Disclaimer

De bijdragen aan het maatschappelijke debat, zoals op dit blog gepubliceerd, zijn bedoeld als ondersteuning van het recht op vrije meningsuiting. Mocht u desondanks in uw eer of goede naam aangetast worden, of nog erger dat u door deze teksten gekwetst wordt, lees dan eerst even de bijgaande disclaimer.

Friday, February 06, 2015

Robert Soeterik houdt propagandapraatje op de VU

De gehele universitaire gemeenschap kijkt met spanning uit naar de bijeenkomst van de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), omdat de vorige bijeenkomst wegens eenzijdigheid en antisemitische aankondigingen, naar een zaaltje in de stad werd verplaatst. Zelf het Ad Valvas van Peter Breedveld benoemt deze Studentengroep als "omstreden". Dat belooft dus nog wat.

Tijdens de vorige bijeenkomst liepen de spanningen ook nogal hoog op, omdat een student het waagde te vragen, waarom er over genocide op de Palestijnen wordt gesproken, terwijl de bevolking nog steeds groeit. "Wat denk je dat die mensen allemaal gaan doen als het licht uitvalt?" vroeg Anja Meulenbelt retorisch. Toch weer de schuld van Israël, hoe kan het ook anders.

Parkeren
Ik sta precies om 19:00 uur voor de hoofdingang van de VU, maar maak dan de fout om te draaien en te proberen bij het VU Medisch Centrum te parkeren. Nooit doen. Dan sta je zo een half uur te wachten, tot je de garage in kan.

Te laat arriveer ik dan ook in het kleine collegezaaltje, waar de geachte spreker Robert Soeterik al staat te praten. Hij is buitengewoon goed geïnformeerd, maar ziet het als zijn taak aan de studenten steeds de helft van de feiten te vertellen. Je bent student aan de VU en je bent in een collegezaal en er staat een gestudeerd man feiten aan je te vertellen. Dan denk je toch al gauw dat het allemaal waar moet zijn. Enig kritisch vermogen is dan wel noodzakelijk om in te zien, dat de weggelaten feiten een veel genuanceerder beeld over Israël tonen.

-Israël houdt bouwmaterialen, bestemd voor Gaza, bij de grens tegen. (Waar)
XX Israël is bang dat Hamas met het bouwmateriaal tunnels bouwt, waarmee een aanval op burgers gestart kan worden. (Heeft Soeterik niet verteld)

- Israël heeft in 1967 Judea en Samaria bezet (waar)
XX In 1967 werd Israël door verschillende Arabische landen aangevallen en realiseerde zich dat de Jordaan een natuurlijke barrière tegen de vijandige Arabische landen is.

Humanitaire actie

Zo gaat het ongeveer een uur door en vertelt Robert Soeterik vele feiten, waarbij steeds een zeer eenzijdig beeld van Israël wordt geschetst. Regelrecht vijandig en haatdragend wordt het, als door de journalist/activist Kevin Roberson wordt opgemerkt dat Israël aan de grens met Syrië gewonde strijders toelaat, om die in Israëlische ziekenhuizen te verplegen. Het zal toch niet zo zijn, dat Israël ook een keer iets humanitairs doet? Gelukkig weet Robert Soeterik te vertellen dat Israël dit doet om te kunnen zien hoe de uitwerking van bepaalde wapens is. Het sprookje van de gewelddadige onbetrouwbare Jood komt ook in dit verhaal naar voren.

Libanon
Een student politicologie uit Leiden stelt de vraag waarom de Arabische landen de Palestijnse vluchtelingen zo slecht hebben behandeld en waarom ze in die Arabische landen nooit staatsburgerschap hebben gekregen. De propagandaspeech van Soeterik wordt plotseling omgebogen naar een feitelijk en interessant relaas.  De uitleg over Libanon, dat geen toestroom van islamitische vluchtelingen kon gebruiken, om het evenwicht tussen christenen en moslims niet uit balans te brengen, is belangrijk. Ook het verhaal over Jordanië, dat eigenlijk geen echte 'nation building' kende, en daardoor in zijn maag zat met de Palestijnen. De Westelijke Jordaanoever zou om die redenen niet echt tot bloei zijn gebracht en nationale aspiraties van de Palestijnen tegengewerkt. Palestijnen krijgen in Jordanië ook geen volledige staatsburgerschap. Dat wist ik niet en het roept de vraag op, waarom dan alleen tegen Israël geprotesteerd wordt, die zijn Arabische inwoners slecht zou behandelen. Maar wel goed dat Robert Soeterik deze nuance aanbrengt.

Frank van der Linde
Ook de antwoorden op vragen die daarna kwamen was veel genuanceerder, alsof Robert Soeterik zich plotseling realiseerde dat niet de gehele zaal met islamitische meisjes met hoofddoek was gevuld, maar dat er ook liberale democratische tegenkrachten aanwezig waren. Het Handvest van Hamas wordt door Robert Soeterik afgewezen. Het is tenminste een klein bewijs van menselijkheid. De activist Frank van der Linde moest wel nog even vragen waarom. Nou dat was omdat in het Handvest van Hamas gewag wordt gemaakt van  een Joods Wereldcomplot en het bestaan van Vrijmetselaars die de wereld beheersen. Gemor uit de zaal: "Ja, maar dat is toch zo".

De Oplossing
Robert Soeterik staat er natuurlijk niet om de studenten iets te leren. Hij wil de politieke doelstellingen van het Palestina Komitee uitdragen. Daarom ben ik ook gekomen, want ik wil weten hoeveel invloed het van oorsprong communistische komitee nog op de overwegend islamitische achterban heeft. Werken de 'Hamas-girlies' nog samen met het PKN, of gaan ze al geheel hun eigen weg?

EAJG
Robert Soeterik presenteert een utopisch ideaal, dat in de huidige wereldpolitiek onmogelijk te realiseren is: De Eén-Staten-Oplossing, met terugkeer van alle Palestijnse vluchtelingen , hun kinderen en kindskinderen. (tot in het zevende geslacht). Het is volkomen duidelijk, dat Israël dan ophoudt te bestaan, maar dat zegt hij er wéér niet bij. Hij gaat zelfs zo ver, het Andere Joodse Geluid, dat toch al een behoorlijk radicale actiegroep is, te verwijten dat de leden toch nog vasthouden aan het bestaan van Israël. Hoe durven ze !?

Op deze manier werkt de toespraak van Robert Soeterik provocerend en zal de uitwerking van zijn woorden leiden tot geweld. Immers de islamitische studenten van de VU wordt een utopie voorgehouden die onmogelijk te realiseren is en die tot wanhoop drijft. Niemand wil dit!

De oplossing zal volgens Robert Soeterik moeten komen door de Boycot van Israel door de 'civil society'. In de politici heeft hij geen vertrouwen meer. De 'civil society' weet dat een Eén-Staten-Oplossing door middel van actie af te dwingen is, net als destijds bij Zuid-Afrika. Frank van der Linde stelt daarop de vraag waarom grote NGO's , zoals Oxfam Novib dan nog steeds vasthouden aan de Tweestatenoplossing. Ja, omdat die het licht nog niet gezien hebben natuurlijk!!

De grote westerse landen staan altijd achter Israël en wie Israël aanvalt wordt door die landen aangevallen. Kijk maar naar Iran , Syrië en destijds Irak. Deze opmerking verraadt, dat de eigenlijke strijd tegen de Westerse landen en met name de USA gevoerd wordt. De oprichters van het Palestina Komitee zijn tegen het kapitalisme en daarom tegen Israël. In die wereld is Robert Soeterik blijven steken. Vandaar ook, dat hij in de lezing beweert, dat deze strijd geen religieuze component heeft. Hij had alleen maar even de zaal in hoeven te kijken om in te kunnen zien, dat deze opmerking onzinnig is. Het is één en al religie en het gaat over religie. Dat zag ook een studente van Somalische- of Ethiopische afkomst in: "Het gaat toch om Joden en Joden zijn toch een religie?"

De omslag van een nationalistische, anti-koloniale strijd, naar een om religieuze motieven gevoerde strijd, maakt het conflict nog minder oplosbaar en heeft ook zijn weerslag op de deelnemers aan de anti-Israëlische acties van afgelopen zomer. Steeds meer jonge studenten , met een islamitische achtergrond zijn bij de organisatie van de demonstraties betrokken. De oude garde sterft langzaam aan uit.

De lezing van gisteren en de samenstelling van het publiek laat zien, dat het IJzeren Gordijn gevallen is en dat de dreiging tegen Israël en tegen Europa een islamitische dreiging is, met een grote studerende vijfde colonne in ons midden.

4 comments:

Mathilde van Vliet said...

Al met al een zeer eenzijdig belicht verhaal van een goed onderlegde en overtuigde schrijver die de aanwezige islamitische studerende gehoofddoekte meisjes weet te imponeren. Er wordt echter met geen woord gesproken over de islamitische dreiging van omringende Arabische landen die Israël dagelijks ervaart.Met veel passie wordt uitgehaald naar de zionistische Joden die de foute sjaak zijn en de Palestijnen worden afgeschilderd als het arme en zielige onderdrukte volk dat al zolang wordt buitengesloten.Zouden de jammerende moslims met hun uitschuifbare tenen hier soms hun inspiratie voor hun slachtofferrol uithalen?
http://mathildedoethetnuook.blogspot.nl/2015/02/de-dynamiek-van-het-conflict-in.html

Jan said...

Robert Soeterik is één van de instigatoren van het huidige antisemitisme, die door dit soort optredens feitelijk de massa tegen de Joden opzet, en daarbij zelf zorgvuldig buiten schot blijft.

Door de eeuwen heen heeft Jodenhaat bestaan, maar geweld tegen Joden is altijd door een intellectuele elite in de bevolking voorbereid.
Dezelfde intellectuele elite heeft haar handen na geweld tegen Joden altijd in onschuld gewassen.

Dit verschijnsel zien we nu ook weer gebeuren, en weer is een linkse ideologie hiervoor verantwoordelijk.

Het wordt dan ook tijd om de rol van de linkse beweging in het groeiende antisemitische klimaat te benoemen.

coen wessel said...

@mudar_zahran twittert veel en informatief over de positie van Palestijnen in Jordanië.

Pa said...

Het Palestina Komitee en Soeterik gaan suggestief met geselecteerde halve waarheden de boer op en raad welke boeren zich heden ten dage hebben aangemeld haar vlam aan te houden. In http://www.palestina-komitee.nl/petitie/5 rept zij over het dorpje "Susiya". Het Komitee vindt haar steun in zogenaamde Linkse Israeliers.
Een juridische strijd over een historische site in het Hebron Heuvels blijft, met
Israëlische extreem-linkse groepen de Palestijnse Autoriteit steunend om Israël te beschuldigen van "gedwongen verplaatsing" van de Arabische dorpelingen in Susiya. Ze hebben ondersteuning gewonnen van verschillende internationale linkse groeperingen en media, ook Soeterik en het PK.
Het probleem: de "Palestijnse dorp 'dat Israël zogenaamd ontworteling heeft nooit bestaan. Tzviki Bar-Hai, het hoofd van de Har Hebron regionale raad, verklaarde de
kwestie in een interview met Arutz Sheva. Bar-Hai heeft de ontwikkeling van
de archeologische site op Susiya bestudeerd- het is de thuisbasis van de overblijfselen van een oud Joodse dorp - vanaf dag één.
Niet alleen heeft "Palestijnse Susiya" niet bestaan ​​in de jaren 1800, zoals is
opgeëist door de extreem-links groep B'Tselem, maar het bestond ​​ook niet in 1980, meldde hij."Ik was er in 1976, en afgezien van de synagoge die hier werd gebouwd in
1969, was er geen levende ziel, 'herinnert hij zich. "We waren in staat om de archeologische opgravingen in 1983 opnieuw te starten, en toen waren er ook geen Palestijnen rond het dorp."
In 1986, begonnen de Arabische boeren het gebied te bezoeken, maar ze kwam pas
op bepaalde tijden van het jaar, en nooit verbleven langer dan één of twee
nachten. Degenen die nu beweren dat de inwoners van Susiya zijn, zijn eigenlijk van de nabijgelegen Arabische stad Yatta. "In de afgelopen jaren proberen een aantal Arabische families uit Yatta om zich daar in de buurt van de oude Susiya te vestigen en beweren dat ze waren verbannen uit het dorp Susiya - die nooit bestaan, "zei hij.
"Ze zijn allemaal van Yatta. Zij worden echter ondersteund door linkse aktivisten, die in het weekend komen om te helpen en creëren het verhaal van uitzetting" vervolgde hij.
In tegenstelling, er zijn hedendaagse Arabische steden in het gebied gebouwd over de oude Joodse steden, merkte hij op. Een voorbeeld is Samoa, die werd gebouwd op de ruïnes van oude Eshtamoa. "Maar hier in Susiya, zowel in oude en moderne tijden, was er geen enkele Palestijn. De beweringen van het tegendeel zijn gewoon een leugen" concludeerde hij.
Bar-Hai sprak de hoop uit dat de Hoge Raad zal bepalen om die leugenaars zittend op de historische site te verdrijven. Het verslag van Bar-Hai wordt ondersteund door getuigenissen van andere activisten, die luchtfoto's van Susiya laten zien dat het land vroeger onbewoond was.
Israëli's die in de regio Hebron wonen hebben linkse bezoekers beschuldigd Susiya
opzettelijk Joodse nederzetting in het gebied saboteren.
Bij Soeterik en het Palestina regeert de leugen door de waarheid te verkrachten. En waarom? Pure anti-joodse en -Israelische gevoelens aangevuld met halve waarheden.