Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Tuesday, August 30, 2016

Wat komt Benjamin Netanyahu in Nederland doen?

Vier jaar geleden sprak Benjamin Netanyahu in de Portugese Synagoge in Amsterdam, de historische woorden: "Ik ben bereid vandaag nog met de Palestijnse president Abbas aan tafel te gaan zitten, zonder voorwaarden vooraf, maar ik zal nooit een toezegging doen, of een akkoord sluiten, dat een bedreiging voor het Israëlische volk zou zijn." Dit standpunt is Netanyahu blijven herhalen, ook tijdens zijn bezoek aan Barack Obama. In de afgelopen vier jaar heeft hij Barack Obama slechts éénmaal ontmoet, maar hij heeft al vier keer persoonlijk met de Russische president Putin gesproken.

Na het laatste schandalig verlopen bezoek aan Barack Obama, waarbij Obama doodleuk ging eten en Netanyahu in een achterkamertje achterliet, daarmee zijn verachting blijk gevende, is er steeds meer toenadering tussen Rusland en Israël opgetreden. Ook bij de laatste pogingen een vredesproces op gang te helpen, waarbij president Sissi van Egypte een belangrijke rol speelt, blijft Netanyahu hameren op het statement: "Geen voorwaarden vooraf", hetgeen voor Abbas moeilijk te verkroppen is. In de wandelgangen is echter al duidelijk geworden, dat Netanyahu steeds meer onder druk wordt gezet, toch een toezegging op het gebied van de 'settlements' in Judea en Samaria te doen.

Ook als Netanyahu op 6 september voor anderhalve dag op bezoek in Den Haag is en de Koning evenals premier Rutte ontmoet, zal de boodschap van de Nederlandse regering hetzelfde zijn. De 'settlements' worden als obstakel voor vrede gezien. De Nederlandse zal deze boodschap echter niet te luid laten horen, aangezien het Nederlandse bedrijfsleven er alle belang bij heeft de samenwerking met Israëlische bedrijven te zoeken. Veiligheids- en chiptechnologie zijn belangrijk voor de Nederlandse economie.

In de herfst van 2016 is de Secretary of State, John Kerry van plan in Parijs een veiligheidsconferentie te houden, waar Israël en de Palestijnen niet bij zijn uitgenodigd, en waar de grootmachten van de wereld zullen proberen de problematiek in het Midden-Oosten op te lossen. Netanyahu heeft er dus alle belang bij, zijn vrienden in deze wereld te bezoeken. Nederland is, ondanks de jarenlange anti-Israëlcampagne van pro-Palestijnse groepen, blijkbaar nog steeds zo'n vriend.

Benjamin Netanyahu zal in Nederland overleg voeren en de veiligheidsconferentie voorbereiden. Opvallende ontwikkeling is nu echter, dat Hamas-aanhangers en vroegere Fatah-aanhangers, samen met de relschoppertjes van de Haagse Schilderswijk samen aan één tafel de campagne tegen het bezoek aan het voorbereiden zijn. 'Never miss a chance to miss a chance" wordt wel eens over de Palestijnen gezegd. Steeds op het verkeerde paard wedden. Net nu Natanyahu de steun van Amerika minder voelt en de krachtdadige steun van Rusland hem concessies afdwingt, willen mensen tegen het bezoek van Netanyahu gaan demonstreren. Maar wat is nieuw in deze reeds vijftig jaar durende soap van het Palestina Komitee.    

1 comment:

Jan said...

In de mainstream media, zie we toch ook al het besef zichtbaar, dat de zogenaamde vrienden van de Palestijnen waaronder het Palestina Komitee gewoon een verzameling gelijkgestemden zijn, die de Palestijnse zaak misbruiken, om hun anti Israel gevoelens te kunnen verhullen. Er is een hoog antisemitisch gehalte, ook dat is zichtbaar. Het enige wat nog ontbreekt, is de openlijke uiting die aan die twijfel een einde zal maken.
De basis elementen van dat nieuwe antisemitisme,(oude wijn in nieuwe zakken) zijn bekend. Eenzijdigheid, selectief, en het meten met twee maten, zijn in een notendop de meest voorkomende kenmerken daarvan.

We zullen een en ander pas goed begrijpen, wanneer we gaan inzien, dat het Marxisme, Communisme, en het Nationaal Socialisme allen een loot van dezelfde Socialistische stam zijn. Dan begrijpen we ook waarom de Socialisten het monopolie hebben op dat nieuwe antisemitisme, en daarbij hun handen in onschuld wassen, door de moslim bevolking op te hitsen en het vuile werk te laten doen.
Immers alle aanvallen op Joodse burgers in ons land zijn op één uitzondering na door moslims uitgevoerd, met media rugdekking van extreem links. Die ene uitzondering was natuurlijk Frank van der Linde.

Barack Obama is een kwestie van enkele maanden, en dan zal hij voorspelbaar in de voetsporen van zijn illustere voorganger Jimmy Carter treden. Zijn afkeer van Israel, en waarschijnlijk alles wat zich Joods noemt is in zijn laatste presidentschap heel duidelijk zichtbaar geworden, en daaraan is natuurlijk ook Netanyahu debet, die evenzo duidelijk Obama heeft laten voelen dat die afkeer in persoonlijk opzicht wederzijds is. Zijn fysiek zichtbare buiging voor de Koning van Saudi Arabia in 2009 heeft toen al velen de wenkbrauwen doen fronsen.