Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 21, 2009

Een fascistisch boek

Door Keesjemaduraatje
Zojuist kreeg ik nog een email van de leider van de partij PVV, waarin hij de mensen die het met hem eens zijn aanmoedigt terug te slaan. "He, eindelijk"; dacht ik nog. Eindelijk eens een tegenactie. Want dat kan niet waar zijn, dat het Openbaar Ministerie gaat bepalen welke boeken een politicus als fascistisch mag bestempelen en welke niet. Straks gaat een heel andere religieuze groep weer een ander boek als "heilig" betitelen en dan mogen we daar zeker ook niets meer over zeggen?  Zo kan je wel bezig blijven. Dan is er geen vrijheid van meningsuiting meer.

Revehemel Mijn zoon deed twee dagen geleden een Centraal Schriftelijk Eindexamen Filosofie en daarin werd uitgebreid het Ezelsproces tegen Gerard Reve besproken, waarin de beschrijving van de Allerhoogste als een Muisgrijze Ezel, die met omzwachtelde pootjes bij Gerard Reve de trap op geklommen zou zijn en daarna door de gevierde volksschrijver in zijn allergeheimste opening bezeten zou zijn. Je moet er maar op komen. Maar dat mocht toen ook al niet van het Openbaar Ministerie, want daarmee beledig je een geheel volksdeel die er hele andere Godsvoorstellingen op nahoudt.   

De commissie van het Centraal Schriftelijk Eindexamen durfde het nu wel aan om het Ezelsproces in het examen naar voren te halen en de leerlingen moesten op filosofische wijze aantonen dat er verschillende godsbeelden mogelijk zijn en dat de staat niet mag bepalen welk godsbeeld juist is. Maar het actuele proces tegen Geert Wilders zal pas over 30 jaar in de eindexamens verwerkt worden en het zal wel geheel van de politieke ontwikkelingen van de komende decennia afhangen hoe dit dilemma van het bestempelen van de Koran als fascistisch boek dan in de antwoordbladen zal komen te staan.

De PVV roept nu op tot tegenactie door massaal bij de Europese Verkiezingen  op deze partij te stemmen en daarmee de elite van Nederland in zijn hemd te zetten. Wat dat betreft komt dit proces dan weer geheel als geroepen en op tijd. Bovendien is het mogelijk om geld over te maken om de proceskosten te dekken.

Het verschil met 30 jaar geleden is natuurlijk, dat toen de linkse intellectuelen het bijzonder grappig en origineel vonden, om God te belasteren en de gelovigen te beledigen en dat diezelfde mensen, die nu aan de macht zijn gekomen en zich over hebben gegeven aan een vreemde van buiten komende religie, zijnde de islam, het helemaal niet meer zo grappig vinden dat het heilige boek van die religie belasterd wordt.
En nu kunnen ze dezelfde tolerantie niet meer opbrengen voor critici van de islam.

10 comments:

roeben said...

het grappige is dat de pvv aanhangers nog steeds niet doorhebben dat met dank aan wilders de verkoop van de qur'aan in nederland is toegenomen en dat de islaam steeds meer zieltjes krygt..
met wilders kunnen moslims zich geen betere da'wah wensen..
:)

keesjemaduraatje said...

waar zeuren ze dan over....

Paardestaart said...

Hm - misschien zijn ze daar nu juist bang voor Kees..
Bij ons kwam de reformatie óok goed op stoom toen de bijbel eenmaal vertaald was, en de gelovigen zelf konden lezen wat er nu eigenlijk echt in stond.

En als dat met de bijbel gebeurde dan kun je wel nagaan wat het effect op de islamitische wereld zou kunnen zijn.. Dan lezen ze opeens dat het er ècht in staat, van "Houwt in op hunne Nekken" enzo, en dat je geen vriendschap moet sluiten met 'ongelovigen'..

roeben said...

het blyft me verbazen dat er steeds weer gerefereerd wordt naar geweldspassages in de qur'aan waarby het idee wordt geschetst dat dit erger zou zyn als by de bybel terwyl het geweld in de qur'aan nihil is vergekleken met de bybel :
rond de 600.000 mensen gaan eraan in het oude testament waarvan er tienduizenden eigenhandig zyn onthoofd door de profeet mozes..
de profeet mohammed staat hiermee niet eens in de schaduw van de profeet mozes als het aankomt op het vermoorden van mensen.. maar ja, na 2000 jodenvervolging wordt er hier in nederland ineens gesproken over de joods/kristelyke kultuur dus kunnen we maar beter niet te kritisch zyn op de bybel als fascistisch boek vol geweld, vrouwenhaat en onheil.. het is natuurlyk veel leuker om te gaan jammeren op de qur'aan..

keesjemaduraatje said...

Roeben, alles goed en wel, maar dit gaat echt te ver. Dit is een weblog met een Joods-Christelijke achtergrond en we gaan hier niet het Oude Testament ter discussie stellen. En we gaan hier zeker niet de Bijbel als fascistisch boek benoemen. Kappen dus!!

Ge said...

Het staat je vrij Keesjemaduraatje om een aanklacht tegen roeben in te dienen of te ondertekenen.

roeben said...

goed plan ge !
dan kan ik met het wetboek in de hand gaan aantonen dat niet alleen de bybel een fascistisch haatboek is maar dat kristenen zich byna 2000 jaar lang fascistisch, intolerant en haatdragend opgesteld hebben jegens iedereen die afweek van hun über-moraal..
met joden valt het mee.. die hebben zich alleen in de bybelse tyd als beesten gedragen in het midden-oosten maar toen ze daar eenmaal de tent weer waren uitgewerkt hebben zy zich sindsdien byna alleen maar pacifistisch opgesteld wegens het juk van hun ballingschap.. met die lui had je verder geen last..
kristenen echter zyn een heel ander verhaal.. die zyn zich vanaf de valse apostel paulus intolerant gaan gedragen..
dat kristenen vooral ook medekristenen hebben hebben aangepakt door de eeuwen heen is natuurlyk prima.. laat ze elkaar maar uitroeien.. maar dat niet-kristenen eeuw na eeuw het mikpunt waren van de kristelyke intolerantie is daarintegen moeilyk te slikken.. geen geloofsgroep is zo intolerant geweest als kristenen.. zowel katholieken als protestanten..
in 1965 gebeurde er zowaar iets unieks in de kristelyke geschiedenis : het katholieke syndicaat kreeg dan eindelyk na eeuwen van intolerantie de term 'godsdienstvryheid' uit haar bek..
en in die periode gebeurde er nog iets unieks : er was ineens sprake van een joods/kristelyke kultuur..
nadat zionisten hun fascistische heilstaat hebben gesticht op veroverd grondgebied is er ploteseling opeens sprake van een joods/kristelyke kultuur by de hollandse protestantse zieltjes.. ze schyten weliswaar nog steeds op het jodendom zoals hun voorvaderen dat ook eeuwen gedaan hebben maar desondanks is er toch een joods/kristelyke kultuur.. jaja.. want met die zionisten zyn er twee vliegen in 1 klap : jezus zou weleens kunnen gaan terugkomen voor de verlossing waarby dan eindelyk de joden voorgoed vernietigd worden (want ze zullen NOOIT jezus als messias erkennen) en die achterlyke barbaarse moslims worden daar toch maar mooi een lesje geleerd door die zionisten..

maar goed, om terug te komen op het fascistische haatboek :
de bybel zou eigenlyk verboden moeten worden.. het heeft voor zoveel ellende gezorgd dat herdruk onacceptabel is.. het is immoreel om zulke haatlektuur te verspreiden.. ben zelf een voorstander van de vryheid van meningsuiting maar er is een grens : de bybel..


shalom,
roeben

keesjemaduraatje said...

waarom schrijf je de ij met y? heeft dat ook een diepere religieuze-, dan wel antifascistische-, of andere- reden?

roeben said...

ben een 100% raszuivere autochtone nederlandder zonder politieke kleur en ben atheïstisch als de pest maar dat speelt verder geen rol by het gebruik vd "y"..
het is voornamelyk een visuele kwestie : het geschreven nederlands wens ik niet te vervuilen door de mooie letter "y" te misvormen met de onpraktische digraaf "ij".. en daarby speelt op de achtergrond ook luiheid een kleine rol : twee letters intikken om 1 letter weer te geven is extra werk..
maar ja dit argument staat zwak gezien de letter "u" in m'n (joodse) naam rUben opzettelyk anders geschreven wordt door de "u" te vervangen met de digraaf "oe"..

afyn, we dwalen af myn beste.. laten we het weer over fascistische boeken hebben.. dat is leuker ;)

keesjemaduraatje said...

en jij bent toch niet toevallig de webmaster van Ravage die geheel ten onrechte en op een schandalige manier door de politie werd vastgehouden vanwege het Dagboek van Rene D.?