Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 23, 2015

Alternatieve Kristallnachtherdenking blijkt bewuste provocatie

De Alternatieve Kristallnachtherdenking (Zon. 8/11 om 15:00 uur;Stopera)  georganiseerd door het Platform Stop Racisme en Uitsluiting staat dit jaar in het licht van kritiek op Israël. Dat is vreemd, want toen het comité in 1992 met de herdenkingen begon, waren de thema's Centrum Partij en vluchtelingen. Met een voorspelling van 36 zetels voor de PVV en een grote groep vluchtelingen, die dagelijks het land binnen komt, zou het voor de hand liggen de thema's extreem-rechts en vluchtelingen opnieuw onder de aandacht te brengen.

Uitgerekend nu de Joden in Israël midden op straat worden neergestoken en bij iedere grote aanslag in Europa de beveiliging van Joodse gebouwen weer wordt verhoogd, wordt de herdenking van de Kristallnacht omgevormd tot een anti-Israël-feestje. Waarom?

Vorig jaar nog, riep de voorzitster van het comité, Lonneke Lemaire, tijdens de herdenking tegen ons: "Ga naar de andere herdenking, dit heeft niets met Israël te maken". Dat de Internationale Socialisten en het Palestina Komitee in de organisatie van de alternatieve Kristallnachtherdenking meedoen, is al een provocatie genoeg, aangezien ze allebei Hamas steunen. Dat imam Elforkani, die bij moslimbroederschappen betrokken is, vorig jaar sprak tijdens de alternatieve Kristallnachtherdenking, was ook een provocatie. Maar dat er nu zelfs een van terrorisme verdachte Arabische knesset afgevaardigde zal spreken, gaat werkelijk alle perken te buiten.  Is het toeval?

Volgens Anja Meulenbelt, de moeder van alle Nederlandse Palestino's, is er bewust voor gekozen tijdens deze alternatieve Kristallnachtherdenking een anti-Israëlisch geluid te laten horen. Ten eerste schrijft ze op Facebook over een Kristalllnachtherdenking 'Nieuwe Stijl'. Daarna schrijft ze dit:"De herdenkingen werden altijd breed gedeeld, mensen uit alle geledingen van de maatschappij namen eraan deel. Ook hebben altijd leden uit de Joodse gemeenschap deelgenomen Sprekers waren in voorgaande jaren onder meer bestuurders van de stad Amsterdam, mensen uit de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen, en vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap. Enkele namen: Andrée van Es, Ed van Thijn, rabbijn Soetendorp, Hedy d’ Ancona, Abdelkader Benali, Marjan Sax, Eduard Nazarsky (directeur Amnesty), Anne Ruth Wertheim.


In 2010 echter deed het Centraal Joods Overleg (CJO) de herdenking in de ban.

Het CJO vond de herdenking ''te links'', en was ertegen dat ook critici van Israël eraan deelnamen en wilde bovendien een herdenking die uitsluitend gewijd was aan het herdenken van slachtoffers van de Holocaust. Sindsdien zijn er helaas twee herdenkingen in Amsterdam.

Het Platform heeft in voorgaande jaren altijd aandacht besteed aan opkomend racisme in de wereld 

(Duitsland, Oostenrijk, Griekenland), echter over Israël ging het niet. Gelet op de actualiteit is het nu onvermijdelijk ook het racisme in Israël ter sprake te brengen. Mede omdat het CJO nu zijn eigen herdenking heeft, wordt dit taboe dit jaar doorbroken.
Eén van de drie spreeksters is de Palestijnse Israeli, Haneen Zoabi, lid van de Knesset, het Israëlische parlement, die het onder meer zal hebben over de Israëlische discriminatie van Palestijnen. "

Dit is de uitleg van Anja Meulenbelt en het meest interessante deel is, dat er met opzet en bewust een anti-Israëlische manifestatie van gemaakt wordt. "Gelet op de actualiteit" is natuurlijk een eufemisme voor: "Eindelijk kunnen we echt op Israël los gaan"

De betrokkenheid van de Internationale Socialisten en het Palestina Komitee bij de Kristallnachtherdenking is destijds voor het Centraal Joods Overleg aanleiding geweest de samenwerking op te zeggen. Als je dan bovendien ziet, dat drie rabiate anti-Israël-activisten, Anja Meulenbelt, Maarten-Jan Hijmans en Lonneke Lemaire , bij de alternatieve herdenking vooraan zitten, weet je hoe laat het is.

3 comments:

Jan said...

Hannah Arend Had grote moeite om de architect van de Holocaust Adolf Eichmann als een antisemiet neer te zetten, omdat zij vond, dat dit toch eenvoudige stempel op zo'n belangrijke man in het naziregime hem niet paste. Het moest immers in haar gedachtegang veel complexer zijn.

Haneen Zoabi is een antisemiet door geboorte en cultuur, zo eenvoudige kan je het definiëren. Anja Meulenbelt is een antisemiet op grond van een ideologische doctrine
waaraan zij loyaal is. Haar oom Jan Meulenbelt redde tientallen Joodse kinderen in de oorlog, en Anja haat nu de kinderen en kleinkinderen daarvan, alleen omdat ze Joods zijn.

Antisemitisme is slechts een optelsom van gebeurtenissen en uitlatingen die een persoon of ideologie als zodanig definieert. Maar om aan die eenvoud te ontsnappen, dreigt vooral de linkse beweging die titel als geuzennaam te gaan beschouwen.
Laat ze dat vooral doen, want dan doen ze zichzelf recht.
Immers de op socialistische ideologieën gebaseerde varianten, waaronder ook het Nationaal Socialisme moet worden gerekend, in de vorige eeuw, hebben allen Joden vervolgt, omdat het Joden waren.

Het word daarom tijd, dat ook Anja Meulenbelt in dit verhaal niet meer een anti-Israël-activist wordt genoemd maar gewoon een antisemiet,
En geloof me daar is ze doodsbang voor.

Unknown said...

Nou, over die angst zijn we inmiddels wel heen hoor... Dat mes is bot geworden....

Jan said...

Ik geloof, dat Frank van der Linde met deze reactie duidelijk aantoont, dat dit mes toch minder bot is dan hij ons wil doen laten geloven.