Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Wednesday, September 05, 2007

Genoeg is Genoeg

Door Keesjemaduraatje
nou is het echt genoeg! Ik zeg mijn abonnement op de NRC op en bestel het ochtendblad Trouw. Ik wilde het telefoonnummer van de abonnementen service al bellen, maar ze waren niet bereikbaar. Morgen bel ik en dan doe ik het echt. Ik las een artikel in de NRC van vandaag, van de "politicoloog" Peyman Jafari, waarin de ex-moslim Jami belachelijk wordt gemaakt en waarin pertinente leugens staan. Dat is niets ongewoons voor de NRC, maar dat er niets wordt vermeld over de achtergrond van Peyman Jafari, is een leugenachtigheid die ik niet langer kan tolereren. 
Peyman__jafari
Peyman Jafari is lid van de extreem-linkse groep Internationale Socialisten, die contacten onderhouden met de AEL (Arabisch Europese Liga) en andere jihadistische groepen. De standpunten van de IS zijn uitermate antisemitisch. Dat de NRC deze activist het woord geeft en erbij schrijft dat hij "politicoloog" is, dat doet de deur dicht.

De andere ondertekenaar van het onheilzame artikel in de NRC is Behnam Taebi, Iraans-Nederlandse student en gemeenteraadslid voor de SP in Delft. Ook die politieke functie wordt niet vermeld in het artikel. Twee extreem linkse politici, die vanzelfsprekend de politieke lijn van Jami niet volgen, mogen onbekommerd hun vuil spuwen.

Lees hier het artikel van Peyman Jafari en Behnam Taebi:

Progressieve ex-moslim wijst comité af

Ehsan Jami spreekt niet namens alle ex-moslims, betogen Peyman Jafari en Behnam Taebi. Jami brengt de islam met terrorisme in verband en voedt de hetze tegen moslims. Progressieven moeten zich van zijn comité distantiëren.
In de afgelopen weken hebben tientallen bekende Nederlanders een brief gekregen met de oproep zich aan te sluiten bij het Steuncomité ex-moslims. De brief is ondertekend door bekende islam-bashers zoals Afshin Ellian, maar ook door progressieven zoals hoogleraren Jos de Beus en Arjo Klamer. Bewust van hun islamofobe gezelschap, beweren ze met de steun aan Jami’s Comité van ex-moslims slechts op te komen voor het recht op geloofsafval. Dit is een ongelooflijk naïeve bewering, die in de praktijk het neoconservatieve wereldbeeld versterkt waarin moslims de ‘westerse beschaving’ zouden bedreigen. In de publieke opinie zal immers nauwelijks een onderscheid gemaakt worden tussen dat wereldbeeld en dat van Jami’s comité.

Ten eerste wordt de oprichting van Jami’s comité gekleurd door een specifieke context – stigmatisering en vernedering van moslims in woord en daad. Wie het kan opbrengen om de wereld vanuit de ogen van moslims te bekijken, zal zien dat het elke dag mokerslagen regent op een hele bevolkingsgroep. Sinds de aanslagen van 11 september worden moslims uitgemaakt voor ‘geitenneukers’, ‘pooiers van de profeet’, ‘criminelen’ en ‘terroristen’. Hun scholen en moskeeën zijn regelmatig het doelwit van bekladding en brandstichting, zoals recentelijk in Haarlem. En in het dagelijkse leven en op de arbeidsmarkt krijgen ze steeds vaker met discriminatie te maken.

Dan zijn er ook nog de uitspraken van Ehsan Jami zelf die naadloos aansluiten bij deze ontwikkeling. Hij hanteert de retoriek van de ‘oorlog tegen terrorisme’ door de profeet Mohamed met Osama Bin Laden te vergelijken. En om er geen misverstand te laten bestaan over zijn politieke agenda, kiest Jami 11 september voor de presentatie van zijn comité. Daarmee roept hij het beeld op van de islam als een religie die aanzet tot terreur tegen het Westen.

Om die reden wordt Jami op handen gedragen door de hofhouding van Ayaan Hirsi Ali. Jami zet nu zijn eerste stappen in haar voetsporen die via de denktank American Enterprise Institute naar de spelonken van de neoconservatieven in het Witte Huis leiden. Zijn gids is niemand anders dan Afshin Ellian die zich opwerpt als de verdediger van de ‘westerse cultuur’ tegen het ‘islamofascisme’. Tot Jami’s grote vreugde heeft ook Geert Wilders zijn steun uitgesproken.

Progressieve steun voor het Comité van ex-moslims is kortzichtig, nu de neoconservatieven het recht op geloofsafval voor hun politieke kar hebben gespannen. Als ex-moslims komen we op voor het recht om de islam te verlaten zonder geconfronteerd te worden met bedreiging of geweld. Echter, de manier waarop Jami voor dit recht zegt te willen opkomen, werkt contraproductief. De sociale spanningen waarmee individuele keuzes over religie soms gepaard gaan, worden door de hetze tegen moslims alleen maar opgevoerd. Daarom willen we ons juist als ex-moslims publiekelijk uitspreken tegen het initiatief van Jami en Ellian en ons inzetten voor dialoog en samenwerking met moslims. Daarbij hebben we geen enkele angst om ons als ‘openlijke islamverlaters’ te afficheren, ook al gaan we liever door het leven als wat we zijn dan wat we zijn geweest.

In hun verklaring beweert het Steuncomité dat in het Westen een ‘trend’ van geweldstoename tegen ex-moslims merkbaar is. Als bewijs voeren ze ‘de zeer geringe aantallen openlijke islamverlaters’ aan. Voor ons en veel andere ex-moslims is er simpelweg geen noodzaak voor de oprichting van een comité, nog minder voelen we de drang om muren op te trekken tussen onszelf en onze familieleden, vrienden en kennissen. Veel ex-moslims willen ook terecht geen munitie leveren voor de anti-moslimhetze van de neoconservatieven.

Progressieven die steun werven voor het Comité van ex-moslims zijn niet alleen naïef, maar ook hypocriet. Jami, Ellian en Wilders bevorderen niet de vrijheid van religie, maar ze creëren een klimaat waarin moslims hun godsdienst niet vrij van angst en discriminatie kunnen beleven. Tegen deze tsunami van islamofobie hebben we nooit iets van de ondertekenaars gehoord. En ondanks hun tirades tegen geweld wordt de wereld met hun bijdrage er niet vreedzamer op – integendeel.

Wilders is zelf het levende bewijs dat men niet in de Koran hoeft te geloven om tot geweld op te roepen. Naar aanleiding van rellen tussen supporters van Jong Marokko en Jong Oranje pleit Wilders om in de toekomst met scherp te schieten op relschoppers.

Ook pleit Wilders voor bombardementen op Iran, een land met 70 miljoen inwoners. Na de Amerikaanse aanval op Irak in maart 2003 juichte Ellian in zijn column dat de ‘vredesdemonstranten verloren hebben’ en betichtte hij hen van een ‘laffe houding’ omdat ‘ze niet weten dat elke strijd tegen tirannie slachtoffers eist’. Vier jaar later weten we hoeveel slachtoffers in Irak zijn gevallen – nu meer dan 650.000 volgens The Lancet.

Door moslims als een bedreiging voor de ‘westerse beschaving’ af te schilderen voeden de neoconservatieven niet alleen het categorisch discrimineren van moslims, ze zoeken ook naar een ideologische rechtvaardiging voor de gevoerde oorlogen in het Midden-Oosten en nieuwe oorlogen die aanstaande zijn. Het zou pas van lef getuigen als progressieven hun selectieve verontwaardiging opzij leggen en de strijd aanbinden met die politiek die in het Midden-Oosten honderdduizenden slachtoffers maakt en nieuwe rekruten werft voor fundamentalisten. De progressieve strijd voor universele waarden als vrijheid en gelijkheid is niet gebaat bij de valse notie dat al het kwade uit de islam voortvloeit en al het goede uit het Westen. Een beter startpunt is het antwoord van Gandhi toen een journalist hem vroeg wat hij van de ‘westerse beschaving’ vond. Hij antwoordde: „Het zou een goed idee zijn.”

Peyman Jafari is politicoloog en Behnam Taebi doceert techniekfilosofie aan de TU Delft. Op maandag 10 september bezoeken ze met een delegatie van ex-moslims een moskee in Amsterdam en gaan ze in gesprek met de voorzitter van de Vereniging van Imams in Nederland.
Behnam_taebi
Behnam Taebi

15 comments:

billy said...

Ik heb eergister mijn abo op NRC opgezegd. De mevrouw van de klantenservice vroeg tussen neus en lippen naar de reden. Ik zei dat ik genoeg had van de linkse koers van deze krant. Heerlijk gevoel om dat te kunnen zeggen. Verder geen reactie gekregen, maar ik hoop dat er meer mensen de NRC vaarwel zwaaien.

willemzwijgtnietmeer said...

De raad van bestuur besluit binnenkort of de nieuwe naam PCC (Politiek Correcte Courant) wordt ingevoerd.

Bart said...

Dank voor deze uitleg, ik snapte al niet waarom een artikel over een mensenrecht als afvalligheid opeens voornamelijk over neo conservatieven ging , maar de politieke achtergrond van beide verklaart veel. Inderdaad absurd dat dit niet vermeld werd.
Wat opvalt is dat enige tijd terug er redelijk kritische artikelen over de Islam (wereld) verschenen in de NRC, maar de laatste tijd is het weer het vertrouwde politiek correcte geluid, waarbij vooral 'rechts' het moet ontgelden. Heeft er een paleisrevolutie plaatsgevonden op de NRC burelen?

David said...

De Trouw? Dan kun je meteen gaan genieten van het vandaag verschenen interview met WRR-voorzitter Wim van de Donk (http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article789624.ece/Islamdebat_is_een_karikatuur).
Veel leesplezier!

ingezonden door Paardestaart said...

Sjonge...Waarom moeten moslims toch altijd voor à lle moslims spreken, en waarom vinden nederlandse redacteuren dat een printwaardig argument?Waarom moeten zelfs èx-moslims voor alle moslims spreken? Lijkt me onzin, trouwens - maar voor mijn part, het kan er nog wel bij..:-)Wat kun je je trouwens vergissen met die moslims...Als je zou afgaan op het uiterlijk denk je met twee verstandige moderne, vast en zeker gematigde 'goed-opgeleide' moslims te maken te hebben, maar nee hoor - het zijn weer van die mirakuleuze kronkelige krakelingenbakkers - van die onnavolgbare warwinkelaars..Of doodgewoon ontzagwekkende leugenaars en jankerds natuurlijk.En die mogen wijdlopig in de slijpsteen schrijven. Hun prutsverhaal moet beslist gedrukt worden. Hoeveel lezers heeft die krant eigenlijk nog?

Frans Groenendijk said...

Ik had al opgezegd naar aanleiding van het feit dat vrijwel onmiddellijk na het weigeren van de brief van Wilders er ruim baan gegeven werd aan het van Doorn sujet.
Naar aanleiding daarvan had ik nog een stukje uitwisseling met een van de redacteuren. Het eind wil jullie niet onthouden:
Ik schreef:
"Verheugend dat u persoonlijk reageert op mijn opzegging.
De reden waarom uw reactie mij nog meer verontrust dan de reden die ik opgaf voor mijn opzegging zit in het feit dat u mij wilt verzekeren "dat onze opinieredactie geen partij kiest in de kwestie rond Ehsan Jami ". U maakt er zo een "kwestie Ehsan Jami" van in plaats van wat het in mijn ogen was: een kwestie over het vergoelijken en goedpraten van politiek gemotiveerd geweld. Als u er een naam aan wilt geven: "een kwestie van Doorn".
Als redactie maakt u vele politieke keuzes. Deze week las ik zelfs een hoofdredactioneel commentaar waarin de Vlamingen en Walen worden opgeroepen door te gaan met het experiment België.
Als redactie zult u ook nimmer schrijven dat "de meningen over de vorm van de aarde verschillen".

Dat politiek gemotiveerd geweld niet gebagatelliseerd en goedgepraat moet worden staat voor de redactie blijkbaar minder vast dan heel veel andere zaken. Dat vind ik heel verontrustend.
Ik weet niet goed of het feit dat politiek gemotiveerd geweld eigenlijk met name wordt gebagatelliseerd en goedgepraat wanneer dit uit mohammedaanse kring voortkomt nog weer verontrustender is. Ik ben benieuwd naar uw mening daar over. "
De reactie was:
"Een kort antwoord mijnerzijds (anders kan ik vrees ik niet langer de verleiding weerstaan u te vragen toch weer een abonnenment te nemen, omdat u duidelijk zo betrokken bent bij onze berichtgeving).
Uw verontrusting over de uitdrukking 'kwestie Ehsan jami' vind ik eerlijk gezegd wat overdreven; er ís immers een kwestie, namelijk rond zijn comité, zijn aanpak van het vraagstuk van afvalligheid; die roept uiteenlopende reacties op, in zijn eigen partij en elders."
Toen heb ik het er verder maar bij gelaten.

keesjemaduraatje said...

@David: welke krant leest een extreem linkse activist zoals jij nou? De "Waarheid" is al terziele.
Ik mag van mijn vrouw niet het Reformatorisch Dagblad bestellen. Dus ik probeer maar eens de Trouw. Ook omdat ik daar zelf in heb gepubliceerd.

David said...

Kijk, een krant moet je ook weer niet zo serieus nemen, niet alles geloven wat er in staat en de volgende dag wordt de vis er weer in verpakt. Die woede over de nrc vind ik toch wat overdreven. Ze laten ook wel eens wat andere meningen aan het woord dan de Elsevier, dat klopt. Maar een 'linkse koers'? was het maar waar. Ik lees s'ochtends meestal de Volkskrant, dat blijft behelpen, maar ik ga niet met veel bombarie m'n abonnement opzeggen als Leon de Winter of Wilders er weer eens een halve pagina in heeft geschreven. Doet me een beetje denken aan die mensen die vroeger hun lidmaatschap van de omroep opzegden, als ze een vervelend programma hadden gezien.

keesjemaduraatje said...

@David: het gaat mij er niet om dat ik geen andere mening wil lezen, maar over het verschijnsel, dat de NRC geen brief van Wilders wil plaatsen, omdat de brief te weinig onderbouwd was, maar wel een brief van extreem linkse IS-ers plaatst zonder erbij te vermelden wat voor mensen dat zijn.
Deze brief was ook niet goed onderbouwd. Het is toch geen argument dat omdat een conservatieve columnist Jami steunt, hij nu niet meer serieus te nemen zou zijn. De familieleden van Peyman Jafari worden in Iran vervolgt, maar hij blijft gewoon de islam steunen. Walgelijk gewoon.

Dirk said...

"De familieleden van Peyman Jafari worden in Iran vervolgt, maar hij blijft gewoon de islam steunen. Walgelijk gewoon."

Tja, je kunt nu ook weer niet van die jongen verwachten dat hij voor een immigratiestop gaat pleiten.

Ik vind Jafari ook niet echt een fijne kerel, maar hij ís wel politicoloog. Daarnaast moet hij waarschijnlijk toestemming krijgen van het centraal comité van de IS als hij namens zijn partij wil schrijven. Ik verwacht dat die hem gezegd hebben dat hij het maar op persoonlijke titel moet doen. Ik kan me niet voorstellen dat een devoot IS'er als Jafari om een andere reden een kans zou laten schieten om de naam van zijn partij in een landelijke krant af te laten drukken.

Ik vind het ook wel een interessante stellingname in de zin dat Jafari zichzelf duidelijk als "ex-moslim" profileert. Wat mij betreft komt het de beweging van ex-moslims wel ten goede. Jafari laat zien dat uit de Islam stappen niet per se hoeft te betekenen dat je ook het conservatisme moet omarmen en alle moslims uit je kennissenkring moet dumpen. Ik denk dat hij daarmee een heel waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het debat. Als ik redacteur was van het NRC had ik het ook geplaatst.

steady freddy said...

@keesje, jij schrijft "De familieleden van Peyman Jafari worden in Iran vervolgt, maar hij blijft gewoon de islam steunen. Walgelijk gewoon."

Over het eerste; waar komt die informatie vandaan over de vervolging van zijn familieleden in Iran? En waar in hun stuk lees jij dat hij de Islam steunt? Ik vond het wel een goed stuk en ben het met ze eens en ben geen aanhanger van de IS! Uit welke naam hij het schrijft maakt mij ook geen reet uit.

groet SF

AVe said...

Het laatste nieuws over Jafari en Taebi lees je hier:

"Extreem links en het moslimfundamentalisme: bien étonné de se trouver ensemble"

http://hoeiboei.web-log.nl/hoeiboei/2007/09/extreem_links_e.html#comments

keesjemaduraatje said...

het begint me steeds meer te irriteren, dat er op Hoeiboei en Frontaalnaakt exact dezelfde artikelen staan. Kunnen die schrijvers niet gewoon kiezen waar ze hun stukken het liefste plaatsen?
En ik neem het mijn geachte moslimbroer nog steeds heel erg kwalijk dat hij een beschuldigende email heeft gestuurd naar de verschillende weblogs en de reaguurders en dat daardoor Peter Breedveld helemaal in de war is geraakt en van het rechte pad af. Waarom ga je niet lekker bij hem reaguren als je het zo met hem eens bent?

Steady Freddy said...

Ten eerste haal je ouwe koeien uit de sloot, daarnaast ga, als altijd niet in op wat ik schrijf maar begint over heel andere en volledig onbelangrijke zaken. Hoezo ben ik het met Breedveld eens? Daarnaast schrijf ik wel eens op frontaalnaakt. Daarnaast ga ik bewust niet meedoen met een kinderachtige, onbenullige en goedkope ruzie tussen een dwerg en een reus. Helaas ben ik niet in staat, nog van plan Peter Breedveld op welk pad dan ook te houden of brengen. Volgens mij is hij best in staat zijn eigen pad te kiezen...

SF

dani said...

Dat is vlak bij Srebrenica. Leve Poetin! Kortom: Er wordt gelogen over de Tweede Wereld Oorlog, geheimhouding over de werkelijke politieke achtergronden van ...
gregoriusnekschot.nl/blog/index.php?disp=comments - 34k - In cache - Gelijkwaardige pagina's -
U heeft resultaten verwijderd uit deze zoekopdracht: Resultaten verbergen
Bezig met laden...

Vorige 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Volgende