaar in het Nelson Mandelacentrum aan het Weteringplantsoen te Amsterdam. Op de bijeenkomst worden acties voorbereid, die tot doel hebben de stedenband Tel Aviv-Amsterdam te blokkeren. Ik ben op de bijeenkomst aanwezig om te observeren en dit verslag te kunnen schrijven.

Dertig WOB-verzoeken  
Frank van der Linde probeert zichzelf tijdens de bijeenkomst als slachtoffer van 'het systeem' te profileren. Frank heeft wel dertig WOB verzoeken, om informatie boven water te krijgen, ingediend, maar de Gemeente Amsterdam maakt steeds gebruik van het recht op uitstel om de voortgang van de waarheidsvinding te vertragen.

Burgemeester van der Laan gaat op 5 september op verkenningsreis naar Tel Aviv, maar de Gemeente wil het programma van de reis niet aan Frank van der Linde geven. Frank van der Linde heeft, samen met de extreem-linkse Ronnie Barkan, een alternatieve bezichtigingsroute ontwikkeld, maar de Gemeente heeft al te kennen gegeven niet aan deze alternatieve route deel te willen  nemen.

Zo langzamerhand lijkt de strijd van Frank van der Linde zich meer op de Stad Amsterdam dan op Israël te richten. Toch zit hij maandelijks, namens de groep Youth for Palestine, bij burgemeester Eberhard van der Laan aan tafel, om de 'onrust in de stad' te bespreken. Dat Frank van der Linde deze onrust zelf initiëert, door de theatervoorstelling van de vijfentachtig jaar oude Lia König te verstoren, dat heeft hij zeker niet aan Eberhard verteld.  

Frank van der Linde gaat naar Israël. Hij kent de weg, want hij heeft er zes maanden gewoond en is dus Israël-specialist. Toch denkt hij, dat hij bij de grens wordt tegengehouden (Blacklist noemt hij dat). Eigenlijk hoopt hij er een beetje op. Anders word je nooit geen martelaar. In dat geval, zal Ronnie Barkan, van het comité 'Boycot from Within', de alternatieve route voortzetten.  Er is zelfs een derde activist in Israël aanwezig, voor het geval dat Ronnie ook wordt tegengehouden. Aan alles is gedacht.  
Tolerante Stad
Frank van der Linde onthult tijdens de bijeenkomst nog een paar leuke feitjes, zoals de reden waarom DOCP-bestuurslid Houda Stitou huilend wegliep van de hoorzitting Amsterdam-Tel Aviv. Dat was namelijk, omdat burgemeester Eberhard van der Laan tijdens de hoorzitting stelde, dat het steeds beter gaat met Israël.

Ander feitje: Frank van der Linde gaat samenwerken met bureau Jansen en Jansen om 'informatie boven water te halen'. Nog iets anders: Frank van der Linde is na zijn verblijf in Tel Aviv, een paar jaar later teruggekeerd en merkte toen dat de straten van Jaffa (zijn woorden) "steeds Joodser geworden zijn". En omdat er steeds meer Joden in Jaffa wonen, is het 'geen tolerante stad'.

Dreigende taal slaat Frank van der Linde aan het einde van de avond uit, als hij roept, dat 'argumenten alleen niet voldoende zijn', daarmede het democratische proces van de stad Amsterdam aan zijn laars lappende. Het zijn echter wel altijd de allochtone jongens en -meisjes die bij deze harde acties opgepakt worden en nooit Frank van der Linde zelf, want die zit bij burgemeester van der Laan aan tafel.

Gezellig
Intussen zit ik gewoon in een snikhete zaal te luisteren naar al deze leuke feitjes en weetjes. Het is een gezellige bijeenkomst. Men kent elkaar. De oude harde kern van het Palestina Komitee ziet elkaar in dit Mandelacentrum. Gemiddelde leeftijd vijfenzestig jaar. Intussen ken ik de meeste deelnemers, van de vele demonstraties en bijeenkomsten die ik heb geobserveerd. Dat draagt het risico in zich, van gezellig met elkaar gaan kletsen en de missie vergeten.

Opvallende afwezigen, zijn de leden van ad-hoc-groepen Youth for Palestine en Back to Palestine, die het afgelopen jaar de Gaza-demonstratie hebben georganiseerd, de Israëlische ambassade hebben geblokkeerd en de theatervoorstelling van Lia König verstoord. Geen Houda Stitou, of Appa of Abulkasim  Al-Jaberi te bekennen. Op grond van de vele acties, zou je verwachten, dat deze goed opgeleide jonge moslims het vaandel van de anti-Israëlische strijd over zouden nemen. Zoals bekend, werken deze moslims ook samen met de moslimbroederschappen en de Hamas-vertegenwoordiger Amin Abu Rashed. Maar geen van deze radicale strijders is aanwezig in het Nelson Mandelacentrum.

De enige aanwezige oud-terrorist is Palestina Komitee bestuurslid Ibrahim Al-Baz, die samen met zijn vrouw en dochter op de eerste rij zit. In termen van Palestijnse fracties, wordt deze vergadering dus tot de Fatah-invloedsfeer gerekend. Geen PFLP- of Hamas-invloed te bespeuren.

Jaap Hamburger
De enige spreker met een inhoudelijke gefundeerde toespraak over de samenwerking Amsterdam-Tel Aviv, is Jaap Hamburger van Een Ander Joods Geluid. Zoals hij op de website Joop al uiteen heeft gezet, is hij fel tegenstander van een samenwerking, omdat "in Tel Aviv het belangrijkste ministerie van Israël staat, het Ministerie van Defensie, waar al de oorlogen, invasies en veldtochten'made in Israël' zijn uitgedacht, die de Libanezen en de Palestijnen over zich heen gekregen hebben, oorlogen met cynische namen, als Peace for Galilea, Grapes of Wrath, Defensive Shield, Summer Rains,Operatie 'Juiste Beloning', Cast Lead en Protective Edge, bij elkaar goed voor tienduizenden doden, gewonden en levenslang geïnvalideerden. Leve het creatieve Tel Aviv, de moederstad van destructieve oorlogen!"

Er zijn natuurlijk ook goede ontwikkelingen en omstandigheden in Israël, zoals de vrijheid die de 'Lesbian-Bi-sexual-Transgender-Gay' (LBTG)-community er geniet. Wat doen we dan daarmee? Het is heel jammer, dat Jaap Hamburger zelfs die absoluut unieke situatie in het Midden-Oosten afdoet, door te stellen dat Israël hier mee slechts een 'pink-washing', quasi om het eigen bestaan te rechtvaardigen, bedrijft. Hij doet daarmee afbreuk aan zijn eigen argumenten en laat zien volkomen bevooroordeeld en eenzijdig te zijn.

Jaap Hamburger benadrukt tijdens de bijeenkomst twee keer, dat druk op de PvdA uitoefenen het meeste effect heeft. De PvdA zit op de wip. Als die zwicht voor de druk van deze 'Amsterdam voor Palestina'-coalitie, dan gaat de samenwerking Tel Aviv-Amsterdam niet door.

Somber beeld

Intussen schetst Jaap Hamburger, tussen de regels door, een somber beeld van de kans op succes voor deze activisten. De SP en Groenlinks hebbben dan wel tegen gestemd, maar zijn niet bereid zich aan te sluiten bij de coalitie tegen de samenwerking. Het heeft geen prioriteit. Het idee van de stedenband op zich wordt als positief gezien en verder laten de partijen weinig van zich horen. Tegelijkertijd wordt er wel een reis van burgemeester Aboutaleb van Rotterdam naar Tel Aviv gepland. Eindhoven staat positief tegenover een samenwerking met Tel Aviv. Allemaal PvdA-steden, tenminste als het om de ongekozen burgemeester gaat.  Berlijn gaat een samenwerking met Tel Aviv aan en Parijs heeft al een stedenband met Tel Aviv en Ramalah. Het idee 'Stedenband met Tel Aviv' leeft, zullen we maar zeggen.

Tien acties om in te tekenen
Het einde van de avond nadert. De activisten kunnen intekenen op één van de tien acties die gevoerd gaan worden. Max van Lingen van de International Socialisten sluit harde acties niet uit, maar wil die in een ander verband op een ander tijdstip verder bespreken. Een mevrouw uit het publiek benadrukt, dat de activisten tijdens de acties duidelijk moeten maken, dat het niets met antisemitisme te maken heeft. Dat is even tegen het zere been, maar de vergadering wordt voortgezet. Een andere aanwezige stelt voor juist vóór een stedenband te zijn, omdat tijdens die stedenband de slechte situatie van Palestijnen benadrukt kan worden. Interessante reactie van Frank van der Linde hierop is, dat er samengewerkt wordt met Palestijnen en 'goede Israelis'. "Natuurlijk wel samenwerken , maar niet met de  gemeente Tel Aviv". Zwalkend standpunt van een 'wannabe-victim'.

Parijs heeft ook een Israëlisch strandje aan de Seine. Dat brengt enkele activisten op het idee, om in Amsterdam aan de IJburg een hoop zand neer te gooien en dat tot 'Palestijns strand' te benoemen. Dat is één van de tien activiteiten waar op ingetekend kan worden. De overige activiteiten laten zich raden: Flyers uitdelen; demonstreren; op Schiphol gaan staan als Eberhard van der Laan vertrekt; mailen naar Gemeenteraadsleden.

Ik vind zelf het "Palestijnse Strand" op IJburg het meest creatieve- en invloedrijkste idee. "Come together on the beach". Na de vergadering nog even gezellig zitten praten, want we zijn gewoon in Nederland, mensen!

(bovenste foto van Maarten Brante)

13 comments:

Frank van der Linde said...

Dat je het niet me eens bent, prima. Maar waarom feiten totaal anders opschrijven? Keesje toch. Maar goed, zo kennen we je. En wie niet...

Keesje Maduraatje said...

Weer geen weerwoord van Frank van der Linde. Roepende in de woestijn.
Je kan op deze plek schrijven wat je dan wel gezegd zou hebben.

Jan said...

Deze week had Matthew Paul Miller beter bekend als Matisyahu de primeur als eerste Jood na de tweede wereldoorlog officieel in een Europees land te worden geweerd van een optreden als artiest op grond van zijn Joodse afkomst. De BDS beweging had de organisatie van een Spaans Festival gedreigd met gewelddadige acties als deze Jood zou mogen optreden.

De analogie met het gedachtegoed van Frank van der Linde is duidelijk aanwezig, immers die vind ook dat Joden afstand moeten nemen van Israël, anders mogen ze worden geweerd. Een soort van legitimatie voor zijn individuele pogrom tegen Lia König mogen we dan ook aannemen.

Dietrich Bonhoeffer schreef in zijn dodencel in 1945 hoe we moeten omgaan met dit soort mensen, door ze haarfijn te definiëren. [Domheid is geen gebrek aan intelligentie, maar een moreel tekort], zo omschreef hij Frank van der Linde en andere ideologische meelopers.

Sven Snijer said...

'Zwalkend standpunt van een wannabee victim.' Schitterend!

vanhetgoor said...

Wat een heerlijk naïef dametje. Even benadrukken dat het geen antisemitisme is. Het is zo onschuldig dat het bijna pijn doet van het lachen. Ik las eens een keer een verhaal van twee oudere dames die bij de dierenasiel kwamen, de kat had een lintworm uitgescheten en die oudere dames hadden het beestje in een doosje gedaan en naar het asiel gebracht, niet de kat maar de lintworm dus. Of het asiel voor het beestje kon zorgen, te eten geven of zo.

Nee, het is geen antisemitisme, maar als er wèl honderdduizend jodenhater opgetrommeld zouden kunnen worden dan acht ik een nieuwe pogrom niet uitgesloten. De Palestijnse zaak is een en al ellende. In 1948 hebben ze de eerste verkeerde beslissing genomen en sindsdien houdt men voet bij stuk, steeds weer kiest men de verkeerde kant, in plaats van medelijden moeten ze een schop onder hun kont hebben. Een vergissing maken is tot daar aan toe maar vol blijven houden in een overduidelijke fout is zeer dom. De Israëli's hebben iets opgebouwd, de Arabieren in Gaza, Judea en Samaria hebben alleen potverteerd en gevreten uit de ruif Het is net alsof er weer iemand met een lintworm naar de dierenarts gaat!

Mathilde van Vliet said...

En zo'n "Palestijns strandje" dan...............zijn hoofddoekjes/ burkini's, burka's en overige zakjes - klein of groot, alles of niets bedekkend - etc. verplicht dan?
In dat geval kom ik graag.
Biertje bij?

Frank van der Linde said...

Waarom schrijf je steeds onwaarheden op waarvan je weet dat ze niet kloppen? Bijv dat ik namens YFP aan tafel zit... Je weet dat ik daar op persoonlijke titel zit. Dat heb ik je de vorige keer al gemeld, je schrijft het gewoon weer op, en vraagt je dan vervolgens af waarom ik niet meer reageer. Dan heb je behoorlijk bord voor je kop.

Keesje Maduraatje said...

Je zit bij de burgemeester namens een organisatie aan tafel.
En de burgemeester belt jou niet zomaar op om te vragen of je op de koffie komt.

https://twitter.com/frankvdlinde/status/615874440891625472


We kunnen een WOB verzoek indienen om er achter te komen namens welke organisatie jij daar zit. Maar je kan het ook gewoon zeggen.

Keesje Maduraatje said...

mijn bronnen zeggen: namens Youth For Palestine

Frank van der Linde said...

Moet je toch eens beter bronnen aanboren Kees. Doe vooral ook een WOB verzoek, dan hebben we dit uit de wereld. Kunnen we aan de ontrafeling van de andere leugens beginnen. En dan ook nog verbolgen doen dat ik bot tegen je doe. Keesje toch...

Jan said...

Het is zonneklaar dat Frank van der Linde niet op persoonlijke titel door de burgemeester van Amsterdam is uitgenodigd. Hiervoor heb je geen WOB zaak voor nodig.
Mijnheer van der Linde wil zich hiermee gewoon belangrijk maken.
Een ander bijkomende reden dat hij zich niet openlijk als vertegenwoordiger van deze obscure organisatie kan manifesteren, is omdat daarmee zijn toekomstige eigen handelen daar integraal mee verbonden wordt.

Extreem links associeert zich ook steeds duidelijker als ideologische partner van de radicale Islam. Karl Marx, Lenin en Stalin beschouwden religie en cultuur als opium voor het volk. Neem ze beide af, en je kunt ze ideologisch plooien als het spreekwoordelijke latex. De radicale Islam is in de ogen van extreem links niet een religie maar een ideologie, die hetzelfde nastreeft als zijzelf.
Ook de gewaande vijand; de Joden, maakt structureel deel uit van deze symbiose tussen deze ideologieën.

Wie het Nationaal Socialisme van voor de Tweede Wereldoorlog heeft bestudeert ziet dan ook de overeenkomsten die deze tak van het Socialisme met de andere varianten daarvan heeft. Ook voor de Communisten waren de Joden een obstakel in hun streven naar de heilstaat.
Het enige verschil daarin zou je in de titel kunnen vinden "Nationaal Socialisme."
Die historische overeenkomsten kan men alleen lezen in documentatie van voor de Tweede Wereldoorlog. Alle geschriften na de oorlog zijn immers wetenschap achteraf.

Mathilde van Vliet said...

"Kort en bondig kan men zijn over extreem linkse groeperingen zoals AFA en KAFKA. Hoe zij gelieerd zijn aan extreem linkse politieke partijen. En hoe zij hun invloed aanwenden om hun gelijk te bevestigen. Desnoods met praktijken die het daglicht niet verdragen. Eind 60er jaren ontstonden vanuit studentenprotesten groeperingen die zich verder wilden inzetten voor de meer socialistische kanten van de maatschappij. Dat zij daar ver in gingen, kwam naderhand tot expressie"

http://joostniemoller.nl/2014/11/door-hitler-rechts-te-noemen-bepaalt-links-alles/

Frank van der Linde said...

Als Ik niet inhoudelijk reageer, zijn jullie verbolgen. Als ik inhoudelijk reageer, geloven jullie me niet.... Gaat het goed met jullie? Fijne avond nog...