Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, October 06, 2017

Hamas verliest van de Kamer van Koophandel

Heel Nederland wordt overspoeld, door een tsunami van moslimbroederschappen. Vele Nederlandse instituties zijn al ten prooi gevallen aan deze kwaadaardige islamo-fascistische ideologie. De gemeenteraad van Amsterdam, de pliessie op de Dam, de Universiteit Leiden, het bevolkingsregister, de NOS en ga zo maar door. Eén instantie blijft echter moedig weerstand bieden aan de potentiële bezetters:  De KAMER VAN KOOPHANDEL!

In de zomer van 2017 zijn alle bestuursleden van de Palestijnse Gemeenschap.nl vervangen door Hamas-trouwe moslimbroederschap aanhangers. Het handelsregister van de Kamer van Koophandel toont geen één FATAH-zeloot als bestuurslid meer. De journalist Carel Brendel zegt het ook, dus het is waar: Hamas neemt de Stichting Palestijnse Gemeenschap geheel over. Ook tijdens de Palestijnse demonstraties op de Dam zien we duidelijk dat de aanhang van Hamas aan het winnen is.

Een opvallend detail in de uittreksels van de Kamer van Koophandel is echter, dat het dossier in onderzoek is volgens artikel  38 JUNCTO 33 t/m 36 HRW. De wettelijkheid en autenciteit van de gegevens over de bestuurders van de  stichting wordt dus betwist.

De HAMAS-vertegenwoordiger in Nederland, Amin Abou Rashed, ruikt onraad en schrijft een verkiezing uit. Door een handige manoeuvre met districten en een beperkt aantal kandidaten per district, worden tijdens de verkiezing alleen HAMAS kandidaten gekozen.

Er zijn echter twee juridische obstakels die ook de HAMAS niet kan overwinnen (Tenminste niet met wettelijke middelen): Een stichting heeft helemaal geen verkiezingen nodig om een bestuurswissel te laten plaats vinden. Het handelsregister heeft een authentiek verslag van een bestuursvergadering nodig om een bestuurswisseling te accepteren. Aan deze voorwaarden wordt door de HAMAS-fractie niet voldaan!

Nu heeft de Palestijnse organisatie Fatah toch weer even gewonnen. Het bestuur van het handelsregister besloot Amer Kaddoura toch als voorzitter van de Stichting Palestijnse Gemeenschap.nl te handhaven. Op 19 augustus 2017 werden de Hamas-aanhangers Ahmad Nourallah , Eiad Attalla en Nabil Abbas door het handelsregister uit de registratie gehaald. Door de beslissing van de Kamer van Koophandel blijft het Fatah-lid Amer Kaddoura de enige bestuurder van de stichting Palestijnse Gemeenschap.nl.
 (foto: Amer Kaddoura; bron: Linkedin)

No comments: