Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Thursday, May 19, 2011

Kerk in Actie spreekt zich zichzelf tegen inzake Israel bashing

Persbericht:

Naar aanleiding van ons persbericht 'Wanneer stopt ook de PKN met het financieren van Israel-bashen?' is Kerk in Actie met een reactie gekomen, onder de titel 'Kerk in Actie wil Israël niet beledigen'. Daarin staan allerlei tegenstrijdigheden en onjuistheden:

1. Over de steun aan Sabeel Nederland
Op de vraag of Kerk in Actie de Vrienden van Sabeel financieel ondersteunt wordt het volgende antwoord gegeven:
a. "Nee, Kerk in Actie geeft geen financiële steun aan de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel."
b. "Wel kan er in voorkomende gevallen op omschreven activiteiten worden samengewerkt."

>>> Draai de volgorde van de punten a. en b. om en u ziet dat Kerk in Actie zichzelf tegenspreekt.

2. Over de band met Sabeel Nederland
"Deze organisatie [de Nederlandse stichting Vrienden van Sabeel] stelt zelf prioriteiten en is verantwoordelijk voor haar eigen daden en uitspraken."

Strikt formeel klopt dit. Echter:
a. Er wordt door de Kerk in Actie wel mee samengewerkt, zie punt 1b.
b. Vier 4 PKN dominees en 1 PKN lid maken deel uit van het bestuur.

>>> Dan kan je als PKN toch niet volhouden dat je er niets mee te maken hebt.
 

3. Over bruggen bouwen
"Kerk in Actie blijft bruggen bouwen in het Midden-Oosten. Kerk in Actie kreeg de opdracht van het bestuur ('de synode') van de Protestantse Kerk om waar mogelijk te werken aan verzoening. Dat is niet eenvoudig in een situatie waarin de relaties ernstig verstoord en gepolariseerd zijn. Toch geloven we er in en werken we eraan met ons programma ‘Bouwen aan Bruggen in het Midden-Oosten’."

>>>Hoe kan je werken aan verzoening als je Bethlehem (in Palestijns autonoom gebied) benoemd als "binnen de gevangenismuren van het imperialistische bewind."
Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Hoe kan je bruggen bouwen als je de door nazi-Duitsland geïnspireerde en betaalde Arabische opstand van eind jaren dertig "een opmerkelijk succes noemt" ?
Wetende dat daarbij door de nazi's bewapende bendes honderden Joden en duizenden gematigde Palestijnen doodden, die laatsten juist omdat die vreedzaam wilden samenleven met de Joden.
Is dat 'bruggen bouwen', de moordpartijen van nazistische, Jodenhatende moslim-fundamentalisten een succes noemen?
Bron: http://sabeel.org/datadir/en-events/ev182/files/Corner59.pdf

>>> De door Kerk in Actie gesubsidieerde Nederlandse medewerkster Meta Floor van Sabeel Internationaal verspreid onware anti-Israel informatie, zie:
http://missingpeace.eu/nl/2011/05/over-olijftakken-en-bruggen-bouwen-kerk-in-actie-tegen-israel


4. Over de Gaza-vloot
Kerk in Actie stelt: "Ondersteunt Kerk in Actie de Gaza vloot? Nee."

>>> Er gaat wel subsidie naar Sabeel Internationaal, dat oproept tot de Gaza Vloot.

Zoals op de site van Sabeel Nederland staat:
"... heeft het bestuur van de Vrienden van Sabeel in Nederland na overleg met Sabeel Jeruzalem besloten de Vorming van een Internationale Vrijheidsvloot naar Gaza voluit te ondersteunen.

Uit Jeruzalem ontvingen we het volgende bericht:
Sabeel supports any nonviolent initiative against the siege of the Gaza strip including support for the flotillas. Thank you for asking us.With best wishes, Naim Ateek."

Ter herinnering, uit ons vorige persbericht: deze 'hulpvloot' wordt georganiseerd door antisemieten en mensen met banden met terroristische organisaties.
Een meerderheid van de Tweede Kamer - waaronder alle christelijke partijen - noemt het een "dwaze provocatie".
Sabeel Nederland roept op tot anti-Israel demonstraties, waar behalve aanhangers van Sabeel neo-nazi's en Hamas aanhangers op af komen.


5. Over de Israel boycot
a. "Kerk in Actie voert het beleid van de Protestantse Kerk in Nederland uit en wijst een algemene boycot af. De Protestantse Kerk wil juist activiteiten stimuleren, die bruggen slaan tussen de gemeenschappen in dit conflict, om zo bij te dragen aan een duurzame en rechtvaardige vrede. Oproepen tot boycot kunnen dat verstoren."
b. "Sabeel is een voorstander van geweldloos verzet en keurt een boycot om die reden niet af, maar ze roept er niet zelf toe op."

>>> 4b is onwaar, Sabeel Internationaal heeft op 28 februari 2011 een verklaring aangenomen:
"We see boycott and divestment as non-violent tools for justice, peace and security for all."
[Wij zien boycot en desinvestering als vreedzame instrumenten voor rechtvaardigheid, vrede en veiligheid voor iedereen.]
Bron: http://sabeel.org/events.php?eventid=183

>>> Dus ook strijdig met de bewering van Kerk in Actie in 4a.

Conclusie
Het staat vast, dat de PKN via  haar fondsenwervingsorganisatie Kerk in Actie het werk van Sabeel Internationaal  steunt, zowel financieel als moreel.
PKN heeft ook nauwe banden met Sabeel Nederland, dat zich evenzeer anti-Israel op stelt en zich daarbij zelfs verbindt met antisemieten en terroristen.

Kortom, de Protestantse Kerken Nederland zijn direct en indirect verantwoordelijk voor al dit Israel bashen.

Wij hopen dat deze informatie er toe leidt dat PKN leden en voorgangers zullen eisen van de PKN dat  alle subsidies worden stopgezet en dat de relaties met  Sabeel Nederland en Sabeel Internationaal worden opgezegd.
Zodat de PKN laat zien dat zij inhoud geeft aan haar "onopgeefbare verbondenheid met het volk Israel".


Gerbrig Arends                          PKN dominee
Kees Broer                                   Keesjemaduraatje    http://keesjemaduraatje.web-log.nl
Ben Kok                                         Tora-Yeshua              http://tora-yeshua.nl
Tom Struick van Bemmelen Likoed Nederland    http://www.likud.nl

2 comments:

Philippine said...

Ik vind jullie geweldig.

ben kok (joods-chr.pastor) said...

Heel aardig Philippine, bedankt.
Zie op http://torayeshua.nl/cms/?p=2250 nu ook een reactie van de PKN en mijn antwoord
Shalom,
Ben Kok (joods-chr.pastor)