Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Sunday, May 15, 2011

SCHEPEN ONDER TERREUR-VLAG

Geheime tapes en notulen onthullen Nederlandse organisatie achter nieuw hulpkonvooi naar Gaza

Telegraafnummer1b_807455a 

AMSTERDAM 14 mei 2011, zaterdag
Opnieuw dreigt de Middellandse Zee rood te kleuren. De Freedom Flotilla 2 een duizendtal activisten aan boord van vijftien schepen vertrekt binnenkort vanuit Franse en Griekse havens naar Israël. Ruim een jaar nadat bij het eerste flottielje negen doden vielen tijdens gevechten met Israëlische mariniers moet de tweede vloot van drie forse veerboten en een allegaartje scheepjes arriveren bij de Gazastrook. Israël waarschuwt: ditmaal riskeren activisten forse celstraffen.

Tegen dovemansoren was de oproep van minister Uri Rosenthal om niet de confrontatie te zoeken op zee bij de Gazastrook. Het levert allerminst een oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict. Freedom Flotilla 2 zal niet bijdragen aan materiële verbetering van de situatie in Gaza , verzuchtte Rosenthal. Al maanden bereidt stichting Nederland-Gaza de confrontatie voor, blijkt uit notulen en geheime bandopnames van vergaderingen, in bezit van De Telegraaf.

De allereerste zin van het bundeltje notulen levert direct een aardig beeld op van de organisatie achter het Nederlandse initiatief om de Gazablokkade te doorbreken : Aanwezig zijn Rob Groenenhuizen (voorzitter), Amin Abou Rashed, Marloes Kuijer De lijst telt 22 aanwezigen, maar de eerste drie namen zetten aardig de toon:

Stichtingvoorzitter Robert Gijsbertus Groenhuijzen is berucht bij westerse geheime diensten. Groenhuijzen (zijn naam wordt consequent verkeerd gespeld in de notulen, mogelijk om zijn verleden te maskeren) heeft drie jaar gevangengezeten voor politiek gemotiveerde aanslagen.

Rechtbankverslagen en het boek Een Hollandse stadsguerrilla (Daan Dijksman en Frans Dekkers, 1988, uitgeverij Balans) typeren hem als communistische beroepsrevolutionair. Ook het boek Rood Verzetsfront van oud-kraker Paul Moussault onthult het duistere terreurverleden van Groenhuijzen.

De oud-topvolleyballer, die het in 1964 bracht tot de Olympische Spelen in Tokio, werd na zijn arrestatie in 1977 uitgeroepen tot de gevaarlijkste man van Nederland .

Portretfoto s
Glansrijk verdiende hij die bijnaam met de aanhouding in Capelle aan de IJssel. Hij stond op het punt een gehuurde flatbox binnen te gaan, met een paar politie-uniformen over zijn arm. In de kelderbox vond de rijkspolitie een huiveringwekkend arsenaal voor een stadsoorlog: langeafstandsgeweer kaliber .223 met telescoop, injectiepistool voor het op afstand onder narcose brengen van dieren, een revolver, munitie, chemicaliën, injectienaalden, flesje met narcosestof Halotaan, uniformen, onderscheidingstekens, blanco officiële papieren, stempels, radioverbindingsapparatuur, pruiken, inbraakgereedschap, een handleidingen stadsguerrilla en explosieven, gedetailleerde tekeningen van woningen van topindustriëlen (waarop eerder dat jaar brandaanslagen waren gepleegd), telelenzen, foto- en videoapparatuur en als klap op de vuurpijl portretfoto s van 170 medewerkers van de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD).

Groenhuijzen maakte deel uit van de Nederlandse communistische beweging Rode Jeugd , een organisatie die de Rote Armee Fraktion (RAF) adoreerde en het kapitalisme omver wilde werpen. Van vijftien leden van de Rode Jeugd is bekend dat zij in Zuid-Jemen gevechtstraining volgden in een kamp van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina , waar ook de RAF trainde.

Groenhuijzen nu: Ik ben geen terrorist voor mensen die weten hoe het in deze wereld toegaat. Volgens een justitieverklaring destijds gaf Groenhuijzen jarenlang leiding aan een organisatie die in het huidige stadium van zijn ontwikkeling aangemerkt moet worden als een volwassen stadsguerrilla naar het model van de Italiaanse Rode Brigade en de Duitse Rote Armee Fraktion . Het Landelijk Bijstandsteam Terrorismebestrijding besloot tot zijn aanhouding na informatie dat Groenhuijzen in België wapens had gehaald en een wapendepot had aangelegd in de kelderbox.

De tweede naam in de onderschepte notulen is die van Amin Abou Rashed, een in Libanon geboren Palestijn, met een Nederlands paspoort, die door westerse inlichtingendiensten wordt geïdentificeerd als seniorlid en de belangrijkste Europese fondsenwerver van terreurorganisatie Hamas.

Rashed, schertsend Abou éénarm genoemd omdat hij bij zijn strijd tegen Israël zijn rechterarm verspeelde, maakte deel uit van de Nederlandse tak van de verboden terreurorganisatie Al-Aqsa, die in 2003 werd bijgeschreven op de EU-lijst voor terroristische organisaties. Rashed heeft volgens inlichtingenrapporten, banden met de Moslimbroederschap.

De Amerikaanse justitie onderschepte jaren terug een document, ondertekend door Amin Abou Rashed, dat diende als doorslaggevend bewijsstuk in een rechtszaak tegen een Hamas-financier. Nadat de Nederlandse tak van Al-Aqsa was ontmanteld, werd Rashed het hoofd van het Palestijns Platform voor Mensenrechten en Solidariteit . Rashed geniet wereldwijd aanzien als één van de oprichters van de internationale organisatie achter de tweede vloot: The European Campaign to End the Siege on Gaza . In de onderschepte stichtingspapieren wemelt het van Rasheds naam: Om te leren van eerdere ervaringen zal Amin een terugblik doen op zijn deelname , schrijft de notulist. Rashed was één van de Nederlandse vlootopvarenden die vorig jaar werden gearresteerd.

Rashed, alias Amin Abu Ibrahim , zit in de commissie aankoop en logistiek van de Nederlandse stichting: Zal zich bezighouden met de aankoop van de Nederlands-Italiaanse boot, inzamelen van goederen, opslag en transport. Amin heeft toegezegd het gesprek met Italië aan te gaan. We krijgen via Amin binnenkort de lijst met goederen waarnaar vraag is vanuit de Gazastrook.

De derde naam is die van Marlous Kuijer, voormalig bestuurslid van de Poldermoskee, en nu één van de harde werkers achter stichting Nederland-Gaza. Onder de overige 22 aanwezigen zijn vele volgelingen van Rashed, die de Palestijn en Gretta Duisenberg meermalen begeleidden naar het Midden-Oosten in hun strijd tegen Israël.

De notulen bevestigen hardnekkige geruchten dat de stichting het financieel zwaar heeft, omdat geen van de 23 steunorganisaties donaties ontvangt van grote Nederlandse medefinancieringsorganisaties als ICCO, Oxfam/Novib, IKV Pax Christi of Cordaid.

Opmerkelijk genoeg moet het kapitaal bijeengeschraapt worden via collectes door de opvolgers van de verboden organisatie Al-Aqsa. Letterlijk: Van het geld dat is toegezegd is nog weinig daadwerkelijk overgemaakt. Hopelijk gebeurt dat binnenkort! Stichting ISRAA start deze week een enveloppenactie; er zullen enveloppen gestuurd worden naar moskeeën door heel Nederland om te vragen om donaties. Donateurs zullen een Arabisch/Turkse flyer ontvangen.

Stichting ISRAA wordt in een westers inlichtingenrapport genoemd als plaatsvervanger van de verboden organisatie Al-Aqsa. Uit de stukken blijkt dat de vlootactivisten nauw contact hebben over geld met de stichting ISRAA en de stichting Palestina: Stichting ISRAA is ook bezig met het project: zij benaderen voornamelijk moskeeën.

Publieke opinie Ontluisterend is te lezen, en te horen op de geluidsbanden, hoe geraffineerd de stichting de publieke opinie bespeelt. Een grote krant (bij voorkeur de Volkskrant) een interview aanbieden met een bekende Nederlander die meevaart of zijn/haar steun uitspreekt voor de campagne , is één van de uitkomsten van de brainstorm communicatie-strategie .

In diezelfde bijeenkomst wordt afgesproken dat er gezocht wordt naar het vinden van Bekende Nederlanders met allure die zich via een groot interview willen uitspreken voor de campagne . Daarbij staat het telefoonnummer van een bevriende Volkskrant-journalist

Aan alles is gedacht om de publieke opinie te sturen, zoals het schrijven van opiniestukken ( bij voorkeur in de NRC ), het optuigen van websites, het maken van filmpjes en het aanmaken van een Facebookpagina en een Twitteraccount: Iedereen: Facebookpagina promoten! Doel: binnen een week 500 vrienden (minimaal!!!). Ook wordt iedereen op het hart gedrukt zich te mengen in discussies op websites: Iedereen: onder alias kan je dit doen, niet namens de stichting. De commissie communicatie belooft: Enkelen van ons mengen zich onder pseudoniem in online discussies.

Op een geluidstape is te horen hoe tijdens een vergadering het hoofd wordt gebroken over antwoorden op kritische vragen van journalisten: Als Egypte en Israël de grenzen openen voor hulpgoederen voor Gaza, dan kunnen die spullen gewoon naar binnen, wat willen we dan eigenlijk bereiken met onze vloot? Dat soort vragen moeten we echt met elkaar oplossen, hoor , zegt één van de aanwezigen, tikje wanhopig. En wat nou als uitkomt dat we maar heel weinig hulpgoederen aan boord hebben ?

Besloten wordt dat op strategische vraagstukken standaardantwoorden worden geformuleerd door een speciale commissie.

Beroemdheden Opvallend genoeg wil de stichting het liefst moslims en vrouwen meesturen met de vloot. De Nederlandse delegatie moet bestaan uit tien prominenten (mediapersoonlijkheden, voorname academici, mensenrechtenspecialisten, politici), vijf journalisten, tien leden van de achterban, twee leden van de stichting en acht reserveleden. We geven de voorrang aan moslims en/of vrouwen.

Het blijkt lastig om bekendheden te vinden die de zaak willen promoten, of aan boord durven te stappen. De eerste die zich aanbood, was Esmaa Alariachi, één van drie Marokkaanse Meiden van Halal . Uit bandopnamen blijken vele beroemdheden te zijn benaderd: oud-minister Jan Pronk (PvdA), de Marokkaanse activist en oud-Kamerlid Mohamed Rabbae (GroenLinks) en de Nederlands-Marokkaanse rapper Ali Bouali.

Benji de Levie, woordvoerder van Stichting Nederland-Gaza, erkent: We hebben een aantal grote namen, maar die kunnen hun aanwezigheid aan boord nog steeds niet definitief bevestigen wegens privéomstandigheden en agendaproblemen. Zeker door het debat over de Gazavloot in de Tweede Kamer is de vrees ontstaan dat opvarenden mogelijk juridisch in grote problemen komen

De organisatie is zich daarvan bewust: de juridische commissie is al maanden bezig met voorbereidingen: Deelnemers aan Freedom Flotilla 2 moeten rekening houden met administratieve detentie, waarbij iemand maximaal voor zes maanden wordt vastgehouden zonder proces, onder het mom van veiligheidsoverwegingen . Iets om in het achterhoofd te houden aldus de notulen.

Een wel ingevoerde westerse diplomaat benadrukt dat deze affaire héél gevaarlijk kan worden . Deze humanitaire vloot is bedoeld als provocatie. We vrezen een bloedige herhaling. Acht van de negen doden vorig jaar waren opvarenden van het Turkse schip Mavi Marmara, dat ook dit jaar weer meedoet, en activisten van de Turkse hulporganisatie IHH , die banden heeft met terreurorganisaties wereldwijd. Zeven van de doden zeiden vooraf te willen sterven als shaheed (martelaar).

IHH-Nederland en IHH-Duitsland zijn recent verboden als verdachte terreurorganisaties, die ondergronds geld zouden sluizen naar Hamas, maar naar eigen zeggen hebben zij niets van doen met de komende Gazavloot.

De diplomaat: IHH-radicalen namen vorige keer het bevel over: andere passagiers mochten zich niet langer vrij bewegen en Israëlische soldaten moesten over de reling worden geslagen als ze aan boord kwamen. Sommigen droegen tienduizenden euro s bij zich. IHH-activisten waren uitgerust met zo n honderd kogelwerende vesten (moderne uitvoeringen met keramieken platen) met daarop de Turkse vlag, gasmaskers, en hadden messen, katapulten, bijlen, kettingen, ijzeren staven en andere geïmproviseerde wapens. Aan boord werd een geweervizier en kogels gevonden, maar onduidelijk is of vuurwapens overboord zijn gegooid na entering.

De diplomaat: Dit jaar is de vloot groter; ze hopen er met één of twee boten tóch doorheen te komen, net als met een schot hagel. Maar we hebben onze lessen geleerd: wat er ook gebeurt, die vloot bereikt Gaza nooit. En als je geweld gebruikt, word je voor de rechter gebracht.

8 comments:

Pepijn Elsenbrink said...

Ik kan mij nu echt niet meer voorstellen dat er ook maar een normale Nederlander is die die Gaza-vloot nu nog ondersteunt.

johand said...

Ik blijf het opmerkelijk vinden dat je in Nederland wordt opgepakt als je zonder identiteitsbewijs op de stoep fiets en dat dit soort figuren gewoon vrij kunnen opereren met illegale activiteiten. Het uitlokken van geweld in een ander land beschouw ik als illegale activiteit.

Wat mij betreft is stap 1 al die buitenlanders die hierbij betrokken zijn met een Nederlands paspoort meteen hard aanpakken. Paspoort inleveren en als ongewenst vreemdeling gaan beschouwen. De Nederlandse mensen dienen gewoon te worden opgepakt en voor de komende 20 jaar geen daglicht meer te zien. Wellicht is er een plek voor dit soort mensen in een Russisch strafkamp.

ben kok (joods-chr.pastor) said...

Als dit flotielje echt door wordt gezet, maakt men zich onsterfelijk belachelijk; immers ze stellen zelf al de vraag, wat voor zin deze onzin heeft, sinds de grens Egypte /Gaza open is.
En inderdaad Johand, waarom worden al die daadwerkelijke medewerkers aan de organisatie van de Gaza-flotielje niet op het juiste moment opgepakt wegens vijandelijkheden tegen Israel als een bevriende natie?
Shalom,
Ben

Marrtien Pennings (Kassander, Leo Sar said...

Je bent verrekte goed bezig, Kees!
Complimenten!

En Pepijn Elsenbrink - "Ik kan mij nu echt niet meer voorstellen dat er ook maar een normale Nederlander is die die Gaza-vloot nu nog ondersteunt." - nee, maar antisemieten en "convergenten" van extreem-links of extreem-rechts zijn dan ook geen "normale Nederlanders".

Convergenten?
http://bit.ly/gUYxVm :

"De 'echte' antisemiet is tegenwoordig moeilijk te betrappen, omdat Jodenhaat vaak half schuil gaat in andere vormen van haat, of zelfs in liefde, namelijk in 'liefde voor de armen en verdrukten' en dat zijn natuurlijk bij uitstek 'de Palestijnen'. Die andere vormen van haat? Jegens 'Amerika', 'Zionisme', 'kapitalisme', 'kolonialisme', 'Imperialisme', 'globalisering' en jegens 'het Westen' tout court. Alexandre del Valle heeft erop gewezen dat dit allemaal prominente punten in de islam zijn, maar dat tegelijk zowel extreem links als extreem rechts hierin veel van hun gading vinden. Extremisten van links en rechts convergeren dus in hun islamofilie. Zodoende kan het zeer moeilijk zijn te bepalen of iemand alleen maar een 'convergent' van links of rechts is dan wel een 'echte' antisemiet, bij wie de primaire drijfveer de Jodenhaat is en de rest 'bijvangst'. Het valt ook nauwelijks meer uit te maken waar precies op de links-rechts-schaal (voorzover ueberhaupt nog bruikbaar) de alliantie zich bevindt. Maar in elk geval is de 'convergent' totalitarisme-verliefd. ‘Groen’ (islam, een totalitaire leer) is het punt van convergentie voor Rood (extreem links) en Bruin (extreem rechts). Een convergent is dus een rood-bruine liefhebber van de (groene) islam.
( . . . .)
Moeilijk vast te pinnen dus, de 'echte' antisemiet. Maar je kunt ook gewoon praktisch kijken om de Jodenhater op te sporen. 'Je hoeft', zegt Benno Barnard, 'in antisemieten altijd maar met een theelepeltje te roeren en het komt boven. Ze kunnen het niet binnenhouden.' Dat is het inderdaad. Als je met ze over politiek gaat praten, komen 'de Joden', vaak aanvankelijk in de vorm van “Israël” al gauw opdraven om de schuld van alles te krijgen en daartoe volgt de antisemiet irrationele redeneringen.

Ik definieer daarom een antisemiet als iemand die een diepgevoelde behoefte heeft om de Joden van allerlei kwaad de schuld te geven en daartoe irrationele redeneringen volgt en ook wil volgen.

Zo blijft de 'echte' antisemiet wat mij betreft onderscheidbaar van de convergent door de mate van bewust gewilde irrationaliteit van zijn redeneringen om de Joden de schuld te kunnen geven. Bij figuren als [Thomas von der] Dunk kan je inderdaad nog nauwelijks een ander verklaring geven voor niet alleen de totale pervertering van de geschiedenis en actualiteit van zowel de islam als Israël, maar vooral vanwege een schijnbaar vaste wil tot die pervertering. Hij weigert blijkbaar eenvoudigweg om onomstotelijke feiten uit die geschiedenis en actualiteit ter kennis te nemen. Dit is een vorm van irrationalisme die ik meen alleen nog te kunnen verklaren met de eveneens irrationele haat van het antisemitisme. Als het dat niet is, moeten types als Dunk ongelooflijk incompetent zijn."

Carel said...

@Lida

Ik zou zeggen, begin net als Jeroen de Kreek een eigen haatblog, in plaats van op andersmans blog mensen dood te wensen.

Rudi said...

Vooral proficiat aan de Telegraaf. In België is de ganse MSM pers te laf om daar iets negatiefs te schrijven. Die NGO's worden dan nog eens door de overheid gesubsidiëerd en sommigen hebben een machtige lobby zoals Oxfam of 11.11.11. Zo hebben ze het boek "hoe goed is het goede doel" laten censureren op de Antwerpse boekenbeurs. Journalisten worden bedreigd als ze iets negatifes over een NGO durven te schrijven. Een artikel dat het feit aankaartte dat een NGO, zoals Amnesty International Vlaanderen of Unicef, geld van je rekening kon afhouden zonder handtekening werd de volgende dag volledig in de doofpot gestopt, enz... Dus proficiat aan het vrije Nederland tov het reeds bezette België.

Rolleman said...

Als ik er in Israël iets over te vertellen had werd dat meteen de laatste vaart van die boten, dan werden het allemaal kunstmatige koraalriffen!

diadorim said...

Wat ik nooit helemaal begrijp is het feit dat de gemiddelde levensverwachting in Gaza 74 is, dat is hoger dan brazilie, litouwen, Roemenie, Turkije en Malesie. Dat heb ik niet van een obscure pro-israel site, maar dat staat gewoon op de website van de BBC onder de landenprofielen. Google gewoon BBC liveexpectancy lituania, gaza etc.

Het probleem is dat de levensverwachtings parameter de belangrijkste tool is om de algemene omstandigheden, zoals huisvesting, gezondheidszorg, voeding en kwaliteit van drinkwater in een land te bepalen. Dat betekent dat Gaza dus in principe bijna een 1e wereld land is.