Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Monday, September 17, 2007

Het wij-zij-denken

Door Keesjemaduraatje
Voorzitter,
Door het wij-zij-denken waarin we nu blijven steken, omdat alle mensen over één kam geschoren worden, kunnen we het schip niet door de branding trekken en spannen we de kar achter de wagen. Een héle kleine groep van fanatici verpest het daardoor voor de grote meerderheid, die wel goedwillend is en gewoon mee wil doen met de Nederlandse cultuur, die niet bestaat. De toon van het debat, die al sinds de moord op Theo van Gogh en zelfs ver daarvoor, veel te hard is en overschreeuwd wordt door verlichtingsfundamentalisten en handelaren in angst, die een populistische koers inslaan, net als rattenvangers van Hamelen.
De films van Joseph Goebels zouden zich niet hoeven te schamen, voor de extreem ongedifferentieerde manier waarop teksten op vrouwenlichamen geschreven worden, die op geen enkele manier de werkelijkheid op een realistische manier laten zien, omdat dat in Iran helemaal niet mag.

De knuppels die op dit moment in het hoenderhok worden gegooid, door fanatici die het recht op belediging opeisen, terwijl ze blind zijn voor de uitvinding van het getal nul en de prachtige architectuur die de Moren in Spanje hebben achtergelaten, laten de onwetenschappelijkheid van hun beweringen zien en de sfeer van kilte die op dit moment door het land gaat. Deze brief, in een fles gevonden, brengt tot uitdrukking dat er een gezamelijkheid tot uitdrukking gebracht zou moeten worden die de VOC mentaliteit van de Jaren Vijftig en de spruitjeslucht die daarop volgt,  in de schaduw zet. Dan zullen de kwaadwillenden, die in het kielzog van de geblondeerde haatzaaier een spoor van angst opwerpen, geen poot aan de grond krijgen en hun heilloze weg verlaten, en de beïnvloedbare kwetsbare jongeren die ons het leven zuur maken worden zo uit de invloedsfeer van de ongenuanceerde polarisatie getrokken.
Voorzitter: "Mevrouw Halsema heeft het woord"
Mevrouw Halsema: "Voorzitter, ik zit nu een hele tijd naar de geachte afgevaardigde te luisteren en ik vraag me af of we het kind niet met het badwater aan het wegooien zijn als we zo over de onoverbrugbare tegenstellingen in de samenleving aan het neerkijken zijn. Noemt u nu eens drie voorbeelden van ongenuanceerde polarisatie in dit huis."
Voorzitter: "De heer Pechtold heeft het woord"
Mijnheer Pechtold: "Voor we verder gaan wil ik de geachte afgevaardigde even vragen of de eerbied voor alle religies, die zijn partij zegt te hebben, voor hem net zo belangrijk is als de behoefte om er bij te horen voor kansenjongeren in de oude volkswijken van de grote steden in de Randstad, als gevolg waarvan we moeten zien dat de discriminatie op de arbeidsmarkt is toegenomen."
Antwoord van de afgevaardigde: "Ten eerste is het getal nul niet in de Arabische wereld uitgevonden, maar door de Hindoes in India. Ten tweede is het gebrek aan respect en het geweld aan taalgebruik een verraad aan de Nederlandse cultuur, die een knettergek voorbeeld is van omgaan met elkaar en de heilloze weg die daarvan het gevolg is. Daarom dien ik de volgende motie in:
De leden van de Tweede kamer, gehoord de beraadslagingen, nemen zich voor in de komende debatten alle spreekwoorden en gezegdes achterwege te laten en alleen nog te zeggen wat zij denken, tenminste voor zover dat de toon van het debat en het wij-zij-denken ten goede komt. En gaan over tot de orde van de dag"
 

1 comment:

Geus said...

...de Nederlandse cultuur, die niet bestaat.
Volgens de officiële Propaganda van de Media bestaat die niet. Maar deze bestaat wel degelijk, en heet Reformatie, en is de bron van alle vrijheid die we in dit land nog hebben. Onze taal is gestyleerd door onze eerste bijbelvertalingen die niet meer vebrand werden door de Kardinalen, de meeste van onze gezegden komen uit de Bijbel en ook van historische gebeurtenissen in de tijd van de Reformatie. Dat onze vrijheid op iets anders gebaseerd zou zijn, het zijn allemaal leugens, en als je in publieke ruimte zegt wat ik zojuist zei, dan ben je binnen een week dood. Demoniseren, carriëre saboteren, vergiftigingen, niets is de verhulde inquisitie te gortig.

...de eerbied voor alle religies
Pechtold maakt als homosexueel intellectueel automatisch verdenking van Jezuïetisme mogelijk. Net als Fortuyn dat deed, laten we wel wezen, want niet de Joodse Lobby vorm een probleem, noch enige Islam, maar het door de, overigens illegale, wet verplichtte gedogen van papisme, wat zichzelf religie noemt. De Nederlandse Grondwet is gesaboteerd vanaf circa 1800, door de Facistoïde Patriotten en Napoleon, vooral Lodewijk, door de door Pechtold welbekende Jan Roothaan.

Het Plakkaat van Verlatinge verondersteld, dat alle Nederlanders de Rooms Katholieke religie verlaten. Als men begrijpt wie Hertog Alva was, als men begrijpt wat Heilige Inquisitie is, dan begrijpt men eerlijk: Verbod op Katholicisme is vrijheid van Religie. Gedogen van Katholicisme is zelfmoord van alle religie.
I rest my case!