Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, October 26, 2017

Gesprek tussen Wiesje de Lange en Sigrid Kaag

In 1996 vond bij Buitenhof een hilarisch gesprek tussen de Joodse activiste Wiesje de Lange en  de gloednieuwe minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, plaats. We kennen Wiesje nog van de vele lezingen voor de Christenen voor Israël. Ik sprak haar in 2010 in Wijk en Aalburg. Bij die gelegenheid vertelde ze mij dat ze het eerste deel van haar leven op de vlucht was geweest en het tweede deel van haar leven moest vechten. Nadat ze met haar man  en kinderen in Galilea was gaan wonen, werden er vanuit de Golanhoogte raketten op hen afgevuurd. Daarom was de oorlog van 1967 voor haar een bevrijding.

In het debat bij Buitenhof hoor je haar overtuiging duidelijk doorklinken: Joden hebben het recht in heel Israël te wonen.In 2013 zocht ik haar vlak voor haar dood op in Jeruzalem. Ze sprak alleen nog over haar jeugd in Twente. Toen ze vier jaar oud was werd ze in een aardappelzak, voor op de fiets, naar een onderduikadres vervoerd. De jongeman die haar wegbracht werd bang voor de nazi's en dacht dat hij achtervolgd werd. Hij stopte bij een huis. Hij zette de aardappelzak met Wiesje erin op de keukentafel en verdween.

De oma van het gereformeerde gezin waar Wiesje per toeval was terechtgekomen zag haar komst als een wijzing van God. "Als we dit kind goed door de oorlog brengen, zal God ons redden". Zo overleefde zij de oorlog.

In de video zie je een diepgelovige vrouw, die gelooft in de profetieën in de Bijbel, tegenover een Nederlandse diplomate, die zowel persoonlijk als politiek nauw verweven is met de belangen van de Arabieren. Het is geen wonder dat ze volkomen langs elkaar heen praten. 

http://keesjemaduraatje.blogspot.fr/2013/09/wiesje-de-lange-gods-zegen-rust-steeds.html

http://keesjemaduraatje.blogspot.fr/2009/08/een-klaagmuur-in-rijssen.html

http://keesjemaduraatje.blogspot.fr/2006/04/nieuwsbrief-wiesje-de-lange-pesach-2006.html


1 comment:

Jan said...

We horen mevrouw Sigrid Kaag enkele malen opmerken, graag haar zin te mogen afmaken, om daarna in haar monoloog te vervolgen, waarin ze vooral het vermeende slachtofferschap van de Palestijnen verheerlijkt. De Palestijnen zijn schuldig aan niets is de strekking. Ook nadat mevrouw Kaag zelf de Oslo akkoorden als argument aanboort, en Wiesje de Lange terecht opmerkt, dat de Palestijnen daarna gewoon doorgegaan zijn met hun terreur, beantwoordt Sigrid Kaag dit met weer een monoloog waarin zij het gewaande slachtofferschap van de Palestijnen wederom benadrukt. Op de argumenten van Wiesje de Lange gaat ze niet in.

De constatering van Dietrich Bonhoeffer door dit soort selectief interpreteren van de feiten te definiëren als een moreel tekort, is kortgeleden op treffende wijze door Maarten Boudry en Steije Hofhuis in een artikel in de NRC verwoord. De titel van dit artikel heeft de ware strekking van de inhoud heel duidelijk voor de linkse redactie van de NRC verborgen kunnen houden, want het is een directe uppercut in hun ideologische gezicht.[url]https://www.nrc.nl/nieuws/2017/10/27/linkse-feitenvrije-wetenschap-ging-aan-trump-vooraf-a1578932[/url]